Інформація

Інформація про суспільно-політичну ситуацію в місті за 2012 рікІнформація про суспільно-політичну ситуацію в місті за 2012 рік
Більшість з них або існують лише на папері, або їх діяльність в суспільно-політичному житті міста абсолютно не помітна, або напрям їх діяльності не пов’язаний з суспільно-політичними питаннями
Інформація 251.19 Kb.
Інформація про тренера Організація Напрям Тип участі (майстер-клас, тренінг, практика, презентація, доповідь, ін.) та назва І тема/ідея майстер-класу регіон (місто), контактна інформаціяІнформація про тренера Організація Напрям Тип участі (майстер-клас, тренінг, практика, презентація, доповідь, ін.) та назва І тема/ідея майстер-класу регіон (місто), контактна інформація
Програма фестивалю (Увага! Версія програми попередня. У програмі можливі незначні зміни. З повагою, оргкомітет фестивалю)
Інформація 436.47 Kb.
13.45 - 14.45 Перерва (обід)
19.30 - 20.00 Перерва (вечеря)
20.00 – 21.00 Виступ плейбек-театру
21.15 - 00.30 Містерія
Інформація про гурт, а також перелік умов, виконання яких необхідне для організації концерту audi sile. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, завчасно зв\Інформація про гурт, а також перелік умов, виконання яких необхідне для організації концерту audi sile. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, завчасно зв'яжіться з менеджером гурту. Зі взаємної згоди сторін райдер може бути змінено
У цьому документі зазначається основна інформація про гурт, а також перелік умов, виконання яких необхідне для організації концерту audi sile
Інформація 21.44 Kb.
Технічний райдер гурту AUDI SILE
Інформація про державну реєстрацію емітента X в) банки, що обслуговують емітента X г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіІнформація про державну реєстрацію емітента X в) банки, що обслуговують емітента X г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Інформація 45.6 Kb.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
4. Інформація про посадових осіб емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Відомості про цінні папери емітента
Інформація про державну реєстрацію емітента Серія і номер свідоцтва Серiя А01 №036201 Дата державної реєстрації 10. 03. 1994 Орган, що видав свідоцтвоІнформація про державну реєстрацію емітента Серія і номер свідоцтва Серiя А01 №036201 Дата державної реєстрації 10. 03. 1994 Орган, що видав свідоцтво
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Інформація 13.48 Kb.
Вулиця, будинок
Серія і номер свідоцтва
Сплачений статутний капітал (грн.)
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видавІнформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав
Державне управлiння охорони навколишнього природного серидовища в Донецькiй областi
Інформація 16.15 Kb.
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праціІнформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Інформація 13.33 Kb.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаІнформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Інформація 413.42 Kb.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім\Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за єдрпоу юридичної особи
Інформація 25.73 Kb.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за єдрпоу місцезнаходженняІнформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за єдрпоу місцезнаходження
Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові
Інформація 13.2 Kb.
Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів чергові позачергові X дата проведення 20. 04. 2012 Кворум зборів**Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів чергові позачергові X дата проведення 20. 04. 2012 Кворум зборів**
Інформація 227.83 Kb.
Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випускІнформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск
У звітному році цінні папери товариства включені до Біржевого списку пфтс без включення до Біржевого Реєстру. Згiдно норм дiючого законодавства акцiї переведенi в бездокументарну форму iснування. Дата отримання нового свiдоцтва випуску акцiй 21. 07. 2010 року, реєстрацiйний номер №159/05/1/10
Інформація 11.13 Kb.
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис грн.) Орендовані основні засоби (тис грн.)Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис грн.) Орендовані основні засоби (тис грн.)
Інформація 30.4 Kb.
Інформація щодо вартості чистих активів емітентаІнформація щодо вартості чистих активів емітента
України 31. 03. 99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- довгостроковi зобов'язання Поточнi зобов'язання Забезпечення наступних виплат I платежiв Доходи майбутнiх перiодiв
Інформація 9.16 Kb.
Інформація про стан корпоративного управління загальні збори акціонерів яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? № з/п РікІнформація про стан корпоративного управління загальні збори акціонерів яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? № з/п Рік
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Інформація 130.94 Kb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи