Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі icon

Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладіНазваСучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі
Сторінка5/5
Дата конвертації21.01.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5

^ 5.9. Педагогічна освіта й інформаційна підтримка педагогів.

5.10. Система відкритих заходів.

5.11. Регіональні, обласні, всеукраїнські конкурси. Професійні конкурси на кращого вихователя.


^ VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Критерії оцінки результативності методичної роботи, що наводяться нижче, нерідко важко відстежити або зовсім неможливо виміряти. Однак, головне, загальний стан справ в ДНЗ є самим переконливим показником оптимальності, успішності, продуктивності функціонування методичної служби у дошкільному навчальному закладі, тому що успішність методичної роботи не виокремлено від успішності навчально-виховного процесу взагалі. Параметри, за якими доцільно оцінювати ефективність методичної роботи у ДНЗ (по позитивній динаміці в їх проявах):

 • зростання задоволеності педагогів власною діяльністю;

 • позитивний психолого-педагогічний клімат;

 • висока зацікавленість педагогів у творчості й інноваціях;

 • оволодіння сучасними методами розвитку, виховання і навчання дітей;

 • грамотно організований процес розвитку, виховання і навчання дітей;

 • позитивна динаміка в прояві якості розвитку, виховання і навчання дітей;

 • високий рівень професійного саморозвитку педагогів;

 • своєчасне оперативне поширення актуального педагогічного досвіду (для даного педагогічного колективу);

 • постійна увага адміністрації до діяльності педагогів, наявність системи стимулювання педагогічної діяльності;

 • оптимально організована ефективна система підвищення кваліфікації педагогів.

Якщо дошкільний навчальний заклад забезпечує власну пріоритетність перед іншими закладами завдяки процесу розвитку, виховання і навчання дітей та їхніх батьків і досягає запланованих цілей, то це і є результат всіх педагогічних, у тому числі й методичних, зусиль всіх педагогів дошкільного навчального закладу, його методичної служби.

Висновок: не числом, не діяльністю взагалі, не єдиною методичною темою, не запланованими й виконаними методичними заходами коштовна робота методичної служби й педагогів, а розумним сполученням психолого-педагогічної, методичної, навчальної, організаційної й діяльності, що розвиває.

Психологічні критерії:

 • високий рівень задоволеності дітей та їх батьків навчально-виховною діяльністю;

 • вихованці високо оцінюють час, який вони проводять у своєму дошкільному закладі;

 • високий професійний авторитет педагогів;

 • загальна позитивна тональність відносин педагогів, дітей та батьків ;

 • поважне ставлення до дошкільного навчального закладу з боку батьків;

 • готовність батьків допомагати дошкільному навчальному закладу

 • творчий настрой педагогічного та батьківського колективів;

 • бажання педагогів досягти такої досконалості, що дозволило б їм бути кращими педагогами у дошкільному закладі, місті, області;

 • високий рівень уваги, включеності, інтересу до розвитку з боку дітей і педагогів.

Навчальні критерії:

 • можливість для кожної сім’ї та окремо взятої дитини відшукати цікавого педагога, цікаві варіативні програми, справу по душі, уважне ставлення до їх проблем;

 • уміння використовувати можливості індивідуального, диференційованого розвитку, виховання, навчання;

 • органічний зв'язок між визначеною Державною й варіативною складовою програми;

 • розвинене вміння педагогів застосовувати різні сучасні методики розвитку дитини дошкільного віку.

Найважливіший показник наукової, оптимальної, ефективної методичної служби в дошкільному навчальному закладі – організація такої методичної роботи, що випливає із запитів, інтересів і реальних проблем даного педагогічного колективу, сприяє його розвитку й органічне вирішення виникаючих ускладнень.


^ VII. КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 1. Оптимальність цілей і завдань методичної роботи як системи та її рівнів:

  • чітко визначені прогнозовані проміжні та кінцеві результати на достовірній діагностичній основі;

  • урахування рівня професійної компетентності педагогічних працівників та стану освітнього процесу;

  • урахування в процесі визначення цілей, завдань досягнення педагогічної теорії та перспективної педагогічної практики, вимог реформування освіти;

  • доцільне охоплення педагогічних проблем, необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників.

 1. Оптимальність визначення змісту та його інформаційна насиченість:

  • актуальність проблематики та її спрямованість на практику;

  • пріоритетність та генералізація змісту;

  • оптимальність об’єму змісту;

  • інформаційне забезпечення змісту;

  • відповідність змісту визначеним цілям та завданням.

 2. Оптимальність педагогічних засобів, адекватних цілям і змісту методичної роботи:

  • забезпечення єдності цілі – зміст – засоби;

  • доцільність поєднання традиційного та нового, об’єм евристичної діяльності;

  • активізація творчої активності педагогічних працівників;

  • можливість здійснення диференціації та діалогічного підходу;

  • стимули до професійного саморозвитку.

 3. Організація методичної роботи як системи визначається за ознаками:

  • забезпеченість взаємозв’язку та якості (реалізація вимог) усіх структурних компонентів системи;

  • діагностичний та системний підхід до організації; діагностичність визначених цілей;

  • визначеність чітких пріоритетів методичної роботи;

  • раціональність витраченого часу на організацію та проведення методичних заходів;

  • спрямованість усіх заходів на кінцевий результат;

  • керованість методичної роботи.


^ VIII. РІВНІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЯК СИСТЕМИ

Високий рівень:

 • чітке бачення прогнозованих проміжних та кінцевих результатів;

 • зосередження зусиль на вирішенні актуальних проблем;

 • приріст професійно необхідних ЗУН в окремих заходах і в цілому не менше, як на 20%;

 • задоволеність педагогічних кадрів функціонуванням методичної системи не менше, як 75%;

 • зацікавленість у методичній роботі не менше, як 50%;

 • стала тенденція до зменшення контрасту між позитивним і недоліками у стані викладання предметів, масовий прояв творчості.

Достатній рівень:

 • приріст необхідних ЗУН не перевищує 25%;

 • задоволення потреб у методичній роботі до 75%;

 • окремі питання стану викладання предметів практично не вирішуються.

Середній рівень:

 • система методичної роботи існує формально;

 • методичні заходи не підпорядковані кінцевим результатам;

 • приріст ЗУН до 15%;

 • задоволення потреб у методичній роботі: повністю – до 10%, частково – до 40%;

 • стан викладання предметів у цілому залишається без суттєвих змін, навчально-виховний процес з дітьми стандартизований, методика навчання та виховання однотипна.

Початковий рівень:

 • відсутність методичної роботи як системи;

 • приріст ЗУН у педагогів до 5%;

 • задоволення потреб у методичній роботі: повністю – до 0,5%, частково – до 35%;

 • до 60% педагогів нейтрально або негативно відносяться до методичної роботи.


^ IX. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФОРМИ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Педагогічний експеримент – науково поставлений дослід або спостереження явищ педагогічного процесу в чітко врахованих умовах, що дає змогу дістати необхідну для узагальнення інформацію.

Мета: перевірка ефективності різних педагогічних впливів.

Організація науково-дослідної роботи починається з визначення та обґрунтування педагогічних проблемних тем та їх пріоритетів.

Тема роботи тлумачиться як предмет, основний зміст певної розповіді, виклад і т.д.

Проблема – це складне питання, завдання, що вимагає розв’язання, дослідження. Тому педагогічна проблемна тема – це тема, у якій є протиріччя між існуючою конкретною практикою та вимогами до неї.


Орієнтовні напрями, у яких можуть бути визначені педагогічні проблемні теми для дослідження і практичного розв’язання в системі методичної роботи:

 • сучасні педагогічні теорії та системи організації та здійснення навчально-виховного процесу, рівень їх використання на практиці;

 • удосконалення змісту освіти;

 • інноваційні підходи у вдосконаленні та пошуку нових форм і методів, у тому числі сучасних педагогічних технологій та проблем ППД;

 • навчально-методичне забезпечення процесу розвитку дошкільної освіти, рекомендації;

 • моніторинг розвитку дитини дошкільного віку;

 • інноваційні підходи до забезпечення функціонування методичної роботи як системи;

 • розвиток професіоналізму педагогічних працівників у системі методичної роботи та ін.

Організація науково-дослідної роботи:

 1. Розробка програми дослідження (об’єкт, предмет, мета, завдання, робоча гіпотеза, етапи тощо).

 2. Проведення основного етапу дослідження.

 3. Статистичне опрацювання одержаних результатів.

 4. Оформлення результатів: посібник, методичні рекомендації, розробка системи занять, стаття та ін.

 5. Використання результатів у змісті методичної роботи.


^ Х. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ

Питання диференційованого підходу до підвищення професійної майстерності вивчається давно. Але диференціація проходить, як правило, по тематиці, по змісту, а по формах методичної роботи воно, як би відходить в бік. Розглянемо питання диференціації та індивідуалізації. Пропустимо, всі педагоги цікавляться, як змінити розвивальне середовище, і як це середовище буде впливати на розвиток дитини. Пропонуємо працювати над темою в такому руслі:

 • вихователі-новатори;

 • вихователі-майстри;

 • малодосвідчені фахівці.

Отже, для педагогів-майстрів і новаторів обираються одні форми роботи, а для малодосвідчених педагогів - інші. Групи вихователів-новаторів можуть поєднуватися в «творчі групи» або в «Річні команди педагогів» за принципом психологічної сумісності й інтересам до даного питання. Після отримання консультації від методиста по основних підходах, принципах створення розвивального середовища в групах, педагоги вже мають поняття про погляди
Л.Н. Толстого, В. Запорожця, А.Н. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна, Л.А. Венгера,
А.П. Усової та ін. на розвивальне середовище, що оточує дитину.

Наступним завданням для педагогів, є таке: напрацювати матеріал для створення методичних рекомендацій щодо створення предметно-розвивальної сфери в групах. Коли матеріал напрацьований і апробований, педагог-новатор проводить у групі день відкритих дверей і консультацію для молодих вихователів безпосередньо на місці.

Система підвищення кваліфікації полягає не тільки в тому, щоб ми вчили педагога, але й у тому, щоб надати йому можливість учити інших, а отже, і підвищувати свою кваліфікацію. Завдання вихователя-методиста полягає у тому, щоб, опосередковано готуючи досвідченого педагога до ведення роботи із цієї форми, навчити:

1) спланувати роботу;

2) відібрати необхідний матеріал;

3) вивчити літературу з цієї проблеми.

Як правило, у дошкільних навчальних закладах є разові форми підвищення професійної майстерності (наприклад, консультації). Але дуже важливо мати систему безперервного процесу, коли той самий педагог, проходячи через цю систему, піднімається від однієї сходинки до іншої і, таким чином, протягом декілька років бере участь у різних формах методичної роботи. Це робиться з метою підвищення його кваліфікації, й у той же час стимулює його інтерес, підвищує активність, сприяє творчим проявам педагога. Це і є система безперервного підвищення кваліфікації.

Система безперервної освіти педагогів припускає розробку програм підвищення фахової майстерності для окремих груп педагогів, що має орієнтуватися на особисті якості, психологічну сумісність, ступінь зацікавленості. Або є інший варіант - для кожного педагога розробляється «Індивідуальна програма творчого розвитку».

Структура її написання загальноприйнята. Вона має містити:

1) навчальний план;

2) навчально-тематичний план;

3) зміст кожного заняття;

4) перелік завдань для самостійної роботи;

5) перелік тем для самостійного вивчення;

6) форми звітності.

Система безперервного підвищення кваліфікації педагогів може бути представлена у вигляді моделі.

Модель системи безперервного вдосконалення, підвищення професійної майстерності педагогів ДНЗ, що працюють в режимі розвитку

^ АНКЕТА

на виявлення факторів, що запобігають розвитку вихователя


1. Які проблеми, труднощі й недоліки заважають Вашій роботі?

2. Які форми діагностики й контролю з боку адміністрації Вам здаються найбільш продуктивними?

3. Які форми допомоги й підтримки з боку адміністрації і коли Вам необхідні й найбільш припустимі?

4. З ким із колег Ви б хотіли працювати над певною проблемою?

5. Яких знань, якої інформації Вам не вистачає? У яких семінарах, практикумах, тренінгах Ви відчуваєте потребу?

6. Які дослідження, експерименти, методичні розробки Ви б хотіли здійснити в цьому навчальному році?

7. Чий і який педагогічний досвід Ви хотіли б вивчати?

8. Які педагогічні досягнення Ви могли б показати колегам?

9. Якою суспільно-педагогічною діяльністю Ви хотіли б займатися?

а) організація предметного клубу, секції, лабораторії для учнів;

б) організація і проведення педагогічної ради за вашою темою;

в) проведення науково-практичного семінару для колег.


АНКЕТА

на виявлення здібності педагога до саморозвитку

1. Я прагну вивчати себе.

2. Я залишаю час для розвитку, якими справами я не був би зайнятий.

3. Моя активність стимулюється виникаючими перешкодами.

4. Я шукаю зворотній зв’язок, бо це допомагає мені пізнати і оцінити себе.

5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи для цього спеціальний час.

6. Я аналізую свої почуття і досвід.

7. Я багато читаю.

8. Я широко дискутую з питань, які мене зацікавили.

9. Я вірю у свої можливості.

10. Я прагну бути більш відкритою людиною.

11. Я усвідомлюю вплив людей оточуючих мене.

12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати.

13. Я отримую задоволення від пізнання нового.

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.

15. Я позитивно ставлюся до підвищення на роботі.

5 – якщо дане твердження повністю відповідає дійсності;

4 – скоріше відповідає, ніж ні; 3 – і так, і ні;

2 – скоріше не відповідає; 1 – не відповідає.


1   2   3   4   5Схожі:

Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconДовідка про стан охорони праці в навчальних закладах Золочівського району На виконання плану роботи служби охорони праці
Олександрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Удянському дошкільному навчальному закладі, Золочівському дошкільному навчальному...
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconПро затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі Відповідно до статті 34 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (додається)
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі Тетяна Корж, викладач кафедри педагогічної майстерності коіпопк
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" спрямовує педагогів на створення в дошкільному навчальному закладі розвивального...
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconЄдині вимоги до алгоритму письмового оформлення конспекту (сценарію) навчального заняття у дошкільному навчальному закладі
Текст конспекту заняття, ігрової чи трудової діяльності, сценарію свята чи розваги має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ю­тер­ного...
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації райметодкабінет „затверджую”
Організація методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: аналіз і основні завдання
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації навчальної діяльності дітей дошкільного віку. Методичне забезпечення організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі
Психолого–педагогічні механізми соціалізації дітей дошкільного віку (з досвіду роботи)
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconЗаява на постанову дитини в чергу на отримання місця в дошкільному навчальному закладі №10 "Дюймовочка"
Прізвище *
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації системи роботи з творчо обдарованими і талановитими дітьми у сучасному позашкільному навчальному закладі
Педагогічний процес у позашкільному навчальному закладі як соціально-виховний феномен розвитку творчої особистості
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconНаказ №3 Про підсумки роботи дошкільного навчального закладу щодо запобігання усім видам дитячого травматизму у 2011 2012 навчальному році
«Про організацію роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму у дошкільному навчальному закладі в 2011 2012 навчального...
Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі iconУ разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі
У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи