Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності icon

Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльностіНазваПізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності
Дата конвертації21.01.2013
Розмір50.32 Kb.
ТипДокументи
джерело

Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності.


Дошкільники охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій діяльності. Прагнення до нових вражень, допитливість, постійне бажання експериментувати, самостійно шукати істину поширюється на всі сфери життєдіяльності дитини. Чи можливо так організувати навчання в умовах дошкільного закладу, щоб воно відповідало всім дитячим потребам? Так, якщо це навчання буде «проблемним» - включатиме елементи самостійної дослідницької праці, будуватиметься як самостійний творчий пошук, тож буде вже не репродуктивною, а творчою діяльністю.

Особливе значення для розвитку особистості дошкільника має усвідомлення взаємозв’язку між природою і людиною та різноманітних зв’язків у природі. Оволодіння засобами практичної взаємодії з довкіллям забезпечує становлення світогляду дитини, її особистісне зростання. Пошуково-дослідницька діяльність відіграє щодо цього істотну роль, оскільки дає дітям можливість спілкування з однолітками, з дорослими, здійснювати з об’єктами різноманітні перетворення, виявляти їхні приховані істотні зв’язки з явищами природи, з життєдіяльністю людини, вчити аналізувати й самостійно робити висновки.

Різні форми пошуково-дослідницької діяльності спонукають дитину до творчості, самостійного пошуку причинно-наслідкових зв’язків, засобів дій, що стимулює дитячу активність, створює умови для особистісного зростання й психічного розвитку.

^ Завдання пізнавального розвитку в пошуково-дослідницької роботі:

 • Створити умови для розвитку пізнавальних психічних процесів дошкільників, активізації розумових операцій, організації та проведення пошуково-дослідницької діяльності та виховання в дітей ініціативності, кмітливості, допитливості, критичності, самостійності.

 • Розширити знання дітей про довкілля, формувати у них уміння та навички їх самостійного набуття.

 • Розвивати діалектичне мислення дошкільнят, тобто здатність бачити різноманітність світу в системі взаємозв’язків та взаємозалежностей.

 • Збагачувати власний пізнавальний досвід дітей через засвоєння ними еталонів, символів, виконання дій, заміщення та моделювання.

 • Формувати у дітей здатність креативно використовувати знання та власний дослідницький досвід у розумових, моделювальних та перетворювальних діях.

^ Технологія проведення пошуково-дослідницької роботи з дітьми

Методичні рекомендації

Структурними компонентами пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят є три етапи реалізації «проблемного дослідницького навчання»:

^ 1 етап. Педагог ставить проблему, накреслює стратегію й тактику її розв’язання, але саме рішення дитина має знайти самостійно.

2 етап. Педагог ставить проблему, але метод, шляхи її розв’язання дитина шукає самостійно. На цьому рівні допускається колективний пошук.

^ 3 етап. Вищий рівень. Постановку проблеми, пошук методів її дослідження й розв’язання діти здійснюють самостійно.

Перший етап

На першому етапі пошуково-дослідницька діяльність дітей (молодший і середній дошкільний вік) відбувається під керівництвом вихователя. Її включають в інтегровані заняття, прогулянки, ігри з предметами, ігри-загадки, конструктивні, сюжетно-рольові та режисерські ігри, проводять під час спостережень за об’єктами та явищами природи і як самостійну діяльність під час дослідів.


^ Другий етап

У другому етапі пошуково-дослідницької діяльності беруть участь старші дошкільники. З ними проводять елементарні дослідження.

Методика організації навчальних досліджень передбачає два рівні оволодіння технологією їх проведення.

^ Перший рівень. Містить 2-3 фронтальні тренувальні заняття з групою, на яких використовуються картки із символічними зображеннями «методів дослідження». З послідовності цих методів складається алгоритм дослідження. Теми досліджень подано у вигляді предметних карток із зображенням об’єктів або явищ.

^ Послідовність дій:

 • Подумати і пригадати всю відому інформацію з даної теми, поділитися нею з дітьми.

 • Запитати в іншої людини, що вона знає про це. Діти ставлять запитання одне одному і дорослим, щоб поповнити обсяг інформації.

 • За допомогою дорослого отримати додаткову інформацію з книжок.

 • Звернутися по допомогу до комп’ютера (за підтримки дорослого).

 • Пригадати та використати інформацію, здобуту під час спостережень, які проводилися раніше.

 • Провести самостійний дослід чи експеримент.

Після цього всю отриману інформацію треба проаналізувати і узагальнити. Спочатку вихователь активно допомагає дітям, бо їм дуже складно виділити головне і другорядне. Коли діти засвоять загальну послідовність дій (або технологію дослідження) можна переходити до другого рівня – до самостійних навчальних досліджень.

Послідовність дій:

 • Постановка завдання або проблеми.

 • Вибір теми дослідження.

 • Розподіл дітей для роботи в парах або мікрогрупах.

 • Вивчення схеми або алгоритму досліджень.

 • Проведення самостійних досліджень за алгоритмом.

 • Фіксація результатів дослідження в індивідуальних зошитах з використанням символіки

 • Групове обговорення результатів дослідження

 • Слухання доповідей та їх обговорювання.

Усі дослідження проводяться в ігровій формі, а здобуті знання використовуються в перетворювальній діяльності.


^ Третій етап

На третьому, заключному, етапі дослідницького навчання діти працюють тільки самостійно й самі застосовують знайому вже їм методику досліджень, створюють для них необхідні умови. Успішною на цьому етапі буває діяльність дітей з високим рівнем розвитку інтелектуальних здібностей.

Характерною особливістю самостійної пошуково – дослідницької діяльності дошкільників є те, що вона реалізує активні методи, змінює предмет пізнання. цінність її полягає в тому, що діти не отримують готові знання від педагога, а роблять відкриття самостійно.


Форми, методи і прийоми роботи з дітьми:

 • спостереження,

 • досліди,

 • експерименти,

 • дидактичні ігри та вправи,

 • сюжетно – рольові ігри,

 • ігри – загадки, ігри – описи,

 • конструктивні ігри,

 • ігри – драматизації,

 • бесіди,

 • використання піктограм,

 • ігрові проблемні ситуації,

 • розгляд картин, ілюстрацій, макетів,

 • робота за заданим алгоритмом,

 • фіксація результатів досліду,

 • читання дитячої художньої та енциклопедичної літератури,

 • образотворча діяльність,

 • трудова діяльність,

 • театралізована діяльність,

 • перетворювальна діяльність (моделювання, макетування),

 • складання розповідей наукового стилю,

 • тренувальні, традиційні, комплексні та інтегровані заняття.Схожі:

Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconФормування позитивної мотивації учнів до пошуково-дослідницької діяльності в секціях ман
Фективним засобом навчально-виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Тому актуальним для педагогів є...
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconДана збірка є календарним планом реалізації літніх проектів за технологією психолого – педагогічного проектування Т. Пироженко. Вона спрямована на реалізацію особистісного зростання дошкільнят різних вікових категорій через всі види дитячої діяльності.
Т. Пироженко. Вона спрямована на реалізацію особистісного зростання дошкільнят різних вікових категорій через всі види дитячої діяльності....
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconО. Е. Куцевол Розвиток креативності дітей-дошкільників
Зображувальна та пошуково-дослідницька діяльність – один з елементів збагачення творчих можливостей дошкільників
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconРозвиток музично-художньої творчості старших дошкільнят
У конспекті музичного заняття з використанням ігрових технологій по системі К. Орфа використовуються механізми творчого мислення,...
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconСучасне заняття: змістовні та структурні ознаки Основною формою навчання дошкільнят у процесі організованої пізнавальної діяльності було й лиша­ється заняття.
Які види й типи занять описано в літературі та реально застосовуються на практиці?
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconЗастосування інноваційних технологій у мовленнєвій роботі з дошкільниками
Світі. Її запровадження потребує певних змін – більших чи менших у освітньому процесі кожного дошкільного закладу. Пошук найбільш...
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconТема. Качка йде, каченя веде Мета
Пізнавальний розвиток: ознайомити дітей з зовнішнім виглядом, особливостями поведінки, способом живлення качки. Закріпити знання...
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconКонцепція спрямованої самоорганізації розкриває взаємодію трьох складових впливу на розвиток людини: зовнішніх вимог до неї, власних потреб і умов реальної ситуації.
Зміни в суспільстві змінюють характер стосунків у будь – якій сфері людської діяльності. На перший план висуваються потреби самої...
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconАвтор вихователь днз №3 «Зірочка» м. Шпола, Черкаської обл. Чорновольська Вікторія Віталіївна Мета
Мета: Пізнавальний розвиток – сприяти розвитку пізнавальних здібностей дитини про властивості лікарських рослин. Ознайомити з процесами...
Пізнавальний розвиток дошкільнят у пошуково-дослідницькій діяльності iconБібліотечний моніторинг
Суть бібліотечного моніторингу – спостереження за змінами в роботі бібліотеки, інноваційними процесами. Це дає змогу оцінити рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи