Кременчуцький міський науково-методичний центр icon

Кременчуцький міський науково-методичний центрНазваКременчуцький міський науково-методичний центр
Сторінка3/3
Дата конвертації24.01.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3
Тема: Соціально-психологічна реабілітація дітей з особливими потребами та їх сімей.

^ Мета: Розробка технології соціально-психологічної реабілітації розумово відсталих дітей і дітей, хворих на ДЦП та ЗПР.

Завдання:

1. Підбір літератури та створення бібліотеки психолога і соціального педагога щодо проблеми соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами та їх сімей.

2. Вивчення, аналіз, систематизація досвіду роботи над визначеною проблемою вітчизняних і зарубіжних фахівців. Узагальнення власного досвіду роботи з дітьми з особливими потребами та їх батьками (особами, що їх замінюють).

3. Розробка технології соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами (ДЦП, ЗПР, розумова відсталість):

програми корекційно-розвивальних і реабілітаційних занять;

рекомендації, пам'ятки, поради батькам, вчителям щодо соціально-психологічної адаптації дитини з особливими потребами;

створення банку діагностичних методик для роботи з цією категорією дітей.

4. Апробація набутого досвіду і методичних розробок у закладах освіти області. Прослідковування ефективності їх застосування з метою подальшого вдосконалення.

5. Поширення нового досвіду роботи з дітьми з особливими потребами та їх сім'ями (виступи на методичних об'єднаннях, семінарах, конференціях, батьківських зборах, публікації у пресі тощо).

6. Видання методичного посібника. Підбиття підсумків роботи творчої групи за рік.

^ Напрями роботи за темою (засідання)

Організаційне засідання творчої групи: знайомство учасників, розгляд алгоритму діяльності творчих груп, обрання керівника творчої групи, затвердження особового складу групи, обговорення актуальності обраного напряму, визначення мети роботи групи, планування діяльності творчої групи на рік, визначення основних напрямів роботи за темою, підбір літератури, методичних матеріалів до теми (термін виконання) .

Діти з особливими потребами як об'єкт соціально-психологічної роботи. Поняття «інвалід», «інвалідність» (термін виконання).

Світ сім'ї дитини з особливими потребами (термін виконання) .

Навчання дитини з особливими потребами в загальноосвітньому закладі: труднощі, проблеми, переваги (термін виконання) .

Соціально-психологічна допомога дітям, хворим на ДЦП, ЗГІР; розумово відсталим дітям. Зустріч з головою обласної ПМПК та дитячим лікарем-психіатром (термін виконання).

Соціально-психологічна робота з батьками дітей з особливими потребами (рекомендації, поради, пам'ятки). Зустріч з психологом та соціальним працівником ЦССМ (термін виконання) .

Соціально-психологічна підготовка вчителів до роботи з дітьми з особливими потребами (рекомендації, поради, пам'ятки) (термін виконання) .

Створення банку діагностичних методик для роботи з дітьми, хворими на ДЦП, ЗПР, розумово відсталими дітьми (термін виконання) .

Видання методичного посібника. Підведення підсумків роботи творчої групи за рік (термін виконання)

Засідання творчої групи відбуваються один раз на місяць.

Робота творчої групи може проходити у різних формах: групові дискусії, міні-доповіді, мозкові штурми, ділові ігри, дебати, семінари, моделювання тощо.

Результат роботи творчої групи учасники вбачають у: створенні банку діагностичних методик для роботи з дітьми, хворими на ДЦП, ЗПР, розумово відсталими дітьми; розробці рекомендацій, порад, пам'яток батькам, педагогам, які працюють з цією категорією дітей; методичний посібник для практичних психологів і соціальних педагогів з набором корекційно-розвивальних і реабілітаційних методик для дітей, хворих на ДЦП, ЗПР, розумово відсталих дітей.

Література:

Серкіс Ж. В., Мельник Ю. В., Шаргородська С. В. Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи (http://whttp://www.glavnyk.com.ua/PG_UKR_17_01_2004.htm)Протягом 2009-2010 навчального року працювали 5 творчих груп практичних психологів загальноосвітніх закладів Кременчука. Звіт про роботу творчих груп за рік відбувся 29 травня 2010 року на базі ЗОШ №20 у формі Фестивалю творчих груп.


^ Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей


Керівник групи – Калінчук Тетяна Дмитрівна, практичний психолог гімназії №5

Живолуп Лариса Валентинівна, практичний психолог СШ №10

Заніздра Марина Валеріївна, практичний психолог ліцею №11

Хорольська Оксана Олександрівна, практичний психолог гімназії №6

Давидова Оксана Володимирівна, практичний психолог ліцею №30

^ План роботи творчої групи

Жовтень

Тема: Складання програми діяльності творчої групи

Мета: Колективне та індивідуальне вивчення науково - педагогічної літератури з визначеної проблеми, з'ясування ідеї, сутності.

Завдання. Поділ на окремі підтеми, призначення відповідальних за них.

^ Підтеми

1.Особистість (визначення) обдарованої дитини, (вікові особливості, розвиток, батьки, самооцінка, взаємини)

2.Проблеми обдарованих дітей

3.Особливості інтелектуального розвитку

4.Типи обдарованості. Структура інтелекту за Гарднером

5.Особливості психічного розвитку

Грудень

Тема: Діагностика обдарованості.

Мета: Пошук оптимальних методик для „відкриття" обдарованих дітей.

Завдання.

1. Складання переліку методик для діагностики обдарованості в різних сферах.

2. Розробка схеми обстеження та картки обліку обдарованих дітей.

^ Лютий

Тема: Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці досягнень науки і передового досвіду.

Мета: Апробація набутого досвіду у школах нового типу.

Завдання.

1 .Діагностика обдарованих дітей;

 1. Розробка рекомендацій для батьків та вчителів, які працюють з обдарованими учнями.

 2. Рекомендації практичним психологам.


Березень

Тема: Підготовка звіту про результати діяльності творчої групи.

Мета: Розробка рекомендацій, узагальнення матеріалу, зібраного і опрацьованого творчою групою. Друкування даного матеріалу.

Завдання

 1. Написати сценарій презентації (звіту).

 2. Розподілити відповідальних за певні види роботи.

 3. Підготувати демонстраційний матеріал.

 4. Зібрати папку з матеріалами звіту.


Квітень

Тема: Звіт про роботу творчої групи.


У ході роботи творчої групи було вирішено такі завдання:

1. Соціально-психологічна підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми (рекомендації, поради, пам’ятки);

2. Cтворення банку діагностичних методик для виявлення обдарованих дітей.

3. Розроблено рекомендації батькам та вчителям.

4. Зібрано кращий досвід психологів гімназії №5, №6, ліцею №30, ЗОШ №10 по супроводу обдарованих дітей.

5.Зібрано та упорядковано матеріали з питань:

- особистість обдарованої дитини (вікові особливості, розвиток, батьки, самооцінка, взаємини);

- проблеми обдарованих дітей;

- особливості інтелектуального розвитку;

- особливості психічного розвитку;

- типи обдарованості.

6. Підготовлено презентацію звіту творчої групи

Результатом роботи творчої групи є методичний посібник для психологів, які працюють з обдарованими дітьми у 2 варіанта: 1-й – посібник - методичка, 2-й – посібник для практичної роботи.


^ Структура інтелекту за Гарднером

52 провідних психолога опублікували в Wall Street Journal колективне визна­чення інтелекту. Вони заяви­ли, що популярні тести на IQ не надто досконалий спосіб виміру розумових здібнос­тей, вони швидше відбива­ють результат навчання та соціальний стан людини. Інте­лект — поняття більш бага­тогранне, воно містить здатність до логічного й аб­страктного мислення, сприй­няття складних ідей, планування, вирішення проблем, здатність до швидкого на­вчання на чужому та особи­стому досвіді. Американці визначають сім типів інтелекту, кожний із яких, за Г. Гарднером, потре­бує свого підходу.

^ Вербальний/Лінгвістич­ний інтелект

Пише краще, ніж нале­жить за віком; складає не­билиці, жартує; має сло­весну пам'ять на імена, місця, дати, дрібниці/де­талі; любить словесні ігри; любить читати; має точну орфографію; оцінює калам­бури, скоромовки, вдалі рими; любить слухати усні розповіді, коментарі по ра­діо; має багатий лексичний запас; уміє спілкуватися з оточуючими. Цей тип інтелекту домінує в більшості західних освітніх систем. Основний тип навчання: через промовляння, слухан­ня й «бачення» слів.

^ Логічний/Математичний інтелект

Ставить багато запитань про роботу механізмів; швидко вирішує подумки арифметичні задачі (для дошкільників: володіє мате­матичними поняттями); лю­бить лічбу й роботу з числа­ми; цікавиться математични­ми комп'ютерними іграми; любить грати в шахи та інші стратегічні ігри; вирішувати логічні задачі й головолом­ки; класифікувати речі; екс­периментувати; мислить на більш абстрактному чи кон­цептуальному рівні порівня­но зі своїми однолітками; добре розбирається в причинно-наслідкових зв'язках. Це так зване «наукове мис­лення» має відношення до індуктивного та дедуктивно­го мислення/аргументації, чисел і абстрактних моде­лей. Основний спосіб навчан­ня: через класифікаційну ро­боту з абстрактними моделя­ми, відносинами.

^ Візуально/Просторовий інтелект

Розповідає зоровими образами; легше, ніж тек­сти, читає карти, схеми, діаг­рами; любить фантазувати, займатися мистецтвом; доб­ре малює; любить перегля­дати слайди, фільми, вирі­шувати загадки, головолом­ки; конструює цікаві три­вимірні моделі (наприклад з конструктором ЛЕТО); під час читання більше інфор­мації одержує з ілюстрацій, а не слів. Це тип інтелекту, який за­лежить від почуття зорового уявлення/сприйняття і здатності зорову уявити предме­ти, включає здатність створю­вати внутрішні розумові об­рази, зображення. Основний спосіб навчання: через уяву, мрії, роботу з квітами і зображеннями .

^ М'язовий/Кінетичний інтелект

Показує високі спортивні результати; якщо доводить­ся сидіти довго в одному місці, починає рухатися, вер­тітися; вдало копіює жести, міміку, манери інших; лю­бить розбирати і знову зби­рати предмети; чіпає рука­ми все, що бачить; любить бігати, стрибати, боротися; демонструє здібність до ре­месел; має схильність до драматичного самовира­ження; під час роботи, об­мірковування чого-небудь розповідає про різні фізичні відчуття. Цей тип інтелекту має відношення до фізичних рухів і до знань/мудрості організму, включаючи кору головного мозку, що відпо­відає за м'язові рухи тіла. Основний спосіб навчан­ня: через рух у просторі, об­робку знань через тілесні відчуття.

^ Музичний/Ритмічний інтелект

Говорить, якщо хто-не-будь фальшивить, граючи на музичних інструментах; запам'ятовує мелодії пісень; має гарний голос; грає на музичному інструменті, співає в хорі; рухається і говорить у ритмічній манері; несвідомо подумки наспівує; ритмічно посту­кує по столу, займаючись чим-небудь; чутливий до на­вколишніх звуків (наприклад до стукоту дощу по даху); жваво реагує, коли хтось включає музику; співає.Цей тип інтелекту засно­ваний на впізнаванні музич­них образів, зокрема оточу­ючих нас звуків, і на почутті ритму. Основний спосіб навчан­ня: через ритм, мелодію, му­зику.

^ Міжособистісний інтелект

Любить спілкуватися з однолітками; виявляється лідером у ситуаціях; дає по­ради друзям, у яких про­блеми; знає, на якій вулиці що розташовано; любить грати з іншими дітьми і по­вчати їх; уміє співпережива­ти, піклуватися про інших; інші діти прагнуть його ком­панії. Цей тип інтелекту вияв­ляється в основному в міжособистісному спілку­ванні, тобто в здатності пра­цювати в колективі на умо­вах співробітництва, а також здатності до вербального/ невербального спілкування з іншими людьми. Він бу­дується на здатності поміча­ти відмінності в інших лю­дях, наприклад контрасти настроїв, темпераментів, мотивів, намірів. Це форма інтелекту найвище розвинена у людей таких про­фесій: радників, учителів, лікарів, політиків, релігійних діячів.Основний спосіб на­вчання: через порівняння, встановлення взаємозв'яз­ків, співробітництво, спів­бесіду.

^ Внутрішньоособистісний інтелект

Демонструє почуття неза­лежності/силу волі; реально усвідомлює свої плюси й недоліки; добре виконує зав­дання тоді, коли йому нічого не заважає; живе в іншому, ніж інші, ритмі; має хобі, про яке воліє не розповідати; вміє керувати собою; воліє працювати на самоті; точно змальовує свої почуття; вчиться на своїх помилках; має розвинуте почуття осо­бистої гідності.Цей тип інтелекту допо­магає усвідомити себе, відступити назад і подивити­ся на себе збоку як зовнішній спостерігач. Наша ідентифікація самих себе і здатність переступити свої межі — це частина функці­онування внутрішньо особистісного інтелекту.Основний спосіб навчан­ня: через самостійну роботу, індивідуальні програми, на­вчання своїми особистими темпами, наявність особис­того простору.

У різних людей перева­жає один чи два типи інте­лекту. Однак фахівці рекомендують не зациклюватися на тому, чим природа над­ілила сповна. Наприклад, людині з сильною логікою слід розвивати просторове, візуальне мислення. Для цього зовсім не обов'язко­во ставати художником. До­помагають просторові ігри на зразок гольфа чи го­родків.

Література

 1. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. - М.: Академия, 2000.

 2. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. – М., 1984.

Методика і технологія профілактичної роботи з учнями з девіантною поведінкою


Керівник групи: Вишинська Тетяна Іванівна, практичний психолог колегіуму № 25
 1. Федотьєва Людмила Володимирівна, практичний психолог ЗОШ №3

 2. Пронякіна Ольга Іванівна, практичний психолог ЗОШ №16

 3. Кузнякова Світлана Леонідівна, практичний психолог ЗОШ №18

 4. Голишкіна Наталя Олександрівна, практичний психолог ЗОШ №13

 5. Шевченко Ірина Сергіївна, практичний психолог ЗОШ №24План роботи


Засідання №1(Жовтень, 2009р.)

Тема: Організаційне засідання творчої групи.

 1. Планування діяльності на 2009-2010 н.р.

 2. Обговорення актуальності обраного напрямку.

 3. Підбір методичних матеріалів до теми.


Засідання №2(Грудень, 2009 р.)

Тема: Класифікація проблем школярів, що знаходяться в зоні ризику.

 1. Діти з неповних і деструктивних сімей.

 2. Робота з гіперактивними та тривожними дітьми.

 3. Педагогічно занедбані діти.


Засідання №3 (Лютий, 2010 р.)

Тема: Просвітницька робота з батьками та педагогами.

 1. Проблеми дитячих крадіжок.

 2. Покарання як метод виховання дитини.

 3. Агресивна дитина.

Засідання №4 (квітень, 2010р.)


«Фестиваль творчих груп практичних психологів» - презентація роботи групи.

Девіантна поведінка ( від лат. deviatio- відхилення) – це система дій і вчинків людей, що суперечать соціальним нормам або визнаним у суспільстві стандартам поведінки. Її суть полягає в тому, що людина не дотримується вимог соціальної норми, вибирає відмінний від її вимог варіант поведінки в тій чи іншій ситуації, що веде до порушення міри взаємодії особистості та суспільства. В основі відхилень в поведінці переважно лежить конфлікт інтересів, цінностей, деформація засобів їх задоволення, помилки виховання, життєві невдачі, порушення емоційної сфери.

Проблему девіантної поведінки вивчали Л.С.Виготський, Н.Ю.Максимова, В.М. Мясищев, Ю.А.Клейберг, Д.І.Фельдштейн та ін.

До категорії «важких» потрапляють різно­манітні школярі: невстигаючі, недисципліновані, діти з різними нервовими і психічними відхиленнями, діти, шо знаходяться на обліку у справах неповнолітніх, і просто діти з неблагополучних сімей. Це робить досить складною проблему вибору адекватних методів психічної і педагогічної роботи з «важкими» школярами. Нині в психології немає єдиного розуміння «важкої» дитини, єдиного підходу до діагности­ки, корекції його поведінки і особистісного роз­витку. Кожен із наявних підходів має свої слабкі і сильні сторони, і вибір того чи іншого в прак­тичній роботі залежить від багатьох обставин.

^ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ УЧНЯ ЯК ВАЖКОВИХОВУВАНОГО

1 Неуспішність з навчальних дисциплін.

2. Систематичний пропуск уроків.

3. Відсутність моральних, соціокультурних норм.

4. Створення дисгармонійної поведінкової й емоційної атмосфери в колективі учнів.

5. Вербальні й невербальні вияви агресії.

6. Наявність проблем в психологічному контексті:

- відсутність конструктивних комунікативних навичок;

 • відсутність мотивації до навчання й особистісного росту;

 • відсутність навичок самостійного вирішення конфліктних ситуацій;

 • акцентуації;

- неврози;

 • неврастенії;

 • „важковиховуваність" як індикатор сімейних проблем;

 • відмовляється від допомоги фахівців за наявності проблемної ситуації.

7.Уживання алкоголю, тютюну, наркотиків.

8.Схильність до бродяжництва, вимагання.

9. Зв'язок зі злочинними угрупуваннями.

 1. Участь у розповсюдженні наркотичних речовин.

 2. Помічений у сексуальному домаганні, насильстві.

Для успішної роботи з неповнолітніми, які мають відхилення у поведінці, необхідні:

 • знання причин девіації та особливостей її перебігу;

 • знання цілей та завдань роботи саме з цією категорією дітей;

 • уміння проводити психолого - педагогічну діагностику особистості учнів з девіантною поведінкою;

 • уміння добирати адекватні методи перевиховання;

- уміння використовувати ці методи та контролювати їхню дію;і уміння працювати з нестандартними дітьми в нестандартних ситуаціях, тобто працювати творчо!


^ Картка обліку

роботи з учнем, що характеризується

девіантною поведінкою (для психолога)


учня ________ класу

___________________________________________________________________

1. Рік народження___________

2. Домашня адреса________________________________________

3. П.І.Б. батьків (осіб, які їх заміняють), місце роботи_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

І. Види роботи :

1. Психодіагностична

з/п

Дата проведення

Назва методики

Короткий результат. Висновки та рекомендації^ 2. Корекційно – розвивальна робота з учнем

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Спільна робота з педагогом

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 4. Спільна робота з батьками ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Розробка діагностичного мінімуму для психологічного обстеження дітей з особливими потребами


Керівник групи – Островська Тетяна Юріївна, практичний психолог ЗОШ №20

Кухаренко Любов Ярославівна,практичний психолог ліцею №4

Іванова Інна Володимирівна,практичний психолог ЗОШ №8

Яцик Лілія Михайлівна, практичний психолог ЗОШ №19

Прохно Марина Юріївна, практичний психолог ЗОШ №31

Освітньо-виховна система зазнає кардинальних змін у кожну нову наступну історичну епоху. Нині реформування системи спеціальної освіти передбачає підготовку дітей із порушеннями психофізичного розвитку до інтеграції в загальноосвітній простір. Цим зумовлене суттєве оновлення змісту, організаційних форм і технологій навчання на основі сучасних інноваційних підходів, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей у навчальному процесі.

Питання вдосконалення організації й змісту спеціальної дошкільної освіти, своєчасної комплексної допомоги дітям з різними порушеннями психофізичного розвитку мають першочергове значення для підвищення ефективності їх підготовки до школи, своєчасного лікування, корекційного навчання, адаптації в середовищі здорових однолітків.

Саме з метою вирішення даних питань працювала творча група практичних психологів шкіл міста. Члени групи поставили перед собою завдання :

 1. Підбір літератури та створення бібліотеки щодо проблем дітей з особливими потребами.

 2. Створення банку діагностичних методик.

 3. Вибір пріоритетного діагностичного матеріалу для обстеження дітей з особливими потребами.

 4. Оформлення методичного збірника.

Починаючи з організаційного засідання стало зрозумілим важливість поставлених завдань. Це підкреслила і завідувачка міської ПМПК Яременко Н.Г., зустріч з якою провели члени групи. Вона зазначила, що цим питанням приділяється значна увага в нормативно-правових документах, зокрема в Законі України «Про освіту»(1996р.),Національній доктрині розвитку освіти (2002р.), Державному стандарті початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку (2004р.).

Вчені-дослідники виділили чотири основних варіанти затримки психічного розвитку, які сьогодні використовуються найбільш ефективно при наданні допомоги дітям :

 1. затримка психічного розвитку конституціального походження ;

 2. затримка психічного розвитку соматогенного походження ;

 3. затримка психічного розвитку психогенного походження ;

 4. затримка психічного розвитку церебрально-органічного ґенеза.

Тому виникає необхідність комплексного підходу до питань психологічного обстеження та подальшої реабілітації дітей з особливими потребами та створення для них інноваційного навчально-виховного процесу. Багато питань комплексної діагностично-корекційної роботи з даними дітьми не знаходять свого вирішення.

Не розроблена структура взаємодії між медичною та педагогічною сферами.

Держава не забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів для роботи в даному напрямку.

Подальшого вдосконалення потребує й система взаємозв’язку вихователів, вчителя-дефектолога, медсестри, логопеда, психолога, які б забезпечували ефективність діагностичної, лікувальної та корекційно-реабілітаційної роботи, гармонійний розвиток і успішну підготовку дітей до навчання в школі, активізували розвиток пізнавальної діяльності на основі інноваційних технологій.

Серед психологічних особливостей дітей,які готуються до школи або вже навчаються, можна виділити такі особистісні властивості, як тривожність,імпульсивність, невпевненість в собі, демонстративність. До психофізичних особливостей належать домінування лівої або правої руки і стан тонкої моторики руки.

Слід звернути особливу увагу на просвітницьку діяльність з даного питання серед батьків. Останнім часом зафіксовано чимало фактів несвоєчасного виявлення дітей з психофізичними порушеннями, зокрема з такими як розлади психічного розвитку з вираженим розладом розвитку мовлення, гіперкінетичні розлади поведінки, зорова патологія різного ступеня : слабозорі діти, з косоокістю та амбліопією тощо.

Технічний прогрес і сучасні умови навчання, життя та професійної діяльності таких дітей потребують достатнього рівня розвитку їх адаптації, пристосування до нових умов, які виникають, розвитку їх пам’яті, зокрема швидкості перебігу мнемічних процесів, рухливості й міцності асоціативних зв’язків, що формуються. Діти повинні мати не лише достатній обсяг пам’яті, але й навички оперування нею, сформовану готовність і спроможність виокремити в потрібний момент необхідну інформацію.

Вважаємо, що для психологічного обстеження дітей можна використати такі відомі діагностичні методики : дитячий варіант тесту Векслера ; «Картки» тривожності Амен ; дитячий варіант особистісного опитувальника Айзенка; тест дослідження уваги за методикою Тулуз-П’єрона; дитячий варіант методики Розенцвейга (вивчення реакцій на фрустрацію) та інші, які укладені в збірнику, упорядкованому членами творчої групи. Дані, отримані за методиками, повинні бути доповнені «життєвими показниками» (спостереження, бесіди, відомості, отримані від батьків).

Існує визначена послідовність психологічного обстеження особистості дитини з урахуванням психодіагностичної і психореабілітаційної діяльності

в цілому :

1) знайомство з дитиною ;

2) знайомство з документацією ;

3) використання спеціальних психологічних методик дослідження дитини та інтерпретація отриманих даних ;

4) оформлення кінцевих висновків і визначення основних напрямів психоконсультаційного та психокорекційного впливу.

До методів психодіагностики відносяться : спостереження, навчальний експеримент, архівний метод, бесіда, тестування.

Рання діагностика вищевказаних захворювань, вчасно надана медична допомога дозволяють знизити відсоток захворюваності, попередити інвалідізацію населення.

Література

1.Атлас для исследования отклонений в психической высшей нервной деятельности // Под ред. проф. И.А. Полищука.- К.:Здоров’я, 1968.-100с.

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь- справочник по психологической диагностике. –К.: Наукова думка, 1989.

3.Дегтяренко Т.М., Вавіна Л.С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами С.: Університетська книга, 2008.

4.Ілляшенко Т. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому закладі. – Психолог. – 10. 2009.с.14

5.Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития.- М.: Владос, 2004.
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання


Керівник групи – Коваленко Тамара Андріївна, практичний психолог ЗОШ №17

Кобеляцька Оксана Іванівна – практичний психолог СШ №7

Заріцька Анна В’ячеславівна, практичний психолог ЗОШ №22

Поляцкова Ніна Степанівна, практичний психолог ЗОШ №27

Жадан Наталія Леонтіївна, практичний психолог ЗОШ №28


^ Мета: поширити досвід застосування деяких психодіагностичних методик для проведення профорієнтаційних консультацій зі старшокласниками.

План

Засіданні №1. Тема: Теоретичні основи психологічного забезпечення профільного навчання в школі.

Засідання №2.Тема: Методики дослідження особистісної здатності учнів до вибору професії.

Засідання №3. Тема: Профорієнтація: засоби діагностики індивідуально – психологічних якостей старшокласників при виборі професії.

^ Засідання №4. Тема: Підбиття підсумків роботи творчої групи за рік.


Діяльність психологічної служби в школі на профільно – диференційованих засадах зводиться до таких задач:

- створення простору для самореалізації кожної особистості;

- корекція розвитку і консультування всіх учасників навчально – виховного процесу (учнів, учителів, батьків);

- створення творчого колективу педагогів - однодумців;

- удосконалення психологічних знань педагогів і батьків.

У школі здійснюється як відбір здібних дітей, так і розвиток провідних здібностей як основи допрофесійної діяльності кожного учня, реалізується принцип вибору змісту профільного навчання в основній школі.

Саме тому психологічній службі школи відводиться особлива роль. Діяльність шкільної психологічної служби в школі спрямована на:

- консультування вчителів з проблем формування інтересів школярів до навчання в профільних класах;

- проведення діагностики рівня сформованості аморфних інтересів учнів в рамках п’ятикомпонентної ( за п’ятьма основними напрямами професійної діяльності) та трирівневої ( за трьома рівнями сформованості інтересів: низький середній, високий) матриці на кожного учня;

- вивчення запитів учнів і побажання батьків щодо класу, в якому продовжуватиме навчання дитина;

- вивчення нахилів та здібностей дитини за допомогою різних діагностичних методик;

- проведення відповідної роботи з корекції інтересів дитини та її здібностей;

- вивчення рівня сформованості мотиваційної сфери дітей та її спрямованості4

- надання батькам необхідної допомоги в роботі з обдарованими дітьми, які потребують корекції поведінки, розумового розвитку, спрямованості інтересів;

- проведення корекції профілів з метою зміни помилково обраного профілю.

Забезпечення умов здійснення об’єктивного свідомого вибору відповідного профільного навчання учнями основної школи досягається підбором та використанням відповідних методик дослідження задатків, здібностей, нахилів та обдарованості у дитячому віці, а також рівня інтелектуального розвитку, протікання основних психічних процесів, особистісних якостей дитини, сформованості мотиваційної сфери.

Планований підхід допомагає сприймати профорієнтаційну роботу як науково – практичну систему підготовки особистості до вільного усвідомленого вибору професії.

І ця робота починається не в сьомому, і тим паче не в десятому класах, а тоді коли дитина переступає поріг школи.

Надавши можливість молодшому школяру адаптуватися до першого класу, з другого класу розпочинається вивчення його здібностей і крок за кроком підводження його до професійного самовизначення.

Вирішити цю задачу допомагає психологічна діагностика учнів, яка проводиться поетапно в процесі навчання дитини в школі.

Психологічна служба пропонує алгоритм визначення особистісної готовності школяра до профільного навчання.

^ I етап. Визначення інтелектуальної готовності (2 клас).

Психодіагностика повинна мати лонгитюдний характер, тобто втілюватися протягом усіх років навчання в школі.

Другі класи – вивчення об’єму пам’яті, уваги, фонематичного слуху, рівня ерудиції, моторики.

Батькам пропонується «Тест – анкета на визначення видів здібностей дитини»

Школярі молодших класів знайомляться зі світом професій, насамперед із найрозповсюдженішими своїх батьків, у них формується правильне емоційне ставлення до праці, з’являється бажання займатися корисною справою, якісно виконувати доручену роботу.

^ II етап. Визначення рефлексивної та психофізіологічної готовності (5 клас).

П’яти класи – вивчення темпераменту, емоційно-вольової сфери, рівня самостійності у виконанні завдань навчальної діяльності та життєдіяльності.

Учні п’ятих класів знайомляться в основному з професіями свого економічного регіону. Однією з умов профорієнтації в навчальному процесі є врахування потреб у кадрах конкретного економічного регіону. Адже кожен економічний район має свої специфічні характерні для даної місцевості потреби в кадрах. Учителі знайомлять учнів з потребами у певних спеціальностях свого регіону і наголошують саме на цих професіях.

^ III етап. Визначення едукативної готовності (6-7клас).

Визначення спеціальних знань, умінь та навичок (аналіз таблиці академічних оцінок учня за останній семестр і диференціація на інформаційно – навчальний блок, техніко – практичний блок, художньо-естетичний, спортивно – оздоровчий блок).

У шостому класі проводиться тестування, що визначає здібності, інтереси дітей. Ефективною методикою для визначення схильностей особистостей є тест ДДО – диференційовано-діагностичний опитувальник С. Клімова, який дає важливі знання щодо попередніх інтересів і схильностей у колі класифікації професій: «людина-природа», «людина - знакова система», «людина – техніка», «людина – людина», «людина – художній образ».

Проводиться анкетування учнів «Пошуки, знахідки, перспективи.» та анкетування батьків «Ваша дитина».

^ IY етап. Визначення професійної спрямованості особистості.

Для визначення такого складного утворення як професійна спрямованість використовується ряд методик:

1) методика діагностики професійної спрямованості (автор Б. Басс);

2) орієнтовно – діагностичний опитувальник інтересів «ОДАНІ -2» (Б.Федоришин та С. Карпиловська);

3) методика самооцінки схильностей до різних типів професійної діяльності (С. Климов);

4) методика встановлення інтересів та спрямованості до майбутньої професійної діяльності (опитувальник «Професійних переваг» Б.Басса);

5) тестова методика «Як обрати професію»;

6) методика визначення спонукань, які призводять до вибору професії (опитувальник Л.Лучко «Ваша майбутня професія»);

7) методика написання творів. Метод творів, який точніше, ніж анкети, дозволяє виявити особистісне відношення дітей до уроків, предмету власного інтересу, характер хобі та інші. Психолого-педагогічний аналіз учнівських творів дозволяє виявити ступінь і рівень усвідомленості профільних інтересів, ступінь емоційної захопленості дитини і навіть сам характер інтересів. З цією метою учням пропонуються відповідні теми творів, наприклад: «Мої улюблені заняття в школі та вдома», «Чим я хотів би займатися і чому?» та інші. Метод творів дозволяє дізнатися про кількісно-якісні характеристики інтересів дитини, її схильності та мотиваційну сферу.

8) проведення профконсультаційних бесід.

Прекрасно зарекомендували себе анкети закритого і відкритого типу. В анкетах закритого типу пропонуються варіанти можливих відповідей. Наприклад: «Анкета для батьків) дозволяє встановити характер впливу батьків на своїх дітей у питаннях вибору професії. В анкетах відкритого типу відповіді на питання дає реципієнт. Наприклад, «Анкета для учнів» дозволяє визначити коло інтересів дітей.

З метою формування готовності до професійного самовизначення, активізації проблеми вибору професії, виявлення професійних інтересів, схильності учнів, розширення уяви про світ професій та їхні особливості психолог проводить психолого – педагогічний тренінг для учнів 9-11 класів «Вибір професії, або задача з багатьма невідомими».

^ Y етап. Визначення мотиваційної готовності (10 -11 класи).

Визначення профільних і професійних інтересів, нахилів старшокласників.

На останньому етапі, незважаючи на те, що профіль вибрано, робота з усвідомленого вибору професії триває.

Учні 10-11 класів, що вибрали профіль навчання, уточнюють відповідність своїх професійно важливих і інших якостей, стану здоров’я вимогам професійної діяльності, що обирається.

З метою підвищення у старшокласників рівня усвідомлення своїй готовності до різноманітних видів професійної праці проводиться тестування за методикою М. Пряжникова «Будь готов!», проводяться заняття, ігри з метою допомогти старшокласникам, що визначаються у виборі професійного навчання, більш усвідомлено підійти до свого майбутнього, усвідомити взаємозв’язок різних життєвих етапів і подій.

^ Рекомендації по оптимізації психологічного супроводу профільного навчання

1. Соціально-психологічним службам налагоджувати зв’язки з громадськими організаціями, завдяки яким здійснюється підвищення професійного рівня через проведення круглих столів, семінарів, конкурсів, тренінгів.

2. Розширювати спільну роботу з Центром зайнятості по профорієнтації старшокласників.

3. Ввести факультативний курс «Кроки до самопізнання».

4. З метою надання допомоги батькам у визначенні майбутньої професії їхніх дітей упроваджувати в систему роботи школи батьківського всеобучу, які включають в себе бесіди, групові та індивідуальні консультації, батьківські збори, конференції.


Література

 1. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М.: Просвещение, 1990.

 2. Кущ О.С. Профорієнтація старшокласників. Кременчук, 2006.

 3. Лукашевич Н.П., Сигнаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда.- К., 1997.

 4. Профільне навчання :Досвід упровадження, інноваційні технології. ПОІППО, Полтава-2008.

 5. Профорієнтаційні заняття психолога // Психолог. - 2008.- №41-42.

 6. Професійна діагностика. Бібліотека «Шкільного світу» - Київ,2004.

 7. Профорієнтаційна робота психолога. Бібліотека «Шкільного світу» - Київ,2007.

 8. Рабочая книга школьного психолога/Под редакцией И.В. Дубровиной. - М.: Просвещение, 1991.

 9. Успішна професія – як її обирають// Психолог. – 2009.- №1.

 10. Я обираю професію// Психолог .- 2008.- №37.Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання

Керівник групи – Андрейко Ольга Анатоліївна, практичний психолог ЗОШ №1

Жолубак Аліна Віталіївна, практичний психолог вечірньої (змінної) школи №3

Левченко Вікторія Вікторівна, практичний психолог ЗОШ №12

Тягун Наталія Євгеніївна, практичний психолог ЗОШ №9

Цибульник Ірина Валентинівна, практичний психолог ЗОШ № 26

Метою створення творчої групи є розробка технології психологічного супроводу старшокласників під час підготовки до ЗНО, життя у світі дорослих: розвиток особистостей учасників навчально-виховного процесу, формування навичок самопізнання, саморозвитку; розвиток продуктивності та гнучкості мислення, уваги; розвиток здатності до засвоєння інформації, оволодіння методами, спрямованими на зменшення почуття страху і стану підвищеної тривожності в емоційно травмуючих ситуаціях; поліпшення самопочуття й зміцнення психічного здоров`я старшокласників.

Основні завдання:

1. Підібрати літературу та створити бібліотеку практичного психолога щодо висвітлення проблеми «Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання».

2. Вивчити, проаналізувати, систематизувати досвід роботи над визначеною темою вітчизняних та зарубіжних фахівців.

3. Створити банк методичних рекомендацій, пам`яток, порад батькам та учителям від практичного психолога, діагностичних методик, релаксаційних та розвиваючих вправ щодо проблеми «Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання».

4. Розробити технологію психологічного супроводу старшокласників під час підготовки до ЗНО – створити банк корекційно-розвивальних занять для дітей та дорослих (учителів та батьків).

5. Апробувати набутий досвід і методичні розробки у школах міста. Поширити його через виступи на методичних об`єднаннях, семінарах, конференціях, батьківських зборах.

6. Видати методичний посібник.


Засідання №1

Жовтень, 2009 року

Організаційне засідання творчої групи: розгляд алгоритму діяльності творчої групи, обговорення актуальності обраного напрямку, визначення мети роботи групи, планування діяльності на 2009-2010 навчальний рік, визначити основні напрямки роботи за темою, підібрати літературу, методичні матеріали до теми.

Засідання №2

Грудень, 2009 року

Тема: «Психокорекція депресії у юнацькому віці»

 1. Депресія у юнацькому віці.

2. Створення банку методик для оцінки й самооцінки стресових станів.

Засідання №3

Лютий, 2010 року

Тема: «Проблема психологічної готовності старшокласника

до зовнішнього незалежного оцінювання»

1. ЗНО та психічне здоров`я випускника.

2. Створення банку практичних рекомендацій та занять для збереження психічного здоров`я дітей під час іспитів, тестування.

Засідання №4

Березень, 2010 року

Тема: «Психологічна допомога старшокласникам, батькам,

педагогам під час підготовки до іспитів, ЗНО»

 1. Що повинен знати учитель.

 2. Робота з батьками випускників.

 3. Загальні рекомендації для профілактики суїцидальної поведінки.

Засідання №5

Квітень, 2010 року

«Фестиваль творчих груп практичних психологів» - презентація методичного посібника,

звіт про діяльність роботи творчої групи за навчальний рік.


^ ГОТУЄМОСЬ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Ігрове заняття

Мета: ознайомити випускників із прави­лами процедури ЗНО, психологічно підготу­вати їх до ЗНО.

Учні отримують попереднє завдання:

• придумати собі ігрове ім'я;

• виготовити для себе візитівку або «пас­порт» зі своїм ігровим іменем та будь-якою додатковою інформацією про себе, написа­ною або намальованою.


^ ЕТАП 1. «РЕЄСТРАЦІЯ»

Учні збираються у класі. Ведучий запитує ім'я кожного учасника і заносить його до списку.


ЕТАП 2. «ЛАСКАВО ПРОСИМО»

Усі виходять у коридор. Ведучий поруч з іменами учасників проставляє номери і прикріплює їх до парт. Учасники по од­ному заходять до класу, показують свою візитівку і сідають за парту з відповідним номером. Ведучий прикріплює візитівки до дошки .


^ ЕТАП 3.«СКРИНЬКА БАЖАНЬ»

Ведучий проходить зі скринькою по схо­дах. Кожен з учасників кладе свій мобільний телефон до скриньки і загадує при цьому бажання.


^ ЕТАП 4. «ГОТОВНІСТЬ № 1»

Учасники отримують бланки для відпові­дей. Ведучий повідомляє, що правильні від­повіді слід позначати хрестиком. На звороті бланка гравці записують: «Із правилами гри ознайомлений(а)», - та підписуються своїм ігровим іменем.


^ ЕТАП 5. «ГОТОВНІСТЬ № 2»

Ведучий наклеює на кожен бланк для відповідей жартівливу картинку.


ЕТАП 6. «ПОВНА ГОТОВНІСТЬ»


Тест «Чи вмієте ви дотримуватися інструкцій?» (З хв.)

Завдання:

 1. Прочитайте завдання до кінця, перш ніж виконувати їх.

 2. Напишіть своє ім'я та прізвище у пра­вому верхньому кутку сторінки.

 3. Обведіть колом слово «ім'я» у пункті 2.

 4. Намалюйте п'ять маленьких клітинок у лівому верхньому кутку сторінки.

 5. Намалюйте по одному хрестику у кожній клітинці з пункту 4.

 6. Обведіть колом кожен хрестик.

 7. Підпишіться під темою тесту.

 8. Напишіть «так» після теми тесту.

 9. Обведіть колом сьомий і восьмий пункти.

 10. Поставте хрестик у лівому нижньому кутку сторінки .

 11. Намалюйте трикутник навколо хрес­тика з пункту 10.

 12. На звороті помножте 70 на 30.

 13. Обведіть колом слово «лівому» у пунк­ті 4.

 14. Коли дійдете до цього ПУНКТУ, вигук­ніть своє ім'я та по батькові.

 15. Якщо, на вашу думку, ви ретельно виконуєте інструкції, скажіть: «Я ретельно виконую інструкції».

 16. На звороті додайте 107 до 278.

 17. Обведіть колом суму цих чисел.

 18. Голосно порахуйте від 1 до 10.

 19. Якщо ви першим дійшли до цього пункту, вигукніть на весь голос: «Я найкра­ще виконую інструкції!».

 20. Тричі проколіть сторінку біля цього пункту.

 21. Тепер, коли ви завершили завдання, виконайте лише пункти 1 та 2.


^ ЕТАП 7. «ГРА»

Вправа «Мої позитивні риси»

Ведучий пропонує пригадати, чим учас­ники пишаються, що в них виходить добре. На аркуші паперу кожен записує: «Мої до­сягнення - це ... », - і дописує речення.


Вправа «Я обираю»

Потрібно написати 5 речень, які стосу­ються теми заняття (ЗНО) і починаються так:«Я мушу ...». Після цього слід поди­витися у список і подумати, що потрібно зробити, щоб «Я мушу» перетворилося на «Я хочу». Запишіть речення у зміненому вигляді.

Обговорення.


Вправа «Прислів'я»

Завершіть такі прислів'я:

1. Вовків боятися - ... (до лісу не ходити).

2. Курка тому воду сварить, що ... (плавати не вміє).

3. Чужого не бажай, але свого … (не втрачай).

4. Сам не навчишся ...:.- ... (ніхто не навчить).

5. Під лежачий камінь ... (вода не тече).

6. Мало хотіти - ... (треба знати і вміти).

Вправа «Увага»

Ведучий говорить, що буде у повітрі писа­ти короткі слова. Учасники гри мають їх про­читати і записати на своєму аркуші. Потім ведучий читає правильні відповіді. Гравці позначають у себе на бланках правильні, потім рахують, скільки їх. {Приклади слів: «мир», «атом», «морс», «клас».)

Вправа «Розумники й розумниці»

Розв'яжіть завдання, позначте у бланку кількість правильних відповідей.

1. Щоб зварити одне яйце, потрібно 3 хвилини. Скільки варитимуться 5 яєць? (3 хвилини.)

2. Скільки пальців на одній руці? А на .двох? А на десяти? (5, 10, 50.)

3. Троє поросят, доганяючи вовка, про­бігли за годину 18 км. Скільки кілометрів пробігло кожне з поросят? (18.)

4. На чому літав на Місяць барон Мюнх­гаузен? (На гарматному ядрі.)

5. Який фрукт допоміг Ньютону зробити відкриття сили тяжіння? (Яблуко.)

6. Що можна готувати, але не можна з'їсти? (Уроки.)


^ ЕТАП 8. ЗАВЕРШЕННЯ

Ведучий сидить за столом. Учасники по одному підходять до нього, кладуть свої аркуші з позначками і розписуються у «про­токолі».

Обговорення етапів гри

- Які емоції вони викликали?

.Ведучий звертає увагу гравців на проце­дурні моменти гри, подібні до справжнього тестування.

^ ЕТАП 9. «ФАНТИ»

Ведучий дістає по одному мобільні теле­фони зі скриньки і розігрує їх у фанти.


П'ЯТЬ СПОСОБІВ УСЕ ВСТИГНУТИ

Незабаром розпочнуться іспити ЗНО.

Як усе встигнути вивчити, повторити та ще й вирішити особисті справи? Скористайтесь цими способами у боротьбі із втомою, на­пруженням, браком часу.

Плануйте завтрашній день. Заведіть блок­нотик, у який щовечора записуйте, що вам треба зробити завтра. І обов'язково пере­віряйте, чи все із запланованого встигли зробити.

Не дивіться телевізор. Ваше життя на­багато цікавіше, ніж життя героїв серіалу чи події у світі. Якщо станеться щось гло­бальне, то ваші друзі, родичі сповістять вас. Не забувайте, вам ще потрібно багато встигнути для свого зоряного майбутнього! Переконайтесь - життя без телевізора є.

Навчіться відпочивати. Відпочинок теж потрібно занести до списку важливих справ. Тільки після доброго відпочинку, прогулян­ки відновиться ваша розумова працездат­ність і здатність запам'ятовувати складний навчальний матеріал.

Переводьте увагу з одного заняття на інше.

Зміна видів робіт усуває одноманітність. Піс­ля того, як ви 3 години просиділи за книж­ками, можете піти на консультацію до друзів або допомогти батькам.

Визначте пріоритети. Почніть свій день із вирішення-важливого завдання. Менш важливі справи залиште на завтра.


^ ПОРАДИ ВИПУСКНИКАМ


 1. Вчіться керувати своїми емоціями. Наш мозок наказує виробляти гормони стресу на будь-який подразник, що загрожує нашому спокою.

 2. Використайте найпростішу йогівську вправу. Заплющте очі й подумки перенесіться на берег океану. Підніміть руки вгору і розведіть їх у боки, уявляючи, як у них входить енергія. Складіть їх одна на одну біля пупка (ліва рука знизу). Ваш мозок насичується киснем і заспокоюється.

 3. Усміхайтеся, навіть якщо вам не дуже хочеться. Сміх позитивно впливає на імунну систему, активізуючи Т-лімфоцити крові.

 4. Не забувайте хвалити себе щоразу, коли вам вдається впоратися із хвилюванням.

 5. Живіть активно. По-перше, активні рухи не дають накопичуватися адреналіну, по-друге, відволікають від негативних думок: «Я не здам», «Я не знаю» тощо.

 6. Стежте за пульсом - його оптимальна частота розраховується за формулою: 180 мінус ваш вік

 7. Не одягайте на екзамен червоний одяг. Цей колір підвищує кров'яний тиск, він небезпечний для гіпертоніків. Коли людина сидить у кімнаті, де багато червоних предметів, то вона починає безпричинно дратуватися. А коли людина одягає червоні речі, то навпаки, в неї додається бадьорості й активності. Тобто якщо ви одягнете на екзамен червону річ, то почуватиметеся впевненіше, але в екзаменатора ваш вигляд викликатиме роздратування. Хоча червоний колір можна використовувати як при застудах, так і при запаленні слизової оболонки. Цей колір· впливає на систему кровообігу.


ЛІТЕРАТУРА

1.Аймакова Л. І. Психологічні ігри в роботі вчителя. - М., 1993. - 178 с.

3.Гилберт П. Преодолей депрессию: Пер. А. А. Бабук. - М.: ПитерДайДжест. 1998. - 136с.

4.Головатиш Н. Ф. Учись учиться. - К., 2000. - 195 с.

.^ Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в сторону.

Есть пять вещей, которые ты должен знать, — сказал он карандашу, — прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть.

Первое: ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь Кому-то держать тебя в Своей руке.

Второе: ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, но это будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом.

Третье: ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь.

Четвертое: твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя.

И пятое: на какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен оставить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать.

Карандаш понял и пообещал помнить об этом. Он был помещён в коробку с призванием в сердце.
Редактор «Методичного вісника» О.М. Никифоренко, директор КМНМЦ

Матеріал підготувала: Зюман Л.В., методист ЦПС КМНМЦ

Комп’ютерний набір: Зюман Л.В.

Контактні телефони: 2-41-12, 2-20-11


1   2   3Схожі:

Кременчуцький міський науково-методичний центр iconКременчуцький міський науково методичний центр центр психологічної служби
Організація роботи практичного психолога з обдарованими учнями / Укладачі Л. Живолуп Л., Т. Калінчук, О. Хорольська – Кременчук:...
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconКременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив:...
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconУправління освіти Кременчуцької міської ради Міський методичний кабінет Кременчуцький міський центр практичної психології і соціальної роботи
Допоможемо батькам бути педагогами і психологами. Методичний посібник із досвіду роботи методиста-психолога З. Г. Короткої – Кременчук,...
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconКременчуцький міський науково-методичний центр
Дошкільні навчальні заклади міста Кременчука розпочали впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»...
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconКременчуцький міський науково-методичний центр центр психологічної служби психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання Матеріали роботи творчої групи
Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання / Укладачі Андрейко...
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconУправління освіти виконкому Кременчуцької міської ради Кременчуцький міський науково-методичний центр Дошкільний навчальний заклад №63 Посібник для батьків та вихователів Кременчук 2011
Використання театралізованої діяльності дітей, ігротерапія, казкотерапії з метою допомогти педагогам та дітям знайти шлях до пізнання...
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconКременчуцький міський науково-методичний центр Центр психологічної служби Методика та технологія профілактичної роботи з учнями з девіантною поведінкою матеріали роботи творчої групи Кременчук -2010
Методика та технологія профілактичної роботи з учнями з девіантною поведінкою. Матеріали роботи творчої групи/Авторський колектив:...
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconУправління освіти Кременчуцької міської ради Міський методичний кабінет Кременчуцький міський центр практичної психології І соціальної роботи Практичні рекомендації для вихователів, практичних психологів днз, батьків
Незабаром у дитячий садок: Практичні рекомендації для вихователів І практичних психологів днз, батьків
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconРекомендації до проведення інформаційно-навчальних заходів з питань безпечного використання ядерної енергії
Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. №736 Кременчуцький міський науково-методичний центр направляє рекомендації щодо проведення...
Кременчуцький міський науково-методичний центр iconМіністерство освіти І науки України Науково-методичний центр організації розробки та виробництва засобів навчання Науково-методичний центр середньої освіти Інститут проблем виховання апн україни Типовий перелік обов'язкового обладнання,

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи