Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладівНазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка2/5
Дата конвертації01.01.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4   56 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)


Усього - 35 год. На тиждень - 1 год. Тематичне оцінювання - 4 год. Повторення та узагальнення-1 год. ^ Резервні - 3 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП

Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство. Українська людина, Україна та українство як цілісні органічні частини вселюдства.

^ Учень усвідомлює значущість українознавства як науки, що вивчає українську людину, Україну та світове українство.

7

^ Тема 1. Я-УКРАЇНЕЦЬ

Я - дитина природи. Природовідповідність. Українська людина у світі природи. Краса життя, календарно-обрядо­вий цикл як її відображення. Вплив природи на людину: здоров'я, характер, мислення і т. ін. Вплив людини на «здоров'я» природи. Особистість, її складники. Становлення особистості, її розвиток. Українська мова - головний чинник існування української національної особистості. Українські вчені про вплив мови на особистість (К. Ушинський, О. Потебня). Аналіз та оцінка себе як особистості. Плекання власної особистості. В. Мономах «Повчання дітям» (уривки), В. Стус «Синові», Р. Кіплінг «Заповідь» (переклад М. Лозинського). Покликання людини. До чого я покликаний.

^ Учень усвідомлює себе дитиною природи; розуміє та пояснює, що таке природовідповідність, краса життя, помічає її вияви; усвідомлює, що календарно-обрядовий цикл є відображенням краси, та бачить і відчуває її; розповідає про взаємовплив людини та природи; розуміє поняття «особистість»; знає її складники; усвідомлює вплив мови на особистість; що українська мова є головним чинником існування української національної особистості; аналізує та оцінює себе як особистість. Усвідомлює необхідність плекання власної особистості та здійснює це; розуміє, що таке покликання людини. Звертає увагу на свій внутрішній світ. Запитує себе про своє покликання. Спостерігає і фіксує свої відчуття та враження.

1

Тематичне оцінювання

4

^ Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД

Я, моя родина, мій рід. Дерево мого роду як дерево життя (світове дерево). Відображення ідеї роду в давній українській міфології. Вічні цінності моєї родини та роду. Я - спадкоємець та продовжувач родових традицій. Людина сильна в єдності зі своїм родом. Народна мудрість про родинні та родові цінності, єдність, цінність родини. Мудрість у мові мого роду, передача досвіду поколінь. Кожна українська родина утворює цілісність України. Моя родина у творенні української держави. Якою я бачу свою родину в майбутньому.

^ Учень усвідомлює дерево свого роду як дерево життя; розповідає про ідеї роду, родинності в давній українській міфології; усвідомлює себе спадкоємцем та продовжувачем родових традицій; шанує цінності своєї родини та роду; наводить приклади української народної мудрості взагалі та свого роду зокрема; усвідомлює родину як цілісність; розуміє, що кожна родина і його власна творять українську державу; моделює образ своєї родини в майбутньому.

5

^ Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

Почуття та відтворення краси моїм народом. Від меандру мізинського браслету до пекторалі Товстої Могили, від трисуття-тризуба до свастя-сварги-свастики як головних символів українського народу. Символіка української вишивки та писанки, орнаментики глиняних виробів, фресок та мозаїк Софії Київської, книжних мініатюр як бачення світу українцями. Традиційні ремесла українців (ковальство, різьбярство, ювелірне мисте­цтво та ін.) як творчість та господарська діяльність. Прояви традиційних ремесел у сучасних технологіях. Календарно-обрядове коло українців як святотворення. Ставлення українців до своїх свят. Свято як явище об'єднання ук­раїнського світу (світів Прави, Нави та Яви). Моє найулюбленіше свято з кален­дарно-обрядового кола. Краса рідного слова, пісні. Влучність і образність української мови у передачі відчуття та розуміння світу у його багато­манітних проявах. Не всі «красиві» слова мудрі, не всі «мудрі» слова красиві.

^ Учень розпізнає вияви краси у витворах українсь­кого народу, розуміє, що вони є проявом по­чуття краси українців; виявляє та називає символи, що містять сутнісні уявлення українців про Всесвіт; називає традиційні ремесла українців, усві­домлює, що вони є як творчістю, так і господар­ською діяльністю; спостерігає та описує прояви традиційних ремесел у сучасних технологіях; усвідомлює календарно-обрядове коло як творення свята; розуміє свято як явище об'єднання українського світу; описує процес святкування улюбленого свята з календарно-обрядового кола; відчуває красу рідного слова, пісні; розуміє влучність, образність української мови; розрізняє відтінки у значеннях слів, висловів, послуговується цим.

1

Тематичне оцінювання


5

Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА - УКРАЇНА

Цінності української держави: її громадяни, національні традиції, мова, територія, природні ресурси, технології та ін. українська мова - державна мова України, державотворчий об'єднуючий чинник. Держава твориться перемогами. Перемога - змога долати перешкоди під час ладотворення. Звитяжність українського народу-переможця. Українське лицарство від найдавніших часів до сьогодення. Військо в українській державі. Українські державотворці, герої-оборонці. Історичні та легендарні постаті (Кирило Кожум'яка, Ярослав Мудрий, Іван Мазепа, Симон Петлюра, Олег Ольжич, Роман Шухевич, Іван Кожедуб). «Ми виборюємо своє минуле, бо так хочеться рідного завтра». Моя причетність до державотворення.

^ Учень розуміє цінності української держави; знає та усвідомлює, що українська мова є державною мовою України, державотворчим об'єднуючим чинником; розуміє, що таке перемога, державотворення; усвідомлює, що держава твориться перемогами; характеризує події, явища, постаті в українському державотворенні, висловлює ставлення до них; усвідомлює свою причетність до державотворення.

1

Тематичне оцінювання

5

^ Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Міжнародне співробітництво України у світі. Діяльність Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха. Військово-дипломатична діяльність запорізького січового козацтва. Перемоги козаків у Європі. Григорій Орлик - маршал Франції. Києво-Могилянська академія - міжнародний освітній центр. Зарубіжні історики, географи, мандрівники про Україну (Геродот, Г. Л. де Боплан, П. Алеппський). Українці -дослідники інших країв

(М. Миклухо-Маклай, М.Пржевальський).

^ Учень знає про міжнародне співробітництво України у світі. Наводить приклади. Порівнює факти і події; знає про інтерес зарубіжних істориків, географів, мандрівників до України, наводить приклади; називає українців - дослідників інших країв та розповідає про їхню діяльність.

1

Тематичне оцінювання

1

Повторення й узагальнення в кінці року7 клас

( 35 год., 1 год. на тиждень)


Усього - 35 год. На тиждень - 1 год. Тематичне оцінювання - 4 год. Повторення та узагальнення - 1 год. ^ Резервні - 3 год.К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП

Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство в часопросторі.


Учень розуміє що таке часопростір; пояснює, що таке українська людина, Україна та світове українство

7

^ Тема 1. Я-УКРАЇНЕЦЬ

Лад у собі, з батьками, з іншими, зі світом. Кожна людина є діячем та творцем. Діяльнісне та творче вираження українського Я. Питомі риси, притаманні діячу і творцю України та світу: чуттєвість, життєрадісність, розумність, цілеспрямованість, правдивість, волелюбність, відповідальність, мудрість, справедливість, чесність, працелюбність, господарність, доброзичливість, чемність, гостинність, героїзм, звитяжність, мужність, товариськість, побратимство. Діяння, творення, творіння може бути як красиве, так і потворне, як корисне, так і шкідливе.Я - діяч та творець, відповідальний за свою діяльність і творчість.

^ Учень усвідомлює та творить лад. Усвідомлює, що кожен є творцем і діячем; наводить приклади діяльнісного та творчого вираження українського Я; знає і називає риси, притаманні українському діячу і творцю України та світу. Виявляє та висловлює ставлення до цих рис; усвідомлює, що діяння, творення, творіння може бути як красиве так і потворне, як корисне, так і шкідливе, наводить приклади. Виявляє себе діячем та творцем. Відповідає за свою діяльність і творчість.

1

Тематичне оцінювання


3

Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД

Витоки, історія мого роду. Родина як творчість. Співтворчість та співпереживання у родині, здатність чути іншого. Творчість і діяльність моєї родини, роду. Календарно-обрядове коло як звичай, як об'єднання родини в рід, а родів у народ, як «заклик» до творення, як результат творчості народу, спонукає до творення.

^ Учень цікавиться історією свого роду та знає її; усвідомлює родину як творчість, співтворчість, співпереживання. Здатний чути іншого; наводить приклади творчості, і діяльності своєї родини, роду, висловлює ставлення до цього; розуміє, що календарно-обрядове коло є результатом творчості народу, спонукає до творення, об'єднує родини в рід, а роди - в народ.

6

Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

Вплив природних чинників на світобачення та світовідчуття народу. Відтворення природних та світоглядних особливостей у діяльності та творчості українців різних регіонів нашої держави. Своєрідність архітектури мого краю, чим вона зумовлена. Регіональні особливості українського житла та інтер'єру від минулого до сучасного, його традиційні риси. Народне декоративно-ужиткове мистецтво - вияв творчості українців. Оберіг. Декоративний розпис, зокрема Петриківський, гончарство, ткацтво, килимарство, писанкарство з дохристиянських часів до сьогодення. Український одяг. Тяглість традиції. Оберегові елементи у давньому та сучасному одязі. Виготовлення одягу як творчість. Традиційні українські прикраси від прадавнини до сьогодення. їх призначення. Використання природних матеріалів у створенні прикрас, символіка традиційних прикрас.

^ Учень розуміє поняття «світобачення», «світовідчуття», «природні чинники», наводить приклади; усвідомлює, що на світобачення та світовідчуття народу впливають природні чинники; знає, що у діяльності і творчості українців відображуються світоглядні та природні особливості тієї чи іншої місцевості; розуміє та описує своєрідність архітектури свого краю; називає регіональні особливості українського житла та інтер'єру, його традиційні риси; знає, що таке оберіг; розуміє, що окремі зразки народної творчості є оберегами; розрізняє види народного декоративно-ужиткового мистецтва, називає та характеризує їх; розповідає про особливості українського національного одягу. Розуміє тяглість його традиції. Розпізнає оберегові елементи у давньому та сучасному одязі; розповідає про традиційні українські прикраси, знає їхнє призначення.

1

Тематичне оцінювання


5

Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА - УКРАЇНА

Ідея державотворення, вияв її в українській символіці, геральдиці, сфрагістиці, нумізматиці. «Руська правда» Ярослава Мудрого, «Повчання дітям» Володимира Монома-ха, «Слово о полку Ігоревім», українські думи та історичні пісні як настанови щодо творення власної державності. Українська літературна мова як вищий вияв творчості народу, основа взаєморозуміння. Діалекти та говірки в органічній цілісності української мови. Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Пантелеймон Куліш, Борис Грінченко - творці літературної мови, державотворці.

^ Учень розуміє, що таке «ідея державотворення», розпізнає її в різних виявах; розуміє настанови щодо творення власної державності, наводить приклади; усвідомлює, що українська літературна мова є вищим виявом творчості народу, основою взаємопорозуміння; розуміє, що діалекти та говірки є органічною складовою частиною цілісності української мови; розповідає про творців літературної мови як державотворців.

1

Тематичне оцінювання

5

^ Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Україна у світовому цивілізаційному поступі. Винахід колеса, організація розвиненого землеробства, протоміста-мегаполіси. Освіта як природна потреба українського народу. П. Алеппський про освіту козацької України, освіченість українців. Перша європейська конституція Пи­липа Орлика. Козацькі військово-технічні винаходи: «полімаран», «чайка», «підводний човен», «вогненні колеса», «торпеди», «літаючий вогонь» та ін. Українська авіація та космонавтика. Від М. Кибальчича, Ю. Кондратюка та І.Сікорського до С. Корольова, А. Люльки, О. Антонова та Л. Каденюка. Новітні технології, перший комп'ютер у континентальній Європі створений в Україні. Популярні у світі сучасні українські ігрові програмні продукти («Козаки», «Сталкер»).

Учень розуміє, що таке «цивілізаційний поступ»; знає про вагомий внесок України у світовий цивілізаційний поступ, здобутки українців у різних сферах життя, наводить приклади. Виявляє та висловлює своє ставлення; знає та називає винаходи, постаті славетних українців різних часів.

1

Тематичне оцінювання

1

Повторення й узагальнення в кінці року
1   2   3   4   5Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (авт колектив,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 12 класи
Програма, за якою працюю : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 – 12 класи К.: Шкільний світ, 2001....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів „Музичне мистецтво
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики „Музичне мистецтво” (авт. Гумінська О. М.)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи