Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладівНазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка3/5
Дата конвертації01.01.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4   58 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)


Усього - 35 год. На тиждень -1 год. Тематичне оцінювання - 4 год. Повторення та узагальнення-1 год. ^ Резервні - 3 год


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП

Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство у часопросторі. Предмет, значення українознавства.

Учень

розуміє предмет українознавства; пояснює його значення.

7

^ Тема 1. Я-УКРАЇНЕЦЬ

Любов до себе рівнозначна любові до інших, любов до інших рівнозначна любові до себе. Воля, воління (намір реалізувати волю) як рушій на шляху самопізнання. Самовиховання, самодисципліна, само-творення. Воля врівноважується любов'ю, а любов - волею. О.Довженко «Воля до життя», Дж. Лондон «Воля до життя». Дружба, симпатія, емпатія. Взаємовідносини у колективі. Конкуренція. Кооперація. Лідер як позиція (функціональне місце). Позиція лідера передбачає відповідальність за цілісність колективу. В. Малик «Слід веде до моря».

^ Учень

усвідомлює рівнозначність любові до себе та до інших; розуміє, що воля і воління (намір реалізувати волю) є рушіями на шляху самопізнання. Воля врівноважується любов'ю, а любов - волею. Самовиховання, самодисципліна як необхідні умови самотворення; розуміє поняття «дружба», «симпатія», «емпатія», «лідер»; знає про різні типи взаємовідносин та розрізняє їх; усвідомлює, що таке позиція лідера. Може входити в цю позицію, має своє ставлення до неї.

1

Тематичне оцінювання

3

^ Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД

Діалог як основа взаємопорозуміння. Вербальне та невербальне спілкування. Я - в родині, моя відповідальність за взаємопорозуміння в родині. Моя активна позиція - врівноваження своїх прав та обов'язків. Взаємопоміч у родині. Толока - приклад взаємодопомоги та самоорганізації українців. Усна народна творчість про взаємопоміч та спільну працю.

^ Учень усвідомлює, що таке взаємопорозуміння, діалог як його основу; розуміє, що спілкування є вербальним та невербальним. Відповідає за взаємопорозуміння в родині та усвідомлює це; розуміє, що таке активна позиція; розуміє явище толоки ; наводить зразки усної народної творчості про взаємопоміч та спільну працю.

6

^ Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

Український звичай - основа ладування, правила життя українців, що існують здавна. Українські традиції та традиційність як вияви звичаю та природовідпо-відної (екологічної) поведінки, що виявляється у святкуванні, господарюванні, харчуванні, оздоровленні, лікуванні та ін. Проблеми забруднення (засмічення) довкілля, погіршення здоров'я українців -результат порушення природовідповідної поведінки. Здатність усього живого до самоочищення. Критичний рівень за­бруднення (засмічення) - смерть живого. Корисна та шкідлива їжа з позицій традиційного харчування українців. Генно-модифікована продукція, харчові стабілізатори, ароматизатори, алкоголь­ні («слабко», «сильно») напої як фактори ризику. Щоденне та святкове харчування моєї родини. «Екологія» української мови. «Екологія» власного мовлення (свідоме використання мовних засобів). Мистецтво спілкування українців. Оповідання Гр. Тютюнника «Зав'язь». Ділове та приватне листування кінця XVIII ст. - початку XXI ст. «Дума про козака Голоту» (кобзарське виконан ня), «Лист запорожців турецькому султану» за Д.Яворницьким. Моє мовлення як презентація мене.

Учень розуміє поняття «звичай», «традиція», «традиційність»; усвідомлює, що український звичай є механізмом ладування, правилами життя українців; розуміє, яка поведінка є природовідповідною; усвідомлює наслідки порушення природовідповідної поведінки; знав українські традиції харчування; розуміє «екологію» української мови. Свідомо використовує мовні засоби у власному мовленні, аналізує його; знав про мистецтво (характерні особливості) спілкування українців, наводить приклади; розуміє, що мовлення є відображенням його «Я».

1

^ Тематичне оцінювання
7

Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА - УКРАЇНА

Любов до Батьківщини та до своєї нації. Патріотизм та націоналізм як чинники українського державотворення. Традиції національно-патріотичного виховання українців у родині. Уривки з праці Л. Силенка «Мага віра» (розділ 2. Діти і родичі). О. Бердник роман-симфонія «Хто ти?». Традиція національного патріотичного виховання княжої та козацької доби. М. Гоголь «Тарас Бульба», А. Чайковський «За сестрою», П. Угляренко «Довгий шлях до озер», Б. Лепкий «Вадим». Патріотизм як самовизначення. І. Вільде «Повнолітні діти». Дитячі та юнацькі національно-патріотичні організації: «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг», «Каменярі». Патріотичні організації інтернаціонального характеру (піонерська, комсо-мольська), їхній вплив на процеси українського державотворення. Моя любов до України. Вияв моїх патріотичних та національних почуттів.

Учень розуміє поняття «патріотизм», «націоналізм»; усвідомлює, що патріотизм та український націоналізм є необхідними чинниками творення української національної держави. Знає про українські традиції національно-патріотичного виховання, характеризує їх, наводить приклади; називає та порівнює дитячі та юнацькі національно-патріотичні організації, визначає їхню роль у процесі державотворення; виявляє та висловлює свої національно-патріотичні почуття до України.

1

Тематичне оцінювання

3

Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Спілкування України зі світом. Українські образи та мотиви у світовому мистецтві. Українська тема в музиці М.Глінки, П.Чайковського, Л. Ван Бетховена, Ф.Шопена та ін. Український світ у поезіях та епістолярії Р.-М. Рільке, у спогадах та прозі А.Чехова, творах В. Короленка. «Кримські сонети» А. Міцкевича. «Україна та її історичні пісні» французького вченого Альфреда Рамбо. Образ Івана Мазепи у літературних творах Ю. Словацького, В. Гюго, Дж. Г.Байрона, О. Пушкіна, Б. Лепкого, В. Сосюри. Українська тема в живописі В. Маковського. Маєток Качанівка у творчій біогра­фії митця. Україна у картинах К. Білокур. П.Пікассо про її творчість. Один із засновників кубізму - О. Архипенко. «Скульпто-живопис» (за О.Архипенком) як новітній напрям у світовому образотворчому мистецтві.

^ Учень знає про культурний діалог України зі світом та його наслідки; розпізнає українські образи та мотиви у світовому мистецтві. Наводить приклади.

1

Тематичне оцінювання

1

Повторення й узагальнення в кінці року^ 9 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)

Усього - 35 год. На тиждень - 1 год. Тематичне оцінювання - 4 год. Повторення та узагальнення - 1 год. Резервні - 3 год.К-тъ год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


1

ВСТУП

Українознавство як цілісна системна наука, інтегративна навчальна дисципліна

Учень

розуміє українознавство як цілісну системну науку.

7

^ Тема 1. Я – УКРАЇНЕЦЬ

Воля як воління (намір до дії) і воля як свобода - життєва стратегія української особистості. Свобода від та свобода для. Розумне серце та сердечний розум як основа мудрості. Приклади з українського фольклору. Українська народна казка про мудру дівчину. «Сродна праця» як реалізація поклику особистості. «Сродна праця» - потреба духу української людини. Щастя - задоволення потреби духу. Ідея «сродної праці» в українському фольклорі, у творах Григорія Сковороди. Українська держава - гарант реалізації поклику української людини. Моя «сродна праця» зараз і в майбутньому.

Учень розрізняє та розуміє, що таке воля, свобода (від і для); розуміє поняття «стратегія»; усвідомлює, що є основою мудрості, наводить приклади; розуміє, що таке «сродна праця», «поклик особистості», відрізняє «працю сродну» від зви­чайної роботи; усвідомлює щастя як задоволення потреби духу; знає, що гарантом реалізації поклику україн­ської людини є українська держава; усвідомлює, що «сродна праця» є реалізацією покликання; виявляє свою «сродну працю» та виконує її; планує здійснення «сродної праці» в майбутньому, аналізує планування.

1

Тематичне оцінювання

6

^ Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД

Щастя. Прагнення людини до нього. Родина - осередок щастя. Творення та створення родини. Узгодження траєкторії спільного життєвого шляху. Людина як цінність (ціль), а не засіб задоволення потреб іншого. Взаємоповага, довіра, любов, вдячність як основа стосунків у родині. Індивідуальна та спільна відповідальність за буття своєї родини. Необхідні умови для створення родини (фізичні, психічні, духовні, соціально-економічні). Планування своєї сім'ї. Виховання усобі почуття материнства, батьків­ства. Майстерність бути матір'ю, батьком. Функції матері та батька у родині. Моделі родин. Стереотипи поведінки членів родини (дія - реакція). І. Багряний «Тигролови». Родини Лисенків, Старицьких, Драгоманових, Косачів, Тобілевичів, Алчевських, Грінченків та ін. їхній внесок в українську державну справу.

Учень розуміє родину як осередок щастя; усвідомлює, що необхідно для творення, створення та буття родини, необхідність здійснення планування сім'ї; розуміє призначення та функції матері та батька у родині; виявляє та висловлює ставлення щодо батьківства та материнства; розрізняє моделі родин, стереотипи поведінки її членів. Наводить приклади; створює модель своєї майбутньої родини; знає про внесок відомих українських родин в українське державотворення.


5

^ Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

Волелюбність та вольовість (наскільки людина готова діяти, характеристика готовності до дії) українського народу. Відображення волелюбності та вольовості українців у фольклорі. Українська мова - джерело любові, волі та вольовості кожного українця. Мова - вічна ріка буття українського народу. Заборони-завади на її шляху. Функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя від давнини до сьогодення (явища, події, постаті). Усвідомлення праукраїнцями себе як народу, відмінного від інших (уривки з «Велесової книги»). Перетворення українського народу в націю. Самопізнання та самоусвідомлення української нації. Національна ідея як виявлення поклику. Українська держава - форма виявлення національної ідеї, її реалізація через діяльність і творчість. «Історія русів».

Учень розуміє, що волелюбність та вольовість є визначальними світоглядними рисами українського народу. Наводить приклади; усвідомлює, що українська мова творить любов, волю та вольовість кожного українця; знає про функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя, наводить приклади; розуміє поняття «нація», «національна ідея»; розповідає про перетворення українського народу в українську націю, аналізує факти та події, наводить приклади; усвідомлює, що національна ідея є вияв­ленням поклику нації через самопізнання та самоусвідомлення; розуміє, що таке українська держава.

1

Тематичне оцінювання

6

^ Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА - УКРАЇНА

Українська національна еліта. Вплив еліти на процес творення держави. Роль особистості у державотворенні, реалізації національної ідеї. Обов'язкові риси представника української національної еліти: усвідомлення долі держави як власної і відповідальність за неї, дія державного значення, жертовність. Представники різних професій, митці, вчені, державні діячі як. українська національна еліта: князь Кий, Аскольд, Олег, Ольга, Святослав Хоробрий. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Данило Галицький. Дмитро Вишневецький (Байда), Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Конашевич-Сагайдачний, Іван Сірко, Іван Мазепа, Павло Полуботок, князь Василь Острозький, Олексій та Кирило Розумовські. Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Павло Скоропадський; Алімпій, Митуса Словутний, Боян, митрополит Іларіон, Іван Вишенський, Галшка Гулевичівна, Петро Могила, Григорій Сковорода, Григорій Грабянка, Артем Ведель, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Максимович, Микола Костомаров, Микола Лисенко, Софія Русова, Іван Пулюй, Соломія Крушельницька, Марія Заньковецька, Микола Пимоненко, Катерина Білокур, Іван Марчук та ін. Роль різних об'єднань представників української еліти в становленні та розвитку державності.

Учень

розуміє поняття «національна еліта»; усвідомлює роль особистості у державотворенні;

називає та характеризує обов'язкові риси, притаманні представникові української національної еліти;

виявляє та висловлює ставлення до національної еліти як явища;

знає та називає представників української національної еліти, аналізує їхню діяльність та творчість. Оцінює їхній внесок в українське державотворення.

1

Тематичне оцінювання

2

^ Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Українська діаспора. Причини її виникнення. Чотири еміграційні хвилі. Внесок представників кожної хвилі у націє- та державотворчі процеси в Україні та в інших державах (події, явища, постаті). Українська діаспора як простір збереження та продовження традицій. Асиміляційні процеси.

Учень розуміє поняття «діаспора», називає причини її виникнення; називає та характеризує еміграційні хвилі; усвідомлює цілісність світового українства; знає про асиміляційні процеси в середовищі української діаспори

1

Тематичне оцінювання

1

Повторення й узагальнення в кінці року
1   2   3   4   5Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (авт колектив,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 12 класи
Програма, за якою працюю : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 – 12 класи К.: Шкільний світ, 2001....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів „Музичне мистецтво
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики „Музичне мистецтво” (авт. Гумінська О. М.)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи