Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» icon

Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література»НазваУкраїнська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література»
Дата конвертації30.01.2013
Розмір42.97 Kb.
ТипДокументи
джерело

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

У 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова і література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 р. № 1/9-426).

У 2012-2013 навчальному році вивчення української мови у 5-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за діючими програмами (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р.).

Поглиблене вивчення української мови у 8-9 класах може здійснюватися за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

- Тихоша В.І., Плющ М.Я., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української мови. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

- Тихоша В.І., Плющ М.Я., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української мови. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Вивчення української мови у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021) (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р., лист від 01.06.2012 №1/9-426 ).

Програми курсів за вибором і факультативів, схвалених Міністерством, уміщено у збірнику:

Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

Норми оцінювання мовних і мовленнєвих умінь і навичок вміщено в Інформаційному збірнику № 2012 р.

Контрольна перевірка з української мови здійснюється фронтально та індивідуально.

Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання й вміння.

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку. У І семестрі пропонуємо провести оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний твір, діалог), результати оцінювання виставити в колонку без дати і врахувати в найближчу тематичну. У ІІ семестрі провести оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний переказ і читання вголос. Повторне оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання скориговано у програмі з української мови для 5-12 класів (лист Міністерства від 18.05.2009 № 1/9-342).

У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури у 5-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за діючими програмами (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р., лист від 01.06.2012 №1/9 - 426).

Зміни, що внесені до навчальних програм з української літератури (5-9 класи) подані у Методичних рекомендаціях щодо викладання української літератури в ЗНЗ у 2012/2013 навчальному році Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Вивчення української літератури у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021) (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р., лист від 01.06.2012 №1/9-426 ).

Поглиблене вивчення української літератури у 8-9 класах може здійснюватися за підручником, рекомендованим Міністерством:

Цимбалюк В.І. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української літератури. – К.: Видавничий дім «Освіта». – 2012.

Програми курсів за вибором і факультативів, схвалені Міністерством, вміщено у збірнику:

^ Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української літератури / За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011.

Звертаємо увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю з української літератури.

Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться у відповідному методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу з української мови і літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури, контрольних творів вміщено в Методичних рекомендаціях щодо викладання української літератури в ЗНЗ у 2012/2013 навчальному році Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури спричинює значну увагу вчителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

Рекомендуємо методистам міських (районних) методичних кабінетів (центрів), учителям обговорити на серпневих нарадах актуальні проблеми викладання української мови і літератури у новому навчальному році, а саме:

- оновлення програмового, навчального та методичного забезпечення мовно-літературних базових предметів старшої школи;

- особливості поглибленого, допрофільного і профільного навчання, можливості використання авторських програм;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, форми контролю, інструкцію щодо оформлення шкільної документації;

- використання методів проектів і комп’ютерних технологій на уроках української мови і літератури;

- покращення роботи з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до участі в олімпіадах, конкурсах, різноманітних проектах;

- особливості підготовки до ЗНО в 2012/2013 навчальному році.

Н.І.Рашпиль,

методист з української мови

навчально-методичної лабораторії філологічної освітиСхожі:

Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconПерелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану в 2012/2013 навчальному році
Українська мова та література. Програми факультативів та спецкурсів. 8-11 класи. Випуск 2-й. Київ. Видавництво «Дивослово», 2008
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconУкраїнська література 11 клас ІІ семестр 2011-2012 н р
Контрольна робота №4 з теми: «Еміграційна література, українська література 1940-1950 рр.» (тести)
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови та інтегрованого курсу «Література» у 2012/2013 навчальному році. Російська мова
Організація навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин...
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconПриліпко Ірина Леонідівна
У 2003 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська...
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconПерелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України, у яких проводитиметься III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
Світова література Українська мова та література, світова література (за вибором)
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconЗахідно-європейська мова пр
На 2012-2013 н р. І семестр, I модуль Напрям підготовки 020303 Філологія. Мова І література
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconЗахідно-європепейська мова пр
На 2012-2013 н р. І семестр, I модуль Напрям підготовки 020303 Філологія. Мова І література
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconЗахідно-європепейська мова пр
На 2012-2013 н р. І семестр, I модуль Напрям підготовки 020303 Філологія. Мова І література
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconЗахідно-європепейська мова пр
На 2012-2013 н р. І семестр, I модуль Напрям підготовки 020303 Філологія. Мова І література
Українська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література» iconЗахідно-європепейська мова пр
На 2012-2013 н р. І семестр, I модуль Напрям підготовки 020303 Філологія. Мова І література
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи