Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» icon

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені»НазваПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені»
Дата конвертації18.02.2013
Розмір245.09 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Диагностическая КОНТРОЛЬНА РОБОТА.docx
2. /Зразки поелементного анал_зу контрольних роб_т з математики.doc
3. /Контрольная работа.docx
4. /Тесты/Тесты.docx
5. /математический диктант/Геометрия.docx
6. /решение задач по готовым рисункам/Решение задач по готовым рисункам.docx
7. /самостоятельные работы/Самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой.docx
Самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой «Теорема косинусов и следствия из нее»
Урок 4 Тема «Теорема косинусов и следствия из нее»
Геометрия математический диктант «Теорема синусов» Вариант Урок 7
Тесты «Теорема синусов и следствия из нее»
Контрольная работа №4 по теме «Векторы на плоскости»
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені»
Контрольна робота з геометрії

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені»

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Властивості арифметичного кореня n-го степеня з числа а.

 2. Властивості степеня числа а (a>0) з раціональним показником

 3. Властивості і графіки функцій y=xn (nZ), y= (nN, n>1)та y=xp (pQ)

 4. Уміння застосовувати означення кореня і арифметичного кореня n-го степеня з числа а до обчислень і перетворень виразів

 5. Уміння користуватися властивостями степенів з раціональними показниками для знаходження значень числових виразів

 6. Виконання тотожних перетворень алгебраїчних виразів із степенями з раціональним показником

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Переміщення фігур» в 9-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Означення і властивості переміщень

 2. Вміння застосовувати перетворення фігур:

  1. симетрії відносно точки

  2. симетрії відносно прямої

  3. повороту

  4. паралельного перенесення

 3. Застосування переміщень до розв’язування задач

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Подібність фігур» в 9-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Властивості перетворення подібності

 2. Вміння доводити властивості перетворень подібності

 3. Властивості подібності трикутників

 4. Знаходження елементів подібних трикутників

 5. Властивості бісектриси кута трикутника

 6. Застосування подібності для розв’язування задач
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Розв’язування трикутників» в 9-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Теорема синусів

 2. Теорема косинусів

 3. Вміння знаходити всі елементи довільного трикутника за трьома заданими елементами, які його визначають

 4. Обчислювальні навички

  1. робота з таблицями БрадісаПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Раціональні вирази» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Основна властивість дробу

 2. Скорочення дробів

 3. Уміння виконувати додавання раціональних виразів

 4. Уміння виконувати віднімання раціональних виразів

 5. Уміння виконувати множення раціональних виразів

 6. Уміння виконувати ділення раціональних виразів

 7. Уміння виконувати піднесення до степеня раціональних виразівПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Дійсні числа» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Перетворення довільного раціонального числа на скінчений або нескінченний періодичний десятковий дріб

 2. Перетворення скінченого або нескінченного періодичного десяткового дробу на раціональне число

 3. Виконання дій з ірраціональними числами

 4. Зображення дійсного числа на числовій прямійПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Квадратні корені» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Властивості арифметичного квадратного кореня з числа а

 2. Уміння обчислювати значення квадратного кореня

 3. Уміння виконувати перетворення виразів з квадратними коренями

 4. Квадратний корінь із степеня

 5. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Квадратні рівняння» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Загальний вигляд квадратного рівняння

 2. Вміння розв’язувати неповні квадратні рівняння

 3. Знання формули коренів квадратного рівняння

 4. Вміння застосовувати формулу квадратного рівняння

 5. Вміння визначати кількість коренів квадратного рівняння

 6. Знання теореми Вієта і вміння її застосовувати

 7. Розкладання квадратного тричлена на множникиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Паралелограм та його властивості» в 8-А класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Знання означення паралелограма

 2. Вміння застосовувати ознаки паралелограма для розв’язування задач

 3. Застосування властивостей діагоналей паралелограма

 4. Поняття периметра паралелограма

 5. Вміння розвязувати задачі складанням рівнянь

 6. Означення і властивості ромбу

 7. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з алгебри і почтаків аналізу з теми «Вступ» (метод математичної індукції) в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Понянття множини. Найпростіші операціїх над множинами

 2. Принцип математичної індукції

  1. теоретичне знання

  2. область застосування на практиці

  3. вміння виконувати логічно обгрунтований крок індукції

 3. Вміння робити висновки

 4. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з алгебри і почтаків аналізу з теми «Вступ» (комплексні числа в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Поняття комплексного числа

 2. Поняття спряжених комплексних чисел

 3. Геометрична інтерпретація комплексного числа

 4. Тригонометрична форма комплексного числа

 5. Уміння знаходити сумму та різницю комплексних чисел

 6. Уміння знаходити добуток та частку комплексних чисел

 7. Вміння застосовувати формулу Муавра

 8. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Алгебраїяні рівняння та нерівності вищих степенів» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Многочлен від однієї змінної, його стандартний вид

 2. Вміння застосовувати алгоритм ділення многочлена «кутом»

 3. Вміння застосувати метод невизначених коефіцієнтів

 4. Вміння застосовувати алгоритм знаходження раціональних коренів многочлена

 5. Застосування схеми Горнера

 6. Уміння щастосовувати основні методи розвязування алгебраїчних рівнянь вищих степенів

 7. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Алгебраїяні рівняння та нерівності вищих степенів» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Вміння розвязувати раціональні нерівності методом інтервалів

  1. вміння визначати нулі функції

  2. вміння знаходити кратність коренів

  3. вміння знаходити проміжки знакосталості функції

  4. вміння застосовувати алгоритм розвязування раціональних нерівностей

 2. Вміння розкладати многочлени вищих степенів на множники

  1. Вміння застосовувати алгоритм ділення многочлена «кутом»

  2. Вміння застосувати метод невизначених коефіцієнтів

  3. Вміння застосовувати алгоритм знаходження раціональних коренів многочлена

  4. Застосування схеми Горнера

 3. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Границя та неперервність» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Знання поняття границі числової посліджовності та границі функції в точці

 2. Поняття неперервності функції в точці

 3. Знання основних властивостей границь, сформульованих в теоремах

 4. Вміння знаходити границі послідовності

 5. Вміння знаходити границі функціїх

 6. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Тригонометричні та обернені тригонометричні фунції» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Осносвні співвідношення між тригонометричними функціями одного агрументу.

 2. Зстосування формул зведення

 3. Застосування формул суми тригонометричних фунцій

 4. Вміння доводити тригонометричні тотожності

 5. Вміння перетворювати тригонометричні вирази із застосуванням формул

 6. Обчислювальні навичкиПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Вступ до стереометрії» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Знання аксіом стереометрії та наслідів з них

 2. Вміння правильно застосовівати математичну символіку

 3. Вміння правильно зображувати стереометричні фігури в просторі

 4. Вміння застосовувати аксіоми та наслідки з них до розвязування практичних задачПоелементний аналіз контрольної роботи з теми «Паралельність прямих і площин» в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:


№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Означення паралельних і мимобіжних прямих

 2. Означення паралельності прямої та площини

 3. Означення паралельних площин

 4. Ознака паралельності площин

 5. Властивості паралельних прямих і площин


Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Перпендикулярність прямих і площин» (тестова перевірка знань) в 10-Д класі

Дата проведення:

Роботу писало:

Відсутні:

Результати роботи:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Успішність:

Якість знань:

№ п/п

Елементи знань, умінь

Кількість учнів, які не володіють вказаними навичками

Прізвища учнів

 1. Означення перпендикулярності прямої і площини

 2. Застосування властивостей похилих та їх проекцій на площину до розвязування задач

 3. Знання теорем про перпендикулярність прямих і площин

 4. Теорема про рівність кутів з відповідно паралельними сторонами

 5. Поняття перпендикуляра і похилої до площини, знання властивосетй похолих і проєкцій

 6. Теорема про властивість катета, що ледить проти кута в 300 в прямокутному трикутнику

 7. Відстань від точки до площини

 8. Опорні задачі про центр вписаного та описаного кіл навколо трикутників різного виду

 9. Кут між похилими, кут між проекціями

 10. Фомула площі правильного трикутника.

 11. Властивість прямокутної трапеції

Схожі:

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconРозв′язування задач. Підготовка до контрольної роботи из теми «Електричний струм»
Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал з вивченої теми, скоригувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconУрок підготовки до контрольної роботи та розв’язування задач з теми: «Динаміка»
«Рух тіл під дією кількох сил», підготувати до виконання контрольної роботи; розвивати пам’ять та увагу, логічне мислення, спостережливість,...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconПоелементний аналіз

Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconТема уроку: «Степені та одночлени» Мета уроку Навчальна
Навчальна: систематизація і узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми «Степені та одночлени»
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconКонтрольна робота з теми «Електричний струм»
Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал з вивченої теми, скоригувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconТема: Живе поезія у мові. Узагальнення знань про складнопідрядне речення. Підготовка до контрольної роботи Мета
На попередніх уроках ми працювали над темою «Складнопідрядне речення». Сьогодні ми повинні повторити, узагальнити, систематизувати...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconУроку: Додавання і віднімання раціональних чисел. Мета уроку: Систематизувати і узагальнити знання учнів з теми Додавання і
«Додавання і віднімання раціональних чисел»; підготуватися до контрольної роботи з теми; розвивати вміння порівнювати, робити висновки,...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconТема: Паралелограм та його види. Мета
Мета: узагальнити та систематизувати вивчений матеріал з теми., підготувати учнів до контрольної роботи. Розвивати і виховувати в...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconПояснювальна записка Конкурсне випробування з математики проводиться у формі письмової контрольної та тестової роботи. Обсяг запропонованих завдань
Конкурсне випробування з математики проводиться у формі письмової контрольної та тестової роботи. Обсяг запропонованих завдань відповідає...
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconТематична атестація з теми «Вказівки повторення»
Для чисел від 1 до 10 обчисліть кубічні корені. Результат вивести у вигляді таблиці. Використайте цикл while
Поелементний аналіз контрольної роботи з теми «Степені і корені» iconКомпаративний аналіз теми війни у творах

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи