Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка icon

Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. СтефанюкаНазваМетодичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело
  1   2   3
1. /Новая папка/ГОЛОВНЕ КРУ пров внебюд.doc
2. /Новая папка/Готовый бизнес план интернет.doc
3. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО ЕКОНОМ-КИ УКРАпНИ.doc
4. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО ОСВ-ТИ - НАУКИ.doc
5. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО Ф-НАНС-В УКРАпНИ пров благот.doc
6. /Новая папка/Платн_ послуги в осв_т_.doc
7. /Новая папка/Порядок отримання благодійних внесків.doc
8. /Новая папка/Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р.doc
9. /Новая папка/Про затвердження -нструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ.doc
10. /Новая папка/Протокол ведення б.обліку позабюджетних коштів.doc
11. /Новая папка/додаткові освітні послуги.doc
12. /Новая папка/пост 1222 від 04.08.00.doc
13. /Новая папка/постанова 1222 благод.doc
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка
Готовый бизнес-план школы( из интернета)
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки
Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків
Головне управління державного казначейства україни н а к а з
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків І пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами І закладами освіти, охорони здоров'Я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. №368 [ #690 (19) 11. 05. 2009 ] Постановою кму
Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
Протокол вивчення стану ведення бухгалтерського обліку та дотримання нормативності при залученні та використанні позабюджетних коштів навчальними закладами міста
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги
Кабінет міністрів україни постанова
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 4 серпня 2000 р. N 1222 Київ

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНЕ УПРАВЛIННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

31.03.2006 N 115


Про затвердження

Методичних рекомендацій по інспектуванню

повноти надходження та правильності використання

коштів спеціального фонду


З метою забезпечення єдиного методологічного підходу при

ревізіях виконання кошторису бюджетної установи та проведенні

аналізу дотримання об'єктом контролю норм чинного законодавства

при здійсненні операцій з коштами спеціального фонду кошторису з

наповнення доходної частини та проведення за їх рахунок видатків

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою ГоловКРУ України

(протокол від 17.03.2006 N 4) Методичні рекомендації по

інспектуванню повноти надходження та правильності використання

коштів спеціального фонду кошторису бюджетної установи (заклади

охорони здоров'я та соціального захисту населення (додаються)).

2. Начальникам контрольно-ревізійних управлінь в Автономній

республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

організувати вивчення даних рекомендацій.

3. Загальному відділу Управління справами (М'якшило Н.Г.)

довести Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь

в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та

Севастополі.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Голови ГоловКРУ I.Б.Стефанюка.

Голова Н.I.Рубан


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГоловКРУ України

31.03.2006 N 115


МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ

по інспектуванню повноти надходження

та правильності використання коштів спеціального

фонду кошторису бюджетної установи (заклади

охорони здоров'я та соціального

захисту населення)


Загальна частина

Мета інспектування: перевірити та проаналізувати дотримання

об'єктом контролю норм чинного законодавства при здійсненні

операцій з коштами спеціального фонду кошторису з наповнення

доходної частини та проведення видатків.

Для об'єктивності проведення зазначеної ревізії в її рамках

необхідно проводити перевірку виконання кошторису на утримання

бюджетної установи, оскільки порушення при плануванні доходів та

видатків за спеціальним фондом кошторису як правило призводить до

незаконних видатків загального фонду кошторису.

Основними документами, що визначають порядок надходження та

використання власних надходжень бюджетних установ, є: Бюджетний

кодекс України ( 2542-14 ), закони України про державні бюджети на

відповідні роки, Закон України "Про благодійництво та благодійні

організації" ( 531/97-ВР ), Закон України "Про оподаткування

прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), Закон України "Про податок на

додану вартість" ( 168/97-ВР ), постанова Кабінету Міністрів

України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до

виконання кошторисів бюджетних установ", постанова Кабінету

Міністрів України від 17.05.2002 N 659 ( 659-2002-п ) "Про

затвердження переліку власних надходжень бюджетних установ, вимог

щодо їх утворення та напрямків використання".

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )

спеціальний фонд бюджету включає:

1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно

визначених джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані

розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду

бюджету (доходи спеціального фонду понад заплановану суму).

Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету

дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення

змін до закону про Державний бюджет України чи рішення відповідної

ради.

Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах

коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету.

Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне

призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за

рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з

законодавством, якщо законом про Державний бюджет України

(рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди

визначається законом про Державний бюджет України. Джерела

формування спеціального фонду визначаються виключно законами

України. Підставою для рішення відповідної ради про створення

спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно

закон про Державний бюджет України.

Пунктом 17 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет

України на 2004 рік" ( 1344-15 ), пунктом 16 ст. 12 Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ), пунктом 16

ст. 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"

( 3235-15 ) до джерел формування спеціального фонду Державного

бюджету України віднесено власні надходження бюджетних установ,

які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Власні

надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок

відповідних місцевих бюджетів, належать до джерел формування

спеціального фонду місцевих бюджетів.

З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних

установ та їх використання у відповідності до вимог Бюджетного

кодексу України ( 2542-14 ) Кабінет Міністрів України постановою

від 17.05.2002 N 659 ( 659-2002-п ) затвердив перелік груп власних

надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями

використання. В зв'язку з прийняттям названої постанови

Міністерство фінансів України наказом від 02.09.2002 N 712

( z0789-02 ) визнало таким, що втратив чинність, попередній наказ

від 29.06.2000 N 146 ( z0418-00 ) "Про затвердження Переліку

власних надходжень бюджетних установ та організацій".

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України

N 659 ( 659-2002-п ) власні надходження бюджетних установ

поділяються на дві групи.

Перша - плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

Цю групу утворюють надходження від плати за послуги, що

надаються бюджетними установами згідно із законами та

нормативно-правовими актами. Такі надходження мають постійний

характер і обов'язково плануються у бюджеті. Друга - інші джерела

власних надходжень бюджетних установ. Цю групу утворюють кошти,

перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, а

також благодійні внески, гранти та дарунки. Такі кошти не мають

постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо

визначені рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними

угодами, в тому числі міжнародними, календарними планами

проведення централізованих заходів тощо.

Власні надходження бюджетних установ використовуються

відповідно до закону про державний бюджет чи рішення про місцевий

бюджет за напрямами, які регламентовано відповідно до вимог

постанови Кабінету Міністрів України N 659 ( 659-2002-п ) (зі

змінами). Напрями утворення та використання власних надходжень

бюджетних установ наведено у схемі 1 (додаток 1).

1. Порядок планування доходів та витрат спеціального фонду

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) (із змінами) "Про затвердження

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до

виконання кошторисів бюджетних установ" спеціальний фонд кошторису

містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на

конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією

на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а

також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням

установою основних функцій.

При складанні проектів кошторису зазначаються планові обсяги,

які передбачається спрямувати на покриття видатків установи із

спеціальних фондів проектів відповідних бюджетів, включаючи

планові обсяги запозичень, що надійдуть до спеціального фонду

кошторису.

У процесі складання та затвердження проектів кошторисів

залишки коштів за спеціальним фондом кошторисів не плануються.

Формування дохідної частини спеціального фонду проекту

кошторису здійснюється на підставі розрахунків доходів, які

складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний

рік.

За основу цих розрахунків беруться такі показники, як обсяг

надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові

показники (площа приміщень і вартість обладнання та іншого майна,

що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість

відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на

одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до

законодавства. На підставі зазначених показників визначається сума

доходів на наступний рік за кожним джерелом їх надходження з

урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час формування

показників, на підставі яких визначаються доходи планового

періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання

за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період,

що передує планованому. Показники повинні наводитися в обсязі,

зазначеному в розрахунку, і повністю відповідати показникам

бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису

планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за

групами та підгрупами відповідно до правил, визначених

законодавством для цієї категорії доходів бюджету.

Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення

показників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та

відповідними напрямами їх використання.

Розподіл видатків спеціального фонду проекту кошторису

проводиться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень,

запланованих на цю мету в зазначеному фонді.

Слід відмітити, що відповідальність за виникнення

заборгованості, що склалася за видатками спеціального фонду, несе

виключно розпорядник, з вини якого вона утворилась.

До кошторисів можуть включатися тільки видатки, передбачені

законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності

установи. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт

приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише

за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності

заборгованості. При цьому видатки на заробітну плату з коштів

спеціального фонду обчислюються залежно від обсягу діяльності, що

провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням встановлених

законодавством норм, які використовуються установами аналогічного

профілю.

Відповідно до пункту 22 постанови N 228 ( 228-2002-п )

показники видатків, що включаються до проекту кошторису, повинні

бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом

економічної класифікації.

Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних

надходжень плануються у такій послідовності: за встановленими

напрямами використання, на погашення заборгованості установи з

бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису

та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних

функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками

загального фонду.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування

обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису

для проведення видатків з цих зобов'язань із спеціального фонду

кошторису відповідно до бюджетного законодавства (пункт 23

постанови N 228 ( 228-2002-п ). Видатки спеціального фонду

кошторису здійснюються у послідовності для їх планування.

Видатки спеціального фонду провадяться виключно в межах і за

рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі

кошторисів з урахуванням внесених до них змін.

Установи мають право використовувати протягом поточного року

залишки коштів на рахунках спеціального фонду на початок року для

здійснення видатків, передбачених у кошторисах на поточний рік

(шляхом внесення змін до спеціального фонду кошторису).

Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли

загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з

обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде

більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на

відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису

уточнений обсяг видатків повинен дорівнювати сумі уточненого

обсягу доходів і залишків коштів на початок року.

Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального

фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про

внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником

установи, що затвердив кошторис без внесення відповідних змін до

бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники

нижчого рівня в обов'язковому порядку подають розпорядникам вищого

рівня завірені відповідним органом Державного казначейства копії

затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду

кошторису за власними надходженнями.

У разі коли фактичні обсяги власних надходжень бюджетних

установ за 10 місяців відповідного бюджетного періоду становили

менше ніж 70 відсотків відповідних обсягів, врахованих у

спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані внести

зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення

надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання

спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді

відповідно до вимог пункту 49 постанови N 228 ( 228-2002-п ).

Виконання кошторисів і планів асигнувань здійснюється

наростаючим підсумком з початку року.

Звіти про виконання кошторисів, планів асигнувань і планів

використання бюджетних коштів подаються у порядку та за формами,

встановленими Державним казначейством на відповідний рік.

Зокрема, бюджетні установи, які отримують кошти державного

бюджету, квартальні фінансові звіти про виконання кошторисів у

2003 році складають за такими формами:

N 4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів,

отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"

( z0292-03 );

N 4-2кд "Звіт про надходження і використання коштів,

отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних

установ" ( z0292-03 );

N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших надходжень

спеціального фонду" ( z0292-03 );

N 4-3кд.1 "Звіт про надходження і використання інших

надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових

організацій)" ( z0292-03 ).

Бюджетні установи, які отримують кошти місцевих бюджетів,

квартальні звіти про виконання кошторисів у 2003 році подають за

формами: NN 4-1, 2, 3 ( z0292-03 ), 4км.

Річні звіти складаються за формами: за коштами державного

бюджету - NN 4-1, 2, 3, 4д ( za447-06 ); місцевого бюджету -

NN 4-1, 2, 3, 4м ( z0558-05 ).

2.1 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

згідно з їх функціональними повноваженнями, тобто кошти, які

надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких

пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних

установ. Зазначені надходження використовуються на покриття

витрат, пов'язаних з організацією та наданням зазначених у

підгрупі послуг.

В контексті цього питання необхідно контролювати, чи не

планується отримувати доходи від видів діяльності, що не включені

до переліків, які затверджуються Кабінетом Міністрів України; чи

відповідають заплановані видатки напрямам, передбаченим постановою

N 659 ( 659-2002-п ).

Оскільки певні матеріальні і трудові ресурси залучаються для

виконання робіт на платних умовах, вартість цих послуг не може

бути меншою від фактичної їх собівартості. Отже, повинні бути

передбачені видатки, пов'язані з використанням та експлуатацією

основних і обігових ресурсів бюджетної установи, видатки,

необхідні для оплати праці осіб, що виконують цю роботу. До речі,

слід упевнитися, що роботи, які виконуються на платних умовах, не

перешкоджають виконанню головних функцій установи і не

відволікають штатних працівників від основної роботи. Iншими

словами, для таких робіт повинні бути передбачені штатні посади і

визначено час.

Найбільш розповсюдженими порушеннями, які встановлюються при

інспектуванні з даного питання, є покриття видатків, пов'язаних з

наданням платних послуг, за рахунок коштів загального фонду

кошторису бюджетної установи.

Наприклад, за рахунок штатних посад, які введено для

виконання повноважень установи за державним замовленням, і

відповідно до фонду оплати праці із загального фонду бюджету

проводяться видатки за роботу, що виконується на платних умовах,

адже при цьому джерелом оплати повинні бути доходи спеціального

фонду бюджету. Практика використання коштів загального фонду

бюджету на виплату заробітної плати за роботи, що виконуються на

платних умовах, досить поширена. Поширена також практика

використання коштів загального фонду на оплату комунальних послуг,

які спожиті при наданні платних послуг, видатків, пов'язаних з

використанням та експлуатацією основних і обігових ресурсів

бюджетної установи тощо.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України

N 659 ( 659-2002-п ) ці надходження формуються за видами,

визначеними переліками послуг, що можуть надаватися бюджетними

установами за плату, затвердженими Кабінетом Міністрів України для

відповідної галузі. Такі переліки складаються відповідно до груп

власних надходжень із зазначенням конкретних напрямів використання

коштів, які отримують бюджетні установи за надання цих послуг.

Відповідальними за складання переліків визначаються центральні

органи виконавчої влади, що є провідними у відповідній галузі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548

( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої

влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін

(тарифів)" передбачено, що Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні

адміністрації регулюють (встановлюють) тарифи на платні послуги,

що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади

охорони здоров'я.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1138

( 1138-96-п ) (із змінами в частині, що чинна) затверджено Перелік

платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних

закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та

науково-дослідних установах.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 03.02.2004

N 1426-IV ( 1426-15 ) з метою забезпечення вдосконалення державної

політики України та підвищення ефективності практичних заходів, що

вживаються у сфері боротьби з епідемією ВIЛ/СНIДУ, наркоманією та

алкоголізмом, Кабінету Міністрів України рекомендовано розглянути

питання про виключення із зазначеного Переліку послуг з анонімного

обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що

передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і

наркоманію. У зв'язку з викладеним необхідно постійно

відслідковувати зміни до нормативних актів в частині переліку

послуг, які можуть надаватися на платних умовах.

Серед нормативних актів, що надають право надання платних

послуг, можна назвати постанову Кабінету Міністрів України від
  1   2   3Схожі:

Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconМетодичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка
Методичних рекомендацій по інспектуванню повноти надходження та правильності використання
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconДодаток 1 Обов’язкові витрати нотаріуса, які не залежать від його бажання. В соответствии со ст. 5 Закона Украины «О нотариате»
України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,...
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconМетодичні рекомендації стосовно державної реєстрації права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами міністерство юстиції україни наказ
Законодавства та підприємництва (Завальна І.І.) довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства...
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка icon01 – Адміністративно-господарська діяльність
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь...
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconДержавна податкова адміністрація україни лист від 24. 12. 2009 р. N 28800/7/17-0217 Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconМетодичні рекомендації щодо складення заяв при оформленні спадкових прав
України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні...
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconЛист від 06. 06. 2008 р. N 25-32/507
Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях,...
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconПоложення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі 19-02-2009 160/16176 Міністерство юстиції
Наказ від 18. 02. 2009 №300/5 „Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14. 02. 2007 №47/5” Зміни до Положення...
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconНачальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі
Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства”...
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconОглядовий лист
Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві і Севастополі
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка iconЗвіт про роботу державних та приватних нотаріусів за року
Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи