До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги icon

До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомогиНазваДо уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги
Дата конвертації01.01.2013
Розмір116.5 Kb.
ТипЗакон
джерело
1. /Новая папка/ГОЛОВНЕ КРУ пров внебюд.doc
2. /Новая папка/Готовый бизнес план интернет.doc
3. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО ЕКОНОМ-КИ УКРАпНИ.doc
4. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО ОСВ-ТИ - НАУКИ.doc
5. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО Ф-НАНС-В УКРАпНИ пров благот.doc
6. /Новая папка/Платн_ послуги в осв_т_.doc
7. /Новая папка/Порядок отримання благодійних внесків.doc
8. /Новая папка/Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р.doc
9. /Новая папка/Про затвердження -нструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ.doc
10. /Новая папка/Протокол ведення б.обліку позабюджетних коштів.doc
11. /Новая папка/додаткові освітні послуги.doc
12. /Новая папка/пост 1222 від 04.08.00.doc
13. /Новая папка/постанова 1222 благод.doc
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка
Готовый бизнес-план школы( из интернета)
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки
Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків
Головне управління державного казначейства україни н а к а з
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків І пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами І закладами освіти, охорони здоров'Я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. №368 [ #690 (19) 11. 05. 2009 ] Постановою кму
Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
Протокол вивчення стану ведення бухгалтерського обліку та дотримання нормативності при залученні та використанні позабюджетних коштів навчальними закладами міста
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги
Кабінет міністрів україни постанова
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 4 серпня 2000 р. N 1222 Київ

До уваги керівників навчальних закладів!

Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів.

Правові аспекти отримання благодійної допомоги.


Працюючи в умовах, коли бюджет не забезпечує коштів, необхідних для ефективного розвитку навчальних закладів, їх керівники змушені користуватися допомогою спонсорів та інвесторів. Але під час отримання благодійної допомоги керівники можуть припуститися помилок. Розгляд даного питання допоможе їх уникнути.

Проблеми фінансового забезпечення, нормального функціонування і фінансово-економичного розвитку завжди були надзвичайно гострими для освіти. Саме тому в умовах сьогодення актуалізується питання залучення додаткових коштів і виявлення джерел їх поповнення.

Актуальність розгляду зазначеного питання обумовлена, в першу чергу, наріканнями з боку батьків, що викликає значну кількість звернень із заявами до контролюючих органів громадян - батьків учнів навчальних закладів про недосконалість існуючого в установах порядку збору благодійних внесків, непрозорість використання цих коштів. Такий стан речей зумовлений відсутністю належного обліку з оприбуткування та використання коштів. При цьому мають місце випадки, коли у керівників окремих установ закладів освіти складається хибна думка, що кошти чи майно, що отримані бюджетною установою поза бюджетним фінансуванням, можна використовувати на власний розсуд, адже відповідний бюджет нібито не несе додаткових витрат. Але власні надходження бюджетних установ також є бюджетними коштами, порядок використання якими регламентований нормами законодавства України.

 • Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16вересня 1997 року № 531/97-ВР (із змінами)

 • Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 року № 1295 (із змінами)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4серпня 2000 року № 1222 (із змінами)

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289

Всі власні надходження підлягають включенню до спеціальних фондів кошторисів установ. Відповідно до Бюджетного кодексу України, платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету. Витрати спеціального фонду бюджету, згідно із законодавством, повинні проводитись на заходи, не забезпечені або частково забезпечені бюджетним фінансуванням, виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду.

Слід відзначити, що в установах і закладах освіти міста існує порядок збору коштів від батьків, коли ним займаються батьківські «трійки» або класні керівники. При цьому зібрані кошти до каси та на розрахункові рахунки установ не-надходять.

Звітування про використання коштів проводиться на зборах батьків кожного класу, а також на загальних зборах батьків. Розподіл і використання отриманих (зібраних) коштів здійснюється з урахуванням пропозиції адміністрації закладів на поточні потреби навчальних закладів, а саме: на придбання господарських та будівельних матеріалів, миючих засобів, на проведення поточного ремонту приміщень, обладнання тощо.

При цьому слід звернути увагу і на той факт, що у даному випадку функції щодо збору благодійних внесків та їх обґрунтованого використання покладаються на батьків - членів батьківських «трійок». Адміністрація закладу лише надає пропозиції щодо можливих напрямів їх використання.

Але на практиці саме ці питання є проблемними і викликають нарікання з боку батьків.

В такому разі виникає питання: - чи завжди і чи в повному обсязі отримані грошові кошти і товарно-матеріальні цінності належним чином документально оформляються?


Благодійництво - це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність

Відповідно до Закону України «Про загальну середнюосвіту освіту» додатковими джерелами фінансування є добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги. Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними організаціями, зареєстрованими у встановленому законом порядку.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.

Законом № 531/97 встановлено, що суб’єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу набувачам у вигляді:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

 • фінансування конкретних цільових програм;

 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

 • інших заходів, не заборонених законом.


Отримання та оформлення благодійної допомоги


Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти для потреб їх фінансування, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222 (із змінами, далі – Порядок №1222) благодійна допомога може надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником не визначено конкретні цілі використання коштів, шляхи спрямування благодійної допомоги визначає керівник навчального закладу з урахуванням першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю закладу.

Між благодійниками та навчальними закладами можуть укладатися договори про надання благодійної допомоги.

Відповідно до пункту 4 Порядку №1222 благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням», тобто шляхом здійснення певної касової операції.

Благодійна допомога у грошовій формі може надходити як на спеціальні рахунки відповідних органів управління освітою, так і безпосередньо на рахунки навчальних закладів, якщо таки рахунки відкрито (відкриття рахунків передбачено статутами навчальних закладів).

Якщо благодійна допомога передається у вигляді майна, то таку допомогу оформлюють на основі отриманих первинних документів.

Первинними документами у цьому випадку можуть бути:

 • договір між набувачем та юридичною особою про надання благодійної допомоги із зазначенням чи/або без зазначення цільового характеру такої допомоги;

 • лист благодійника;

 • клопотання набувача з підтвердженням його задоволення тощо.

Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога ведеться відповідно до Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженого постановою КМУ від 17.08.1998 № 1295 (із змінами, далі – Порядок № 1295). Навчальний заклад, який отримує благодійну допомогу у вигляді наданих послуг або виконаних робіт може укладати договір з різними організаціями про надання та отримання таких послуг, а також складати акти про якість наданих послуг або виконаних робіт.

Пунктом 8 Порядку № 1295 передбачено, що юридичні особи – набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів,робіт і послуг, а також звітність за встановленими Держкомстатом формами, яку надсилають відповідній комісії з питань гуманітарної допомоги та органам державної податкової служби.

Для правильного оформлення благодійної допомоги керівники навчальних закладів мають дотримуватися вимог нормативно-правових актів, уміти використовувати різні шляхи залучення додаткових джерел фінансування. Звичайно, це не так просто, адже у штатних розписах навчальних закладів відсутні штатні одиниці бухгалтерів, які займалися б фінансовими питаннями, зокрема й отриманням та оформленням благодійної допомоги. Один із дієвих шляхів залучення джерел фінансування – створення благодійної організації (фонду), яка сприятиме розвитку конкретного навчального закладу.

І дійсно, внески є добровільними: ніхто не має права змусити батьків сплачувати ці кошти. Розмір внеску вирішується батьківським комітетом та Радою закладу, що відображається у відповідних протоколах. Щодо ремонту приміщень, закупівлі господарчих товарів тощо, то дане питання узгоджується на батьківських зборах.

НадаЄМО порядок отримання та використання благодійної допомоги у грошовому вигляді.

 • Заява або лист про бажання надання допомоги з зазначенням мети використання;

 • Розгляд пропозицій адміністрації щодо потреб закладу;

 • Рішення батьківської ради / ради закладу про мету використання (протокол).


- Перерахування коштів на рахунок «Суми за дорученням» управління освіти.

 • Придбання товарів, виконання робіт або послуг (за визначеною метою використання)

 • Отримання документального підтвердження якості товарів (сертифікати відповідності, паспорти якості, довідки, тощо).

 • Оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей за нормативами (за ціною за одиницю, а за необхідності з зазначенням розмірів та ваги за одиницю) у разі використання.

 • Звітування на загальних зборах про використання коштів (протокол).

Щоб уникнути нарікань та підозр, документуйте оприбуткування всіх благодійних внесків та їх використання! Пам'ятайте, що контролюючі органи проводять лише документальні перевірки.


Надання навчальними закладами додаткових освітніх послуг та порядок організації роботи суб’єктів підприємницької діяльності на базі ЗАКЛАДУ.

Організація додаткових освітніх послуг.

Організовуючи додаткові освітні послуги, керівникам зНЗ потрібно ретельно вивчити можливий попит на них, наприклад, за допомогою соціологічного опитування або із спілкування з батьками на батьківських зборах, засіданнях батьківських комітетів навчального закладу, класів на тему доцільності тих чи тих додаткових освітніх послуг для дітей. Варто також провести анкетування батьків, з'ясувати їх бажання, спроможність сплачувати за додаткові освітні послуги, зацікавленість у на: данні таких послуг їхнім дітям.

Для успішної реалізації додаткових освітніх послуг варто визначити рівень готовності навчального закладу, а насамперед — наявність: необхідних приміщень; матеріально-технічної бази; висококваліфікованих педагогічних кадрів; обслуговуючого персоналу.

Також необхідно визначити бажання та можливості педагогічних працівників надавати додаткові освітні послуги.

Якщо додаткові освітні послуги надаватимуть суб'єкти підприємницької діяльності, то керівникам ЗНЗ необхідно продумати, які приміщення навчального закладу варто надати в оренду. Після визначення таких приміщень та попередньої домовленості з суб'єктами підприємницької діяльності про надання додаткових освітніх послуг на базі дошкільного навчального закладу необхідно укласти договір оренди. Варто пам'ятати і про те, що окрім договору оренди суб'єкти підприємницької діяльності мають отримати дозвіл на надання додаткових освітніх послуг на базі навчального закладу.

Копії усіх документів (ліцензія на право здійснення освітньої діяльності, рішення щодо надання суб'єктами підприємницької діяльності додаткових освітніх послуг, договір оренди тощо) мають бути у керівника ЗНЗ.

Процедура оформлення додаткових освітніх послуг складається з таких етапів:

 • отримання згоди батьків на надання їхнім дітям додаткових освітніх послуг;

 • розрахунок (кошторис) вартості додаткових освітніх послуг;

 • оформлення договору оренди;

 • укладання договору між батьками дітей та адміністрацією навчального закладу чи суб'єктами підприємницької діяльності про надання додаткових освітніх послуг;

 • укладання між адміністрацією навчального закладу та суб'єктами підприємницької діяльності угоди про співпрацю;

 • розрахунок використання доходів від надання додаткових освітніх послуг.

Розрахунок вартості додаткових освітніх послуг.

Для того щоб визначити вартість додаткових освітніх послуг варто зробити розрахунок витрат, пов'язаних з їх наданням. Зокрема це розрахунок витрат на:

 • оплату праці;

 • придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством;

 • проведення поточного ремонту приміщень;

 • технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання додаткових освітніх послуг;

 • оплату послуг зв'язку, засобів сигналізації;

 • амортизацію основних фондів, що використовуються для надання додаткових освітніх послуг тощо.

Крім того під час визначення вартості додаткових освітніх послуг варто розрахувати витрати на соціальні заходи.

До витрат на соціальні заходи можуть належати:

 • відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов'язкове медичне страхування;

 • відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування;

• відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення.

До вартості додаткових освітніх послуг, окрім зазначених витрат, зараховуються також прибуток, обов’язкові податки, відрахування, платежі, збори відповідно до законодавства України.


Оформлення договору оренди.

Якщо у ЗНЗ працюють суб’єкти підприємницької діяльності, то договори оренди з ними укладають відповідні органи управління освітою. У договорі оренди зазначають різні питання, зокрема такі:

 • порядок передання приміщення в оренду;

 • строк оренди;

 • орендна плата та розрахунки за договором.Алгоритм надання додаткових освітніх послуг

 1. Вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок надання додаткових освітніх послуг.

 2. Ознайомити педагогічний колектив з відповідною нормативно-правовою базою освітніх послуг.

3.Проаналізувати рівень готовності ДЗНЗ та педагогічних працівників до надання додаткових освітніх послуг.

 1. Проаналізувати наявність суб'єктів підприємницької діяльності, які можуть надавати дітям шкільного віку додаткові освітні послуги.

 2. Ознайомити батьків з переліком можливих додаткових освітніх послуг та з'ясувати попит.

 3. Визначити перелік додаткових освітніх послуг.

 4. Розрахувати вартість кожної додаткової освітньої послуги.

7.Визначити механізм внесення батьками плати за додаткові освітні послуги.

8.Обрати приміщення для надання додаткових освітніх послуг.

9.Визначити педагогічних працівників у навчальному закладі чи познайомитися з педагогічними працівниками — суб'єктами підприємницької діяльності, які надаватимуть додаткові освітні послуги.

10.Укласти угоди чи контракти з працівниками щодо надання ними додаткових освітніх послуг (за потреби).

 1. Скласти списки дітей, які отримуватимуть додаткові освітні послуги.

 2. Укласти договори про надання додаткових освітніх послуг з батьками дітей.

 3. Скласти розклад занять (гуртків].

 4. Оформити акт прийому-передачі приміщення, яке надано в оренду (за потреби).

 5. Підібрати чи розробити авторські програми для надання додаткових

освітніх послуг та погодити їх в установленому порядку чи ознайомитися з програмами, за якими суб'єкти підприємницької діяльності надаватимуть дітям додаткові освітні послуги.

 1. Визначити порядок використання доходів, отриманих від надання додаткових освітніх послуг.

 2. Визначити особу, відповідальну за здійснення контролю рівня та якості надання додаткових освітніх послуг.

 3. Видати наказ про призначення відповідальних осіб за охорону життя та здоров'я дітей (супроводження дітей до місця отримання додаткових освітніх послуг, до групового приміщення; на час проведення додаткових освітніх послуг тощо).

 4. Укласти договір про співпрацю між адміністрацією навчального закладу та суб'єктами підприємницької діяльності.

20.Оформити відповідний пакет документів з надання додаткових освітніх послугСхожі:

До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconПравові аспекти отримання благодійної допомоги
Але під час отримання благодійної допомоги керівники можуть припуститися помилок. Розгляд даного питання допоможе їх уникнути
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconПравові аспекти отримання благодійної допомоги
Але під час отримання благодійної допомоги керівники можуть припуститися помилок. Розгляд даного питання допоможе їх уникнути
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconДоручення наради керівників навчальних закладів Фрунзенського району від 05. 12. 2012
Про стан дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства в навчальних закладах
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconПоложення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти розміщує для громадського обговорення доопрацьований проект Положення про атестацію...
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconДоручення наради керівників навчальних закладів Фрунзенського району від 27. 03. 2012
Про результати вивчення стану управлінської діяльності щодо нормативності ведення ділової документації у знз №181, цдют №6
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconРішення Від мітка про вико нання 1 24. 01. 12 Виконавська дисципліна керівників навчальних закладів Керівникам навчальних закладів
...
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconДоручення наради керівників навчальних закладів Фрунзенського району від 18. 09. 2012
...
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconРішення Від мітка про вико нання 12 25. 12. 12 Виконавська дисципліна керівників закладів освіти. Керівникам навчальних закладів: Ліквідувати зазначені недоліки
Про підсумки вивчення стану ведення ділової документації у навчальних закладах району
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconРішення Від мітка про вико нання 1 12. 04. 12 Виконавська дисципліна керівників навчальних закладів Керівникам навчальних закладів
Організаційно-методична робота з питань харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconДля практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
Просимо довести їх до відома керівників навчальних закладів та педагогічних працівників
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги iconДля практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
Просимо довести їх до відома керівників навчальних закладів та педагогічних працівників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи