Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки icon

Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МінекономікиНазваПоложення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки
Дата конвертації01.01.2013
Розмір55.04 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /Новая папка/ГОЛОВНЕ КРУ пров внебюд.doc
2. /Новая папка/Готовый бизнес план интернет.doc
3. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО ЕКОНОМ-КИ УКРАпНИ.doc
4. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО ОСВ-ТИ - НАУКИ.doc
5. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО Ф-НАНС-В УКРАпНИ пров благот.doc
6. /Новая папка/Платн_ послуги в осв_т_.doc
7. /Новая папка/Порядок отримання благодійних внесків.doc
8. /Новая папка/Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р.doc
9. /Новая папка/Про затвердження -нструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ.doc
10. /Новая папка/Протокол ведення б.обліку позабюджетних коштів.doc
11. /Новая папка/додаткові освітні послуги.doc
12. /Новая папка/пост 1222 від 04.08.00.doc
13. /Новая папка/постанова 1222 благод.doc
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка
Готовый бизнес-план школы( из интернета)
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки
Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків
Головне управління державного казначейства україни н а к а з
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків І пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами І закладами освіти, охорони здоров'Я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. №368 [ #690 (19) 11. 05. 2009 ] Постановою кму
Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
Протокол вивчення стану ведення бухгалтерського обліку та дотримання нормативності при залученні та використанні позабюджетних коштів навчальними закладами міста
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги
Кабінет міністрів україни постанова
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 4 серпня 2000 р. N 1222 Київ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2010 N 1438

Про затвердження Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки

З метою подальшого вдосконалення організації роботи щодо порядку приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні і призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, та реалізації пункту 6 наказу Міністерства економіки України від 28.12.2009 N 1477 "Про результати комплексної ревізії державного підприємства "Управління будівництва та експлуатації майнових об'єктів Міністерства економіки України" (ДП "Будекс")" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, забезпечити безумовне виконання наказу.

3. Організаційне забезпечення виконання цього наказу покласти на фінансово-господарський департамент.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Марухна В.О.

Міністр економіки України

В.П.ЦушкоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

11.11.2010 N 1438


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки

1. Положення регулює порядок приймання-передачі справ, документів, електронних баз даних та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, керівників підприємств, установ та організації, що належать до сфери управління Мінекономіки.

2. Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби у разі отримання заяви про звільнення керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, негайно надає таку інформацію фінансово-господарському департаменту до відома, а також відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією для проведення, у разі необхідності, ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

3. При звільненні або призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки, керівник підприємства, установи та організації забезпечує організацію своєчасної, якісної і повної передачі справ, документів та майна утвореною комісією за головуванням представника Міністерства із складанням акта приймання-передачі за формою згідно з додатком.

4. Наказ про організацію приймання-передачі справ, документів і майна та склад комісії готує підприємство, установа або організація.

5. У наказі зазначаються:

причина (підстава) приймання-передачі;

порядок та строки приймання-передачі;

відповідальні особи, які здійснюють приймання-передачу;

особи, відповідальні за своєчасність приймання-передачі.

6. Інформація про приймання-передачу справ, документів та майна готується головою комісії за результатами роботи комісії за формою, наведеною в додатку.

Основним змістом акта приймання-передачі є встановлення наявності та переліку документів, передача матеріальних цінностей і стан справ на підприємстві, в установі та організації.

7. В акті приймання-передачі справ, документів та майна обов'язково зазначаються такі дані:

опис документів, що зберігаються в архіві;

стан ведення поточного діловодства та збереження документів;

наявність облікових регістрів;

кількість переданих печаток, штампів із зразками їх відбитків;

опис особових справ та трудових книжок працівників;

опис матеріальних цінностей та іншого майна (будинки, бази відпочинку, транспорт, меблі, інше майно);

залишок коштів на банківських рахунках та в касі;

вступний фінансовий баланс;

бази даних (спеціалізовані програми, інтернет-ресурси тощо).

Зазначені відомості базуються на підтвердних документах роботи комісії (інвентаризаційних описах основних засобів та інших нематеріальних активів, актів, довідок), які є невід'ємною частиною акта приймання-передачі.

8. Приймання-передача майна, справ, документів здійснюється в упорядкованому стані (документи постійного користування прошиті з внутрішніми описами) та закінчується у термін, визначений наказом про її проведення, при цьому час роботи комісії не повинен перевищувати десяти робочих днів.

Приймання-передача справ та документів здійснюється згідно із затвердженою номенклатурою. Посадова особа, що приймає майно, справи, документи, має право здійснювати поаркушне звіряння документів у справах.

9. Акт приймання-передачі складається у трьох примірниках за підписами керівника підприємства, установи та організації, що передає справи, документи та майно, керівника, що приймає справи, документи та майно, та членів комісії.

10. Перший примірник акта приймання-передачі передається керівникові, який призначається на посаду, другий - керівникові, який звільняється з посади, третій - реєструється і зберігається відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 (z0576-98) , за місцем їх формування у справи.

11. У разі коли керівник, що передає або приймає справи, документи або майно має заперечення, він викладає їх письмово при підписанні акта. Ці заперечення розглядає комісія та у трьохденний термін приймає рішення з цього питання.

12. У разі коли керівник звільняється з підприємства, установи, організації і деякий час посада керівника залишається вакантною, справи, документи та майно передаються у вищевказаному порядку особі, на яку покладено виконання обов'язків керівника відповідно до норм законодавства, від якої в аналогічному порядку передаються справи, документи та майно призначеному керівникові.

13. У разі смерті керівника справи, документи та майно приймаються комісією за участю нового керівника за актом повної інвентаризації, проведеної в установленому законодавством порядку.

14. Передача справ вважається завершеною після підписання акта приймання-передачі справ, документів та майна особою, яка передає, особою, яка приймає, та членами комісії.

Якщо особа, яка звільняється з посади керівника, протягом визначеного терміну не підписала акт, проте є підпис особи, рекомендованої на посаду керівника, то передача визнається здійсненою.

15. Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби видає наказ про звільнення керівника після представлення ним належним чином оформленого акта приймання-передачі справ, документів та майна, погодженого департаментом фінансово-господарського забезпечення та відділом фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією.

Начальник відділу фінансових

ревізій та забезпечення заходів

по боротьбі з корупцією

Г.Ю.ПерченкоСхожі:

Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconПоложення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки
О належать до сфери управління Мінекономіки, та реалізації пункту 6 наказу Міністерства економіки України від 28. 12. 2009 n 1477...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconПоложення про експертну комісію установи (за списком). Про погодження описів справ постійного, тимчасового зберігання та з особового складу установ міста, що є джерелами комплектування Національного архівного фонду (за списком)
Про погодження номенклатур справ установ міста згідно нової редакції Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconРішення від 24. 04. 2013 №636-1158 м. Єнакієве Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до комунальної власності Єнакієвської міської ради
Нодавства України про охорону здоров’я, ч. 4 ст. 65 Господарського Кодексу України, з метою вдосконалення процедури призначення,...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconНаказ №898 Про заборону дій, пов’язаних з розпорядженням майном підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Мінтрансзв’язку
Надсилається для використання та врахування в роботі наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 22 серпня 2006 року №898...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconЗвіт про результати проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» за 2011 рік (назва органу, установи юстиції)
Кількість підприємств, установ, організацій, залучених до акції, що належить до сфери управління мюу
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconПримірний перелік документів, що затверджуються
Акти (готовності об’єкта до експлуатації, списання, інвентаризації, експертизи, вилучення справ для знищення, передачі справ, ліквідації...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconЗакон україни про Цивільну оборону України Вводиться в дію Постановою вр n 2975-12
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconРішення конференції учасників наказ №82 від 25. 10. 01 р навчально-виховного процесу „Про введення в дію Положення 27. 08. 01 р., протокол №1 про піклувальну раду „ Директор сзш №16
Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconПро закупівлю та використання обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, порядок діловодства в загальноосвітньому навчальному закладі визначається...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconВерховного Суду України від 19. 10. 2009 року Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодекс
Виконання службовими особами своїх службових обов’язків на підставі, в межах і в порядку, передбачених Конституцією, законами та...
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки iconРішення м. Київ № Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
О до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 7, 8, 28, 32, 33 Закону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи