Головне управління державного казначейства україни н а к а з icon

Головне управління державного казначейства україни н а к а зНазваГоловне управління державного казначейства україни н а к а з
Дата конвертації01.01.2013
Розмір243.22 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Новая папка/ГОЛОВНЕ КРУ пров внебюд.doc
2. /Новая папка/Готовый бизнес план интернет.doc
3. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО ЕКОНОМ-КИ УКРАпНИ.doc
4. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО ОСВ-ТИ - НАУКИ.doc
5. /Новая папка/М-Н-СТЕРСТВО Ф-НАНС-В УКРАпНИ пров благот.doc
6. /Новая папка/Платн_ послуги в осв_т_.doc
7. /Новая папка/Порядок отримання благодійних внесків.doc
8. /Новая папка/Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р.doc
9. /Новая папка/Про затвердження -нструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ.doc
10. /Новая папка/Протокол ведення б.обліку позабюджетних коштів.doc
11. /Новая папка/додаткові освітні послуги.doc
12. /Новая папка/пост 1222 від 04.08.00.doc
13. /Новая папка/постанова 1222 благод.doc
Методичні рекомендації до контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головкру I. Б. Стефанюка
Готовый бизнес-план школы( из интернета)
Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових органів, що діють у системі Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки
Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків
Головне управління державного казначейства україни н а к а з
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків І пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами І закладами освіти, охорони здоров'Я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. №368 [ #690 (19) 11. 05. 2009 ] Постановою кму
Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
Протокол вивчення стану ведення бухгалтерського обліку та дотримання нормативності при залученні та використанні позабюджетних коштів навчальними закладами міста
До уваги керівників навчальних закладів! Надаємо Вам для вивчення і роботи матеріали наради керівників навчальних закладів. Правові аспекти отримання благодійної допомоги
Кабінет міністрів україни постанова
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 4 серпня 2000 р. N 1222 Київ

                              


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 114 від 10.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 грудня 1999 р.
vd991210 vn114 за N 890/4183


Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ та Порядку застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ


{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000
N 67 ( z0517-00 ) від 27.07.2000
N 140 ( z0040-01 ) від 27.12.2000
N 122 ( z0668-01 ) від 19.07.2001
N 54 ( z0358-02 ) від 26.03.2002
N 54 ( z0359-02 ) від 26.03.2002
N 91 ( z0505-02 ) від 27.05.2002
N 91 ( z0506-02 ) від 27.05.2002
N 237 ( z0015-03 ) від 23.12.2002
N 237 ( z0016-03 ) від 23.12.2002
N 180 ( z0880-03 ) від 15.09.2003
N 180 ( z0881-03 ) від 15.09.2003
N 56 ( z0487-04 ) від 26.03.2004
N 11 ( z0184-05, z0185-05 ) від 21.01.2005
N 138 ( z0917-05 ) від 08.08.2005
N 116 ( z0736-07 ) від 04.06.2007 }
На виконання завдань, покладених на Головне управління
Державного казначейства України Указом Президента України від
27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та
Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), і
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 N 1706
( 1706-98-п ) "Про затвердження Програми реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів"
Головне управління Державного казначейства України розробило План
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ. У зв'язку з цим Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня
2000 року (додаються).

2. Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ є обов'язковими для всіх установ та
організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів
державного та/або місцевих бюджетів.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за
погодженням з Головним управлінням Державного казначейства
України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок
застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї
системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ визнати перехідним,
оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів
бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.

У зв'язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ можуть
уноситися доповнення.

4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України,
Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній
гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ поетапно, до кінця
2000 року, використавши перехідний період для підготовки і
навчання кадрів для запровадження бухгалтерського обліку згідно з
вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ.

{ Пункт 5 втратив чинність відносно Наказу N 63 ( z0561-98 )
від 11.08.98 на підставі Наказу Державного казначейства N 116
( z0736-07 ) від 04.06.2007 } 5. "Инструкция по бухгалтерскому
учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном
бюджете СССР", затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від
10.03.87 N 61 ( v0061400-87 ), Інструкція про порядок використання
і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про
них, затверджена наказом Головного управління Державного
казначейства України від 11.08.98 N 63 ( z0561-98 ) і
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за
N 561/300, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних
установ, затверджена спільним наказом Головного управління
Державного казначейства України, Міністерства економіки України та
Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 124/136/7
( z0609-97 ) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України
19.12.97 за N 609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не
суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, затвердженого цим наказом.


6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
вжити заходів щодо організації впровадження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко

Затверджено
Наказ Головного
управління Державного
казначейства України
10.12.99 N 114

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 1999 р.
за N 890/4183

План рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установРозділ I. Балансові рахункиКлас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ II. Позабалансові рахункиКлас. 0. Позабалансові рахунки

План рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установРозділ I. Балансові рахунки------------------------------------------------------------------

|Синтетичні рахунки| Субрахунки 1-го рівня |

|------------------+---------------------------------------------|

|Код| Назва |Код| Назва |

|---+--------------+---+-----------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

------------------------------------------------------------------

Клас 1. Необоротні активи

------------------------------------------------------------------

|10 |Основні засоби|101|Земельні ділянки |

| | |102|Капітальні витрати на поліпшення земель |

| | |103|Будинки та споруди |

| | |104|Машини та обладнання |

| | |105|Транспортні засоби |

| | |106|Інструменти, прилади та інвентар |

| | |107|Робочі і продуктивні тварини |

| | |108|Багаторічні насадження |

| | |109|Інші основні засоби |

| | | | |

|11 | Інші |111|Музейні цінності, експонати зоопарків, |

| |необоротні | |виставок |

| |матеріальні |112|Бібліотечні фонди |

| | активи |113|Малоцінні необоротні матеріальні активи |

| | |114|Білизна, постільні речі, одяг та взуття |

| | |115|Тимчасові нетитульні споруди |

| | |116|Природні ресурси |

| | |117|Інвентарна тара |

| | |118|Матеріали довготривалого використання |

| | | |для наукових цілей |

| | |119|Необоротні матеріальні активи спеціально-|

| | | |го призначення |

| | | | |

|12 |Нематеріальні |121|Авторські та суміжні з ними права |

| | активи |122|Інші нематеріальні активи |

| | | | |

|13 | Знос |131|Знос основних засобів |

| |необоротних |132|Знос інших необоротних матеріальних |

| | активів | |активів |

| | |133|Знос нематеріальних активів |

| | | | |

|14 |Незавершене |141|Капітальні видатки за невведеними в |

| |капітальне | |експлуатацію основними засобами |

| |будівництво |142|Капітальні видатки за невведеними в |

| | | |експлуатацію іншими необоротними |

| | | |матеріальними активами |

| | |143|Капітальні видатки за невведеними в |

| | | |експлуатацію нематеріальними активами |

------------------------------------------------------------------

( Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 56 ( z0486-04 )
від 26.03.2004 )Клас 2. Запаси

------------------------------------------------------------------

|20 |Виробничі |201|Сировина і матеріали |

| | запаси |202|Обладнання, конструкції і деталі до |

| | | |установки |

| | |203|Спецобладнання для науково-дослідних |

| | | |робіт за господарськими договорами |

| | |204|Будівельні матеріали |

| | |205|Інші виробничі запаси |

| | | | |

|21 |Тварини на |211|Молодняк тварин на вирощуванні |

| |вирощуванні |212|Тварини на відгодівлі |

| |і відгодівлі |213|Птиця |

| | |214|Звірі |

| | |215|Кролі |

| | |216|Сім'ї бджіл |

| | |217|Доросла худоба, вибракувана з основного |

| | | |стада |

| | |218|Худоба, прийнята від населення для |

| | | |реалізації |

| | | | |

|22 |Малоцінні та |221|Малоцінні та швидкозношувані предмети, |

| | швидкозно- | |що знаходяться на складі і в |

| | шувані | |експлуатації |

| | предмети |222|Малоцінні та швидкозношувані предмети |

| | | |спеціального призначення |

| | | | |

|23 |Матеріали і |231|Матеріали для учбових, наукових та інших |

| | продукти | |цілей |

| |харчування |232|Продукти харчування |

| | |233|Медикаменти і перев'язувальні засоби |

| | |234|Господарські матеріали і канцелярське |

| | | |приладдя |

| | |235|Паливо, горючі і мастильні матеріали |

| | |236|Тара |

| | |237|Матеріали в дорозі |

| | |238|Запасні частини до транспортних |

| | | |засобів, машин і обладнання |

| | |239|Інші матеріали |

| | | | |

|24 | Готова |241|Вироби виробничих (навчальних) майстерень|

| |продукція | | |

| | | | |

|25 |Продукція |251|Продукція підсобних (навчальних) |

| |сільськогоспо-| |сільських господарств |

| |дарського | | |

| |виробництва | | |

| | | | |

------------------------------------------------------------------

( Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 11 ( z0184-05 )
від 21.01.2005 )
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

------------------------------------------------------------------

|30 |Каса |301|Каса в національній валюті |

| | |302|Каса в іноземній валюті |

|31 |Рахунки в | | |

| |банках | | |

| | |311|Поточні рахунки на видатки установи |

| | |312|Поточні рахунки для переведення |

| | | |підвідомчим установам |

| | |313|Поточні рахунки для обліку коштів, |

| | | |отриманих як плата за послуги |

| | |314|Поточні рахунки для обліку коштів, |

| | | |отриманих за іншими джерелами власних |

| | | |надходжень |

| | |315|Поточні рахунки для обліку депозитних сум|

| | |316|Поточні рахунки для обліку інших |

| | | |надходжень спеціального фонду |

| | |318|Поточні рахунки в іноземній валюті |

| | |319|Інші поточні рахунки |

| | | | |

|32 |Рахунки в | | |

| |казначействі | | |

| | |321|Реєстраційні рахунки |

| | |322|Особові рахунки |

| | |323|Спеціальні реєстраційні рахунки для |

| | | |обліку коштів, отриманих як плата за |

| | | |послуги |

| | |324|Спеціальні реєстраційні рахунки для |

| | | |обліку коштів, отриманих за іншими |

| | | |джерелами власних надходжень |

| | |325|Спеціальні реєстраційні рахунки для |

| | | |обліку депозитних сум |

| | |326|Спеціальні реєстраційні рахунки для |

| | | |обліку інших надходжень спеціального |

| | | |фонду |

| | |328|Інші рахунки в казначействі |

|33 |Інші кошти |331|Грошові документи в національній валюті |

| | |332|Грошові документи в іноземній валюті |

| | |333|Грошові кошти в дорозі в національній |

| | | |валюті |

| | |334|Грошові кошти в дорозі в іноземній |

| | | |валюті |

| | | | |

|34 |Короткостро- |341|Векселі, одержані в національній валюті |

| |кові векселі |342|Векселі, одержані в іноземній валюті |

| | одержані | | |

| | | | |

|35 |Розрахунки з |351|Розрахунки із замовниками з авансів на |

| |покупцями та | |науково-дослідні роботи |

| |замовниками | | |

| | | | |

|36 |Розрахунки з |361|Розрахунки в порядку планових платежів |

| | різними |362|Розрахунки з підзвітними особами |

| |дебіторами |363|Розрахунки з відшкодування завданих |

| | | |збитків |

| | |364|Розрахунки з іншими дебіторами |

------------------------------------------------------------------

( Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 54 ( z0358-02 )
від 26.03.2002, N 91 ( z0505-02 ) від 27.05.2002, N 180
( z0880-03 ) від 15.09.2003, N 11 ( z0184-05 ) від 21.01.2005 )Клас 4. Власний капітал

------------------------------------------------------------------

|40 | Фонд у |401|Фонд у необоротних активах за їх видами |

| |необоротних |402|Фонд у незавершеному капітальному |

| | активах | |будівництві |

| | | | |

|41 |Фонд у мало- |411|Фонд у малоцінних та швидкозношуваних |

| | цінних та | |предметах за їх видами |

| |швидкозношу- | | |

| | ваних | | |

| |предметах | | |

| | | | |

|43 |Результати |431|Результат виконання кошторису за |

| |виконання | |загальним фондом |

| |кошторисів |432|Результат виконання кошторису за |

| | | |спеціальним фондом |

| | | | |

|44 |Результати |441|Переоцінка матеріальних активів |

| |переоцінок |442|Інша переоцінка |

------------------------------------------------------------------

( Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 180 ( z0880-03 ) від 15.09.2003, N 56 ( z0486-04 )
від 26.03.2004, N 11 ( z0184-05 ) від 21.01.2005 )Клас 5. Довгострокові зобов'язання

------------------------------------------------------------------

|50 |Довгострокові |501|Довгострокові кредити банків |

| |позики |502|Відстрочені довгострокові кредити банків |

| | |503|Інші довгострокові позики |

| | | | |

|51 |Довгострокові |511|Видані довгострокові векселі |

| |векселі видані| | |

| | | | |

|52 | Інші |521|Інші довгострокові фінансові зобов'язання|

| |довгострокові | | |

| |зобов'язання | | |

------------------------------------------------------------------

Клас 6. Поточні зобов'язання

------------------------------------------------------------------

|60 |Короткостро- |601|Короткострокові кредити банків |

| |кові позики |602|Відстрочені короткострокові кредити |

| | | |банків |

| | |603|Інші короткострокові позики |

| | |604|Прострочені позики |

| | |605|Короткострокові позики з бюджету |

| | | | |

|61 | Поточна |611|Поточна заборгованість за |

| |заборгованість| |довгостроковими позиками |

| |за довгостро- |612|Поточна заборгованість за |

| | ковими | |довгостроковими векселями |

| |зобов'язаннями|613|Поточна заборгованість за іншими |

| | | |довгостроковими зобов'язаннями |

| | | | |

|62 |Короткостро- |621|Видані короткострокові векселі |

| |кові векселі | | |

| | видані | | |

| | | | |

|63 |Розрахунки за |631|Розрахунки з постачальниками та |

| | виконані | |підрядниками |

| | роботи |632|Розрахунки з часткової оплати замовлень |

| | | |на дослідно-конструкторські розробки, що |

| | | |виконуються за рахунок бюджетних коштів |

| | |633|Розрахунки із замовниками за виконані|

| | | |роботи і надані послуги з власних|

| | | |надходжень |

| | |634|Розрахунки із замовниками за |

| | | |науково-дослідні роботи, що підлягають |

| | | |оплаті |

| | |635|Розрахунки із залученими співвиконавцями |

| | | |для виконання робіт за господарськими |

| | | |договорами |

| | | | |

|64 |Розрахунки із |641|Розрахунки за платежами і податками в |

| | податків та | |бюджет |

| | платежів |642|Інші розрахунки з бюджетом |

| | | | |

|65 |Розрахунки із |651|Розрахунки з пенсійного забезпечення |

| |страхування |652|Розрахунки із соціального страхування |

| | |653|Розрахунки із страхування на випадок |

| | | |безробіття |

| | |654|Розрахунки з інших видів страхування |

| | | | |

|66 |Розрахунки з |661|Розрахунки із заробітної платі |

| |оплати праці |662|Розрахунки зі стипендіатами |

| | |663|Розрахунки з працівниками за товари, |

| | | |продані в кредит |

| | |664|Розрахунки з працівниками за |

| | | |безготівковими перерахуваннями на |

| | | |рахунки з вкладів у банках |

| | |665|Розрахунки з працівниками за |

| | | |безготівковими перерахуваннями внесків |

| | | |за договорами добровільного страхування |

| | |666|Розрахунки з членами профспілки |

| | | |безготівковими перерахуваннями сум |

| | | |членських профспілкових внесків |

| | |667|Розрахунки з працівниками за позиками |

| | | |банків |

| | |668|Розрахунки за виконавчими документами та |

| | | |інші утримання |

| | |669|Інші розрахунки за виконані роботи |

| | | | |

|67 |Розрахунки за |671|Розрахунки з депонентами |

| | іншими |672|Розрахунки за депозитними сумами |

| |операціями |673|Розрахунки за коштами, отриманими за |

| |і кредиторами | |іншими джерелами власних надходжень |

| | |674|Розрахунки за спеціальними видами |

| | | |платежів |

| | |675|Розрахунки з іншими кредиторами |

| | | | |

|68 |Внутрішні | | |

| |розрахунки | | |

| | |683|Внутрішні розрахунки за операціями з |

| | | |централізованого постачання за загальним |

| | | |фондом |

| | |684|Внутрішні розрахунки за операціями з |

| | | |централізованого постачання за |

| | | |спеціальним фондом |

------------------------------------------------------------------

( Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 54 ( z0358-02 )
від 26.03.2002, N 237 ( z0015-03 ) від 23.12.2002, N 11
( z0184-05 ) від 21.01.2005 )Клас 7. Доходи

------------------------------------------------------------------

|70 | Доходи |701|Асигнування з державного бюджету на |

| |загального | |видатки установи та інші заходи |

| | фонду |702|Асигнування з місцевого бюджету на |

| | | |видатки установи та інші заходи |

| | | | |

|71 | Доходи |711|Доходи за коштами, отриманими як плата за|

| |спеціального | |послуги |

| | фонду |712|Доходи за іншими джерелами власних |

| | | |надходжень бюджетних установ |

| | |713|Доходи за іншими надходженнями |

| | | |спеціального фонду |

| | |714|Кошти батьків за надані послуги |

| | |715|Доходи, спрямовані на покриття дефіциту |

| | | |загального фонду |

| | |716|Доходи за витратами майбутніх періодів |

| | | | |

|72 |Доходи від |721|Реалізація виробів виробничих |

| |реалізації | |(навчальних) майстерень |

| |продукції, |722|Реалізація продукції підсобних |

| |виробів і | |(навчальних) сільських господарств |

| |виконаних |723|Реалізація науково-дослідних робіт за |

| |робіт | |договорами |

| | | | |

|74 |Інші доходи |741|Інші доходи бюджетних установ |

------------------------------------------------------------------

( Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 54 ( z0358-02 )
від 26.03.2002, N 180 ( z0880-03 ) від 15.09.2003, N 11
( z0184-05 ) від 21.01.2005 )Клас 8. Витрати

------------------------------------------------------------------

|80 |Видатки із |801|Видатки з державного бюджету на |

| |загального | |утримання установи та інші заходи |

| | фонду |802|Видатки з місцевого бюджету на утримання |

| | | |установи та інші заходи |

| | | | |

|81 | Видатки |811|Видатки за коштами, отриманими як плата |

| |спеціального | |послуги |

| | фонду |812|Видатки за іншими джерелами власних |

| | | |надходжень |

| | |813|Видатки за іншими надходженнями |

| | | |спеціального фонду |

| | | | |

|82 |Виробничі |821|Витрати виробничих (навчальних) |

| | витрати | |майстерень |

| | |822|Витрати підсобних (навчальних) сільських |

| | | |господарств |

| | |823|Витрати на науково-дослідні роботи за |

| | | |договорами |

| | |824|Витрати на виготовлення |

| | | |експериментальних пристроїв |

| | |825|Витрати на заготівлю і переробку |

| | | |матеріалів |

| | |826|Видатки до розподілу |

------------------------------------------------------------------

( Клас 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 54 ( z0358-02 )
від 26.03.2002, N 180 ( z0880-03 ) від 15.09.2003, N 11
( z0184-05 ) від 21.01.2005 )Розділ II. Позабалансові рахункиКлас 0. Позабалансові рахунки

------------------------------------------------------------------

|01 |Орендовані | | |

| |необоротні | | |

| | активи | | |

| | | | |

|02 |Активи на | | |

| |відпові- | | |

| |дальному | | |

| |зберіганні | | |

| | | | |

|04 |Непередбачені | | |

| |активи і зобо-| | |

| | в'язання | | |

| | | | |

|05 |Гарантії та | | |

| |забезпечення | | |

| | | | |

|06 |Матеріальні | | |

| |цінності, | | |

| |закуплені | | |

| |шляхом | | |

| |централізова- | | |

| |ного | | |

| |постачання | | |

| | | | |

|07 |Списані | | |

| |активи та | | |

| |зобов'язання | | |

| | | | |

|08 |Бланки | | |

| |суворого | | |

| |обліку | | |

| | | | |

|09 |Призначення та| | |

| |зобов'язання | | |

------------------------------------------------------------------

( Клас 0 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 91 ( z0505-02 ) від 27.05.2002, N 237 ( z0015-03 )
від 23.12.2002, N 56 ( z0486-04 ) від 26.03.2004 )
Затверджено
Наказ Головного
управління Державного
казначейства України
10.12.99 N 114

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 1999 р.
за N 890/4183

Порядок застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установЦей План рахунків, розроблений на підставі міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в
бухгалтерському обліку господарських операцій установ та
організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів
державного та/або місцевих бюджетів (надалі - установи), та
операцій з виконання сільських, селищних і міських (міст районного
підпорядкування) бюджетів.

Розділ I. Балансові рахункиКлас 1. Необоротні активи

Клас 1 "Необоротні активи" об'єднує рахунки, які призначені
для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для
тривалого використання і не призначені для реалізації або
витрачання протягом одного року.

10 "Основні засоби"

Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу
основних засобів передбачено рахунок 10 "Основні засоби", який
розподіляється на субрахунки:

101 "Земельні ділянки";

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 "Будинки та споруди";

104 "Машини та обладнання";

105 "Транспортні засоби";

106 "Інструменти, прилади та інвентар";

107 "Робочі і продуктивні тварини";

108 "Багаторічні насадження";

109 "Інші основні засоби".

На субрахунку 101 "Земельні ділянки" обліковується земля, яка
згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для
користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"
обліковуються капітальні витрати на покращення земель. До них
відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані з
будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого
поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які
проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних
ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і
валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та
інше).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" обліковуються із
виділенням в окремі підгрупи:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті
органами управління, соціально-культурними (будівлі учбових
закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів
для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів,
музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та
іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для
проживання;

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники,
загорожі парків, скверів і загальних садів та інше.

На субрахунку 104 "Машини та обладнання" обліковуються силові
машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні
прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання,
обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та
обладнання з виділенням в окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що
виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що
перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову,
електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх
обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного
впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг
виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому
процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади-дозатори, амперметри, барометри,
ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри,
висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи,
індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги,
мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади,
регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти
автоматичного управління, апаратура централізації та блокування,
лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори,
калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби,
лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність,
прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи,
термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі
та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої
(клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні
крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.),
спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання
молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та
ін.;

8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі - комп'ютери,
монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за
вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше
обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших
машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів,
спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні
снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах,
кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні
інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання
науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою
працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка,
пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні
автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини,
холодильники, пилососи та ін.

На субрахунку 105 "Транспортні засоби" з виділенням на окремі
підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які
призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від
вартості:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного
транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози,
мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави,
дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна
службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна,
автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди,
автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери,
велосипеди, візки та ін.);

5) усі види спортивного транспорту.

На субрахунку 106 "Інструменти, прилади та інвентар"
обліковуються:

1) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма
проміжними пристроями, необхідними для трансформації
(перетворення) і передачі енергії та для переміщення
трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;

2) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці
загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які
слугують для обробки матеріалів. До них відносяться: різальні,
ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці,
включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії,
енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти,
електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду
пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін.
(лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення
двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях та
ін.);

3) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого
значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час
роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання,
що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не
можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад,
світлокопіювальні рами та ін.);

4) господарський інвентар - предмети конторського та
господарського облаштування, конторська обстановка, переносні
бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла,
шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи,
шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати,
переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із
спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський
інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти,
стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на
автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин,
врахованих на субрахунку 104 "Машини та обладнання").

На субрахунку 107 "Робочі і продуктивні тварини"
обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба - коні, воли, осли та інші робочі тварини
(включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних
тварин);

2) продуктивна та племінна худоба - корови, бики-плідники,
бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні
кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання,
верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці
(рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та
інші).

На субрахунку 108 "Багаторічні насадження" обліковуються
багаторічні насадження. До них відносяться штучні багаторічні
насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх
видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на
вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у
дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та
полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів
річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних
садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для
наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні
насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді
насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що
досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення,
зімкнення крон та ін.

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" обліковуються з
виділенням на окремі групи:

1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за
одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та
національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

2) документація з типового проектування незалежно від
вартості;

3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

За дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних
субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6
"Поточні зобов'язання" відображається вартість придбаних основних
засобів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку
класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних
активах за їх видами".

За кредитом субрахунків рахунку 10 і дебетом субрахунків 401
"Фонд у необоротних активах за їх видами", 131 "Знос основних
засобів" здійснюється запис сум вибуття основних засобів.

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Для інших необоротних матеріальних активів, що не ввійшли до
рахунку 10 і за якими застосовується спрощений або інший
специфічний порядок обліку, призначений рахунок 11 "Інші
необоротні матеріальні активи", що поділяється на субрахунки:

111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";

112 "Бібліотечні фонди";

113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

115 "Тимчасові нетитульні споруди";

116 "Природні ресурси";

117 "Інвентарна тара";

118 "Матеріали довготривалого використання для наукових
цілей".

119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення"

На субрахунку 111 "Музейні цінності, експонати зоопарків,
виставок" обліковуються:

1) музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів
мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та
експонатів наукового, історичного і технічного значення, які
обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у
державних музеях;

2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших
аналогічних установах незалежно від їх вартості.

На субрахунку 112 "Бібліотечні фонди" обліковуються
бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників
книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і
навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

На субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"
обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін
експлуатації яких перевищує один рік.

На субрахунку 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" в
закладах охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти та
інших установах обліковуються з виділенням в окремі групи:

1) білизна (сорочки, халати);

2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла,
підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні і т.ін.);

3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми,
пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани і
т.ін.);

4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі,
валянки і т.ін.);
( Тeкcт взято з сайту Bерховної Pади - http://zakonСхожі:

Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconГоловне управління державного казначейства україни н а к а з

Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconПлан • Сутність і функції державного управління. • Органи державного управління. • Типи державного управління. • Державне управління України.
Управління — це вид суспільної діяльності, яка передбачає систему скоординованих дій суб'єкта на об'єкт з метою досягнення певних...
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconЛист від 29. 07. 2008 р. N 15-04/1696-12260 Про надання роз'яснень щодо обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства...
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
Держкомстатом України, подається до Управління нотаріату Головного управління юстиції у м. Києві (вул. Басейна, 1/2, 4-й поверх)...
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconРішення № 199 р
Про перерахування 199 р з транзитного рахунка управління Державного казначейства
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconРішення про спрямування коштів спеціального фонду державного
Про це розпорядник коштів зобов'язаний письмово повідомити відповідний орган Державного казначейства України, на території якого...
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconПро затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України...
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
Головне управління юстиції у м. Києві на виконання доручення Міністерства юстиції України від 16. 07. 09 №31-32/246 доводить до вашого...
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconНаказ №232 Про проведення ревізії в загальноосвітніх школах, установах відділу освіти Золочівського району в 2012 році
Головного управління Державного казначейства України 30. 10. 98 №90 та відповідно повідомлення про початок проведення ревізії Богодухівською...
Головне управління державного казначейства україни н а к а з iconВалерій Іванович Мунтіян – завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності Інституту економіки та менеджменту Університету "Україна", заступник міністра економіки України, доктор економічних наук, професор
Коледж стратегічних досліджень і оборонної економіки Міжнародного центру ім. Дж. Маршалла за спеціальністю "Оборонна економіка",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи