Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 icon

Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10НазваРішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10
Дата конвертації02.01.2013
Розмір313.35 Kb.
ТипРішення
джерело


Додаток 1

до рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання

«Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р.р.»


від 29.12. 2010р. № 116/10
«Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2015р.р.»
РОЗДІЛ 1


1.1. Відповідальна організація за проведення програми:

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.


1.2. Значення програми: комплексна цільова.


1.3. Рівень проведення програми: місцева.


1.4. Цільова спрямованість програми: соціальний захист, соціальний патронаж, соціальна профілактика, соціальна реабілітація і адаптація.
1.5. Підстава для розроблення програми: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року»
1.6. Термін реалізації програми: початок 01.01.2011 року

закінчення 31.12.2015 року
1.7. Мета програми: поєднання в єдину систему взаємопов’язаних завдань, заходів, зусиль органів місцевого самоврядування м. Харкова та громадськості щодо захисту прав і створення сприятливого середовища для дітей, у т.ч. з питань: організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, створення умов для розвитку сімейних форм виховання дітей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, всебічного розвитку і виховання дітей, профілактиці та реабілітації бездоглядних дітей, запровадження економічного, правового і соціального механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України щодо дітей.


Діти — це специфічна соціально-демографічна група суспільства. Визначення місця і ролі дитини у дорослому світі, забезпечення її захисту та всебічного розвитку — одна з найгостріших проблем сьогодення, від вирішення якої залежить авторитет нації в сучасному світі. Тому першочерговим завданням у формуванні і розвитку особистості є забезпечення прав та свобод дитини.

З правової точки зору, дитина виступає самостійним суб‘єктом права. Тому на неї поширюється весь комплекс громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини.

Програма має стати орієнтиром дій виконавчих органів місцевого самоврядування м. Харкова щодо оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в м. Харкові відповідно до вимог законодавства України та Конвенції ООН, у тому числі поліпшення становища дітей на основі інтеграції діяльності виконавчих органів Харківської міської ради з громадськими та іншими організаціями, підтримці розвитку усіх форм благодійності та спонсорства щодо дітей.

Вирішення питань у сфері захисту та дотримання прав дітей, прямо залежить від забезпечення комплексного підходу й рівня взаємодії всіх відомств і організацій, причетних до роботи з дітьми.

У зв'язку із цим необхідні подальші кроки по вдосконалюванню та активізації роботи по захисту прав дітей, поліпшенню координації діяльності структур, що входять у систему соціального захисту та профілактики стосовно дітей.

Особливої уваги вимагають питання посилення відповідальності батьків за виховання та навчання підростаючого покоління, удосконалення законодавства в області захисту та реалізації прав дітей, використання сучасних технологій роботи з дитної та родиною.

Програма реалізується у комплексі з іншими програмами, затвердженими органами місцевого самоврядування м. Харкова, направленими на поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства.

Механізмом взаємовідносин між органами місцевого самоврядування м. Харкова та громадськими організаціями є система договорів про спільну діяльність.
1.8. Соціальна категорія, на яку розрахована реалізація програми: діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти та сім’ї з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.
1.9. Галузь та регіон використання результатів програми: територіальна громада та органи місцевого самоврядування м. Харкова.
РОЗДІЛ 2


2.1. Замовник програми: Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. 730-73-48,7-157-317, Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики


2.2. Керівник відповідальний за реалізацію програми: Малько Олександр Петрович, заступник директора Департаменту - начальник Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, 700-56-59, 700-56-62


2.3. Організація відповідальна за реалізацію програми: управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 55, тел. 700-56-59


2.4. Перелік організацій, які беруть участь у реалізації програми: виконавчі органи Харківської міської ради, Харківське міське управління ГУ МВС України в Харківській області, Харківський міській центр зайнятості.


2.5. Програма фінансується в межах бюджетних видатків, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік, а також шляхом залучення коштів громадських благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством України.
РОЗДІЛ 3


3.1. Кількість розділів програми: чотири


3.2. Кількість основних завдань програми: 11, а саме:

 • створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку кожної дитини протягом усього періоду дитинства; забезпечення її доступу до високоякісних послуг у сфері соцільно-правового захисту; формування гармонійно розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і культури, забезпечення їх правового та соціального захисту;

 • реалізація права кожної дитини на високоякісну освіту, оздоровлення та відпочинок шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів соціально-правового, виховного, характеру, спрямованих на організацію їх змістовного відпочинку та створення належних умов для збереження та зміцнення здоров'я дітей, у тому числі формування здорового способу життя,

 • створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству;

 • забезпечення організаційних заходів щодо реалізації державних програм стосовно дитинства, у тому числі щодо забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • реалізація заходів щодо профілактики та реабілітації бездоглядних та схильних до бродяжництва дітей, удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах, виявлення їх на ранній стадії, активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі;

 • поліпшення існуючих та пошук нових форм соціальної підтримки дітей, забезпечення ефективного контролю за захистом їх прав та інтересів, у тому числі житлових та інших майнових прав дітей;

 • забезпечення своєчасного виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (далі – ЄАС «Діти» щодо формування банку даних дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, і громадян, які бажають взяти їх на виховання;

 • забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, запобігання порушенням законодавства України щодо застосування праці дітей найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідація шляхом запровадження ефективних економічного, правового і соціального механізмів, спрямованих на запобігання;

 • використання можливостей міського бюджету для фінансування загальноміських заходів, пов’язаних із соціально-правовим захистом дітей, правовим вихованням підростаючого покоління, вихованням дітей та підлітків на прикладах патріотизму, служіння своєму народу; реалізацію наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем дитинства; забезпечення інформованості населення щодо реалізації органами місцевого самоврядування м. Харкова державної політики стосовно дитинства;

 • активізація участі територіальної громади м. Харкова у захисті прав та розвитку дитини шляхом залучення представників громади до діяльності в інтересах дітей, залучення спонсорських коштів для спільної реалізації окремих розділів програми; розвиток різних форм співробітництва з іншими державами, міжнародними організаціями для розв'язання нагальних проблем у сфері охорони дитинства;

 • сприяння організаційно-правовому, науково-методичному та інформаційному забезпеченню діяльності структур органів місцевого самоврядування м. Харкова, причетних до роботи з дітьми.

3.3. Кількість учасників програми: органи місцевого самоврядування м. Харкова, благодійні та громадські організації (фонди), підприємства, установи, організації, розташовані на території м. Харкова.


3.4. Кількість залучених працівників для проведення заходів програми визначається у кожному конкретному випадку в залежності від його масштабу, направленості, категорії учасників.


3.5. Заходи щодо реалізації «Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р.р.»
^ Зміст заходів

Виконавці

Терміни виконання

1

2

3

4

I. Захист дитинства, інформаційна та соціальна політика

1

Удосконалення системи збору даних та аналізу політики з метою підвищення ефективності вирішення проблем дітей

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради

Постійно

2

Сприяння доступу дітей до різних форм ефективного захисту, вирішенню їх соціальних проблем, розвитку цивільної й соціальної активності дітей

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради

Постійно

3

Підвищення рівня обізнаності дітей щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД і наркоманію дітей шляхом інформування 100 відсотків дітей старшого шкільного віку.

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради

Постійно

4

Організація взаємодії зі службою зайнятості щодо проведення спільних із причетними до роботи з дітьми установами та організаціями, профорієнтаційних заходів для дітей, у тому числі соціально-незахищених категорій

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради, Харківський міський центр зайнятості, заклади освіти

Постійно

5

Сприяння підвищенню рівня обізнаності дітей шкільного віку з правових питань шляхом проведення тематичних місячників, декад, тижнів, днів та інших заходів

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради , заклади освіти

Постійно

6

Активізація роботи в загальноосвітніх навчальних закладах щодо попередження бездоглядності шляхом максимального охоплення дітей шкільного віку навчанням та здобуття дітьми повної загальної середньої освіти

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради, заклади освіти

Постійно

7

Підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради, заклади освіти

Постійно

8

Підвищення обізнаності щодо прав дитини та започаткування партнерств в інтересах дітей із засобами масової інформації, громадянським суспільством, бізнесом, а також на поліпшення знань громадян та комунікаційних можливостей в місті щодо профілактично-інформаційної роботи у сфері охорони дитинства

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради, заклади освіти

Постійно

9

Надання організаційної, методичної та правової підтримки в реалізації програм з питань захисту прав дітей дитячим громадським організаціям

Департаменти, управління, райадміністрації Харківської міської ради, заклади освіти

Постійно

10

Розробка, випуск та розповсюдження серед цільових аудиторій інформаційних матеріалів: інформаційних брошюр, листівок, акцидентної продукції соціального змісту, інших інформаційних видань за різними аспектами захисту прав дітей, а також промо - матеріалів

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Постійно

^ II. Соціально-правовий захист дітей різних категорій

11

Координація та контроль роботи щодо ведення (наповнення, оновлення) банку даних дітей та громадян в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» у відповідності до законодавства України

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

Постійно

12

Моніторинг застосування дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності з питань забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров'я, завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку.

Здійснення контролю спільно з відповідними наглядовими й контролюючими структурами за дотриманням підприємствами, установами, організаціями трудового законодавства щодо працюючих неповнолітніх

Департамент праці та соціальної політики,

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, рай адміністрації, Харківський міській центр зайнятості

Постійно

13

Підвищення контролю за станом працевлаштування відповідно до законодавства України на заброньовані робочі місця на підприємствах, в установах й організаціях незалежно від форм власності, дітей, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту й не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

Департамент праці та соціальної політики,

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, райадміністрації

Постійно

14

Контроль з питань забезпечення додержання організаціями, підприємствами, установами усіх форм власності вимог законодавства про охорону дитинства, зокрема соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, порушення у разі потреби в установленому порядку питань про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства України щодо дітей.

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

15

Формування, поновлення та щомісячне направлення у відповідні структури бази даних окремих категорій громадян, яким установлені додаткові соціальні гарантії-місцева пільга: прийомні см’ї, дитячі будинки сімейного типу

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

16

Забезпечення інформування адміністраціями пологових будинків та інших закладів охорони здоров’я управління служб у справах дітей Харківської міської ради і Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» щодо випадків відмови матерів від дітей.

Департамент охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

17

Налагодження чіткої взаємодії служб у справах дітей з житлово-комунальними органами та паспортними відділеннями з питань зняття з реєстрації дітей за місцем проживання, відчуження житла від імені дітей

Департаменти та управління Харківської міської ради, райадміністрації

Постійно

18

Порушення питання та вжиття, згідно із законодавством України заходів щодо притягнення до відповідальності батьків, посадових осіб, винних у порушенні житлових та майнових прав дітей.

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

19

Сприяння тимчасовій реєстрації проживання дітей, які з різних причин не мають житла, їх первинній паспортизації та працевлаштуванню

Департамент праці та соціальної політики,

Харківське міське управління Головного Управління МВС України в Харківській області

Постійно

20

Сприяння щорічному забезпеченню дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

Департаменти та управління Харківської міської ради

Постійно

20.1

оздоровленню 100 %, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служб у справах дітей;

20.2

відпочинку не менш як 70 % дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

щорічно

21

Проведення для дітей, якими опікуються служби у справах дітей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу загальноміських заходів, присвячених до міжнародних, державних та інших свят:

 • «Пасха»;

 • «Дня матері»,

 • «Дня сім’ї»,

 • «Міжнародного Дня захисту дітей»,

 • «Дня знань - 1 Вересня»,

 • «День усиновлення»,

 • «Дня спільних дій в інтересах дітей»,

 • «Новорічних та Різдвяних свят»,

з врученням подарунків, квіткової та солодкої продукції.

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

22

Розширення соціального партнерства з міжнародними, громадськими та релігійними організаціями та фондами з питань розробки та реалізації стратегій профілактики соціального сирітства, безпритульності і бездоглядності дітей. Залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям.

Сприяння діяльності у м. Харкові приватного закладу для дітей «Дитяче містечко «Отрадне»

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики,


Харківський обласний благодійний фонд «Соціальна служба допомоги»


Постійно

^ II.I. Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


23

Забезпечення відповідно до законодавства України функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з питань збереження житла та майна дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, які направляються в державні дитячі заклади, сімейні форми виховання

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

24

Активізація національного усиновлення, розвиток сімейних форм виховання шляхом створення  прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та створення належних умов для їх функціонування у відповідності до законодавства України

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, центри соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Постійно

25

Контроль та вирішення питань щодо встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніш як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

26

Забезпечення координації щодо соціально-психологічного супроводу опікунів, усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів, у т.ч. щодо моніторингу соціальної адаптації дитини та батьків під час розміщення її в родину

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

27

Забезпечення контролю  своєчасного нарахування та виплат  державної допомоги сім’ям з дітьми щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом «гроші ходять за дитиною» та підтримки вразливих сімей  з дітьми

Департамент праці та соціальної політики, Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

28

Виплата одноразової адресної грошової допомоги на оздоровлення прийомним сім’ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Департамент праці та соціальної політики

Постійно

29

Координація та контроль робот из питань створення та постіного оновлення Реєстру житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики
30

Проведення реєстрації та паспортизації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування позачергово і в короткий строк

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, Харківське міське управління Головного Управління МВС України в Харківській області
31

Координація та сприяння діяльності Міського Клубу спілкування батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків. Підтримка налагодженню взаємодопомоги та обміну досвідом між представниками різних сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

32

Проведення в літній період виїзних занять (літня школа) для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, громадські та благодійні організації

Постійно

33

Залучення на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які залишились без батьківського піклування до занять у гуртках, секціях, клубах за місцем проживання, позашкільних навчальних закладах

Департаменти та управління Харківської міської ради, райадміністрації

Постійно

34

Забезпечення передачі даних щодо дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку, до комітетів (управлінь) у справах сім’ї та молоді для контролю за станом додержання законодавства щодо їх соціально-правового захисту (у віці від 18 до 23 років), надання державних видів допомоги

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

^ II. II. Соціально-правовий захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

35

Здійснення оцінки та аналізу існуючої системи підтримки і прийняття рішень щодо дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

36

Удосконалення системи виявлення, контролю та соціальної роботи з дітьми, які опинились в несприятливих умовах через складні життєві обставини батьків, забезпечення захисту їх прав

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, Департаменти та управління Харківської міської ради, райадміністрації

Постійно

37

Забезпечення підтримки кожній сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах та існує ризик вилучення дитини, комплексом соціальних послуг

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра

Постійно

38

Підвищитии взаємодію і взаємоінформування між підрозділами кримінальної міліції у справах дітей РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, службами у справах дітей, органами освіти щодо дітей, які скоїли правопорушення, у т.ч. затримані за бродяжництво, жебракування

Харківське міське управління Головного Управління МВС україни в Харківській області,

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

39

Забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту

Харківське міське управління Головного Управління МВС україни в Харківській області,

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

40

Залучення дітей, які перебувають на внутришкільному обліку, на обліку у відділах кримінальної міліції у справах дітей та службах у справах дітей, з урахуванням їх нахилів та інтересів, до занять у гуртках, секціях, клубах за місцем проживання, позашкільних навчальних закладах

Харківське міське управління Головного Управління МВС україни в Харківській області,

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра», позашкільні заклади

Постійно

41

Сприяння навчанню, створенню належних побутових умов, працевлаштуванню, дітей, які звільнились з місць позбавлення волі, загальноосвітніх шкіл і ПТУ соціальної реабілітації

Харківське міське управління Головного Управління МВС україни в Харківській області,

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра

Постійно

^ III. Науково-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення


42

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, службових нарад, круглих столів, виставок щодо аналізу, обміну досвідом і плануванню роботи з питань соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень та дотримання законодавства щодо дітей

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

43

Зміцнення потенціалу співробітників служб у справах дітей шляхом запровадження навчання з технік психологічної роботи з дітьми, що перебувають у конфлікті з законом.

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»

Постійно

44

Взаємодія з вищими навчальними закладами I-II рівня щодо покращення можливостей осіб, що надають послуги по догляду дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в рамках проведення тренінгів з підвищення кваліфікації

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, вищі навчальні заклади I –II рівня акредитації

Постійно

45

Розширення практики залучення до правоосвітньої роботи громадських організацій та об’єднань, діяльність яких пов’язана з правоосвітньою, правоохоронною та правозахисною роботою

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики, громадські та благодійні організації

Постійно

46

Вивчення досвіду та впровадження в роботу ефективних технологій запобігання безпритульності та бездоглядності дітей, їх реабілітації та соціального захисту в Україні, участь у регіональних та міжнародних семінарах. Здійснення обміну інформацією щодо дитячої тематики зі службами у справах дітей регіонів України.

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики

Постійно

47

Сприяння організації міжрегіональних обмінів спеціалістами по роботі з дітьми

Департаменти та управління Харківської міської ради

Постійно

48

Надання всебічної допомоги та сприяння створенню і розвитку дитячих, громадських організацій, посиленню їх впливу на формування гармонійно - розвиненого, суспільно - активного молодого покоління.

Департаменти та управління Харківської міської ради

Постійно

49

Проведення конкурсу інноваційних проектів і програм у галузі роботи з дітьми, профілактики дитячої бездоглядності, попередження раннього соціального сирітства, захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організації дозвілля, зайнятості й літнього відпочинку дітей.

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальних питань

Постійно

РОЗДІЛ 4


  1. Актуальність завдань програми.


Згідно із Конституцією, Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.

Створення ефективної системи соціального захисту людини визнано законодавством України, як один із напрямів державної політики з питань національної безпеки, що забезпечує сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних та потенційних загроз національним інтересам.

Соціальна функція проголошена пріоритетною функцією держави.

Механізмом реалізації соціальної функції держави є її соціальна політика. Соціальна політика це сукупність різноманітних заходів, форм діяльності суб’єктів соціально-політичного життя, спрямованих на формування та реалізацію соціальних потреб, що відображають життєво необхідні інтереси людини і суспільства для їхнього нормального матеріального та соціального становища. Саме тому, що соціальна політика охоплює всі сфери суспільного життя, вона набуває першорядного значення.

Серед основних напрямків державної політики з питань національної безпеки у соціально-гуманітарних сферах передбачені: створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров’я; профілактика бездоглядності, безпритульності та бродяжництва серед дітей; збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу країни.

Одночасно, Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні.

Одним з першочергових завдань держави є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».

Відповідно до статей 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про Управління служб у справах дітей, до компетенції Управління відносяться повноваження щодо вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування, вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, організації роботи з питань запобігання бездоглядності дітей тощо.

«Міська Комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2015р.р.» розроблена на підставі оцінки стану справ в окремих сферах життєдіяльності місцевої громади, вимог діючих нормативно-правових документів з цього питання та з урахуванням «Міської програми запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності на 2008-2010 р.р.», загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».


4.2. Терміни, що використовуються у програмі:

бездомність - соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і в якому могла бути зареєстрованою;

безпритульність - стан людини, пов'язаний з неможливістю фактично проживати/перебувати в жилому приміщенні, на яке вона має право;

бездоглядні діти – діти, які не забезпечені сприятливими умовами для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку (матеріальне благополуччя сім’ї, належне виховання, догляд та дбайливе ставлення до дитини, здорова матеріальна атмосфера, тощо). Відповідно, дитяча бездоглядність – це послаблення чи відсутність нагляду за поведінкою, розвитком, самопочуттям дитини з боку батьків чи осіб, що їх замінюють. Такі діти можуть проявляти девіантну поведінку, мати шкідливі звички чи відчувати самотність, комплекс неповноцінності, незадоволеності власним життям тощо;

безпритульні діти - діти, які були вимушені залишити або самі залишили сім'ю чи дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання;

діти, позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;

профілактика бездомності і безпритульності - система заходів, спрямованих на усунення правових, соціальних та інших причин виникнення бездомності та безпритульності, запобігання їм, у тому числі заходів щодо зниження ризику втрати людьми прав на жилі приміщення і запобігання втраті цих прав, і на попередження виникнення негативних суспільних наслідків, пов'язаних з відсутністю в людей житла;

соціальне патрулювання - мобільна форма надання соціальних послуг, що здійснюється групою фахівців поза межами закладів для бездомних та безпритульних;

соціальний захист – це система заходів, запропонованих державою для створення умов, необхідних для громадян щодо реалізації ними своїх соціальних прав: право на життя, гідний його рівень, забезпечення в старості та в разі втрати здоров’я, право на охорону здоров’я та отримання освіти;


4.3. Законодавча база програми:


Конституція України; Конвенція ООН про права дитини;

Закони України:«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей і спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про охорону праці», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми і молоддю», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»; «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року»;

Сімейний та Цивільний кодекси України;

Укази Президента України від 23.06.2001 р. № 467/ 2001 «Про додаткові заходи щодо удосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю і сім'ями», від 11.07.2005 р. № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007р N 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000р. N 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.04.2007 N 386 «Про ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання»  1. Обгрунтування необхідності реалізації програми та окремих її завдань.


До основних причин, що зумовлюють комплексного підходу до соціально-правового захисту дітей слід віднести такі:

 • ріст цін на товари першої необхідності, зокрема, дитячі і, як результат, погіршення матеріального благополуччя та неспроможність батьків утримувати дітей;

 • психологічна криза стосунків батьків та дітей, ріст конфліктів між ними.

 • втрата поняття «сім’ї» як соціального інституту, неспроможність або небажання сім'ї виконувати виховні функції, зниження відповідальності батьків за виховання дітей;

 • експлуатація батьками праці дітей, що призводить до послаблення будь-якої мотивації до продовження навчання; жорстокі форми виховання дітей в сім'ях;

 • нездатність державної інтернатної системи забезпечити соціалізацію вихованців з урахуванням їх потреб та умов розвитку суспільства;

 • економічна експлуатація дитячої праці з боку дорослих;

 • пропаганда в ЗМІ насильства та «легкого» життя;

 • інтенсифікація міграційних процесів. Свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України не підкріплюються достатньою освітньою, правовою та інформаційною роботою серед громадян, яка б допомогла реалізувати правові норми щодо захисту прав дітей, передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, поліпшення умов розвитку та життєдіяльності дітей має розглядатись як передумова сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, як завдання органів місцевого самоврядування м. Харкова, що потребує першочергового вирішення.

Діяльність органів місцевого самоврядування м. Харкова щодо реалізації даної Програми регламентуються ст. ст. 27, 32, 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


У роботі над програмою враховувались наступні чинники:

1. Соціально-економічні умови, в наслідок яких на обліку в Управлінні служб у справах дітей Департаменту праці та соціальних питань Харківської міської ради знаходиться 2009 дітей, з них 394 - дитини-сироти та 1109 – дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування, 418 - дітей, які проживають в сім’ях, які опинились у кризовому стані.

2. Необхідність надання соціально-правової допомоги та захисту дітям, які фактично залишилися без піклування батьків, зазнали насильства в сім’ї або у випадку знаходження сім’ї з дитиною в кризовому становищі.

3. Розвиток інституту прийомної сім’ї та дитячих будинків сімейного типу. Реалізуючи державну політику стосовно розвитку альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повноваження щодо поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та аналізуючи явище безпритульності та бездоглядності дітей, вцілому спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення повторного виходу на вулицю дітей та ризиків втягнення їх до скоєння злочинів або насильства стосовно них. Починаючи з 2006р., у м. Харкові рад було прийнято 35 рішень щодо створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На даний час в місті функціонує 30 прийомних сімей та 3 дитячих будинки сімейного типу. Стабільно зростає і кількість дітей, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. У цих прийомних сім’ях виховується 40 дітей, а вцілому в зазначених сімейних формах виховання перебуває 58 дітей відповідної категорії.


5. Необхідність підвищення якості роботи і професійної підготовки фахівців, що забезпечують реалізацію Програми на всіх рівнях.

6. Необхідність співпраці та підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціально-правову спрямованість, шляхом використання соціального замовлення, як діючого інструмента між владою та суспільством.


Заступник міського голови

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

Харківської міської ради С.О. Горбунова - Рубан
Схожі:

Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки" від 22. 12. 2010 №47/10 харківська міська рада харківської області виконавчий комітет
Харківської міської ради 6 скликання “Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки” від 22....
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки" від 22. 12. 2010 №47/10 харківська міська рада харківської області виконавчий комітет
Харківської міської ради 6 скликання “Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки” від 22....
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРішення 1 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання» від 24. 11. 2010 р. №07/10
Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішень Харківської міської ради»
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження програми розвитку І функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки» від 20 червня 2008 року №173/08 харківська міська рада
Харківської міської ради 5 скликання Про затвердження програми розвитку і функціонування української мови
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження програми розвитку І функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки» від 20 червня 2008 року №173/08 харківська міська рада
Харківської міської ради 5 скликання Про затвердження програми розвитку і функціонування української мови
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРішення від № м. Єнакієве Про внесення змін до рішення міської ради від 21. 01. 2011 №6/5-109
Внести зміни до рішення міської ради від 21. 01. 2011 №6/5-109 «Про затвердження програми розвитку освіти міста Єнакієвого на 2011-2015...
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 icon1 Забезпечити організацію повноцінного та якісного харчування вихованців та учнів дітей із затвердженими нормами харчування
Про внесення змін до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23. 12. 2009 №345/09 „Про затвердження міської Програми...
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРішення від 28. 10. 2011 №6/14-425 м. Єнакієве Про затвердження міської комплексної Програми захисту прав споживачів та сприяння підвищенню правової освіти
...
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРозпорядження для затвердження на черговій сесії міської ради
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 10. 1 рішення міської ради від 26. 12....
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 6скликання «Про затвердження Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2011-2015р р.» від 29. 12. 2010р. №116/10 iconРозпорядження для затвердження на черговій сесії міської ради
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 10. 1 рішення міської ради від 26. 12....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи