Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного icon

Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинногоНазваПоложення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного
Дата конвертації03.01.2013
Розмір76.72 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /Методички/РОЗД_Л III.doc
2. /Методички/РОЗД_Л V.doc
3. /Методички/РОЗД_Л VI.doc
4. /Методички/РОЗД_Л _.doc
5. /Методички/РОЗД_Л _V.doc
6. /Методички/положення про ОП 30.08.04 додатокх.doc
7. /Методички/тип пол навч минюст.doc
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах
Положення про порядок проведення медичних оглядів серед працівників установ освіти. Положення про порядок проведення медичних оглядів серед працівників установ освіти
Наказ №№ пп Найменування нормативного акту (наказу) школи
Положення про розслідування нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, невиробничого травматизму положення про розслідування та облік нещасних випадків
Додаток 1 до наказу № від 30. 08. 07 р. Положення про навчання з охорони праці
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праціРозділ III

Положення про організацію й проведення вступного,

первинного і повторного інструктажів з охорони

праці для працівників освіти

Положення

Про організацію й проведення вступного, первинного

і повторного інструктажів з охорони праці в

навчально-виховних закладахЗа характером і часом проведення інструктажів з питань охорони праці підрозділяются на: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий.

 1. Вступний інструктаж:

  1. Вступний інструктаж з питань охорони проці проводиться з:

 • усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову);

 • учням, вихованцям в навчально-виховних закладах перед початком занять з фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, фізвиховання, ДПЮ, під час проведення навчання в гуртках, секціях тощо.

  1. Вступний інструктаж проводить особа, на яку наказом по навчально-виховному закладу покладено ці обов'язки, а з учнями – викладач.

  2. Вступний інструктаж з працівниками, щойно прийнятими на роботу, проводиться за програмою, яка додається (додаток №1).

  3. Запис про проведення вступного інчтруктажу робиться у спеціальному журналі (додаток №2), а також у документі про прийняття працівника на роботу.

  4. Проведення вступного інструктажу з учнями реєструється в класному журналі, а з учнями та вихованцями, які навчаються у позашкільних закладах – у робочому журналі керівника гуртка, секції тощо за інструкціями вступного інструктажу. Форма запису – “Вступний інструктаж з техніки безпеки, інструкція № “

 1. Первинний інструктаж:

  1. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з:

 • працівниками підриємства;

 • учнями, вихованцями перед вивченням кожної нової теми під час проведення уроків фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, фізвиховання, ДПЮ, під час проведення навчання в гуртках, секціях тощо.

  1. Запис про проведення первинного інструктажу робиться у спеціальному журналі (додаток №3).

  2. Проведення первинного інчтруктажу з учнями реєструється в класному журналі, а з учнями та вихованцями, які навчаються в позашкільних закладах – у робочому журналі керівника гуртка, секциї тощо за інструкціями. Форма запису – “Первинний інструктаж з техніки безпеки, інструкція № “.

 1. Повторний інструктаж:

3.1.Повторній інструктаж проводиться на робочому місці з

 • усіма працівниками: на роботах з підвищенною небезпекою – 1 раз у квартал, на інших роботах – 1 раз у півріччя;

 • учням, вихованцям в навчально-виховних закладах з фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, фізвиховання, ДПЮ, під час проведення навчання в гуртках, секціях тощо.

  1. Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

  2. Запис про проведення повторного інструктажу робиться у спеціальному журналі (додаток №3).

  3. Проведення повторного інструктажу з учнями реєструється в класному журналі, а з учнями, вихованцями, які навчаються у позашкільніх закладах, у робочому журналі керівника гуртка, секції тощо. Форма запису – “Повторний інструктаж з техніки безпеки, інструкція № “.

 1. Позаплановий інструктаж проводиться при порушенні працівником, учнем, вихованцем нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії.

 2. Цільовий інструктаж:

  1. Цільовий інструктаж проводиться:

 • з працівниками при виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами підприємства тощо);

 • перед екскурсією на підприємство;

 • при організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

  1. Запис про проведення цільовогу інструктажу з учнями, вихованцями робиться в спеціальному журналі (додадок №4).

  2. Запис про проведення цільвого інструктажу з працівниками робиться в спеціальному журналі .

Додаток №1

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Голова ПК Директор колегіуму

_____________________ _________________

Протокол № __________ Наказ № _________

від __________________ від ______________

Інструкція №

питань вступного інструктажу працівників з питань охорони праці

 1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва.

 2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємств.

 3. Основні положення Закону «Про охорону праці», Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці.

  1. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці.

  2. Правила внутрішнього трудовогу розпорядку підприємства, відповідальність за порушення цих правил.

  3. Система управління охороною праці, державний наляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві:

 • обов'язки власника з охорони праці,

 • обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці,

 • права працівників з охорони праці при укладенні трудової угоди та під час роботи на підприємстві,

 • відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці,

 • попередні та періодичні медичні огляди,

 • соціальне страхування від нещасних випадків та проф. захворювань,

 • навчання з питань охорони праці.

 1. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працюючих, методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту.

 2. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

 3. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, яі сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.

 4. Порядок розлідування та оформлення нещасних випадків та профессійних захворювань.

 5. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Діючі документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці, які найбільш небезпечні в пожежному відношенні. Протипожежний режим. Загальнооб'єктивні інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

 6. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на підприємництві.Додаток №2

Обкладинка

Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праціТитульний лист


Міністерство освіти

(назва закладу)


Журнал

реєстрації вступного інструктажу з охорони праці


Почато _______________19___р.

Закінчено_____________19___р.


Оформлення наступних сторінок

журналу реєстрації вступного інструктажу

з охорони праці

№ п/п

Дата іннструктажу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка інструктується

Найменування виробничого підрозділу, в яке направляється особа,яка інструктується

Прізвище, ім'я та по батькові інструктора

Підпис

Інструктора

Особи, яка інструктується

1

2

3

4

5

6

7


Додаток №3
ОбкладинкаЖурнал реєстрації інструктажу на рабочому місці
Титульний листМіністерство освіти

(назва закладу)Почато_______________19___р.

Закінчено_____________19___р.


Оформлення наступних сторінок журналу

реєстрації інструктажу на робочому

місці


№ п/п

Дата інструктажу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка інструктується

Клас, група, професія особи, яка інструктується

Інструктаж: первинний на робочому місці, повторний, позаплановий

Номер інструкції або її назва

Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка інструктує

Підпис

Допуск до роботи

Особа, яка інструктує

Особа, яка інструктується

Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи,яка дозволяє допуск

Піжпис особи, яка допускається
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток №4Журнал

Інструктажів учнів, вихованців з техніки безпеки


під час трудової й професійної підготовки та при

проведенні позашкіольних (позанавчальних) заходів


№ п/п

Прізвище. ім'я та по батькові особи, яка інструктується

Дата інструктажу

Клас, група

Зміст інструктажу, назва інструкції

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка інструктується

1

2

3

4

5

6

7

8


Учні й вихованці розписуються в журналі іннструктажу з техніки безпеки під час трудової й професійної підготовки починаючи з 9-го класу.Схожі:

Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconНаказ №335 Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників оздоровчого табору «Берізка»
На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу...
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconНаказ №343 Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності водія господарчої групи Богдана О. О
На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу...
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconНаказ №396 Про перевірку знань новопризначених керівників, спеціалістів та інших праців ників закладів освіти району з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconДовідка про перевірку ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів
«Про організацію роботи з охорони праці і призначення відповідальних у н р.» від в була проведена перевірка ведення журналів реєстрації...
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01. 08. 2001р
До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення від керівників дошкільних навчальних закладів міста Києва щодо...
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconПоложення від 01. 08. 2001 №563 Верховна Рада України [ 05. 07. 12 12: 13 ]
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу [ ]
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconПро затвердження Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України На виконання Законів України "Про освіту" ( ),
Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в [ ]
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони [ ]
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах
У тексті Положення слова «заклад освіти» замінено словами «навчальний заклад» у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства...
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного iconПро затвердження Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи