Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах icon

Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладахНазваПоложення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах
Дата конвертації03.01.2013
Розмір58.33 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /Методички/РОЗД_Л III.doc
2. /Методички/РОЗД_Л V.doc
3. /Методички/РОЗД_Л VI.doc
4. /Методички/РОЗД_Л _.doc
5. /Методички/РОЗД_Л _V.doc
6. /Методички/положення про ОП 30.08.04 додатокх.doc
7. /Методички/тип пол навч минюст.doc
Положення про організацію й проведення вступного, первинного і повторного інструктажів з охорони праці для працівників освіти Положення Про організацію й проведення вступного, первинного
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах
Положення про порядок проведення медичних оглядів серед працівників установ освіти. Положення про порядок проведення медичних оглядів серед працівників установ освіти
Наказ №№ пп Найменування нормативного акту (наказу) школи
Положення про розслідування нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, невиробничого травматизму положення про розслідування та облік нещасних випадків
Додаток 1 до наказу № від 30. 08. 07 р. Положення про навчання з охорони праці
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праціРОЗДІЛ V


ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ З УЧНЯМИ Й ВИХОВАНЦЯМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ


Міністерство освіти України наказом № 429 від 30 листопада 1993 року затвердило “Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах”.

Розслідування й облік нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу, незалежно від місця проведення з учнями, вихованцями навчально-виховних закладів регламентується цим Положенням.


ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ


Нещасний випадок, який стався під час навчально-виховного процесу, підлягає розслідуванню й обліку.


Схема дій вчителя (вихователя)

 1. Організувати першу допомогу потерпілому та його доставку до лікувальної установи.

 2. Повідомити про випадок, що стався, керівника закладу.

 3. Зберегти обстановку на місці в тому стані, у якому вона була на момент події (якщо не загрожує життю й здоров’ю оточуючих і не призведе до більш тяжких наслідків).


Схема дій керівника закладу

 1. Негайно вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок.

 2. Повідомити міський відділ освіти, прокуратуру за місцем події й батьків потерпілого.

 3. Призначити наказом комісію з розслідування у складі:

гололова – заступник директора школи, членів – представник педа-

гогічного колективу, громадський інспектор з охорони праці школи.

 1. Затверджує чотири примірники акта форми № 2 (додаток № 1) направляє :

до відділу освіти – 2 примірника;

до архіву школи – 1 примірник;

потерпілому (батькам) – 1 примірник.

 1. Зареєструвати акт № 2 в спеціальному журналі реєстрації нещасних випадків з учнями, вихованцями. додаток № 2)


Схема дій комісії з розслідування нещасного випадку

 1. Протягм трьох діб провести розслідування нещасного випадку, виявити й опитати свідків та осіб, які допустили порушення правил безпеки, отримати пояснення в потерпілого.

 2. Скласти акт про нещасний випадок за формою № 2 у чотирьох примірниках.

 3. Розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб і направити на затвердження керівником закладу. До акта додаються пояснення свідків, потерпілого, медичний висновок.додаток № 1


Печатка закладу ЗАТВЕРДЖУЮ

форма Н-2

Керівник навчально-

виховного закладу

___________________________

(підпис, розшифровка підпису)

___________________________

(дата)


А К Т № ___

про нещасний випадок з учнем (вихованцем) навчально-виховного закладу

(складається у чотирьох примірниках) 1. Власник закладу Міністерство освіти України.
 1. Найменування й адреса закладу:

_________________________________________________________________

(область, місто, село, район)


 1. Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого:

_________________________________________________________________


 1. Стать: чоловіча, жіноча (підкреслити)
 1. Вік_____________________________ (число, місяць, рік народження)
 1. Заклад, клас (група), де навчається (виховується) потерпілий

_________________________________________________________________


 1. Місце, де стався нещасний випадок

_________________________________________________________________


 1. Прізвище, ім’я, по батькові вчителя, викладача, вихователя, керівника закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок

_________________________________________________________________


 1. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний______________________________________

інструктаж на робочому місці______________________________


 1. Дата й час нещасного випадку

_________________________________________________________________

(година, число, місяць, рік) 1. Обставини, за яких стався нещасний випадок_______________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


 1. Вид події_________________________________________________________
 1. Причини_________________________________________________________
 1. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння________________________________________________________
 1. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку:

_________________________________________________________________п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання 1. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(професія, посада, статті, параграфи, пункти

_________________________________________________________________

порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)


 1. Свідки нещасного випадку

_________________________________________________________________


Акт складено____________________________

(число, місяць, рік)

Голова комісії _________________________________

(посада) (прізвище, підпис)


Члени комісії__________________________________

(посада) (прізвище, підпис)


 1. Висновки лікувальної установи
Діагноз за довідкою лікувальної установи

Звільнений від навчання (відвідування) закладу

Число днів невідвідування закладуНаслідок нещасного випадку

_____________________________________________________________________

(потерпілий одужав, встановлено інвалідність І, ІІ, ІІІ групи, помер)


Керівник закладу __________________

(прізвище)


____”________________199__р.


А К Т


перевірки виконання угоди


199___ місяця ________________ дня______


Ми, голова профспілкового комітету


_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


директор школи №_____

перевірили виконання угоди з покращення умов праці за _____ півріччя 199 __р.


_____________________________________________________________________

(назва й адреса навчального закладу)Заходи, що передбачались угодою

Виконана робота

Асигновано згідно з угодою

Фактично витрачено

Оцінка якості й ефективності проведення заходів

Причина невиконання

Голова профспілкового комітету


Директор


Примітка: перевірка виконання угоди проводиться двічі на рік
Схожі:

Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних...
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Журнал

Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Форма н-н затверджую
Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconПоложення від 31. 08. 2001 №616 Верховна Рада України [ 05. 07. 12 12: 14 ]
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-вихо [ ]
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Найменування навчального закладу, його засновник (власник)
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Наслідки нещасного випадку (відповідно до п. 19 акта за формою н-н): потерпілий одужав, установлена інвалідність І, II, III групи,...
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconНаказ № Про затвердження постійно діючої комісії з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру зі співробітниками школи
З метою виконання Закону України «Про охорону праці», відповідно до «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого...
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconНаказ №494 Про запобігання дитячому травматизму під час осінніх канікул
На виконання Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах,...
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconНаказ №577 Про запобігання дитячому травматизму під час зимових канікул
На виконання Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах,...
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 31. 08. 2001 №616 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня...
Положення про розслідування нещасних випадків з учнями й вихованцями навчально-виховних закладів положення про розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах iconПро затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року n 1356,
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи