2012 анотація icon

2012 анотаціяНазва2012 анотація
Сторінка1/5
Дата конвертації31.01.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5


Управління освіти адміністрації Червонозаводського району

Харківської міської ради


Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку у зображувальній діяльності

засобами нетрадиційного малювання


Харків

2012


АНОТАЦІЯ


на роботу вихователя

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№67 Харківської міської ради»

Федорової Ольги Петрівни

Тема «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку у зображувальній діяльності засобами нетрадиційного малювання»


Дана робота показує актуальність та сучасність піднятої теми. Завдяки зображувальній діяльності, яка спрямована на виявлення особливостей художньо-творчих проявів дітей дошкільного віку, відбувається розвиток творчих проявів та емоційно-позитивного ставлення дітей до образотворчого мистецтва, до оточуючого, засвоєння дітьми художніх технік малювання.

У досвіді надається теоретичний і практичний матеріал для навчання нетрадиційних технік малювання з метою розвитку творчих здібностей дошкільників. Допомагає дітям всебічно розкритися .

У роботі представлені авторські розробки конспектів занять, підібрані психогімнастики, етюди, пальчикова ігри.


Зміст


І. Вступ……………………………………………………………………………………………...4


ІІ. Основна частина

1. Зображувальна діяльність як чинник виховання творчої особистості …….................8

2. Нетрадиційні техніки малювання......................................................................................9

ІІІ. Висновки ......……………………………………………..…................................................... 13


ІV. Додатки

Додаток 1 Конспекти занять з прийомами нетрадиційного малювання .......................... 14

Додаток 2. Планування занять з прийомами нетрадиційного малювання ........................ 47

Додаток 3. Матеріали до занять .............................................................................................. 52

Додаток 4. Ігрові вправи ............................................................................................................61

Додаток 5. Поради батькам ...................................................................................................... 63

Додаток 6. Пальчикова гімнастика ..........................................................................................70

Додаток 7.Психогімнастика........................................................................................................71

Додаток 8. Етюди...................................................................................................................... 73

Додаток 9. Фотоматеріали........................................................................................................... 75


V. Список використаної літератури ............................................................................................ 76


^ Дошкільне дитинство – це період інтенсивного

розвитку творчих здібностей дитини, період

нескінчених запитань, задумок,

невичерпаного фантазування…

О.В. Запорожець


Дитячий вік має багатющі можливості

для розвитку творчих здібностей.

На жаль, ці можливості з часом необоротно

втрачаються, тому необхідно, як можна

ефективніше використовувати їх у дитинстві…

^ Л. Виготський


Вступ


Становлення творчо активної особистості — важливе завдання сьогодення. Вона повинна вносити прогресивні зміни до суспільного життя, вміти здійснювати вибір, визначати та вирішувати проблеми, бути винахідливою, мати творчу уяву. Процес становлення, на основі вікових особливостей та за сприятливих психолого-педагогічних умов, розпочинається вже у молодшому дошкільному віці. У цей період відбуваються якісні зміни в психіці, у результаті яких малюк стає істотою активною та діяльною. Зростають фізичні можливості, розширюються потреби, змінюються види і форми діяльності, закладаються основи вольової сфери, елементи свідомості та самосвідомості, відбуваються великі зміни у спілкуванні дитини з дорослими та однолітками.

Зображувальна діяльність відіграє велике значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Під час зображувальної діяльності дитина має можливість доступними засобами виразити свій емоційний стан, своє ставлення до навколишнього світу, вчиться самостійно створювати прекрасне, помічати його в повсякденному житті, у творах мистецтва.

Під час виконання робіт із зображувальної діяльності в дитини відбувається тренування рухів пальців рук. Відомо, що розвиток зон мозку, які відповідають за мовлення, відбувається під впливом імпульсів, що йдуть від пальців. Якщо розвиток рухів пальців відстає, то затримується і розвиток мовлення, хоча загальна фізична активність дитини при цьому може бути нормальною.

Стимулювання мовленнєвого розвитку дітей шляхом тренування пальців рук є одночасно й підготовкою руки до письма. В. О. Сухомлинський писав «Творчість відкриває в дитячій душі ті потаємні куточки, в яких дрімають джерела добрих почуттів. Витоки творчих здібностей дітей на кінчиках їхніх пальців. Чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина». Від пальців, образно кажучи, йдуть тоненькі струмочки, які живлять джерело творчої думки.

У Базовому компоненті дошкільної освіти у розділі «Культура» зазначається, що дитина повинна прагнути відійти від шаблону, виявляти вигадку та фантазію, винахідливість, експериментувати, вдосконалювати. При цьому вона має вміти передавати свої думки, почуття, стан, настрій, фантазії через образотворчу діяльність.

Пріоритетними напрямами роботи ДНЗ щодо розвитку творчих здібностей дитини є оновлення змісту навчально-виховного процесу, що виявляється у створенні належних умов забезпечення розвивального середовища, своєчасному розкритті природних задатків, нахилів і здібностей дитини, інтеграції родинного та суспільного виховання, формуванні готовності вихователя до інноваційної діяльності.

Проблеми розвитку дошкільної освіти на сучасному етапі характерні для проблем у системі освіти взагалі. Уже зараз окреслилась тенденція на швидкий вихід з етапу застою з орієнтацією на творчість як пріоритет, що незабаром буде основною в критеріях оцінки фахівців сучасного виробництва, освіти, науки. Для педагогіки – це виховання повно­правного члена суспільства, який засвоїв мінімально необхідний рівень культури цього суспільства, який приймає і здатний виконувати основні його норми та звичаї.

На сучасному етапі розвитку нашої країни відбуваються процеси оновлення та вдосконалення суспільства. Ці процеси торкнулися і системи освіти, яка орієнтується на якісно новий рівень розвитку, що відповідав би вимогам сучасного життя.

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський у своїх працях зазначав, що ми повинні відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньої творчої, ітелектуально повнокровної праці.

Сучасне життя в усіх його проявах стає все більш різно­манітним та складним. Чим далі, тим більше вимагає воно від людини не шаблонних, звичайних дій, а рухливості мислення, швидкого орієнтування, творчого підходу до вирішення великих та малих завдань. Тому перед педагогами стоїть завдання виховання творчої особистості, починаючи вже з дошкільного віку.

Л.С. Виготський писав про те, що творчість виявляється скрізь, де людина змінює, відступає від стереотипу, створює хоча б крупинку нового для інших або для себе.

Перед нашою країною, школою, вихователями та батьками постає завдання надзвичайної важливості: домогтися, щоб кожного з тих, хто зараз ходить у дитячий садок та хто ще тільки-но має народитися, зростити не лише свідомим членом суспільства, не лише здоровою та міцною людиною, але й обов'язково – ініціативним, думаючим працівником, здібним до творчого підходу до будь-якої справи, за яку б він не взявся. Активна життєва позиція може мати підставу, якщо людина міркує творчо, якщо бачить навколо можливість для вдосконалення.

Наша мета – не тільки розвивати фантазію дітей, а й навчити міркувати системно, розуміючи процеси, що відбуваються, а вихователям дати в руки знаряддя з конкретного практичного виховання в дітей якостей творчої особистості, здатної розуміти єдність оточуючого світу, вирішувати свої маленькі проблеми. Дошкільний вік – це вік, сприятливий для розвитку творчості. Дитині все дається легко, усе цікаво і все вона виконує з великим захопленням, особливо коли ці дії пов'язані з грою або просто включені в ігрові відносини.

Розвиток творчих здібностей дітей завдяки художнім навичкам є процесом природним та високоефективним. Залучаючи дітей до художньо-творчої діяльності, педагог реалізує не тільки завдання художнього виховання, а й більш глобальні – розвиває інтелектуально-творчий потенціал дітей.

Таким чином, завдяки зображувальній діяльності як засобу формування творчості, ми маємо можливість навчати дитину основам творчого вирішення художньої проблеми, можемо надати дітям можливість для прояву активності та самостійності. Важливою частиною у вихованні майбутньої люди­ни є естетичне виховання, мета якого - формувати в малюків здатність сприймати і розуміти прекрасне у природі, праці, суспільнйх відносинах, у вчинках лю­дей, у мистецтві, розвивати естетичні смаки, потребу і здатність брати участь у створенні прекрасного.

Сухомлинський писав: «Якщо ви - педагог, мати, батько і зумієте змалку і в отроцтві навчити дитину відчувати красу, захоплюватися дивними творіннями людських рук, нерукотворною красою природи, то ви­ростите людину з високою культурою почуттів». Адже суть краси, творчості, як поєднання різних матеріалівзвуків, слів, які надають створеному, зробленому людиною-майстром форму, що діє на почуття і розум, як сила, яка викликає у.людей здивування, гордість і радість перед їхньою здатністю до творчості.

Образотворче мистецтво зародилося у сиву дав­нину. Первісні люди розмальовували тіло і обличчя фарбою, прикрашали волосся пір’їнами, приносили у свої примітивні житла гілки дерев, красиві рослини. Мистецтво для людини має пізнавальну, ідейно-виховну й естетичну цінність. Художйя творчість виникла на основі матеріального життя і виражає певні суспільні потреби. Але згодом мистецтво стало розвиватися і стало однією із форм суспільної свідомості. Кожен, в кому «сидить» Рафаель, повинен мати можливість без­перешкодно розвиватись.

Роз­виток творчих здібностей усіх дітей — одна з найваж­ливіших проблем сучасної педагогіки, і тому назріла проблема у пошуках нових шляхів розвитку зображу­вальної діяльності дітей.

Діти дуже люблять малювати, і їхні перші творчі пошуки проявляються вже у дитячому садку. І ось тут постає завдання перед вихователями: як розвинути, зацікавити малюка, навчити його через різні види зоб­ражувальної діяльності відтворювати навколишній світ. Так з’явилися малюнки, створені шляхом поєднання фарб різних кольорів (кляксографія), малювання паль­чиками, кулачками, долонями (птахи, квіти, сліди, до­щик), весела «клякса-малякса» розвиває у дітей фан­тазію, приносить дітям радість, пробуджує їхню уяву.

Що таке уява — знає кожний. Ми часто говоримо один одному: «Уяви собі таку ситуацію...» або «Ну, при­думай щось». Так от, щоб усе це «уявити», «придума­ти» — нам необхідна уява.

Моє завдання полягає в тому, щоб розвинути оту творчу уяву малюка, навчити бачити і відтворювати навколишній світ по-своєму. Тому вже з молодшого віку я намагаюсь виявляти і розвивати творчість дитини шляхом нетрадиційних форм, методів і прийомів у зоб­ражувальній діяльності.

Такий вид діяльності захоплює малюків, виховує естетичний смак, творче уявлення, фантазію, наполег­ливість і самостійність.

Важливо навчити дитину бачити, відчувати цей світ, сприймати його як диво. Малю­вання — це своєрідна мова, за допомогою якої дити­на передає свої сприйняття, свої думки про навко­лишній предметний світ. Зображувальна діяльність дітей — це не тільки задоволення їхньої потреби в зображенні світу, а й спосіб пізнання дійсності. Адже притаманні їм своєрідність мислення й фантазія, без­посередність поєднуються з багатьма елементами життєвої правди.

Малювання - благодатна діяльність для виховання почуттів. Передусім тому, що майже усі дітки люблять малювати - це продуктивна діяльність, яка дає змогу малюку відтворити на аркуші паперу світ своїх думок і почуттів.

^ Ось чому головним завданням зображувальної діяль­ності бачу для себе виховання естетичних почуттів, а допоміжним - навчання технічних прийомів. Заняття з малювання може стати зустріччю дитини з твором мистецтва, літератури, загадковим для неї явищем. Такі зустрічі вчитимугь дошкільнят помічати красу, радіти й дивуватися їй, вйражаючи свої почуття. Сприймання навколишнього - складний процес. І чим більше органів чуття беруть у цьому участь, тим повнішими будуть уявлення, глибшим - пізнання. Так з’явилися дитячі малюнки, виконані пальцем (квіти, сліди, горобина, вишеньки, калина, намистин­ки, дощик тощо), кулачками (сліди), ручкою (павучок, пташки), м’ятим папером, штапиками, по зволожено­му аркуші паперу, а також цікаві малюнки, виконані свічкою, і «клякса-малякса». Ця діяльність приносить дітям велику радість, задоволення, вражає своєю за­гадковістю, чарівністю і неповторністю. Така робота з дітьми приносить велике задоволен­ня не тільки мені, а, перш за все, моїм вихованцям, вона привчає дітей думати, вирішувати, проявляти творчу ініціативу і самостійність. Разом з тим, я нама­гаюся, щоб заняття не перетворювалися на механічне копіювання звуків, а розвивали уяву, живили фанта­зію, спонукали до нових творчих пошуків, викликали бажання вигадувати щось нове. Поєднання фарб різних кольорів вчить бачити красу, розвиває їх творчу уяву, естетичний смак. Діти стають більш активними, уважнішими до навколишнього світу.

Діти отримують велике задоволення, це викликає гарний настрій, що, в свою чергу,сприяє активному засвоєнню умінь і розвитку творчих здібностей. Адже мистецтво має таку властивість, і (що непомітно для нас самих) навчає радіти, любити, бути щасливими, навчає сприймати і помічати прекрасне.


Основна частина

1. Зображувальна діяльність як чинник виховання творчої особистості

Творча діяльність дошкільника складається з багатьох компонентів. Її специфічна складова – фантазія: найвища напруга особистих емоційних і духовних сил, коли задум стає реально існуючим «художнім явищем» і втілюється в «художньому витворі».

Творчість в образотворчій діяльності дошкільника — це здатність знаходити ідеї в складних, незвичних ситуаціях, нестандартно бачити й використовувати реальні предмети; здатність змінювати форму об’єкта, щоб він виступав у новій якості; здатність оригінально використовувати й поєднувати різні засоби художньої виразності з елементами інтеграції видів образотворчої діяльності, результатом чого є власний художній твір.

Дитяча образотворчість дає змогу розкритися типовим та індивідуально-особистісним рисам. Кожній дитині притаманні свій склад розуму, своя логіка; її думки свіжі, цілісні, а в душі заховано багато невимовленого змісту, який шукає собі найкращого вираження. Кожен по-своєму індивідуальний, неповторно сприймає предметний світ і відтворює його на площині за допомогою певних художніх прийомів, матеріалів та технік.

Творчість в зображувальній діяльності дошкільника - складне особистісне утворення, в основі якого лежать емоційне сприймання, зображальні вміння, знання, навички, задатки загального та специфічного характеру.

У дитячому навчальному закладі я працюю з 2005 року, на основі свого досвіду роботи з дошкільнятами дійшла до висновку, що чим більш нетрадиційною, незвичайною буде діяльність дітей, тим краще вони опановують ті методи та прийоми, за допомогою яких вихователь прагне домогтися практичного результату.

Зображувальну діяльність дітей я побудувала з урахуванням різноманітної діяльності: знайомство з різними образотворчими матеріалами, оволодіння трудовими навичками створення художніх виробів. Навчання дітей проводила як на спеціальних заняттях так і під час індивідуальної роботи. Ця робота потребує значної підготовки з боку вихователя. Мета таких занять: зробити цікавим процес пізнавання світу, ненав'язливо допомагати органічному поєднанню естетичного і трудового виховання особистості дитини.

Діти, знайомлячи з навколишнім світом, намагаються відбити його у своїй діяльності - іграх, малюванні, ліпленні, розповідях і т.д. Багаті можливості щодо цього представляє зображувальна діяльність, тому що власне кажучи своєму вона носить перетворюючий і творчий характер. Дитина одержує можливість відбити свої враження від навколишнього світу, передати образи уяви, втіливши їх за допомогою різноманітних матеріалів у реальні форми. Творчість дошкільника нерозривно пов'язане з роботою уяви, пізнавальною й практичною діяльністю. Воля творчого вираження дошкільника визначається не тільки образними поданнями й бажанням передати їх у малюнку, але й тим, як він володіє засобами зображення. Засвоєння дітьми в процесі навчання різних варіантів зображення, технічних прийомів буде сприяти їхньому творчому розвитку.

Художня творчість - один з улюблених видів дитячої діяльності. Щоб не обмежувати можливості малят у вираженні вражень від навколишнього світу, недостатньо традиційного набору образотворчих засобів і матеріалів Для розвитку творчих здібностей у зображувальній діяльності я використовую нетрадиційні техніки малювання, що демонструють незвичне поєднання матеріалів та інструментів. Малювання зубною щіткою, губкою, ватними паличками, картопляними штампиками, пальцями викликає у дітей сплеск емоцій: подив («Замажуться пальці»), радість («А гарно виходить»), задоволення («Я зміг!»).

Нетрадиційні матеріали й засоби зображення: пробки від пластикових пляшок, від тюбиків крему, зубної пасти; листя дерев, квітів, трави; овочеві штампи й печатки; пористі губки цікаві дітям як гра з невідомим. Це й займає їх, і втягує у творчий процес. Під час малювання пальцями рук дитина одержує незвичайно почуттєву насолоду при тактильних контактах з фарбою, папером, водою. Всі діти люблять малювати. Творчість для них - це відбиття щиросердечної роботи. Почуття, розум, очі й руки - інструменти душі. Зіштовхуючись із красою й гармонією миру, зазнавши при цьому почуття захвату й замилування, вони випробовують бажання “зупинити прекрасну мить”, відобразивши своє відношення до дійсності на аркуші паперу.

Творчість не може існувати під тиском і насильством. Воно повинне бути вільним, яскравим і неповторним. Не розстаючись із олівцями, фломастерами, фарбами, дитина непомітно для себе вчиться спостерігати, порівнювати, думати, фантазувати.

Для дитини звичні й знайомі сліди, що залишають олівцями, фломастерами, кульковою ручкою й кистю, але залишається дивним використання пальчиків і долоньок для малювання штампів і трафаретів.Нестандартні підходи до організації образотворчої діяльності дивують і захоплюють дітей, тим самим, викликаючи прагнення займатися такою цікавою справою.

В ході зображувальної діяльності і у дітей формуються відчуття ритму, гармонії, позитивні моральні якості, почуття, що забезпечують розвиток творчості, всебічний розквіт особистості, навчають сприймати прекрасне.

Оригінальне малювання розкриває творчі можливості дитини, дозволяє відчути фарби, їхній характер і настрій. І зовсім не страшно, якщо маленький художник забрудниться, головне - щоб він одержував задоволення від спілкування з фарбами й радувався результатам своєї праці.

Батьки й педагоги повинні постійно пам´ятати слова В. Сухомлинського: “Дитина має справжнє емоційне і інтулектуальне життя тільки тоді, коли вона живе в світі ігор, казки, музики, фантазії і творчості. Без цього вона не краща за зів´ялу квітку”.


2. Нетрадиційні техніки малювання


Опис технік

1.Малювання пальчиками

Спосіб одержання зображення: дитина опускає в гуаш пальчик і робить відбиток на папері. Малюють і правою й лівою руками. Після роботи руки витираються серветкою, потім гуаш легко змивається.

2. Кляксографія

Аркуш паперу складається навпіл, прогладжується лінія згину аркуша паперу довільної форми наноситься кілька «клякс» різного кольору. Аркуш складається, прогладжується рукою. Розгорнувши, одержуємо несподівані зображення – у них можна впізнати знайомий образ або домалювати необхідні деталі, щоб він став виразнішим.

^ 3.Малювання по зволоженому аркуші паперу

Зволожують аркуш паперу, потім швидко наноситься малюнок пальцем, вмоченим в акварельні фарби чи пензликом.

4. Малювання зім`ятим папером

Мякий папір мнеться руками, вмочується у фарбу(за кінчик) і відбитки його наносяться на аркуші.

5. Штампи з овочів

Вирізати штампи (з картоплини, буряка, моркви) – зображення будь – яких фігур. і діти робитимуть відбитки або укладатимуть візерунки тощо.

6. Малюємо свічкою

На аркуші паперу свічкою( воском) наносять будь-який малюнок, потім поролоновою губкою або пензликом його покривають фарбою – малюнок, нанесений свічкою проявляється.

7. Монотипія

Нанесення малюнка за допомогою листя. Зберемо різні опалі листя, намажемо кожен листочок гуашшю з боку прожилок. Папір, на якій будемо друкувати, може бути, кольоровий. Пригорнемо аркуш зафарбованою стороною до паперу. Обережно знімемо його, взявши за черешок.

8. Ниткографія

Техніка отримання зображення на папері або картоні за допомогою нитки. Спосіб одержання зображення: дитина опускає нитку у фарбу, віджимає її. Потім на аркуш паперу викладає з нитки зображення, залишаючи один її кінець вільним. Після цього зверху накладає інший аркуш, притискає, притримуючи рукою, і витягує нитку за кінчик. Відсутні деталі домальовуються.


Техніка виконання нетрадиційних прийомів навчання малюванню дітей 2-5 років.

Варіанти прийомів нетрадиційного малювання з дітьми двох - трьох років.

Замість пензлика рука”

Всі діти люблять малювати. Творчість для них - це відбиття щиросердечної роботи. Почуття, розум, очі й руки - інструменти душі. Зіштовхуючись із красою й гармонією миру, зазнавши при цьому почуття захвату й замилування, вони випробовують бажання “зупинити прекрасне мгновенье”, відобразивши своє відношення до дійсності на аркуші паперу. Творчість не може існувати під тиском і насильством. Воно повинне бути вільним, яскравим і неповторним. Не розстаючись із олівцями, фломастерами, фарбами, дитина непомітно для себе вчиться спостерігати, порівнювати, думати, фантазувати. Для дитини звичні й знайомі сліди, що залишають олівцями, фломастерами, кульковою ручкою й кистю, але залишається дивним використання пальчиків і долоньок для малювання штампів і трафаретів.Нестандартні підходи до організації образотворчої діяльності дивують і захоплюють дітей, тим самим, викликаючи прагнення займатися такою цікавою справою. Оригінальне малювання розкриває творчі можливості дитини, дозволяє відчути фарби, їхній характер і настрій. І зовсім не страшно, якщо ваш маленький художник забрудниться, головне - щоб він одержував задоволення від спілкування з фарбами й радувався результатам своєї праці.

^ Необхідні матеріали й інструменти: Тонований або білий папір, гуашевые фарби, кисті, серветка (для витирання рук).

Порядок роботи: Якщо змазати долоньку фарбою, то вона залишить на папері цікавий відбиток, у якому можна побачити різні дивні образи. Наші долоньки вміють перетворюватися в сонечко. Розкрийте долоню, а выпрямленные пальці розсуньте в сторони. Тепер з'єднаєте пальці разом. От який вийшов заборчик! А якщо ледве відсунути великий палець убік, а інші розсунути, рука перетвориться в симпатичного їжачка. Залишається домалювати грибок, що турботливий папа тягне в норку, так ще не забути про лапки, око й носик звірка. І метелик полетить, і квіточка буде радувати своїми пелюстками, і слон, і рибка, і багато чого іншого можна нафантазировать разом малям.

Друкуємо пальчиками”

Необхідні матеріали й інструменти: Папір для малювання, палітра, акварельні фарби, дрантя для рук, пензлик, чорний олівець, газета.

^ Порядок роботи: “Райдужна рибка”. Вмочимо подушечку великого пальця в приготовлену на палітрі фарбу різних квітів. Зробимо відбиток. Кінчиком пальчика зобразимо хвостик. Око віддрукуємо тупим кінцем олівця, вмочивши його чорну фарбу.“ Квітка”. Вказівним пальчиком друкуємо пелюстки, мізинцем серединку.

Техніка малювання долонькою й пальчиками дуже схожа з технікою роботи штампом. Її теж можна використати при роботі з малятами, але тільки самі найпростіші вправи просто печатка певної фігурки для відбитка на поверхні аркуша.

Варіанти прийомів нетрадиційного малювання з дітьми трьох, чотирьох років.

Візерунок із крапок”

Необхідні матеріали й інструменти: Тонированный аркуш паперу, косметичні палички (палички з ватяними тампонами), фарби, кисті. Порядок роботи: Дуже часто при виконанні художніх робіт виникає необхідність прорисовувати дрібні елементи круглої форми, що викликає труднощі в точності зображення. Ще складніше повторити однакові зображення кілька разів. Виручать у даній ситуації косметичні палички. Вмочивши тампон у фарбу, можна штампувати однакові елементи візерунка. Якщо візерунок повинен бути різнобарвним, потрібно для кожних кольорів мати свій тампон. Техніку роботи з косметичними паличками можна використати при зображенні орнаменту або декоруванні предметів побуту. На кольорову або тонированную папір наносимо однотонний малюнок, потім даємо йому висохнути й ватяними тампончиками штампуємо візерунок, заздалегідь вмочивши кожний у потрібну фарбу. У даній техніці можна одержати мозаїчне зображення.

Друкуємо листами на папері”

Необхідні матеріали й інструменти: Гуаш, акварель, кисть, олівець, папір, кольорова туш або чорнило; шматочок поролону; а також: листи різних дерев, квітів. Порядок роботи: Зберемо різні опалі листи, намажемо кожен листочок гуашшю з боку прожилок. Папір, на якій будемо друкувати, може бути, кольоровий. Пригорнемо аркуш зафарбованою стороною до паперу. Обережно знімемо його, взявши за черешок. Знову намазавши листок і приклавши до паперу, одержимо ще один відбиток, і т.д. Якщо нижній кінчик аркуша будемо прикладати до попереднього відбитка, то вийде квіточка, потрібно тільки домалювати пензликом стеблинка. Симетричне прикладання аркуша з однієї й іншої сторони, домальоване тільце - і метелик готовий. Вдивившись у відбиток аркуша, можна побачити в ньому самому несподіваний образ і втілити його на папері, домалювавши деталі. А сполучення даного прийому й техніки “по сирому” дає простір фантазії при тонуванні аркуша. Наприклад, при малюванні лугу, тлом буде трава. Беремо аркуш, змочуємо його за допомогою губки, потім вливаємо фарбу потрібних відтінків і відразу друкуємо листи. Ця техніка виконання гарна своєю розмаїтістю прийомів. Якщо аркуш змазати фарбою тоном вище чим тло, то відбиток вийде більше виразним. Прикладання чистого листика, дає плавні, м'які обриси.

Друкуємо штампами”

Дуже цікаво й зручно створювати орнаментальний візерунок за допомогою штампа. Як штамп можна використати як готові предмети з певною поверхнею, так і зроблені з підручного матеріалу. Такими візерунками можна прикрасити паперові серветки й скатертини, хусточки й фартухи й т.д.

Недовговічні штампи” Необхідні матеріали й інструменти: Папір для малювання, фарби, ножик, овочі або фрукти: морква, картопля, буряк, яблуко, редис, ріпу, солодкий перець. Порядок роботи: Використаємо розрізані уздовж або поперек фрукти, овочі. З маленькими дітьми краще використати всю поверхню розрізаного плода, діти старшого віку можуть спробувати вирізати на ньому візерунок. Дитина може скористатися ложкою, олівцем, тупими ножицями або пластмасовим ножем із зазубреним лезом. Опукла частина штампика змазується фарбою й залишає відбиток на папері. Для декорування листівок, пакувального паперу як штамп дуже добре використати стручки перцю. Забавно вигнуті лінії зрізу додадуть роботі загадковість і неповторність.

^ Варіанти прийомів нетрадиційного малювання з дітьми 4-5 років.

Довговічні штампи” Необхідні матеріали й інструменти: Клей ПВА, щільний картон, гума товста, пляшкова пробка, мотузка, фарба, папір. Порядок роботи: Найпростіше виготовити штамп із пробки або ластику, вирізавши на рівному зрізі елемент візерунка. Для оформлення великої кількості саморобних листівок або запрошень можна пристосувати штамп із мотузки. На щільний картон наклеюється клеєм ПВА мотузка у вигляді вітіюватої рамочки. Це і є штамп. Мотузочка змазується фарбою, акуратно накладається на заготівлю й притискається. На заготівлі залишається малюнок. З мотузочки можна викладати ініціали, імена й малювати, контурні зображення предметів -алежно від задуму.

Дмухавка Порядок роботи: Спочатку пензликом у потрібному місці поставити велику ляпку, трохи відхилити аркуш від себе, щоб зручніше було дмухати на нього, набрати в легені якнайбільше повітря, подути через трубочку знизу вгору й убік

Друкуємо пробками” Використання непридатного матеріалу в художньо- творчій діяльності дітей, різноманітно. До великого списку доступних матеріалів - пристосувань для образотворчої діяльності можна віднести й пробки від пластикових пляшок, тюбиків зубної пасти, кремів. Застосування таких помічників у малюванні дуже подобається дошкільникам. Адже так швидко можна намалювати й кулька, і сонечко, і курчати, і колесо, і м’ячик - коштує тільки, розфарбувати верхню частину пробки від лимонаду й віддрукувати її на аркуш рівне коло, що вийшло, доповнюється уявою дитини. З'являються ніжки, дзьоб домальовані пензликом, ока – це відбиток капелюшка маленького гвоздика. І курча оживає. Різнобарвні ниточки, проведені кінчиком кисті, допомагають маленькому художникові правильно підібрати кольори для повітряної кулі, що з’явиться після відбитка. Сонечко може з’явитися на траві, якщо відбиток пробки із червоною фарбою домалювати (крапки на спині) косметичною паличкою, обмокнув її в чорну фарбу, а кінчиком кисті дрібні частини (голова, вусики). Гусениця, що спритно перебирає лапками.

^ Використання пробок різного розміру. Необхідні матеріали й інструменти: Пробки від пластикових пляшок, від тюбиків крему, зубної пасти (різних розмірів), гуаш, кисть. Порядок роботи: Намазуємо кистю з фарбою верхню частину пробки (від пластикової пляшки) і друкуємо на поверхню приготовленого аркуша. Зображення, Що Вийшло, кола доповнюється елементами, деталями із застосуванням інших непридатних образотворчих інструментів (капелюшок шурупа, запонка, ланцюжок і т.д.). Якщо пробку перевернути й вмочити в гуаш, то відбиток на папері схожий на легку повітряну кульку, колечко, мильну бульку й багато чого іншого, що може побачити ваша фантазія.

Прямі й криві лінії. Необхідні матеріали й інструменти: Картон (товстий, тонкий, гофрований), газета, кисть, гуашевые фарби, аркуш паперу. Порядок роботи: Для того щоб одержати як відбиток пряму або ламану лінію, беремо шматочок щільного картону. Наріжемо смужки з картону різної товщини. Вмочимо край картону у фарбу й віддрукуємо на папері пряму лінію. Товщина лінії залежить від товщини й виду картону.Щоб одержати криві (вигнуті) лінії, вмочимо у фарбу край картону й, злегка зігнувши його, нанесемо на папір відбиток. Якщо віддрукувати кілька вигнутих ліній, що сходяться в середині, вийде стилізована квітка. Оригінальне малювання залучає своєю простотою й доступністю, розкриває можливість використання гарне знайомих предметів як художні матеріали. Особливо це явно видно при роботі з малятами до образотворчого періоду, коли в них ще не сформовані технічні навички роботи з фарбами, кистю, коли ще немає точного пропорційного поняття, скільки треба взяти води, скільки гуаші...


Висновки


Творча обдарованість дитини, як і окремі її здібності, не дається їй у готовому вигляді від природи. Неординарний підхід до виявлення творчих здібностей у дітей дошкільного віку та створення відповідних умов для їх розвитку - одне із пріоритетних завдань педагогічних працівників дошкільної галузі і є запорукою успіху у формуванні творчо спрямованої особистості дошкільника. Завдяки зображувальній діяльності, яка спрямована на виявлення особливостей художньо-творчих проявів дітей дошкільного віку, відбувається розвиток творчих проявів та емоційно-позитивного ставлення дітей до образотворчого мистецтва, до оточуючого, засвоєння дітьми художніх технік малювання.

Всі діти люблять малювати. Творчість для них це відбиття щиросердечної роботи. Почуття, розум, очі й руки - інструменти душі. Зіштовхуючись із красою й гармонією миру, зазнавши при цьому почуття захвату й замилування, вони випробовують бажання “зупинити чарівну мить”, відобразивши своє відношення до дійсності на аркуші паперу. Малювання для дитини - радісна, натхненна праця, до якого його не треба примушувати, але дуже важливо стимулювати й підтримувати маляти, поступово відкриваючи перед ним нові можливості зображувальної діяльності. Такі заняття дарують дітям радість пізнання та відчуття задоволення від виконаної роботи, значну роль також відіграє естетичне задоволення від творчості та створеного своїми руками витвору мистецтва. Дитина дістає задоволення не тільки від результату творення, а головне – від самого процесу, вміє застосовувати набутий досвід в іграх, святах, повсякденному житті. Дошкільникам треба навчитись бачити красу, відчувати її, реагувати на красиве емоціями і почуттями: дивуватися, захоплюватися і милуватися. Слід дбайливо вести дитину шляхом оволодіння культурою споглядання та спілкування, взаємин з природою, людиною, мистецтвом, рукотворною красою.

Зображувальна діяльність має великі можливості для естетичного і творчого розвитку дитини. Для того щоб діти відчули красу, потрібно перетворити заняття в милування і залучити до цього всі органи чуття, адже враження дошкільного дитинства відкладаються в пам'яті на все життя і вирішують подальший розвиток дитини.

Незначні прояви творчої винахідливості заохочують дітей до подальшого пошуку, творчий характер роботи потребує невимушеної, вільної обстановки на заняттях. У цьому допомагає музика, поезія, картини, i тоді в роботах народжується справжня казка.

Не зважаючи на те, який шлях у подальшому своєму житті вибере дитина, вона вмітиме бачити красу навколишнього світу.


Додаток 1

Міні – заняття

( для дітей раннього віку)

Тема: «Намистинки»

Техніка: малювання пальцем

Мета: вчити дітей малювати намистинки пальцем вмоченим у фарбу, розміщувати намистинки на лінії на певній відстані; закріплювати кольори (жовтий, чер­воний); розвивати естетичний смак; виховувати аку­ратність у роботі.

Матеріал: гуашеві фарби жовтого і червоного ко­льору, 1/2 аркуша паперу з проведеною лінією, сер­ветка.

Хід заняття

Пальчикова гімнастик «Розминка»

1. Пальцями однієї руки почергово розминати ділянки між пальцями другої.

2. Те саме зробити другою рукою.

Стук у двері. В гості приходить лялька Катруся в гарному вбранні і з гарним намистом. Діти розглядають ляль­ку, розглядають гарне намисто.

Діти, вам сподобалось Катрусене намисто? (Так.)

Ось послухайте віршик про намисто.

На довгу нитку намистини

Іринка хоче нанизать,

Вона, напевно, буде нині

На нашім святі виступать.

-Вихователь: Якою хоче бути Катруся? (Гарною.)

А ваші мами і ви, дівчатка, на свято одягаєте на­мисто?

Ми з вами зараз нанизаємо намистинки на ниточ­ку. А малювати намистинки ми будемо пальчиком. Ось так. Йдемо до столів і ви мені покажете, як пальчиком будемо нанизувати намистинки (діти пальцем показу­ють).

Фізкультхвилинка «Зарядка»

^ Швидко стали по порядку,

Розпочнем мерщій зарядку.

Покрутили головою,

Стали всі, немов до бою,

Крила в боки розвели

Й полетіли, попливли.

Ліва, права, ліва, права —

Роблять ніжки наші вправи.

Не лінуйтесь, присідайте,

Ви здоров'ячко зміцняйте,

Щоб хвороби оминали,

Смутку й слабкості не знали.

А тепер, дітки, вмокніть пальчик у жовту фарбу і зробіть намистинки, але робіть між ними величеньку відстань, щоб можна було туди вмістити намистинку червоного кольору.

Діти працюють, після малювання жовтим кольором витирають пальчик серветкою і малюють червоним кольором, потім знову витирають пальчик.

- Давай, Іринко, подивимось, які намистинки вий­шли у дітей.

Вихователь з лялькою оглядають малюнки.

- Дуже гарні намистинки ми повісили на ляльку.

- Давайте з вами заспіваємо пісеньку-хоровод.


Міні – заняття

(для дітей раннього віку)

Тема: Жучки-сонечка.

Техніка: малювання ватяними паличками

Мета: продовжувати знайомити дітей із фарбами, їхніми власти­востями, вчити дітей малювати за допомогою прийому малювання ватяними паличками; закріплю­вати знання кольорів (червоний, чорний), розви­вати відчуття кольору; формувати позитивне сприймання світу; виховувати охайність, бажання малювати; виклика­ти у малят радість від творчої роботи.

Матеріал: паперові силуети жучків чорна гу­аш, серветки.

Попередня робота: діти спостерігають за жучками, вивчають із вихователем віршик про жучка- сонечко.

Хід роботи

Пальчикова гімнастика «Сонечко, сонечко»
  1   2   3   4   5Схожі:

2012 анотація iconАтлантика США и Канада Даты: 07. 09. 2012, 13. 09. 2012, 18. 09. 2012, 21. 09. 2012, 28. 09. 2012, 05. 10. 2012, 12. 10. 2012, 18. 10. 2012, 26. 10. 2012 Стоимость: 3588 usd день 1: нью-йорк
...
2012 анотація iconХарків 2012 анотація
Адже сформоване логіко-математичне мислення допомагає сучасній дитині аналізувати різноманітні процеси, приймати рішення не лише...
2012 анотація iconКонспекти занять з формування вимови. Анотація

2012 анотація iconРечевой праздник для детей с нарушениями слуха Анотація

2012 анотація iconАнотація мультимедійної презентації
Мультимедійна презентація, створена за допомогою програми розробки презентацій Power Point з пакету програмного забезпечення Microsoft...
2012 анотація iconАнотація мультимедійної презентації
Мультимедійна презентація, створена за допомогою програми розробки презентацій Power Point з пакету програмного забезпечення Microsoft...
2012 анотація iconАнотація мультимедійної презентації
Мультимедійна презентація, створена за допомогою програми розробки презентацій Power Point з пакету програмного забезпечення Microsoft...
2012 анотація iconУрок з англійської мови на тему: «Англомовні країни»
Анотація: на цьому уроці ви можете ознайомитися з інтерактивними методами навчання: Метод мікрофон, гра «Shape», «Stop Game»
2012 анотація iconАнотація матеріалу
Автор: вчитель математики Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Городищенської районної ради Черкаської області Погрібна...
2012 анотація iconЗюбіна Ольга Михайлівна м. Алчевськ 2011р. Анотація на методичну розробку нестандартного урок
Форма організації уроку за повістю «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського «Карпати кличуть» – подорож
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи