Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") icon

Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство".(Для спеціальності „Економіка підприємства")НазваКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Сторінка5/14
Дата конвертації13.07.2013
Розмір1.55 Mb.
ТипКонспект
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Основні ознаки унітарної держави:

1) єдина конституція (конституції прийняті в більшості країн миру);

2) єдина система вищих органів державної влади - глава держави, правительство, парламент, юрисдикція яких поширюється на територію всієї країни;

3) єдине громадянство і єдина державна символіка;

4) єдина система законодавства і єдина судова система;

5) адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати яку-небудь політичну самостійність;

6) у міжнародних відносинах виступає в однині.

Частини унітарної держави мають різні назви: в Україні - області, у Польщі - воєводства, в Англії - графства, в Італії - провінції.

Деякі унітарні держави (Великобританія, Грузія, Данія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Португалія, Україна, Фінляндія, Шрі-Ланка) включають автономні утворення (адміністративні автономії). В Україні — це Автономна Республіка Крим. Такі держави називають децентралізованими унітарними державами або унітарними державами з елементами федералізму. Вони відрізняються від централізованих унітарних держав, у яких на чолі місцевих органів влади коштують призначені із центра посадові особи, що підкоряють собі місцеві органи самоврядування. У децентралізованих унітарних державах місцеві органи влади обираються населенням і мають право самостійно вирішувати більшість питань місцевого життя. У них автономії мають внутрішнє самоврядування, як правило, у сфері адміністративної діяльності. Вони можуть мати у своєму розпорядженні певну самостійність і в сфері законодавства. У такому випадку закони приймаються парламентом, автономії в межах своєї компетенції (головним чином у порядку делегування йому законодавчих повноважень центральним законодавчим органом у випадках, передбачених конституцією).

^ Основні ознаки федерації (США, Росія, Австрія, Швейцарія, ФРН, Канада, Мексика, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Індія, Малайзия, Австралія й ін. — усього у світі існує 24 федеративні держави. На шляху до федерації, здійснюваної з 1988 р. у три етапи, перебуває Бельгія):

1) наявність єдиної території, що у політико-адміністративному відношенні не являє собою єдиного цілого, а складається з територій - суб'єктів федерації, що мають власний адміністративно-територіальний поділ;

2) наявність загальної конституції федерації й конституцій її суб'єктів, тобто наділення суб'єктів федерації установчою владою;

3) наявність системи законодавства всієї федерації й системи законодавства її суб'єктів, тобто наділення суб'єктів федерації в межах установленої для них компетенції правом видання законодавчих актів, які діють тільки на території суб'єкта федерації й повинні відповідати союзному законодавству;

4) наявність федерального двопалатного парламенту й парламентів суб'єктів федерації, федерального правительства й самостійних органів керування суб'єктів федерації;

5) наявність громадянства як всієї федерації, так і її суб'єктів; у ряді федерацій допускається подвійне громадянство (ФРН, Австрія);

6) можливість суб'єктів федерації мати власну правову й судову системи (США);

7) наявність загальфедеральної податкової й грошової системи;

8) суб'єкти федерації не мають суверенітет і не є суб'єктами міжнародного права, однак у договірних міжнародних відносинах може виступати як федерація в цілому, так і кожний з її суб'єктів.

У типовій федерації оборонна й зовнішня політика належить федеральному правительству, утворення - регіонам, а право оподатковування розділене між обома. Тому й федерація, і її суб'єкти можуть мати право видавати закони по аналогічних питаннях.

Федерації - різноманітні. Класифікувати їх можна по різних ознаках:

^ По способі створення:

договірні (виникають на основі угоди, договору, установчого пакту — створюються, як правило, «знизу»);

конституційні (засновуються шляхом прийняття конституції — створюються головним чином «зверху», приклад — Індія);

договорно-конституційні (їхня більшість — США, ФРН, Швейцарія, Російська Федерація й ін.).

^ По способі взаємин федерації і її суб'єктів: на основі союзу (США, Танзанія, ОАЭ, СРСР — у минулому); на основі автономії (Бельгія, Австрія, Індія, Венесуела, Пакистан).

^ По способі розподілу й здійснення владних повноважень:

централізовані (Індія, Пакистан, Венесуела, Мексика, Аргентина, Бразилія);

відносно централізовані (США, Австралія, ФРН);

За принципом переваги або сполучення національного й територіального підходів:

територіальний підхід (США, Індія, Мексика);

національний підхід (у колишньому СРСР, нині його в чистому виді немає);

сполучення національно-територіального й територіального підходів (Росія).

Розглянемо такі союзи держав як конфедерація й співдружність. Вони відрізняються від федерації як форми територіального пристрою тим, що являють собою форму міждержавного союзу, тобто об'єднання незалежних держав.

Конфедерація тимчасовий союз суверенних держав, що об'єдналися для досягнення певних цілей і спільно здійснюючий ряд напрямків державної діяльності (оборона країни, зовнішня торгівля, митна справа, грошово-кредитна система й т.д.) при збереженні в інших питаннях повної самостійності.

Основні ознаки конфедерації (через етап конфедерації пройшли США, Нідерланди, Швейцарія, остання конфедерація — Сенегамбия, 1981-1989 р.):

1) відсутність загальної для всієї конфедерації єдиної території й державного кордону;

2) відсутність загальних законодавчих органів і системи керування;

3) відсутність загальних для всієї конфедерації конституції, системи законодавства, громадянства, судової й фінансової систем;

4) відсутність суверенітету конфедерації, збереження суверенітету й міжнародно-правового статусу учасників конфедерації;

5) наявність загального конфедеративного органа, що складає з делегатів суверенних держав;

6) рішення загальних конфедеративних органів, прийняте за принципом консенсусу; у випадку незгоди з ним членів конфедерації, не є обов'язковим і не спричиняє ніяких санкцій (право нуліфікації, тобто відхилення);

7) наявність права виходу зі складу конфедерації в кожного з її суб'єктів.

Конфедерації мають нестійкий, перехідний характер: вони або розпадаються, або еволюціонують у федерацію.

Заслуговує на увагу особлива форма об'єднання держав, іменована співдружністю (СНД, Британське співдружність націй, Європейська співдружність у Західній Європі). Це досить рідке, ще більш аморфне, чим конфедерація, але, проте, організаційно оформлене об'єднання держав, що виступають як асоційованих учасників при збереженні ними повного суверенітету й незалежності. В основі співдружності, як і при конфедерації, перебувають міждержавний договір, утомившись, декларація, угоди, інші юридичні акти. Мети, висунуті при створенні співдружності, можуть бути всілякі - економічні, культурні й ін.

Співдружність може мати перехідний характер: розвитися в конфедерацію й навіть у федерацію при наявності необхідних передумов, або, навпаки, привести до дезінтеграції, роз'єднанню.

СНД (Співдружність незалежних держав, утворено в 1991 році) — це об'єднання незалежних держав, що мають метою зберегти історичну спільність народів і сформовані між ними зв'язку шляхом координації політики, рівноправного й взаємовигідного співробітництва. СНД засновано трьома державами - Білоруссю, Росією, Україною. Пізніше до них приєдналися дев'ять країн - Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

СНД здійснює діяльність через загальні координуючі органи: Рада глав держав, Рада глав правительств, Рада міністрів закордонних справ, Координаційно-консультативний комітет, Головне командування об'єднаних збройних сил, Рада командуючих прикордонними військами, Економічний суд, Комісію із прав людини, а також через інститути. Серед інститутів Співдружності видне місце займає Міжпарламентська Асамблея, що складається з парламентських делегацій - учасників Угоди про Міжпарламентську Асамблею (підписано 27.03.1992 р.). Рішення Міжпарламентської Асамблеї мають форму актів: заяв, обігів, рекомендацій, пропозицій. У її компетенцію входить розробка рекомендаційних законодавчих актів (модельних) з питань, які перебувають у сфері спільних нтерес держав Співдружності.

Відносини між державами в Співдружності будуються на основі норм і принципів міжнародного права, оскільки ця не держава й не державне утворення. Правову основу СНД становлять ряд угод і інших документів (Угода про створення Співдружності Незалежних Держав і Протоколу до нього, Алматинська декларація від 21.12.1991 р., Угода по військових питаннях, Утомившись СНД від 22.01.1993 р. і ін.). Разом зі членством у СНД передбачена така форма, як асоційоване членство. Установлено право виходу зі СНД.


  1. Форма політичного режиму

Основою для кваліфікації державних (політичних) режимів служить:

- ступінь розвиненості політичної демократії;

- реальний політико-правовий статус особистості.

З урахуванням цих критеріїв сучасні державні (політичні) режими підрозділяються на види: демократичні й антидемократичні. Існують також перехідні режими.

^

ДЕРЖАВНИЙ (ПОЛІТИЧНИЙ) РЕЖИМ


демократичний

антидемократичний

ліберально-демократичний

авторитарний

консервативно-демократичний

революційний

стабілізаційний

радикально-демократичний

тоталітарний (расистський, фашистський, військово-диктаторський)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Схожі:

Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Маркетинг".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Маркетинг”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Філософія".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Філософія”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Політологія".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Політологія”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Статистика".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Статистика”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Страхування".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Страхування”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Філософія".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Філософія”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Біологія".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Біологія”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Ціноутворення".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Ціноутворення”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Економіка праці".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Економіка праці”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи