Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі icon

Організація роботи групи продовженого дня в початковій школіНазваОрганізація роботи групи продовженого дня в початковій школі
Сторінка2/3
Л.В.Пірштук
Дата конвертації02.05.2013
Розмір449.95 Kb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3

Додаток №1


Календарно-тематичне планування

Титульна сторінка


Затверджую 01.09.2012р.

Директор школи ________


^ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

виховної роботи

на І семестр 2012/2013н.р.

вихователя групи продовженого дня

Білоколодязької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів


____________________________


Перевірено 01.09.2012р.

Заступник директора з НВР


Розділ №1


^ АНАЛІЗ РІВНЯ ВИХОВАНОСТІ ДІТЕЙ І ЗАВДАННЯ НА НАСТУПНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Групу продовженого дня 2-3 класів на 1 вересня 2012 року сформовано із учнів 2 класу (5уч.), 3 класу (11 уч.).

Всього за списком 16 дітей. У такому складі група працює перший рік. Із п’яти учнів другого класу достатній рівень навчальних досягнень мають лише два учня – Овчаренко А., Пащенко О. Три учні (Дриль К., Будніченко А., Потикун Н.) мають середній рівень навчальних досягнень, володіють початковими навичками самостійної роботи, але систематично потребують індивідуальної допомоги з математики.

Серед учнів третіх класів на високому рівні вчаться – 2 учня , на достатньому рівні – 6 учнів потребують індивідуальної допомоги вихователя під час виконання домашніх завдань - 3 ( Биков Ю., Різніченко Д., Григорова В.).

У групі є діти, які за станом здоров’я мають підготовчу фізичну групу – Кипаренко Дмитро, Мудраченко Ніна, Будніченко Анна.

За соціальним складом :

  1. Діти з багатодітних сімей :

Григорова Валерія ( 3 клас), Потикун Наталя (2 клас), Дриль Катерина ( 2 клас).

  1. Діти з неповних сімей – Будніченко Анна ( 2 клас), Потикун Наталя ( 2 клас).

  2. Діти-чорнобильці - Завгородня Валерія.

  3. Діти напівсироти - Григорова Валерія.

Учні групи приймають активну участь у житті групи і школи, із задоволенням виконують доручення.

Учні мають різнобічні інтереси. Зайняті у гуртках :«Математичний», «Клуб любителів природи»; танцювальних: бального танцю і народного танцю .

Колектив групи дiяльний, живий, енергiйний. Стосунки у групі товариськi, толерантнi, приятельськi. Загальний рівень вихованості та культури дитячого колективу – середній.


Виховні завдання на I семестр:

• виховувати всебічно та гармонійно розвинену особистість;

• прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм i розвитку творчих здiбностей;

• пiдтримувати позитивний мiкроклiмат в колективi та групах, на заняттях i в позаурочному спiлкуваннi;

• виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батькiв, учителiв, молодших за вiком i людей похилого вiку; формувати найкращi моральнi якостi;

• надавати квалiфiковану допомогу батькам у питаннях виховання в дiтях кращих людських якостей i подолання негативних звичок i рис характеру;

• прищеплювати учням загальноприйнятi етичнi норми в поведiнцi та спiлкуваннi.

Сприяти вихованню інтересу до навчання, щоб кожен учень відчував радість від своїх навчальних та особистих досягнень, інтерес до нових знань, а для цього навчально-виховний процес в групі продовженого дня будувати на засадах особистісно зорієнтованого підходу до вихованців.


Розділ №2


Проблема:

Всебічний і гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини. Застосування дидактичних ігор і розвивальних вправ, що стимулюють розумову і творчу активність, сприяють розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення та зв’язного мовлення.


^ Завдання навчально-виховної роботи в групі продовженого дня


1. Забезпечувати комплексний підхід до здійснення патріотичного, трудового, фізичного, естетичного виховання.

2. Виховувати дисциплінованість, культуру поведінки в школі і в громадських місцях.

3. Виховувати бажання працювати, формувати практичні трудові навички із самообслуговування.

4. Здійснювати особистісно орієнтований підхід до кожного вихованця в процесі всебічного розвитку їх здібностей.

5. Сприяти формуванню дитячого колективу, комфортних умов перебування дітей у школі в другій половині дня.

6. Вчити раціонально використовувати свій час (під час виконання домашніх завдань)


Розділ №3


Робота з батьками


1. Щодня проводити індивідуальні бесіди з окремими батьками з питань виховання, навчання і поведінки учнів.

2. Брати участь в батьківських зборах .

3. Знайомити учнів з професіями їхніх батьків (в процесі проведення екскурсій , бесід, зустрічей з батьками).

4. Підготувати бібліотечку для батьків з питань виховання дітей молодшого шкільного віку.


Розділ №4


Заходи з охорони життя та здоров’я вихованців


1. Обов’язкове дотримання режиму роботи групи продовженого дня.

2. Систематично проводити рухливі ігри на прогулянках.

3. Вивчати правила дорожнього руху. Проводити бесіди з учнями на цю тему.

4. Проводити заходи по вивченню правил протипожежної безпеки.

5. Розробити систему активних фізкультхвилинок під час самопідготовки.

6. Налагодити співпрацю з медичним персоналом школи


Розділ №5

Спрямування днів тижня


^ Понеділок Морально-етичне виховання


Вівторок Віконечко в природу


Середа Розширення та поглиблення знань з окремих предметів шкільної програми


Четвер Дбаємо про здоров’я


П'ятниця Звичаї нашого народу


Розділ №6
Дата

Організація духовного розвитку дітей

Заходи з охорони здоров'я та

фізичного розвитку

учнів

Робота з батьками,

індивідуальна

робота з дітьми


Бесіди по попередженню дитячого травматизму
^ Морально-етичне виховання


Віконечко в природу

^ Розширення та поглиблення знань з окремих предметів шкільної програми

^ Дбаємо про здоров’я

Звичаї нашого народу

Додаток №2


Нормативно-правові документи


^ Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи

повного дня і груп продовженого дня


Лист Міністерства освіти і науки Українивід 27.06.2001р. №1/9-245


Багаторічна педагогічна практика підтвердила важливість роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня (далі – школи повного дня)і груп продовженого дня, зокрема у розв’язанні такого важливого питання, як отримання загальної середньої освіти. В школах повного дня і групах продовженого дня відкриваються широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань, в усуненні прогалин у знаннях, створюються сприятливі умови для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля вихованців, проведення позакласної, позаурочної роботи. З попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. Враховуючи можливість виконуваних завдань школами повного дня і групами продовженого дня, з метою належної організації їх роботи та на виконання п.5 ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту» Міністерство освіти і науки України роз’яснює. Школи повного дня і групи продовженого дня створюються за наявності необхідної матеріально-технічної бази і за умови, що їх організація не призведе до збільшення змінності занять у загальноосвітніх навчальних закладах. Групи продовженого дня можуть комплектуватися з учнів одного класу, а також двох або кількох. Зарахування дітей до школи повного дня або групи продовженого дня проводиться за наказом директора загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви на зарахування дітей до школи повного дня або групи продовженого дня приймаються. як правило, до 5 вересня поточного навчального року. Відрахування учнів зі шкіл повного дня та груп продовженого дня проводиться за наказом директора на підставі заяв батьків або осіб, що їх замінюють. Для роботи груп продовженого дня використовуються навчальні кабінети, спортивний і актовий зали, бібліотека, читальний зал та інші навчальні приміщення. Порядок їх використання і відповідальність за збереження обладнання встановлюється директором загальноосвітнього навчального закладу. Режим дня у школах повного дня і групах продовженого дня розробляється у відповідності до державних санітарних правил і норм утримання, устаткування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, розглядається радою навчального закладу і затверджується наказом директора школи. Директор загальноосвітнього навчального закладу несе відповідальність за створення необхідних умов для роботи груп продовженого дня і загальну організацію навчально-виховного процесу в них та забезпечує охорону життя і здоров’я дітей. Заступник директора з виховної роботи у тісній взаємодії з педагогом-організатором та психологом (соціальним педагогом) організовує позашкільну та позакласну роботу з вихованцями груп, надає методичну допомогу вихователям, залучає представників установ, організацій, громадськість до виховної роботи з дітьми. Вихователь групи продовженого дня відповідає за стан і організацію навчально-виховного процесу в закріпленій групі, забезпечує охорону життя та здоров’я дітей, веде журнал групи продовженого дня. Режим роботи вихователів встановлюється директором загальноосвітнього навчального закладу відповідно до режиму роботи загальноосвітньої школи. Для учнів шкіл повного дня і груп продовженого дня може організовуватися гаряче харчування, відповідно до встановлених норм, як за кошти бюджету, так і за кошти батьків.


Заступник міністра В.О.Огнев’юк


Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчального - виховного процессу (витяг)

Затверджено

постановою Головного державного

санітарного лікаря України

14.08.2002р. №63

9. Організація навчально-виховного процесу

9.19. У групах продовженого дня тривалість прогулянки для школярів повинна бути не меншою, ніж 1,5 години протягом дня. Для першокласників. Які відвідують групу продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон). Самопідготовку учнів слід розпочинати з 16-ї години. Тривалість самопідготовки визначається класом навчання відповідно до пункту 9.9.

9.9. При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань слід враховувати індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги. У 1-му класі домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1година 10 хвилин; у 4-му класі - 1година 30 хвилин. У 2 –4-х класах не рекомендується давати домашні завдання на вихідні і святкові дні). Підручники та навчальні посібники учнів першого класу рекомендується зберігати у класі.

Дозволяється використовувати підручники та навчально-дидактичні посібники для учнів 1-12 класів, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та дозвіл Міністерства охорони здоров’я України.

Найкращим поєднанням видів діяльності дітей у групі продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки ( прогулянки, рухливі й спортивні ігри, суспільно корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а по завершенні самопідготовки – участь у заходах емоційно-розвивального характеру ( заняття в гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів самодіяльності, вікторин тощо)

Учні зараховуються до групи продовженого дня за згодою батьків або осіб . які їх замінюють. На підставі заяви батьків ( осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей у зручний для батьків час.


Головний державний санітарний лікар О.О.Бобильова


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

   Н А К А З 

N 128 від 20.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 березня 2002 р. за N 229/6517

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних  навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти N 572 від 09.10.2002).

На виконання статті 14 Закону України "Про дошкільну  освіту" та  статті  14 Закону України "Про загальну середню освіту"

 Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Нормативи   наповнюваності   груп  дошкільних навчальних  закладів  (ясел-садків)  компенсуючого  типу,   класів спеціальних    загальноосвітніх   шкіл   (шкіл-інтернатів),   груп подовженого  дня  і  виховних  груп  загальноосвітніх   навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з додатками 1 та 2.

2. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства освіти України  від  10.09.97  N  341   "Про нормативи граничної наповнюваності класів,  груп, гуртків і нормативи поділу класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти", зареєстрований у  Міністерстві   юстиції   України   06.10.97   за N 453/2257.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на заступників Державного секретаря Богомолова А.Г. та Науменка Г.Г.

  Державний секретар                                               В.О.Зайчук


Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128

       Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),  груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів

 

           Показники       

Наповнюваність  не повинна   перевищувати

7. Групи подовженого дня

30ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 жовтня 2009 р. N 1121

ПОЛОЖЕННЯ

про групу продовженого дня

загальноосвітнього навчального закладу


1. Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності (далі - група продовженого дня).

2. Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад керується Конституцією і законами України, статутом загальноосвітнього навчального закладу, наказами МОН та цим Положенням.

3. Група продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності -за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загально-освітній навчальний заклад державної та комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 3 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).

5. Основними завданнями групи продовженого дня є:

організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;

створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів;

організація дозвілля учнів;

формування в учнів ціннісних орієнтацій;

здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя;

виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;

надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів.

6. Учасниками навчально-виховного процесу групи продовженого дня є керівник загальноосвітнього навчального закладу, учні, вихователь та інші педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, психолог, бібліотекар, медичний працівник закладу, а також вчителі, керівники гуртків, спеціалісти позашкільних установ і організацій, які мають педагогічну освіту.

Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"), статутом загальноосвітнього навчального закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами МОН та цим Положенням.

7. Рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а приватної форми власності - за погодженням із засновником (власником).

8. Група продовженого дня утворюється за наявності:

необхідної навчально- матеріальної бази;

умов для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;

умов для організації харчування відповідно до Державних санітарних. правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

9. Наповнюваність групи продовженого дня здійснюється згідно з наказами МОН.

10. Рішення про зменшення чисельності учнів групи продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.

11. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з питань організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня регулюються цим Положенням.

12. Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня.

13. Група продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп.

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

14. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1) організацію:

прогулянки тривалістю не менш як одна година 30 хвилин (для учнів перших - четвертих класів);

харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;

суспільно-корисної праці;

денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна година 30 хвилин;

2) виконання домашніх завдань для учнів другого классу тривалістю 45 хвилин, третього класу - одна година 10 хвилин, четвертого класу - одна година 30 хвилин, п'ятого - шостого класів - дві години 30 хвилин, для учнів сьомого класу – три години;

3) проведення:

спортивно-оздоровчих занять для учнів першого классу тривалістю не менш як 35 хвилин, другого - четвертого класів - 40 хвилин, для учнів п'ятого - сьомого класів - 45 хвилин;

занять у гуртках, секціях, екскурсій.

15. Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.

16. Для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, адміністрація загальноосвітнього навчального закладу облаштовує відповідне приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм.

17. Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.

18. План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із заступником керівника загальноосвітнього навчального закладу і затверджується керівником такого закладу.

19. Планування навчально-виховного процесу групи продовженого дня, подання статистичних звітів здійснюються відповідно до наказів МОН.

20. Оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня проводиться відповідно до законодавства.

21. Для організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня на належному рівні керівник загальноосвітнього навчального закладу:

створює умови для охорони життя і здоров'я учнів, організації їх харчування і відпочинку;

несе відповідальність та здійснює контроль за харчуванням учнів групи продовженого дня, додержанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, медичним обслуговуванням, організацією навчально-виховного процесу групи продовженого дня;

затверджує режим роботи групи продовженого дня, план роботи вихователя, графік харчування учнів.

22. Норми та порядок організації харчування учнів групи продовженого дня встановлюються відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3107), та наказів МОН.

23. Медичне обслуговування учнів групи продовженого дня здійснюється медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу та закладу охорони здоров'я в установленому порядку.

24. Контроль за охороною здоров'я учнів групи продовженого дня здійснюють органи охорони здоров'я.

1   2   3Схожі:

Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення прогулянок у режимі групи продовженого дня. Способи диференціації домашніх завдань в умовах самопідготовки
Особистісно орієнтований підхід до організації позакласної роботи в школі І ступеня
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1121 положення
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconНаказ № Про організацію роботи груп продовженого дня
На підставі заяв батьків, у яких є потреба в перебуванні їхніх дітей після закінчення навчальних занять у групі продовженого дня
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconДовідка про стан навчально – виховної роботи в групі продовженого дня
Мета перевірки: перевірити, як виконується режим роботи та вивчення стану навчально – виховної роботи в групі продовженого дня
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconРозробка гри «Цифрова естафета»
Гра застосовується в групі продовженого дня, спеціальних медичних групах, а також з дітьми в малокомплектній школі
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі icon«старший вчитель». Толстюк Л. В. Вихователь групи Продовженого дня, Спеціаліст першої категорії 2009 Упорядник: Іванова Тетяна Цезарівна, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель»
Толстюк Людмила Валентинівна, вихователь групи подовженого дня, спеціаліст першої категорії
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconУрок №14 Тематична атестація з теми "Табличні величини"
Організація роботи групи: привітання, перевірка присутніх, підготовка робочих місць до роботи
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconНауково-методичний супровід викладання інформатики в початковій школі відповідно до державного стандарту загальної початкової освіти
В початковій школі відповідно до державного стандарту загальної початкової освіти
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1121 положення
Організація роботи групи продовженого дня в початковій школі iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1121 положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи