Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” icon

Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ”НазваКалендарно-тематичне планування “English: We Learn English ”
Дата конвертації03.05.2013
Розмір372.53 Kb.
ТипДокументи
джерело


Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ”

(профільний рівень / А.М. Несвіт)

10 клас (II семестр)уроку

Дата

Тема

(сфери)

спілкування


Мовленнєві функції

Мовленнєва компетенція

Мовна компетенція

^ Домашнє завдання
Говоріння

Аудіюван

ня

Читання

Письмо

Лексика

Граматика
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Unit 5
Painting (Мистецтво. Світ живопису)^ Art is Eternal

*

Мистецтво вічне

Розповідати про види мистецтва, про роль мистецтва в житті людини


Розповісти про види мистецтва та про відомих митців, описувати фотографії та репродукції картин відомих митців, вміти складати діалоги та по-відомлення,

Ex. 1,2, p. 152

Ex. 3, 4. 5, p. 152-153

Ex. 6, p. 154

Vocabulary File Ex. 4, p. 153

Загальні та спеціальні запитання

Ex. 11, p. 155, доповнити речення

^ Art is Eternal

*

Мистецькі галереї та виставки

Описувати

мистецькі галереї та виставки країн світу, про вплив шедеврів мистецтва на культурний розвиток людства

Описати мистецькі галереї та виставки країн світу, описувати фотографії та репродукції картин відомих митців, вміти працювати в парах,

Ex. 9, 10, p. 154-155

Ex. 5, p. 153

Ex. 7, 8, p. 154

Vocabulary File Ex. 4, p. 153

Загальні та спеціальні запитання

Ex. 12, p. 155, скласти речення

^ Art Genres

*

Жанри мистецтва

Розповідати про жанри мистецтва, про вплив мистецтва на розвиток суспільства

Розповісти

про жанри мистецтва, описувати фотографії та репродукції картин відомих митців, Ex. 1, 2, p. 156


Ex. 2, p. 156

Ex. 3, 6, p. 157-158

Ex. 4, p. 157

Vocabulary File Ex. 5, p. 157

Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання

Ex. 10, p. 161, доповнити речення

^ Art Genres

*

Розвиток українського живопису

Розповідати про розвиток українського живопису, про відомих українськиї та англійськиї художників, про вплив витворів мистецтва на духовний розвиток людей

Розповісти про розвиток українського живопису, про відомих українськиї та англійськиї художників, описувати фотографії та репродукції картин відомих митців, Ex. 9, p. 159-161

Ex. 6, 7, p. 158-159

Ex. 8, p. 159

Vocabulary File Ex. 5, p. 157

Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання

Ex. 11, p. 161, описати репродукцію картини

^ Going to the Museum of Fine Arts

*

Відвідування музеїв, галерей та виставок світу

Розповідати про вплив музеїв, галерей та виставок світу на духовний розвиток людства

Розповісти про вплив музеїв, галерей та виставок світу на духовний розвиток людства, описати фотографії відомих музеїв, вміти працювати в парах, вміти складати діалоги та по-відомлення, Ex. 1, 2, p. 162


Ex. 3, p. 163

Ex. 6, p. 164-165

Ex. 7, 8, p. 165

Vocabulary File Ex. 5, p. 164

Present and Past Simple, Past Perfect


Ex. 13, p. 167, підготувати презентацію про один з музеїв світу

^ Going to the Museum of Fine Arts

*

Вдоскона-лення граматич-них навичок

Розповідати про вплив музеїв, галерей та виставок світу на духовний розвиток людства

Розповісти про вплив музеїв, галерей та виставок світу на духовний розвиток людства, описати фотографії відомих музеїв, Ex. 4, 9, 12, p. 163, 166-167

Ex. 6, p. 164-165

Ex. 10, 11, p. 166-167

Phrasal Verbs Ex. 11, p. 166

Present and Past Simple, Past Perfect


Ex. 14, p. 167, скласти розповідь

^ Admiring the Collections of the Museums

*

Захоплен-ня мистецькими колекція-ми музеїв світу

Розповідати про вплив мистецьких колекцій музеїв світу на духовний розвиток людства

Розповісти про вплив мистецьких колекцій музеїв світу на духовний розвиток людства, описати фотографії відомих музеїв, Ex. 1, 2, p. 168


Ex. 3, 4, p. 168-169

Ex. 4, 5, p. 169-170

Ex. 3b), 4a), p. 169

Vocabulary File Ex. 5, p. 164

Phrasal Verbs Ex. 11, p. 166

Second Conditional

Ex. 11, p. 173, підготувати доповідь

^ Admiring the Collections of the Museums

*

Національна мистецька галерея І. Айвазовського


Розповідати про роль творчості І. Айвазовсько-го у житті людства, про видатні шедеври митцяРозповісти про роль творчості І. Айвазовсько-го у житті людства, про видатні шедеври митця, вміти складати діалоги та по-відомлення, Ex. 10, p. 173Ex. 9, p. 173Ex. 6, p.170-171Ex. 7, 8, p. 172Vocabulary File Ex. 5, p. 164

Phrasal Verbs Ex. 11, p. 166Second ConditionalEx. 12, p. 173, скласти діалог

^ The Golden Age in the British Painting

*

Золотий вік британсь-кого мистецтваРозповідати про роль золотого віку британського мистецтва в історії людстваРозповісти про роль золотого віку британського мистецтва в історії людства, описувати фотографії та репродукції картин відомих митців, Ex. 1, p. 174


Ex. 3, p. 174-175Ex. 3a), 4, p. 176Vocabulary File Ex. 2, p. 174Present and Past SimpleEx. 10, p. 178, скласти опис репродукції картини у письмовій формі

^ The Golden Age in the British Painting

*

Відомі британські художникиРозповідати про відомих британських художників, про вплив шедеврів мистецтва на духовний розвиток людейРозповісти про відомих британських художників, про вплив шедеврів мистецтва на духовний розвиток людей, описувати фотографії та репродукції картин відомих митців, Ex. 6, 8, 9, p. 177-178
Ex. 5, 7, p. 176, 177Vocabulary File Ex. 2, p. 174


Present and Past SimpleEx. 11, p. 178, доповнити текст

^ Project Work

*

Проектна робота

Мій улюблений витвір мистецтва”

Розповідати про відомих британських та українських художників, про вплив шедеврів мистецтва на духовний розвиток людей


Обговорюва-ти виконання проектної роботи, відповідати на запитання, презентувати створений матеріал

Designing a ProjectVocabulary File Ex. 5, p. 164

Phrasal Verbs Ex. 11, p. 166

Vocabulary File Ex. 2, p. 174Revision of the previous lessonВиконати індивідуальну проектну роботу

^ Project Work

*

Проектна робота

Мій улюблений витвір мистецтва”


Розповідати про відомих британських та українських художників, про вплив шедеврів мистецтва на духовний розвиток людей


Обговорюва-ти виконання проектної роботи, відповідати на запитання, презентувати створений матеріал, вміти складати діалоги та по-відомлення

Designing a ProjectVocabulary File Ex. 5, p. 164

Phrasal Verbs Ex. 11, p. 166

Vocabulary File Ex. 2, p. 174Revision of the previous lessonВиконати індивідуальну проектну роботу

^ Develop Your Skills

*

Активізація мовного та мовленнє-вого матеріалуРозповідати про роль британського та українськогомистецтва в історії людстваОбговорюва-ти роль британського та українськогомистецтва в історії людства, вміти складати діалоги та по-відомлення,

Ex. 5, p. 184

Ex. 2, 3, 4, p. 182-184


Vocabulary File Ex. 5, p. 164

Phrasal Verbs Ex. 11, p. 166

Vocabulary File Ex. 2, p. 174


Revision of the previous lesson


Написати композицію про улюблену картину^ Develop Your Skills

*

Повторення вивченого матеріалу

Робота з мовним портфоліоРозповідати про роль британського та українського мистецтва в історії людства


Обговорюва-ти роль британського та українськогомистецтва в історії людства,

Ex. 6, p. 184

Ex. 1, p. 182Ex. 3, p. 174-175

Ex. 7, p. 185Vocabulary File Ex. 5, p. 164

Phrasal Verbs Ex. 11, p. 166

Vocabulary File Ex. 2, p. 174


Revision of the previous lessonПідготувати доповідь про улюбленого художника

^ Unit 6

Science and Technology (Наука та технологія)
Computers

Here, There,

Everywhere

*

Роль комп’ю

терів в нашо-

му життіРозповідати про роль комп’ютерів в нашому житті, про сучасні засоби комунікаціїРозповісти про роль комп’ютерів в нашому житті, про сучасні засоби комунікації, вміти працювати в парах, Ex. 1, 2, 3, p. 188-189


Ex. 5, p. 189Ex. 7, p. 191Vocabulary File Ex. 4, p. 189Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитанняEx. 11, p. 192, доповнити текст

Computers

Here, There,

Everywhere

*

Комп’ютер-

ні технології

в житті людини


Розповідати про комп’ютер-

ні технології в житті людиниРозповісти про комп’ютерні технології в житті людини, вміти працювати в парах,

Ex. 9, 10, p. 191, 192


Ex. 6, p. 189-190E. 8, p. 191Vocabulary File Ex. 4, p. 189Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитанняEx. 12, p. 193, написати коротке есе про використання комп’ютерних технологій
^ Dealing with Modern Technology

*

Використан-ня сучасних технологій в житті людини

Розповідати про використан-ня сучасних технологій в житті людини

Розповісти про використан-ня сучасних технологій в житті людини, вміти працювати в парах, Ex. 1, 8, p. 193, 197

Ex. 2, 4, p. 194-194

Ex. 5, 6, p. 196

Vocabulary File Ex. 3, p. 194


Present and Future Simple

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 11, p. 197, скласти речення^ Dealing with Modern Technology

*

Новітні технології та сучасні засоби комунікації

Розповідати про новітні технології та сучасні засоби комунікації

Розповісти про новітні технології та сучасні засоби комунікації, вміти працювати в парах, Ex. 9, 10, p. 197

Ex. 4, 7a), p. 194-196

Ex. 7b), p. 196

Vocabulary File Ex. 3, p. 194


Present and Future Simple

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 12, p. 197, доповнити реченняUR 2 Old

*

Способи комунікації в сучасному світі

Розповідати про способи комунікації в сучасному світі

Розповісти про способи комунікації в сучасному світі, вміти складати діалоги та по-відомлення,

Ex. 1, 2, p. 198

Ex. 3, p. 199

Ex. 5, p. 200

Ex. 6, 7, p. 201- 202

Vocabulary File Ex. 2, 4, p. 199

Phrasal Verbs Ex. 8, p. 202


Present and Past Simple, речення з модальни-ми дієсловами

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 11, p. 203, скласти реченняUR 2 Old

*

Молоде покоління та сучасні засоби комунікації


Розповідати про молоде покоління та сучасні засоби комунікації


Розповісти про молоде покоління та сучасні засоби комунікації, Ex. 9, p. 203

Ex. 5, p. 200

Ex. 8, 10, p. 202-203

Vocabulary File Ex. 2, 4, p.

199

Phrasal Verbs Ex. 8, p. 202


Present and Past Simple, речення з модальни-ми дієсловами

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 12, p. 203, скласти речення

^ Science Fiction Stories

*

Оповідання наукової фантастики

Розповідати про оповідання наукової фантастики

Розповісти про оповідання наукової фантастики, вміти складати діалоги та по-відомлення, Ex. 1, p. 204

Ex. 4a), p. 205

Ex. 2, 3, p. 205

Ex. 4a), p. 205

Vocabulary File Ex. 4a), p. 205

Ex. 6, p. 207, скласти план оповідання наукової фантастики
^ Science Fiction Stories

*

Написання оповідання наукової фантастики

Розповідати про оповідання наукової фантастики

Розповісти про оповідання наукової фантастики, вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення,

Ex. 4b), 5, p. 205

p. 206

Ex. 5, p. 205

Vocabulary File Ex. 4a), p. 205

Ex. 7, p. 207, написати оповідання наукової фантастики^ Project Work

*

Проектна робота

Світ майбутньо-

го”

Розповідати про оповідання наукової фантастики, про експонати життя майбутнього

Розповісти про оповідання наукової фантастики,

про експонати життя майбутньогоDesigning a Project


Vocabulary File Ex. 2, 4, p.

199

Phrasal Verbs Ex. 8, p. 202

Vocabulary File Ex. 4a), p. 205


Revision of the previous lessonВиконати індивідуальну проектну роботу, створити презентацію

^ Project Work

*

Проектна робота

Світ майбутньо-

го”

Розповідати про оповідання наукової фантастики експонати життя майбутнього, про експонати життя майбутнього

Розповісти про оповідання наукової фантастики, про експонати життя майбутнього
Designing a Project


Vocabulary File Ex. 2, 4, p.

199

Phrasal Verbs Ex. 8, p. 202

Vocabulary File Ex. 4a), p. 205


Revision of the previous lessonВиконати індивідуальну проектну роботу

^ Develop Your Skills

*

Активізація мовного та мовленнєво-го матеріалуРозповідати про оповідання наукової фантастики

Розповісти про оповідання наукової фантастики, вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення


Ex. 1, p. 208
Ex. 1b), 2, 3, p. 209-210

Vocabulary File Ex. 2, 4, p.

199

Phrasal Verbs Ex. 8, p. 202

Vocabulary File Ex. 4a), p. 205


Revision of the previous lesson


Ex. 6, p. 213, написати статтю^ Develop Your Skills

*

Повторення вивченого матеріалу

Робота з мовним портфоліо

Розповідати про оповідання наукової фантастики

Розповісти про оповідання наукової фантастики, вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення,

Ex. 5, p. 213
Ex. 4a), p.211

Ex. 4b), p. 212

Vocabulary File Ex. 2, 4, p.

199

Phrasal Verbs Ex. 8, p. 202

Vocabulary File Ex. 4a), p. 205


Revision of the previous lesson


Скласти розповідь
^ Unit 7

School Life (Шкільне життя)The Importance of Education

*

Важливість отримання освіти

Розповідати про важливість отримання освіти

Розповісти про важливість отримання освіти, вміти описувати фотографії відповідної тематики, Ex. 1, 2, p. 216

Ex. 4, p. 217

Ex. 5, p. 218

Vocabulary File Ex. 3, p. 216


Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 11, p. 220, написати коротке есе^ The Importance of Education

*

Система освіти на Україні

Розповідати про систему освіти на Україні

Розповісти про систему освіти на Україні, вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення,

Ex. 7, 9, 10

Ex. 4, p. 217

Ex. 6, 8, p. 218-219

Vocabulary File Ex. 3, p. 216


Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 12, p. 220, написати коротку доповідь про систему освіти на Україні
^ Students and Schoolwork

*

Учні та заняття в школі

Розповідати про учнів та заняття в школі

Розповісти про учнів та заняття в школі, вміти висловлювати твердження згоди чи незгоди, описувати фотографії, Ex. 1, 4, 6b), p. 220-222


Ex. 2, p. 220

Ex. 3, 6, p. 221-223

Ex. 7, p. 223

Vocabulary File Ex. 5, 10, p. 222, 224


Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 12, p. 224-225, доповнити текст
^ Students and Schoolwork

*

Учні та шкільні справи

Розповідати про учнів та шкільні справи

Розповісти про учнів та шкільні справи, , вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення на задану тему,

Ex. 10, 11, p. 224

Ex. 6, p. 222-223

Ex. 8, 9, p. 223

Vocabulary File Ex. 5, 10, p. 222, 224


Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 13, p. 225,

скласти розповідь про свого вчителя^ Writing a Letter of Enquiry

*

Роль англійської мови в сучасному світі

Розповідати про роль англійської мови у сучасному світі

Розповісти про роль англійської мови у сучасному світі, вміти працювати в парах, описувати фотографії,

Ex. 1b), 2, p. 225-226


Ex. 1a), p. 225

Ex. 4, p. 226-227

Ex. 5, 6, p. 227-228

Vocabulary File Ex. 3, p. 226


Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 11, p. 231, написати повідомлення^ Writing a Letter of Enquiry

*

Написання офіційного листа

Розповідати про правила написання офіційного листа

Розповісти про правила написання офіційного листа, вміти відповідати на спеціальні запитання, формулювати лаконічні твердження,

Ex. 7b), p. 229

Ex. 7, 10, p. 228-231

Ex. 8, 9, p. 229-230

Vocabulary File Ex. 3, p. 226


Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 12, p. 231, скласти запитання^ School Life: In the Classroom and Beyond

*

Шкільне життя.

Модальні дієслова

Розповідати про особливості шкільного життя

Розповісти про особливості шкільного життя, складати діалоги та по-відомлення на задану тему, описувати фотографії,

Ex. 1, p. 231


Ex. 2, p. 232

Ex. 4, p. 232-234

Ex. 4b), p. 234

Vocabulary File Ex. 3, p. 232

Загальні та спеціальні запитання. Модальні дієслова

Ex. 9, p. 237, скласти опис фотографії^ School Life: In the Classroom and Beyond

*

Позашкільна діяльність.

Модальні дієслова

Розповідати про особливості позашкільної діяльності

Розповісти про особливості позашкільної діяльності, складати по-відомлення на задану тему,

Ex. 5, 8, p. 235, 237
p. 234-235

Ex. 6, 7, p. 236

Vocabulary File Ex. 3, p. 232

Загальні та спеціальні запитання. Модальні дієслова

Ex. 10, p. 237, скласти речення^ Project Work

*

Проектна робота

Моя уявна досконала школа”


Розповідати про особливості уявної досконалої школи, про вчителів, улюблені заняття, про позашкільну діяльність

Обговорюва-ти виконання проектної роботи, відповідати на запитання, презентувати створений матеріал
Designing a ProjectVocabulary File Ex. 5, 10, p. 222, 224

Vocabulary File Ex. 3, p. 226

Vocabulary File Ex. 3, p. 232

Revision of the previous lessonВиконати індивідуальну проектну роботу

^ Project Work

*

Проектна робота

Моя уявна досконала школа”


Розповідати про особливості уявної досконалої школи, про вчителів, улюблені заняття, про позашкільну діяльність


Обговорюва-ти виконання проектної роботи, відповідати на запитання, презентувати створений матеріал, вміти складати діалоги та по-відомлення
Designing a ProjectVocabulary File Ex. 5, 10, p. 222, 224

Vocabulary File Ex. 3, p. 226

Vocabulary File Ex. 3, p. 232

Revision of the previous lessonВиконати індивідуальну проектну роботу

^ Develop Your Skills

*

Активізація мовного та мовленнєво-го матеріалу


Розповідати про особливості шкільного життя та позашкільної діяльності

Розповісти про особливості шкільного життя та позашкільної діяльності, складати по-відомлення на задану тему

Ex. 4, p. 241-242

Ex. 2, 3, p. 240-241

Vocabulary File Ex. 5, 10, p. 222, 224

Vocabulary File Ex. 3, p. 226

Vocabulary File Ex. 3, p. 232

Revision of the previous lesson


Ex. 6, p. 243, написати есе^ Develop Your Skills

*

Повторення вивченого матеріалу

Робота з мовним портфоліо

Розповідати про особливості шкільного життя та позашкільної діяльності

Розповісти про особливості шкільного життя та позашкільної діяльності, складати по-відомлення на задану тему, вміти працювати в парах та в маленьких групах, описувати фотографії,

Ex. 5, p. 242-243


Ex. 1, p. 239-240

Ex. 5a), p. 242-243
Vocabulary File Ex. 5, 10, p. 222, 224

Vocabulary File Ex. 3, p. 226

Vocabulary File Ex. 3, p. 232

Revision of the previous lesson


Підготува-ти розповідь про шкільне життя
^ Unit 8

Career Prospects (Вибір професії)Career Preparation

*

Підготовка молоді до майбутньої професійної діяльності


Розповідати про підготовку молоді до майбутньої професійної діяльності


Розповісти про підготовку молоді до майбутньої професійної діяльності, вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення на задану тему, описувати фотографії, Ex. 1, 2, 3, p. 246

Ex. 5, p. 247-248

Ex. 5b), 6, p. 247-248

Vocabulary File Ex. 2, 4, p. 246


Present and Past Simple, Present Perfect.

Загальні та спеціальні запитання

Ex. 11, p. 250, скласти речення^ Career Preparation

*

Вибір професії. Плани тінейджерів на майбутнє

Розповідати про вибір професії та плани тінейджерів на майбутнє

Розповісти про вибір професії та плани тінейджерів на майбутнє, вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення на задану тему,

Ex. 10, p. 250


Ex. 8, p. 249
Ex. 9, p. 249

Vocabulary File Ex. 2, 4, p. 246


Present and Past Simple, Present Perfect.

Загальні та спеціальні запитання

Ex. 12, p. 250-251, доповнити текст^ Every Man to His Taste

*

Способи вибору професії

Розповідати про способи вибору професії

Розповісти про способи вибору професії, вміти працювати в парах, групах, складати діалоги та по-відомлення на задану тему,

Ex. 1a), 1b), p. 251-252


Ex. 2, p. 251-252

Ex. 3, 5, p. 252-253
Vocabulary File Ex. 4, p. 252


Present and Past Simple, Present Perfect, структура ^ I would like to…

Загальні та спеціальні запитання

Ex. 11, p. 255, написати повідомлення^ Every Man to His Taste

*

Заняття, ремесло, професія

Розповідати про способи вибору занять, ремесел, професій

Розповісти про способи вибору занять, ремесел, вміти працювати в парах, групах, складати діалоги та по-відомлення на задану тему,

Ex. 6, 9, 10, p. 254-255

Ex. 5, p. 253

Ex. 7, 8, p. 254

Vocabulary File Ex. 4, p. 252


Present and Past Simple, Present Perfect, структура ^ I would like to…

Загальні та спеціальні запитання

Ex. 12, p. 255, написати листа в журнал^ From Hobbies to Career

*

Від улюблених занять до професійної діяльності

Розповідати про улюблені заняття, про необхідність вибору майбутньої професії

Розповісти про улюблені заняття, про необхідність вибору майбутньої професії, вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення на задану тему, описувати фотографії, Ex. 1, 4, 3b), p. 256, 258

Ex. 3, p. 257
Vocabulary File Ex. 2, 5, p. 256, 258

Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання

Модальні дієслова

Ex. 13, p. 262, скласти розповідь^ From Hobbies to Career

*

Програми розвитку освіти та професійної діяльності в США

Розповідати про Програми розвитку освіти та професійної діяльності в США

Розповісти про Програми розвитку освіти та професійної діяльності в США, вміти працювати в парах, складати діалоги та по-відомлення на задану тему,

Ex. 10, 11, 12b), p. 261-262


Ex. 8, p. 260

Ex. 6, 12a), p. 259, 262

Ex. 7, 9, p. 259, 261

Vocabulary File Ex. 2, 5, p. 256, 258

Present and Past Simple

Загальні та спеціальні запитання

Модальні дієслова

Ex. 14, p. 262, написати листа^ Emma Cianchi, the UK Youngest Farmer

*

Секрети успіху молодого фермера з Великобританії

Розповідати про секрети успіху молодого фермера з Великобританії

Розповісти про секрети успіху молодого фермера з Великобрита-нії, вміти працювати в парах та в маленьких групах, описувати фотографії,

Ex. 1, 2, p. 263

Ex. 4, p. 264

Ex. 5, p. 265

Vocabulary File Ex. 3, p. 263

Present and Past Simple, Present Perfect and Future Simple, Present Perfect Passive Voice

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 11, p. 266,^ Emma Cianchi, the UK Youngest Farmer

*

Сільське життя на Україні

Розповідати про сільське життя на Україні

Розповісти про сільське життя на Україні, вміти працювати в парах та в маленьких групах, описувати фотографії,

Ex. 4b), 9, 10, p. 265-266

Ex. 8, p. 266

Ex. 4, p. 264

Ex. 6, 7, p. 265

Vocabulary File Ex. 3, p. 263

Present and Past Simple, Present Perfect and Future Simple Active Voice, Present Perfect Passive Voice

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 12, p. 266, доповнити текст^ Project Work

*

Проектна робота

Шлях до успіху”


Розповідати про способи вибору занять, ремесел, професій, про необхідність правильного вибору майбутньої професії

Розповісти про способи вибору занять, ремесел, професій, про необхідність правильного вибору майбутньої професіїDesigning a Project


Vocabulary File Ex. 4, p. 252

Vocabulary File Ex. 2, 5, p. 256, 258

Vocabulary File Ex. 3, p. 263

Revision of the previous lessonВиконати індивідуальну проектну роботу

^ Develop Your Skills

*

Активізація мовного та мовленнєво-го матеріалу

Робота з мовним портфоліо

Розповідати про способи вибору занять, ремесел, професій, про необхідність правильного вибору майбутньої професії

Розповісти про способи вибору занять, ремесел, професій, про необхідність правильного вибору майбутньої професії, Ex. 5, p. 272

Ex. 1a), 1b), p. 269

Ex. 4, p. 271-272

Ex. 2, 3, p. 270-271

Vocabulary File Ex. 4, p. 252

Vocabulary File Ex. 2, 5, p. 256, 258

Vocabulary File Ex. 3, p. 263

Present and Past Simple, Present Perfect and Future Simple Active Voice, Present Perfect Passive Voice

Загальні та спеціальні запитання


Ex. 7, p. 273, написати есе^ Семестрова контрольна робота з аудіювання


Семестрова контрольна робота з писемного мовлення
Vocabulary File Ex. 4, p. 252

Vocabulary File Ex. 2, 5, p. 256, 258

Vocabulary File Ex. 3, p. 263

Present and Past Simple, Present Perfect and Future Simple Active Voice, Present Perfect Passive Voice

Загальні та спеціальні запитання


Повторити

вивчений матеріалКонтроль говоріння


Семестрова контрольна робота з читання
Vocabulary File Ex. 4, p. 252

Vocabulary File Ex. 2, 5, p. 256, 258

Vocabulary File Ex. 3, p. 263

Revision of the previous lesson


Повторити вивчений матеріалСхожі:

Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconКалендарно-тематичне планування “English: We Learn English ” (профільний рівень / А. М. Несвіт)

Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconКалендарно-тематичне планування до підручника о. Карп’ЮК, Н. Когут «english 2», 3 години на тиждень

Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconКалендарно-тематичне планування з англійської мови для 2 класу за підручником А. Несвіт “English”

Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconКалендарно−тематичне планування
Навчальний рік: 2011−2012 Семестр І вчитель: Костюк Вікторія Миколаївна Клас 3-б підручник: Карпۥюк О. Д. English 3
Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconКалендарно-тематичне планування з англійської мови для учнів 1 класу за підручником А. Несвіт на 2012 – 2013 н р. вч. Пальок Н. О
Календарно-тематичне планування з англійської мови для учнів 1 класу за підручником А. Несвіт
Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconКалендарно – тематичне планування з фізики

Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconНавчально-практичне видання Гільберг Т., Сак Т. Природознавство: Календарно-тематичне планування. 1 кл. Т. Гільберг, Т. Сак. Хмельницький, 2012.
Природознавство: Календарно-тематичне планування. 1 кл. Т. Гільберг, Т. Сак. Хмельницький, 2012. 16 с
Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconОрієнтовне календарно-тематичне планування курсу

Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconНавчально-практичне видання Галас А., Павич Н. Трудове навчання: Календарно-тематичне планування. 1 кл. / А. Галас, Н. Павич. Хмельницький, 2012.
Трудове навчання: Календарно-тематичне планування. 1 кл. / А. Галас, Н. Павич. Хмельницький, 2012. 12 с
Календарно-тематичне планування “English: We Learn English ” iconОрієнтовне календарно-тематичне планування за підручником «Інформатика-10»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи