Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу icon

Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесуНазваСамостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу
Дата конвертації03.05.2013
Розмір31.65 Kb.
ТипДокументи
джерелоСамостійна робота – важливий фактор підвищення

ефективності навчального процесу


Самостійні думки витікають тільки із

самостійно здобутих знань.

Д. Ушинський


Навчальний процес у вищих навчальних закладах відповідно до Болонського процесу, що поступово впроваджується у вищу освіту України, має бути спрямований на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності. Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним з яких є самостійна робота студентів. В процесі впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ, значна частина навчального матеріалу виноситься на самостійне опрацювання студентами. Тому основним завданням викладача стає не репродуктивне викладання набору готових знань, а організація активної самостійної роботи студентів. Молодому спеціалісту, який не навчався у ВНЗ самостійно здобувати знання, буде не просто розвинути в собі ці якості в професійній діяльності. Щоб виконати завдання, які постали перед викладачем і студентом, потрібно вдосконалювати навчально-виховний процес, розробляти нові методи і форми їхньої взаємодії, стимулювати самостійну навчальну діяльність молоді, оскільки саме життя довело, що тільки ті знання, які людина набула самостійно, завдяки власному досвіду, думці й діям, стають справді її здобутком.

Тому у вищих навчальних закладах останнім часом спостерігається тенденція до збільшення годин на самостійну роботу. Оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності є найважливішою умовою здійснення безперервної освіти. Сучасні програми для вищих навчальних закладів відводять на самостійну роботу студентів під керівництвом викладача від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального матеріалу. Це є свідченням того, що самостійна робота - важливий резерв підвищення ефективності підготовки майбутніх спеціалістів. Мотивація студентів до навчальної діяльності буде підвищуватись за таких умов, якщо лекції та самостійна робота не дублюють одне одного.

У зв’язку з важливістю ролі самостійної роботи у навчально-пізнавальному процесі актуальною стала проблема раціональної організації самостійної роботи з урахуванням готовності до неї студентів.

Самостійна робота буває двох видів: під час аудиторних занять і поза аудиторними заняттями із вивчення нового матеріалу програми. Багаторічний досвід доводить, що для успішної активізації аудиторної самостійної роботи викладач повинен застосовувати різні методи і прийоми: завдання та вправи, робота з підручником, довідником, інструкцією, документом,іншим літературним джерелом; розв’язування задач, проведення розрахунків та їх аналіз, виконання практичних та лабораторних робіт; рольові ігри, робота з тестами тощо.

Самостійна робота під час проведення лекцій з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» – це постановка проблемних питань, вирішення виробничих ситуацій, робота в групах, аналіз та порівняння складених студентами раціонів, вміння підсумувати і внести пропозиції щодо їх збалансування.

Успіх позааудиторної самостійної роботи залежить від якісного методичного забезпечення, вміння викладача спрямувати студентів до самостійного вивчення матеріалу. Саме тому мною розроблені методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин». Даний матеріал допоможе активізувати розумову діяльність студентів, оскільки навчальні завдання поставлені у навчально - пізнавальній формі, з використанням відповідних символів, кольорів, схем, таблиць. Їм легше скласти опорний конспект, тези, відповідні схеми, таблиці, а також створення проектів.

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій відкриває студентам вільний доступ до мережі Internet. Тому дані рекомендації для самостійного вивчення доступні студентам не тільки в бібліотеці, навчальному кабінеті, але й розміщені на сайті коледжу в електронній бібліотеці. Це дає змогу студентам у вільний час опрацьовувати на комп’ютері навчальний матеріал, винесений на самостійне вивчення. Тут же подано електронний варіант тестів, який дозволяє студентам проводити самоконтроль результатів засвоєння знань з дисципліни.

Таким чином, сформовані вміння та навички самостійної пізнавальної діяльності, вміння користуватися різноманітними інформаційними джерелами дозволять майбутньому фахівцю підтримувати високий рівень своєї професійної компетентності та ефективно виконувати професійні обов’язки.


Галина Майка, викладач спецдисциплін

Рогатинського державного аграрного коледжуСхожі:

Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconМетодична робота
Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а кінцевому результаті ― на підвищення...
Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconНаказ №13 Про підвищення кваліфікації викладачів на постійно діючому семінарі «Технології Інтернет-підтримки навчального процесу»
У рамках підвищення кваліфікації викладачів та з метою подальшого підвищення якості навчально-виховного процесу, узагальнення досвіду...
Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconПлан роботи школи маршрутна карта навчального закладу молчан Г. П. Знвр уманська зош І-ІІІ ст. №10 Фактор часу основна міра процесу І продуктивності
Фактор часу основна міра процесу і продуктивності відіграє важливу роль в суспільстві
Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconДоповідь на тему
Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних...
Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconПроект «Установка проекційного комплексу (проектор + екран) в навчальному класі» Поставлена ​​задача
Установка візуального комплексу для забезпечення навчального процесу в навчальному класі. Підвищення якості підготовки учнів, підвищення...
Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconВикористання комп’ютерних технологій при викладанні предметів як один із засобів підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconТема. Умови виникнення пожежі
Проблемна ситуація, розповідь, бесіда, робота в групах, робота в парах, самостійна робота учнів, індивідуальна робота,тзн (слайди),...
Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconГришко Лариси Валентинівни
...
Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconСамостійна робота студентів
Самостійна робота над собою для кожної людини, яка претендує на пристойний рівень освіченості, має бути серцевиною навчальної діяльності....
Самостійна робота важливий фактор підвищення ефективності навчального процесу iconУрок з предмету «Основи психології та професійної етики»
Методи навчання, прийоми: самостійна робота з міні-підручниками, тестові завдання, індивідуальна робота, робота з картками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи