Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) icon

Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень)НазваПрограма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень)
Дата конвертації08.05.2013
Розмір96.24 Kb.
ТипПрограма
джерело

Програма факультативного курсу

«Мистецтво живого слова».

35 год. (1 год. на тиждень)

Красномовству властиво захоплювати серця і хвилювати їх усякими засобами. Воно то вривається в думки, то закрадається в них,сіє нове переконання, визволяє вкорінене.

Цицерон

І література, і риторика належать до мистецтва слова і реалізуються у процесі взаємозв’язку, взаємодії – спілкуванні.

Ю. Холодна

Пояснювальна записка.

В умовах розбудови молодої демократичної держави виникла гостра потреба в особистостях, які вміють самостійно мислити, переконувати живим словом, спонукати до дій в ім’я торжества істини, добра, краси. У процесі формування світогляду молодого покоління особливе місце посідає мистецтво літератури і мистецтво живого слова.

Факультативний курс «Мистецтво живого слова» покликаний підвищити інтерес учнів до літератури, сприяє оволодінню засобами звучання слова, служить ефективною основою здійснення педагогічного впливу на розум і почуття учнів.

Програма розрахована на використання у 6 класі.


Мета: розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, залучення їх до мистецтва живого слова, формування естетичних смаків, високої читацької культури, любові до мистецтва.

Завдання:

 • формувати світоглядну позицію школяра на матеріалі кращих зразків світової літератури;

 • збагачувати учнів новими знаннями з теорії літератури, музики та театрального мистецтва;

 • розвивати творчу уяву і фантазію дітей;

 • сприяти формуванню навичок культури усного літературного мовлення;

 • створювати емоційно-сприятливий психологічний мікроклімат у шкільному колективі;

 • розвивати культурно-освітній рівень учнів;

 • сприймати літературу як предмет мистецтва;

 • оволодівати багатствами інтонаційного вираження слова;

 • використовувати набуті вміння для розвитку власного творчого потенціалу.Очікувані результати:

Формування і розвиток необхідних для дитини художньо-творчіх здібностей:

 • уяви;

 • спостережливості;

 • відчуття слова, жесту, погляду, міміки;

 • глибоке розуміння твору, занурення у світ авторського задуму;

 • уміння захоплювати слухачів і співрозмовників.

Програмою передбачено зв'язок з курсами зарубіжної та української літератури, музики, іноземних мов.

Структура програми.

Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова» складається зі «Вступу» та чотирьох розділів:

І. Мистецтво слова як виразник мистецтва літератури.

ІІ. Мистецтво поетичного слова.

ІІІ. Взаємодія слова і музики.

ІV. Мистецтво слова і театральне мистецтво. Рівні взаємодії.

Більша частина навчального матеріалу (22 год.) спрямована на практичне засвоєння і застосування знань, набутих під час занять. Кожен розділ закінчується відкритим творчим звітом учнів, що сприяє формуванню творчої особистості, спроможної до інтелектуально духовного самовдосконалення.


Необхідно вчити сучасних школярів володіти засобами мистецтва художнього слова на кращих зразках майстрів світової культури. Навчаючись у письменника, учень удосконалюватиме свої уміння і навички, прагнучи до творчості, до активного спілкування і самореалізації.

Ю. Холодна.


ТЕМА

^ ФОРМА РОБОТИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Вступ.
2 год.

1.

Специфіка курсу «Мистецтво живого слова». Завдання курсу. Структура курсу. Теоретичні і практичні заняття. Методичні поради щодо засвоєння курсу. Рекомендована література.

Лекція з елементами бесіди.

1 год.

2.

Перевірка індивідуальних творчих здібностей учнів (розмови на вільні теми, діалоги, доповнення розповіді).

Практичні заняття.

1 год.

3.

Вправи на розвиток міміки і жестів, пози і погляду.

Імітація


^ Виразне читання – результат розуміння тексту».

М. Рибников
ТЕМА

^ ФОРМА РОБОТИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Розділ І.Мистецтво слова як виразник мистецтва літератури.
8 год.

1.

Літературний текст як зразок побудови, оформлення мовлення , джерело самостійного висловлювання.

Бесіда

1 год.

2.

Аналіз художніх творів. Зміст, побудова, стиль написаного, вивчення особливостей творчої манери митця.

Бесіди з аналізом.

1 год.

3.

Історія ораторського мистецтва. Риторика.

Практичні заняття.

1 год.

4.

Творче слухання тексту, читання в голос, «ланцюжком», осмислення прочитаного (усне малювання), рецензування прочитаного, побудова власних текстів.

Практичні заняття.

2 год.

5.

Вправи на розвиток техніки мовлення (відпрацювання вимови, окремих звуків казання скоромовок, робота над диханням під час читання).

Інтеракція.

1 год.

6.

Прослуховування звукозапису літературного читання С.Я. Кочаряна, О.Я. Закушняка. Обговорення .
1 год.

7.

Турнір ораторів.

Дидактична гра.

1 год.«Прочитати твір ліричний – зовсім не дрібниця, але для цього тривалий час потрібно вивчати».

М. Гоголь
ТЕМА

^ ФОРМА РОБОТИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Розділ ІІ. Мистецтво поетичного слова.
6 год.

1.

Особливості поетичного мовлення. Ліричний герой. Поезія природи і почуттів. Особливості читання лірики. Виразне читання. Розказування.

Лекція.

1 год.

2.

Засоби логічної виразності. Засоби емоційно-образної виразності. Підготовка до виконання художнього твору.

Бесіда.

1 год.

3.

Виразне читання віршів, мелодекламація, прослуховування фонозаписів художніх текстів у виконанні майстрів слова С.Я. Кочаряна, В.С. Чернявського, Я.М. Смоленського.

Мікрофон.

1 год.

4.

Вправи на вдосконалення виразного читання:

 • смислові функції логічного наголосу;

 • пауза як засіб виразності мови.

Тренінг.

1 год.

5.

Свято Різдва.

Сюжетно-рольовий захід.

2 год.«Тон голосу, очі та вираз обличчя декламатора, не менш красномовні ніж самі слова»

Ж.. Ламрюбер

«Найперше - музика у слові».

П. Верлен

ТЕМА

^ ФОРМА РОБОТИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Розділ ІІІ. «Взаємодія мистецтва слова з музичним мистецтвом»
10 год.

1.

Музика як вид мистецтва. Специфіка світу звуків, гармонія слова, музики, образу. Музика в житті видатних людей. Поєднання слова і музики. Музичне оформлення.

Лекція - демонстрація

1 год.

2.

Індивідуальна робота по формуванню умінь визначати підтекст. Закономірності підтексту.

Індивідуальна робота.

1 год.

3.

Обговорення підготовчих моментів до літературно-музичної композиції. Репетиції.

Бесіда-обговорення.

2 год.

4.

Вправи на розвиток творчого бачення. Прослуховування музичних творів, обмін враженнями. Перегляд по відео фрагментів музичних творів (роману, мюзиклу…).

Практичні заняття.

1 год.

5.

Вправи на розвиток техніки мовлення учнів (вимова окремих звуків, робота над диханням). Вправи на вдосконалення виразного читання:

 • відтінки мови як засіб вираження думок і почуттів;

 • голос і темп читання.

Імітація

2 год.

6.

Літературно-музичне свято «Уклін тобі, жінко»
1 год.«Чимало скарбниць у світі відкривається, як Сезам казкового Алі-Баби, словесним ключем».

Ван-Дейк

ТЕМА

^ ФОРМА РОБОТИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Розділ ІV. «Мистецтво слова і театральне мистецтво»
9 год.

1.

Театральне мистецтво. Грецький театр. Розвиток світового театрального мистецтва. Видатні актори і драматурги усіх часів.

Лекція з наочністю.

1 год.

2.

Обговорення, підбір матеріалу для театральної постановки.

Практичні заняття.

1 год.

3.

Репетиції.
2 год.

4.

Відвідування вистави у професійному театрі.
1 год.

5.

Творча зустріч з самодіяльними читцями, читцями-професіоналами.

Інсценізація байок. «Казка», «Інтерв’ю».

1 год.

6.

Казкова вистава.

Рольова гра

1 год.Література.

1 .Головин Б. Н. Основы культуры речи: Учебное пособие - М: Высшая школа, 1988 – 320 с.99

2. Ісаєва О. О. Розвиток мовлення учнів та проблема формування читача // Зар. Літ. – 1998- №12 с. 41-45

3. Ісаєва О. О. Виразне читання. Методичні поради щодо його проведення та оцінювання // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001 - №4 с. 17-18.

4. Ситченко А.До питання про специфіку осягнення мистецтва слова. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2005. - № 10 с. 22-25.

5. Вірші О. Пушкіна, С. Єсеніна, А. Біші, Шеллі.

6. Казки: «Хлопчик-зірка», «Щасливий принц», «Дикі лебеді»

7. Артур Конан-Дойль «Загублений світ», Володимир Корольов «Діти підземелля».
Схожі:

Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconОбразотворче мистецтво За програмою – 35 год На тиждень – 1 год ІІ семестр – 17 год ІІ семестр Рукотворна краса
Виражальні можливості силуетної форми. Складові елементи архітектурної споруди. Виконання композиції «Чарівні куполи соборів»
Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconПрограма факультативного курсу
...
Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconТрудовенавчання : технічна І художня праця За програмою – 35 год На тиждень – 1 год ІІ семестр – 17 год

Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) icon9 клас (70 год, 2 год на тиждень, 4 год – резервний час)
Електричне коло. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники, діелектрики
Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 10 клас 52 години (1,5 год на тиждень, із них 4 год резервних)
Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи
Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconЯ І Україна За програмою 35 год На тиждень 1 год ІІ семестр 18 год № з/п К. № Тема урок
Культурна спадщина. Як поводитися в громадських місцях. Ти – пішохід. Практична робота
Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconУкраїнська мова За програмою – 140 год На тиждень – 4 год ІІ семестр – 70год ІІ семестр
Слова, що називають дії предметів. Складання речень за малюнками. Вимова й написання слів ковзатись, ковзанка, ковзани
Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням географії 8 клас фізична географія україни (104 год. 3 год на тиждень) Пояснювальна записка
Особлива увага приділена розвитку екологічної культури учнів в процесі навчання. Програма побудована на основі сучасних досягнень...
Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconПрограма курсу «Основи інформатики. 8 клас» Автори: В. В. Володін, І. Л. Володіна, Ю. О. Столяров „ Основи інформатики. 8 клас 2 (1) год на тиждень
Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та...
Програма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика 10-11 класи Академічний рівень 10 клас (105 год, 3 год на тиждень, 4 год резервний час)
Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи