Аеродром Аа аа а еро др ом ааа ар од icon

Аеродром Аа аа а еро др ом ааа ар одНазваАеродром Аа аа а еро др ом ааа ар од
Дата конвертації10.05.2013
Розмір129.82 Kb.
ТипДокументи
джерело


Аеродром

Аа аа а еро др.ом ааа ар од

1.Попрацюйте в групах .Складіть з даним словом речення. 1 група-розповідне; 2 група-питальне; 3 група-спонукальне.

2.Добери прикметники до слова аеродром. Утвори словосполучення,

запиши їх

Чанийсу леньмакий вийно

3. Познач правильну відповідь на питання. Куди прилітає літак?

На аиродром нааеродром нааєродром

На аерадром на аеродром

4. Вставте пропущені букви. Запишіть. Підкресліть основу речення.

На Харківському а_родромі приз_млився перший літак із вболівальниками Євро-2012.

^ Будь ласк

Бб бу удь ла ас ск ка

1 Попрацюйте в парах. Складіть усно невеличку розповідь з використанням даного слова про випадок у громадському транспорті.

2 Пригадай і запиши слова ввічливості. Склади речення з одним із них.

3 Знайди слова , що заховалися в словах :будь ласка.

Ввечері

Вв вв ве еч че ер рі

Ввечері ввечері

^ 1. З кожного слова візьміть перший склад,додайте їх по порядку до букви «в». Прочитайте і запишіть утворене слово, складіть з ним.

Велосипед, черешня, ріка.

^ 2. Прочитайте ,поясніть і запишіть утворене прислів’я. Назвіть антоніми.

К

Р

Е

Т

О

Е

І

І

О

Б

З

У

М

Р

В

Р

М

О

Р

К

У

Б

В

Е

У

Д

А

Н

Д

О

Е

Ч^ 3. Доберіть спільнокореневі слова,що належать до різних частин мови.

4. Спишіть . Вставте пропущені букви. Підкресліть овнову речення.

Ввеч_рі густі сірі хмари пот_мніли і важкими брилами повисли над з_млею.(За В.Пархоменком)

Вдень

Вв вв вд де ень

^ 1. Від слова день утвори і запиши спільнокореневі слова.
Д

Е

Н

Ь
12


3


1.Коли? 2.Який? 3.Що робити?

^ 2. Вставте пропущені букви,запишіть прислів’я поясніть йото.

Вдень тріщить, вночі п_щить.

3. Перепишіть речення,замінюючи виділені слова антонімами. В другому реченні підкресліть основу.

Їжака зловили вдень й завезли за тридцять кілометрів. Через тиждень,теж вдень , їжак утік.


Взимку

Вв вв вз зи им мк ку

^ 1. Відгадайте загадку . Запишіть відгадку.

Сніг на дворі!

Лід на ріці!

День коротшає,

Коли це буває? (Взимку)

2. Складіть прислів’я. Запишіть. Підкресліть антоніми.

Взимку добре • • не дождеш.

Взимку сонце • • ,а влітку ще краще.

Взимку літа • • світить та не гріє.

^ 3. Вставте пропущені букви. Запишіть. Підкресліть основу речення.

Маленький пролісок вз_мку спав у холодній з_млі.

4. Складіть пам’ятку «Як треба одягатися взимку».


Вісімдесяти

Вв в вві іс сі ім мд де ес ся ят ти

^ 1. Запишіть,скільки всього гривень.

10грн.+10грн.+10грн.+10грн.+10грн.+10грн.+10грн.+10грн.

2. В поданому числівнику знайдіть інші слова.

ВІСІМДЕСЯТИ

3. Спишіть,узгоджуючи числівники з іменниками. Запишіть числівники словами.

Група спортсменів складається з 80 (особа).

Лев може бігти зі швидкістю 80 (кілометр) на годину.

4 Запишіть арифметичні вирази словами

20+60=80 80-60=20.

Влітку

Вв вв вл лі іт тк ку

^ 1.Прочитайте зашифроване слово і запишіть каліграфічно

А Г В Ж И Л П Ц І Ї З Т С У К Н Р У

2. Утворіть і запишіть спільнокореневі слова.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

К

Ч

Л

Т

Е

Й

Н

о

і3 9 4 8 3 9 4 5 2 1 8 3 9 4 7 9 6

^ 4 .Вставте пропущені букви .Запишіть. Поясніть прислів’я.

Влітку прол_жиш,взимку до сусідів побіжиш.

Хто влітку л_дарює,той узимку голодує.

Чим т_пліше літо,тим лютіша з_ма.

Восени

Вв вв во ос се ен ни

1.Розгадайте ребус. Запишіть слово.

СЕ низ’

^ 2.Попрацюйте в групах. Запишіть прислів’я, поясніть їх

Восени ложка води,а дві болота.

Восени горобець ситий.

Восени день блисне ,а три кисне.

Вересень- красне літо проводжає,золоту осінь зустрічає.

Жовтень то плаче,то сміється.

Листопад—вересню онук,жовтню—син,зимі---рідний брат.

^ 3.Добери споріднені слова.

ІМЕННИК

ПРИКМЕТНИК

Вперед

Вв вв вп пе ер ре ед

^ 1.Розгадайте ребус. Запишіть слово.


П


ред

2.Спишіть, розкриваючи дужки

(У)вечері,(в)літку,(на)весні,(на)узліссі,(в)перед,(в)школу,(в)день.

^ 3.Попрацюйте в групах. За поданим початком складіть і запишіть продовження казки.

СТРУМОЧОК

Струмочок хотів подалі втекти від снігу. І побіг швидко-швидко вперед…


Вранці

Вв вв вр ра ан нц ці

^ 1.Знайдіть слово, що заховалося, запишіть.

ЖЯВБГРИКАСБНОДЦПХІ

2.Доведіть, що значення поданих речень змінюється залежно від розділових знаків.

Вранці сонце зігріло усе поле, ліс,річку.

Вранці сонце зігріло усе : поле, ліс,річку.

^ 4.Запишіть каліграфічно прислів’я,поясніть зміст.

Хто вранці плаче, той увечері сміється.


Вчора

Вв вв вч чо ор ра

1.Запишіть текст. Підкресліть антоніми. На які питання вони відповідають?

Вчора квітли , а нині—

Жовтий лист на билині,

Вчора було так гарно,

Нині зимно і хмарно. (Б. Лепкий)

^ 2.Вибери із даного ряду слів те , яке протилежне за значенням слову вчора.

Вдень,ввечері,сьогодні,вперед,вранці.

3.Прочитайте і запишіть прислів’я. Поясніть його значення.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

А

Ц

В

У

И

О

Е

Н

З

О

Б

Р

Д

Ш

Б

Я

Ч

Ь

К

Г

Т

3А 6Б 6А 1Б 1А 3Б 8А 7Б 6А 9Б 6А 2Б 8А 5Б 3Б 4А 8Б 1А 3А, 1А 2А 6А 1Б 6А 4Б 5Б 10Б 5А 8А 7А 9А 8А 1А

^ 4.Попрацюйте в парах. Складіть текст записки, яка містить пояснення відсутності вчора в школі. Використайте словникові слова.

Гардероб

Гг гг га ар рд ер ро об

^ 1.Утворіть слово з перших складів слів гарно, десять та кореня слова робота.

2.Складіть і запишіть речення,щоб слово гардероб означало:

А) шафу для одягу;

Б) увесь одяг однієї людини;

В) роздягальню в театрі.

^ 3.Розшифруй. Утвори словосполучення, запиши їх.

_______________________

ГАРДЕРОБ _______________________

________________________

________________________

Гектар

Гг гг ге ек кт та ар

^ 1.Обведіть кожну третю літеру . Прочитайте і запишіть слово.

М А Г Н К Е О Т К И С Т Ф К А П Д Р Ц У

2.Запишіть і запам’ятайте.

Гектар – одиниця вимірювання площі. Це площа квадрата зі стороною 100 метрів.

^ 3.Попрацюйте в групах. Складіть речення зі словом гектар , щоб воно було:

1-група ---у називному відмінку однини;

2-група--- у родовому відмінку однини;

3-група --- у місцевому відмінку однини.

Гвинтівка

Гг гг гв ви ин нт ті ів вк ка

^ 1.Доберіть слово до схеми. Запишіть його.

веселощі

струмочок ― ― ○ ― = ○ ― ― ○

гвинтівка

дзеркальце

^ 2.Доберіть споріднені слова.


До побачення

Дд дд до по об ба ач че ен ння

1.Прочитайте і запишіть каліграфічно.


Б А Н Н

Д О П О Ч Е Я

^ 2.Попрацюйте в групах. Доберіть до даного слова:

І – група — синоніми ;

ІІ – група ― антоніми ;

ІІІ – група ― споріднені слова .

^ 3.Роз’єднайте слова і запишіть речення.

Літодопобаченняізавсеспасибі.

4.Робота в групах. Скласти з поданим словом речення, різні за метою висловлювання та інтонацією.

Держава

Дд дд де ер рж жа ав ва

^ 1.Доберіть синонім до слова країна , запишіть.

2.Вставте пропущені букви, запишіть каліграфічно.

Україна — самостійна незалежна держава. Вона м_жує з сімома д_ржавами.

^ 3.Утворіть і запишіть словосполучення.

____________________________

____________________________

Держава (яка?) ____________________________ ____________________________

^ 4.Утворіть і запишіть спільнокореневі слова.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

С

Т

Е

А

Д

Н

Р

І

Ж

Ь

В

Й

И

5 ,3,7,9,4,11,4. _____________________________________________________

5,3,7,9.4,11,6,13,12.__________________________________________________

5,3,7,9,4,11,6,8,12,10.________________________________________________


Дисципліна

Дд дд ди исс ц ци ип пл лі ін на

^ 1.Розшифруйте слово і запишіть речення.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С

П

Н

И

А

Д

І

Л

Ц

6,4,1,9,4,2,8,7,3,5. – виконання певних правил, дотримання порядку.

Самостійна галузь будь-якої науки.

^ 2.Утворіть словосполучення.


____________________________

____________________________

Дисципліна(яка?) ____________________________

____________________________


^ З одним словосполученням (на вибір) складіть і залишіть речення,різні за метою висловлювання та інтонацією.


Ззаду

Зз зз за ад ду

^ 1.Складіть і запишіть речення про те , як обходити громадський транспорт, використовуючи дане слово та інші словникові слова.

2.Запишіть каліграфічно, поясніть.

Справжній козак ззаду не нападає.

3.Вибери з даного ряду слів ті, які протилежні за значенням слову ззаду.

Тепер, назад, попереду, посередині, ввечері.


Інженер

Іі іі ін. нж же ен не ер

^ 1.Знайдіть слово,що заховалось. Запишіть це слово до зошита. Підкресліть орфограму.

НЕЖНЕІР

2.Плпрацюйте в парах. Складіть текст-міркування за темою «Інженер- найкраща професія.

3.Утворіть словосполучення.

____________________________

Інженер(який?) ____________________________

____________________________

____________________________

^ Введіть словосполучення в речення.

Кілометр

Кк кк кі іл ло ом ме ет тр

1.Розгадайте ребус. Запишіть сл ово.

‘‘‘‘

1 КГ метр


2.Запишіть і запам’ятайте.

Україна витягнута зі сходу на захід на 1270 кілометрів, а з півночі на південь на 900 кілометрів. Загальна довжина кордонів ― близько 6400 кілометрів. 1050 кілометрів кордонів припадає на моря.

3.Попрацюйте в групах. Складіть речення зі словом кілометр , щоб воно було:

А)в родовому відмінку однини;

Б) в орудному відмінку однини;

В) в місцевому відмінку однини.Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи