Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу icon

Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсуНазваКриворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу
Сторінка3/5
Дата конвертації21.05.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5
ТЕМА: Федерiко Ґарсíа Лóрка (1898—1936). “Про царівну Місяцівну”, “Балада про чорну тугу”, “Гітара”, “Газела про темну смерть”, “Касида про сон під зорями”.

Кількість годин на вивчення теми: 1


Знання і навички, якими необхідно оволодіти:

 • розкриває найвизначніші факти з життя Ф. Ґарсіа Лорка; особливості світосприймання поета, поєднання ліричного з трагічним;

 • визначає персоніфікацію природних сил і стихій як важливу рису стилю поета, підтверджує свої висновки прикладами з поезій;

 • характеризує мелодійність і ритмічність його поезії;

 • виразно читає і аналізує вірші Ф. Гарсіа Лорки;

 • дає визначення понять: касида, газела, канте-хондо, романсеро, а також ілюструє їх прикладами з поетичних збірок митця;

 • досліджує трансформацію фольклорних образів у ліриці Ф.Гарсіа Лорки;

 • усвідомлює демократичну спрямованість творчості митця.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Арсентьева Н.  Концепция идеального в лирике С. Есенина и Ф. Гарсиа Лорки // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації тексту. - К., 1998. - С. 171–176.

 2. Белоус Л. В.  Трансформация фольклорных образов в поэзии Гарсиа Лорки // Мова і культура. - К., 1997. - Т.2. - С.21–22.

 3. Вовк Я.  Ключі до розуміння поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки // Зб. наук. пр. - Полтава, 2006. - Вип.1–2 (48–49): Сер.: Філологічні науки. - С.165–173.

 4. Гарсіа Лорка. Думки про мистецтво – К.: Мистецтво, 1975.

 5. Гладышев В.В., Пронкевич А.В. О роли анализа подстрочного перевода для постижения идеи произведения. На примере стихотворения “Гитара” Ф.Гарсиа Лорки // ВЛ – 2000. - № 3.

 6. Ільницький М. Образ нічного неба: архетип місяця у поезії Б.-І.Антонича, Ф. Ґ. Лорки та І. Калинця // Літературознавство. - Чернівці, 2003. - Кн.1. - С.158–163.

 7. Конева Т.М. “Недаремно ж колись Афродіта народилася з піни морської…” // ЗЛ – 1998. - № 11. – С. 40-41.

 8. Новикова М. Федеріко Ґарсіа Лорка: бенкет катастроф // ЗЛ – 2002. – № 34.-С. 17.

 9. Москаленко О.  Мотив ініціації в ліриці Ф. Ґ. Лорки // Сучасні літературознавчі студії. — К., 2005. - Вип.2: Дитина і світ: проблеми культурного діалогу. - С.76–80.

 10. Павличко Д. Федеріко Ґарсіа Лорка // Тема. – 2000. – № 2.

 11. Пронкевич О. В.  Лорка — українець або Лорка українською? // Літературна компаративістика. - К., 2005. - Вип.2. - С.286–298.


^ БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ:
Теорія

літератури

Створити літературознавчий словничок

Поняття про канте-хондо, романсеро.

Поглиблення понять про касиду, газелу
Міжлітературні зв’язки

Доберіть матеріал

1. Образ Кармен в ліриці О.Блока і Ф.Ґарсіа Лорки.

2. Концепція ідеального в ліриці Ф.Ґарсіа Лорки та С.Єсеніна.

3. “Лорківська” тема в українському письменстві (В.Стус “Гордість Іспанії”, Д. Павличко “Федеріко Ґарсіа Лорка”).
Міжпредметні зв’язки

Доберіть матеріал

 1. Революція 1931-1936 рр. в Іспанії.Культурологічний контекст

Доберіть матеріал

1.Мане Е. “Іспанський гітарист”, “Іспанський балет”.

2.Пікассо П. “Скрипка і гітара”, “Торо й Торерос”.

3.Кандинський В. “Закохана пора”. 4.Клімт Г. “Поцілунок”.

5. Далі С. “Іспанія”, “Передчуття громадянської війни в Іспанії”.

6. Матіс А. “Голова циганки”.

7. Кіріакіді. Ілюстрації до збірки “Вибране”.

8. Луїджі Н. “Епітафія Ф. Ґарсіа Лорки” (у 3-х ч. для солістів хору та інстр.).

9.Мамедов Ю. Три драматичні романси на вірші Ф.Ґарсіа Лорки.

10. Мансурян Т. “Три романси на вірші Лорки”.

11. Верещагін Я. Хори на вірші Лорки.

12. Сарасате П. “Андалузький романс”.

13. Глінка М. “Іспанські увертюри”.
Напам’ять

Ф.Гарсіа Лорка

Гітара”

або інший (за вибором студента)

Підготувати повідомлення 1. Федеріко Ґарсіа Лорка - видатний іспанський поет і драматург. Фольклорні витоки і проблеми міфологізму в поезії Ф.Ґарсіа Лорки. Сюрреалістичні ознаки його лірики та пошуки нових форм художньої виразності.

 2. Відчуття життя в усіх його контрастах - основа світовідчуття митця.

 3. Поєднання земного і космічного, буденного і вічного, “плоті і мрії”, трагедії і життєстверджуючої сили в творах письменника (“Краєвид”, “Гітара”, “Крик”, “Циганське романсеро”, “Касида про троянду”, “Балада про чорну тугу”) (додати тексти поезій).

 4. Метафоричність, музичність, конк­ретність образів, ритмічне розмаїття, багатство асоціацій, міфопоетика. Синтез у творах міфології та фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій (“Газела про темну смерть”, “Касида про сон під зорями”, “Про царівну Місяцівну”) (додати тексти поезій).^ БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ

ЗА САМОСТІЙНО ОПРАЦЬОВАНИМ НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ №6

ТЕМА: Олексáндр Олександрович Блок (1880—1921). “Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без краю...”, “Скіфи”.

Кількість годин на вивчення теми: 1


Знання і навички, якими необхідно оволодіти:

 • визначає символізм як перший модерністський напрям “срібної доби” російській поезії, а творчість О.Блока як один із найповніших виявів російського символізму;

 • називає найвизначніших майстрів символізму в російській літературі, провідні мотиви й символи лірики О.Блока;

 • простежує на матеріалі поезії образ Незнайомої як творче авторське втілення Вічної Жіночності;

 • виразно читає і аналізує поезії Блока, відзначає наявність у них елементів символізму (звукопису, натяку, сугестії, символів тощо);

 • дає визначення понять: символізм, символ, ліричний цикл, а також ілюструє їх прикладами з поезій;

 • розвиває вміння відчувати поетичний світ митця, філософську символіку, романтичність, музичність поезії;

 • усвідомлює внесок О.Блока у світову культуру; переваги високої духовності над буденністю.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреева В.  София Премудрая — прекрасная дама русского символизма (Встреча Блока и Белого в соловьевских идеях) // Россия и гнозис. - М., 1998. - С.49–63.

 2. Бураго С.Б. А.Блок. Очерк жизни и творчества. – К., 1981.

 3. Гал М.  Особенности структуры “Незнакомки” Блока // Концепция и смысл. - Спб., 1996. - С.294–302.

 4. Зарубіжна література в 11 класі: Матеріали для вчителя. /Автори–укладачі Івашина Т.М., Сипко Л.М. інші.- Тернопіль, 1998. - Ч.І. - С. 135-180.

 5. Ковбесенко Л.В. Последняя точка в “книге жизни” Александра Блока // ВЛ – 1996.- № 7. - С. 39-42.

 6. Скоробогатова Е. А.  Некоторые особенности морфологического устройства стихотворений А. Блока // Харківський держ. пед ун-т ім. Г.С.Сковороди. Наукові записки. Сер.: Літературознавство. – Х.,2000. – Вип.3 (27).- С.133-141.

 7. Сорвилова Т.  Системные отношения семантических полей, связанных с библейскими символами, в русской поэзии золотого и серебряного веков (А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Блок, А. Белый) // Біблія і культура. – Чернівці, 2001. – Вип.3.— С.300–305.

 8. Файнберг М. Сандро Боттичелли в художественном мире Блока // Вопросы литературы. – 1996. - № 4. - С. 128-156.


^ БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ:Теорія

літератури

Створити літературознавчий словничок

Поглиблення понять про символ та символізм,

ліричний цикл
Міжлітературні зв’язки

Доберіть матеріал

1.Російський та французький символізм.

2.Біблійні символи в російській літературі.

3.Вплив О.Блока на творчість М. Вороного (“Блакитна панна”, ”Інфанта”).

4.Образ О.Блока в російській та українській поезії (Анна Ахматова, Б.Пастернак, М.Цвєтаєва, Л.Костенко).
Міжпредметні зв’язки

Доберіть матеріал

1. Перша світова війна. Російська революція 1917 року, розбудова соціалістичної держави у СРСР.

2. Доля митців за часи тоталітарного режиму в СРСР.

Культурологічний контекст

Доберіть матеріал

1. Сомов К. “Портрет О.Блока”.

2. Крамськой І. “Незнайома”.

3. Бакст Л. “Незнайома”.

4. Філонов П. “Формула весни”.

5. Глазунов І. Ілюстрації до “Прекрасної дами”.

6.Анненков Ю. Ілюстрації до поеми “Дванадцять”.

7. Кламт Г. “Портрет Аделі Блох-Бауер”.

8. Коньонков С. “Портрет О.Блока”.

9. Шапорін Ю. “На полі Куликовому” (симфонія-кантата).

10. Шостакович Д. “Сім віршів О.Блока” (вокально-інструментальна сюїта).

11.Свиридов Г. Петербурзькі пісні на вірші О.Блока.

12. Рахманінов С. “Весняні романси”.

13. Чайковський П. “Весна”.
Напам’ять

О.Блок

Весно, весно, без меж і без краю…”

Підготувати повідомлення 1. Своєрідність символізму в російській поезії, його філософсько-естетична основа, відображення в поезії протиріч суспільного життя, культурна орієнтація (античність, доба романтизму, новозавітні та скандинавські міфи тощо). Найвизначніші поети - символісти: Д.Мережковський, К.Бальмонт, В.Брюсов, О.Блок , І.Анненський та ін.

 2. Творчість О.Блока (1880-1921) – вершина російського символізму. Найвідоміші поетичні цикли, головні мотиви й провідні образи-символи блоківської лірики. Мелодійність віршів.

 3. Цикл “Вірші про Прекрасну Даму”. Образ Незнайомої як втілення Вічної Жіночності; його протиставлення світу ницої прози життя.

 4. Ідея “двобою з життям” та “любові-ворожнечі” у поезії “Весно, весно, без меж і без краю...”

 5. Ставлення О.Блока до революції, сучасності та історичного шляху Росії в поезії “Скіфи”.ТЕМА: Борис Леонідович Пастернак (1890 – 1960). “ Визначення поезії”, “По стіні збігали стрілки… ”, “Зимова ніч ”.


Кількість годин на вивчення теми: 1


Знання і навички, якими необхідно оволодіти:

 • називає основні етапи творчого шляху митця;

 • визначає світоглядні позиціїї та життєві принципи Б.Пастернака, художні особливості його лірики;

 • досліджує на матеріалі поезій собливості творчої манери митця;

 • висловлює судження про поетичну творчість та філософську наснаженість лірики Б.Пастернака;

 • виразно читає і аналізує вірші Б.Пастернака;

 • дає визначення понять: філософська лірика, психологізм, звукопис, художня деталь, а також ілюструє їх прикладами з поезій;

 • усвідомлює естетичне, людинотворче значення поетичної індивідуальності Б. Пастернака;

 • досліджує спорідненість філософської лірики Б.Пастернака з поезією Р.М.Рільке.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Альфонов В. Поэзия Бориса Пастернака. – Л., 1990.

 2. Бітківська Г.В. Зануренню у філософську лірику сприяє емоційне тло: Урок-лекція з елементами аналітичної бесіди за сторінками лірики Б.Л.Пастернака // ВЛ – 2001. - № 11.

 3. Бітківська Г. Сторінками лірики Б.Пастернака // ВЛ – 2001. – № 2.

 4. Елисова М. О.  Образ-мифологема «ночь» как хронотопический изоморф мирового древа в мифопоэтической картине мира Бориса Пастернака // Літературознавчі студії. — К., 2004. - Вип.11. - С.138–143.

 5. Караменов М.І., Герцик О.В., Поведа С.Є., Савченко О.А. Творчість Б.Пастернака: У пошуках методичних варіантів // В.Л.–2001. - № 2.

 6. Караменов М. “Доктор Живаго” – царство мертвых, срез общественного сознания российской интеллигенции // ВЛ – 2001. – №2.

 7. Пастернак Е. Борис Пастернак. - М., 1989.

 8. Репало Я. М.  Своєрідність та роль пейзажу у збірці Б. Пастернака “Второе рождение” // Наук. зап. - Х., 2006. - Вип. 4 (48), ч. 2. - С. 82 – 87.

 9. Репало Я.  Особливості пейзажу в ранній ліриці Б. Пастернака // Зб. наук. пр. - Полтава, 2006. - Вип.1–2 (48–49): Сер.: Філологічні науки. - С.117 – 124.


^ БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ:
Теорія

літератури

Створити літературознавчий словничок

Поглиблення понять про філософську лірику, звукопис, художню деталь у ліричному творі

Міжлітературні зв’язки

Доберіть матеріал

1. Образ Б.Пастернака в поезії А. Ахматової, Л.Костенко.

2. Вплив Р.М.Рільке на творчість Б.Пастернака.

Міжпредметні зв’язки

Доберіть матеріал

 1. СРСР у першій половині ХХ ст.
Культурологічний контекст

Доберіть матеріал

1. Піменов Ю. “Портрет Б. Пастернака”.

2.Пастернак Л. “Портрет Б.Пастернака”.

3. Анненков Ю. “Портрет Б.Пастернака”.

4. Жуковський С. “Місячна ніч”, “Зимова ніч”.

5. Масленікова З. “Б.Пастернак” (бюст).

6. Фотокомплект “Борис Пастернак” (1990).

7. Волосов В. “Свіча горіла” (2005). 8.Романс на слова вірша “Зимова ніч” (вик. І.Сказіної або А.Пугачової).

9. Шопен Ф. “Ноктюрн”.

10. Скрябін О. Поема № 2, “Мрії” (поема), романс на вірш “Зимова ніч”.

11. Борис Пастернак. Стихотворения. Эссе. Переводы. Читает автор (1989) (аудіозаписи).

Напам’ять


Б.Пастернак

Зимова ніч”


Підготувати повідомлення 1. Жанрове багатство творчої спадщини Б.Пастернака: поезія, проза, переклади. Пастернак і російський футуризм, неоднозначність стосунків поета з футуризмом. Еволюція поезії Б.Пастернака: від футуристських формальних пошуків до філософсько-поетичного осягнення “вічних тем”.

 2. Тема поета і поезії в творчості митця (“Визначення поезії“).

 3. Особливості пейзажної лірики: одухотвореність образів природи, передача настроїв потрясіння, захвату буттям, лейтмотивні образи (злива, заметіль, свічка, сад).

 4. Філософська насиченість лірики.

 5. Загальний огляд роману “Доктор Живаго”. Вірші в романі, їх значення, художні особливості.^ БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ

ЗА САМОСТІЙНО ОПРАЦЬОВАНИМ НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ №7

ТЕМА: Європейська модерністська проза та її засновники.


Кількість годин на вивчення теми: 1


Знання і навички, якими необхідно оволодіти:

 • перелічує характерні ознаки історико-культурного тла першої половини ХХ ст., провідні тенденції літератури цієї доби;

 • називає найвизначніших представників означеної доби;

 • пояснює в чому полягає художнє новаторство школи “потоку свідомості”;

 • характеризує антиутопію в літературі як відповідь на виклики часу (тоталітаризм, напруга і колосальні жертви світових воєн);

 • визначає проблему осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму і пошуку нових духовних орієнтирів та шляхів збереження цінності особистості як одну з провідних у творчості Т.Манна, М.Булгакова, Б.Брехта, А.Камю, П.Целана та ін.;

 • дає визначення понять: модернізм, “потік свідомості”, література “втраченої генерації”, антиутопія;

 • розвиває навички дослідницької діяльності; вміння складати опорно-логічний конспект, само-стійно опрацьовувати літературно-критичну статтю, користуватися літературознавчим словником;

 • усвідомлює суспільне призна-чення модерністської прози, її гуманістичну спрямованість.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Волощук Є. Відкриті питання модернізму (на матеріалі німецькомовних літератур) // Вікно у світ. – 2005. – 1(19).

 2. Волощук Є. Духовні та естетичні засади модернізму // Вікно у світ. – 2006. – 1(20).

 3. Галаган В.  Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: своєрідність сюжету // Херсонський держ. пед. ун-т. Збірник наукових праць “Південний архів” (філологічні науки). - Херсон, 2000. - Вип.7. - С.68–70.

 4. Затонський Д. Про модернізм і модерністів. – К., 1972.

 5. Зверев А. ХХ век как литературная епоха // Вопросы литературы. – 1992. - № 2.

 6. Куликова И.С. Философия и искусство модернизма. – М., 1980.

 7. Ніколенко О.М. Основні тенденції розвитку зарубіжної літератури ХХ ст. // ЗЛ – 1998. - № 8. – С. 39-43.

 8.  Павліщева Я. О.  Потік свідомості як спосіб світовідношення в художній системі модернізму (на матеріалі творчості Г. Міллера) // Наук. зап. - Х., 2006. - Вип.2 (46), ч.1. - С.131–137.

 9. Чикирис Н.  Література “втраченого покоління” та її український провісник (на матеріалі типологічного зіставлення роману Е. Хемінгуея “Прощавай, зброє” та повісті-поеми О. Турянського “Поза межами болю”) // Вісник. -Івано-Франківськ, 2003. - Вип.8. - С.131–135.

 10. Шахова К.О. Література Англії ХХ століття. – К., 1993.^ БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ:Теорія

літератури

Створити літературознавчий словничок

Поняття про “потік свідомості”, літературу “втраченої генерації”, антиутопію


Міжлітературні зв’язки

Доберіть матеріал

1. Науково-фантастичний роман у світовій (Г.Уельс, Р.Бредбері, С.Лем) і українській літературі (В.Винниченко “Сонячна машина”).

2. Антивоєнний роман Е.М.Ремарка “Три товариші” і О.Т.Гончара “Людина і зброя”.

Міжпредметні зв’язки

Доберіть матеріал

 1. Формування тоталітарних режимів у Європі кінця 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.
Культурологічний контекст

Доберіть матеріал

1. Сикейрос Д. “Поступ суспільства”.

2.Бекон Ф. “Три ескіза фігур біля підніжжя розп’яття”.

3. Нарбут Г. “Алегоричне зображення початку Першої світової війни”.

4. Попова Л. “Портрет філософа”.

5. Мунк Е. “Крик”. 6. Нольде Е. “Пророк”.

6. Сальвадор Далі. “Передчуття громадянської війни в Іспанії” (“М’яка конструкція з вареними бобами”).

7. Купріянов М. “Панцирники”.

8. Клеє П. “Людина майбутнього”.

9.Роден О. “Рук Бога”.

Підготувати повідомлення 1. Вспуп. Основні етапи та тенденції розвитку європейської прози першої половини ХХ ст., естетичні пошуки, формування нових принципів і структур художнього мислення. Реалізм у літературі ХХ ст.: продовження традицій, пошуки нових засобів і форм художнього вираження. Взаємодія з модернізмом.

 2. Світоглядні та естетичні засади західноєвропейського модерністського мистецтва, його художнє новаторство. Твори М.Пруста, Ф.Кафки, Дж.Джойса - яскраве втілення діалектики нових естетичних структур та течій у модерністській літе­ратурі. Художнє новаторство засновників літературної школи “потоку свідомості”.

 3. Історико-культурне тло періоду “між двома світовими війнами”, провідні тенденції літератури цієї доби. Увиразнення досвіду особистості, духовно знівеченої Першою світовою війною, у творах письменників “літератури втраченої генерації” Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка, Р.Олдінгтона.

 4. Розвиток антиутопії, його визначальні ознаки та найяскравіші представники: Є.Замятін, О.Хакслі, Дж.Орвелл, К.Чапек.

 5. Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму, пошук нових духовних орієнтирів та шляхів збереження цінності особистості у літературі 1920-40-х рр. (Т.Манн, М.Булгаков, Б.Брехт, А.Камю, Пауль Целан та ін.).1   2   3   4   5Схожі:

Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconКриворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу
Олександр Олесь (О. Кандиба). Поезії „З журбою радість обнялась ”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий !”
Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconКриворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу
Українська мова: практикум: Навч посібник. – 2-ге вид., стереотип./ Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М.І., Шевченко Л. Ю. –...
Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconКабінет української мови Кременчуцької гімназії №6
Кабінет української мови було створено у 2000 році спільними зусиллями вчителів секції української мови. Це спеціально обладнана...
Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconІвко Світлана Віталіївна, викладач української мови, української та світової літератури
Роменського коледжу Київського національного економічного університету Імені Вадима Гетьмана
Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу icon"Мукачівський аграрний коледж" Відкрите засідання гуртка української мови та літератури на тему «витязь молодої української поезії»
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconСрібні призери І спортивних студентських ігор із греко-римської боротьби серед вищих навчальних закладів
Дев’ять збірних команд міста. На перемогу, крім господарів змагань, претендували сильні борці Національного технічного університету...
Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconФрагмент аналізу роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури
У 2008-2009 н р учителі української мови та літератури працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів...
Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconМетодичні рекомендації щодо вивчення курсу літератури рідного краю в школі
...
Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconКабінет української літератури в кременчуцькому ліцеї №4

Криворізького національного університету кабінет української літератури блок запитань І завдань за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом з курсу iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни могилів – подільський технолого – економічний коледж вінницького національного аграрного університету номінація: Досвід організації виховної роботи в навчальному закладі
Автор: Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи