Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon

Принципи українського правопису. Орфограма (практично)НазваПринципи українського правопису. Орфограма (практично)
Сторінка2/6
Дата конвертації21.05.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
ТЕМА: Чергування приголосних. Зміни приголосних за їх збігу.


^ ПЛАН

 1. Чергування приголосних.

 2. Зміни приголосних за їх збігу.


ДИДАКТИЧНА МЕТА

 • засвоєння теоретичних відомостей про звукові зміни приголосних;

 • формування вмінь та навичок визначати й характеризувати фонетичні закономірності, добирати ілюстрації;

 • удосконалення культури мовлення.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • найголовніші випадки чергування приголосних звуків;

 • умови чергування приголосних та фонетичні зміни за їх збігу;

 • зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин- від прикметників на –ськ-, -цьк-, -зьк-, іменників та прикметників, що мають буквосполучення –чн-, -шн-; зміни приголосних при творенні прикметників на –ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників на –зтв-, -цтв-, -ств-;

 • зміни приголосних за творення вищого ступеня порівняння прикметників (прислівників);

 • вивчені орфографічні правила.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ВМІТИ

 • добирати слова, у яких відбуваються чергування приголосних, а також пояснювати фонетичні процеси;

 • за допомогою суфіксів утворювати від іменників прикмет­ники і навпаки;

 • утворювати вищий ступінь порівняння прикметників і при­слівників та пояснювати зміни, які при цьому відбуваються;

 • знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; правильно писати слова з вивченими орфограмами, виявляти й виправляти орфографічні помилки.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. - К.: Вища шк., 2002.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2001.

 5. Сучасний український правопис. Практичний довідник. Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 192с.

 6. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера,2000. – 688с.

 7. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.: Осві­та, 2002.

 8. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003.


3.1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК


ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Чергування за словозміни

та словотворення

Г - Ж - З

Перевага – переважати – у перевазі (Д.в., М.в. перед «і»)

К – Ч - Ц

Бік – бічний –

у боці (Д.в., М.в. перед «і»)

Х – Ш - С

Дух – душний – у дусі (Д.в., М.в. перед «і»)

Чергування приголосних у дієслівних формах

Г - Ж

Могти - можу

З -Ж

Возити - вожу

К - Ч

Скакати - скочу

Т - Ч

Котити - кочу

Х –Ш

Колихати - колишу

С -Ш

Просити - прошу

СТ –Щ

Пустити - пущу

Д - ДЖ

Садити - саджу

ЗД - ЖДЖ

Їздити - їжджу

Б -БЛ

Любити - люблю

П – ПЛ

Купити - куплю

В - ВЛ

Ловити - ловлю

М - МЛ

Тямити - тямлю

Ф - ФЛ

Графити - графлю
^ ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ЗА ЇХ ЗБІГУ НА МЕЖІ КОРЕНЯ ТА СУФІКСА

Творення іменників із суфіксом

ИН-

від прикметників

-ЦЬК-

+

-ИН-

=

-ЧЧ-

німецький – Німеччина

ВИНЯТОК:

галицький - Галичина

-СЬК- ,

-СК-

+

-ИН-

=

-Щ-

уманський – Уманщина,

віск – вощина, полтавський – Полтавщина

Творення прикметників та іменників із суфіксом

АН-, -ЯН-

-СК-,

-ШК-

+

-АН-

=

-Щ-


віск – вощаний,

дошка – дощаний


Творення форм дієслів

ІІ дієвідміни

-СК-,

-СТ-

+

-А-

=

-Щ-

вереск – верещати, верещу, верещиш

-ЗК-

+

-А-

=

-ЖЧ-

брязк – бряжчати

Творення прізвищ на

ЕНКО, -УК

-СЬК-

+

-ЕНКО-, -УК-

=

-Щ-

Васько –Ващенко, Ващук


-ЗЬК-

+

-ЕНКО-, -УК-

=

-ЖЧ-

Кузько – Кужченко, Кужчук

Творення присвійних прикметниках, які походять від власних назв із суфіксами

ск-, -шк-

-СК-

+

-ИН-

=

СЧ-

Параска – Парасчин,


-ШК-

+

-ИН-

=

Щ-

^ Мелашка – Мелащин

Творення прикметників із суфіксом

ськ-

та іменників із суфіксом

ств-

Г-Ж-З

+

-СЬК-


=

-ЗЬК-

боягуз – боягузький

-СТВ-

=

-ЗТВ-

боягуз – боягузтво

К-Ч-Ц

+

-СЬК-

=

-ЦЬК-

козак – козацький

-СТВ-

=

-ЦТВ-

козак –козацтво

Х-Ш-С

+

-СЬК-

=

-СЬК-

товариш – товариський

-СТВ-

=

-СТВ-

товариш –товариство

Творення вищого ступеня порівняння прикметників

і прислівників

Г-Ж-З

+

-Ш-

=

-ЖЧ-

дорогий – дорожчий-дорожче

-ІШ-

=

-ЖЧ-

-С-

+

-Ш-

=

-Щ-

високий – вищий, вище

ВИНЯТОК:

легкий - легший, легше

Творення прикметників, іменників, прислівників

-К-,

-Ц-

+

-Н-

=

-Ч-

безпека – безпечний, безпечно

ВИНЯТКИ: торішній,

дворушник, мірошник, рушник,

рушниця, сердешний,

соняшник3.2. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК


Вправа 26. Прочитайте вірш. Випишіть із тексту слова, у яких у результаті словозміни чи словотворення відбувається чергування приголосних.

Я сказав тобі лиш слово

В коло ж шум який піднявся;

В небі сонця задзвеніло,

Гай далекий засміявся.


Подививсь я в твої очі.

Стиснув руку в любій муці.

Білі гуси ген за ставом

Розлетілися по луці...


Заглянув я в твою душу.

До серденька притулився.

Бачу вишні розцвітають.

Чую тихий спів полився.


Ах, це десь весна танцює,

Розтопивши білу кригу!

^ Переповнений любов'ю,

Я одкрив кохання книгу. (П. Тичина)


Вправа 27. Поставте дієслова, у формі першої особи однини, поясніть чергування приголосних, які при цьому відбулися. Підкресліть наявні чергування.

Садити, родити, крутити, возити, носити, мазати, любити, ловити, робити, писати, мовити, виростити, мостити, їздити, пестити, водити, берегти, ладити, ухопити, вразити, пустити, лазити, міси­ти, котити, спекти, губити, бігти, місити, нагородити, радитися.


Вправа 28. Від іменників, поданих у дужках, утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ-, записати їх, узгодивши з іменниками; звернути увагу на звукові зміни, позначення їх на письмі.

(Золотоноша) птахокомбінат, (Ужгород) університет, (Оде­са) порт, (Острог) академія, (Овруч) кряж, (Прилуки) архі­тектурні пам'ятки, (Черкаси) народний хор, (Калуш) район, (Кошіце) університет, (Карпати) край, (Гадяч) сади, (Онега) озеро, (Лейпциг) ярмарок, (Гаага) конвенція, (Чернівці) об­ласть, (Гамбург) повстання, (Запоріжжя) Січ, (Воронеж) заповідник, (Карабах) події, (Білорусь) мова, (Брест) фортеця, (Вільнюс) замок, (Вінниця) поїзд, (Кременчук) школи, (Кіровоград) інститут, (Мена) вулиці, (Путивль) ліси, (Умань) дендропарк.


Вправа 29. До поданих слів доберіть варіанти або однокореневі сло­ва, у яких відбувалося б чергування приголосних.

 • Діалог, допомога, дорога, заслуга, каталог, колега, круг, увага.

 • Естетика, електрика, критика, кібернетика, фізика, техніка, класика.

 • Верх, дах, епоха, рух, слух, огріх, поверх.


Вправа 30. Перепишіть, розкриваючи дужки, поясніть написання слів з урахуванням правил чергування приголосних.

 1. Гули бджоли, щебетало (птах + -ств-) (А.Тесленко). 2. (Гігант + -ськ-) мечі прожекторів метушливо сікли хмари (Л.Смілянський). 3. Договір (дорогий + -ш-) грошей (Прислів’я). 4. Після того, як завелося на Україні (кріпак + -ств-), пішло багато біглих у Новоросію, на Дін (Д.Багалій). 5. Мальки попливли назад, минаючи (пісок + -ан-) гладеньке дно (В.Іваненко). 6. У небі (Волга + -ськ-) у млі пролетіли журавлі (О.Гончар). 7. Золота (Кавказ + -ськ-) спека над морем налила (А.Малишко). 8. Рівними струмками диміли (рибалка + -ськ-) вогнища (Я.Баш). 9. (Кінь + -ськ-) завмирав у далені і нарешті зовсім затих (М.Коцюбинський). 10. Дівчата танці танцювали (Шотландія + -ськ-) на мечі (П.Тичина).


Вправа 31. Визначте, за якою правописною нормою об'єднано подані групи слів. Знайдіть слова з помилками.

 1. Празький, ткацький, запорізький, німецький, тюрський.

 2. Вищий, вужчий, дужчий, дорощий, нижчий, легший.

 3. Безпечний, вічний, місячний, сердечний, сонячник.

 4. Німеччина, Туреччина, Галиччина, козаччина, солдатчина.

 5. Можу, плачу, колишу, хожу, прошу, пушчу.


Вправа 32. Від поданих іменників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- утворіть прикметники. Поясніть зміни приголосних.

-СЬК-: Буг, Дрогобич, Прилуки, Овруч, Лейпциг, Запоріжжя, Во­линь, Золотоноша, Прага, Дамаск, Іртиш, Бахмач, Одеса, Кар­пати, Вінниця, Кагарлик, Трускавець, Калуш, Вільнюс.

-СТВ-: Гігант, товариш, робітник, інтелігент, дослідник, студент, заступник, велетень, співробітник, кравець, керівник, птах, юнак, люди, перекладач, боягуз, архіпелаг.


Вправа 33. Від поданих прикметників (назв областей України) утворіть іменники за допомогою суфікса -ин(а). Поясніть їх правопис.

Донецька, Житомирська, Полтавська, Чернівецька, Рівнен­ська, Чернігівська, Київська, Івано-Франківська, Вінницька, Луганська, Чер­каська, Хмельницька, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Львівська, Кіровоградська, Харківська.


Вправа 34. Утворіть вищий ступінь порівняння прикметників, поясніть зміни приголосних.

Близький, довгий, дорогий, низький, важкий, рідкий, бага­тий, високий, короткий, дужий, легкий, вузький, далекий, тон­кий, молодий, тяжкий, швидкий, поганий, малий, товстий.


Вправа 35. Утворити від іменників форму кличного відмінка, назвати фонеми, що при цьому чергуються, пояснити умови чергування. Прига­дати й записати вислови з народних пісень, поетичних творів з такими та подібними іменниками у кличному відмінку й визначеним чергуванням приголосних.

Друг, луг, Олег, Бог, козак, чумак, чоловік, рибак, бурлак, байрак, пастух, Явтух, дяк.


Вправа 36. Від поданих іменників утворити й записати нові іменники, прикметники, дієслова, в основі яких відбувалося б чергування |г|, |к|, |х| із |ж|, [ч|, |ш|, з'ясувати умови чергування.

Вага, відвага, сніг, Рига, слуга, подруга, пиріг, торг, плуг, піджак, мак, смак, вік, запах, страх, сполох, успіх, комаха, по­тіха, поспіх, верх, посуха, яблуко, молоко, вухо.


Вправа 37. Утворити від поданих слів за допомогою суфікса -ськ- при­кметники, відзначити звукові зміни перед суфіксом і позначення їх на письмі. Слова записати групами, об'єднаними спільними звуковими змі­нами.

^ Чуваш, калмик, узбек, латиш, казах, гагауз, француз, німець, ненець, гуцул, таджик, швед, турок, чех.


Вправа 38 . Від поданих дієслів утворити й записати можливі особові форми, форми дієприкметників, прикметники, іменники, в яких чергу­ються приголосні фонеми відповідно до першої палаталізації. З'ясувати умови чергування.

Запрягти, стригти, сікти, закликати, змогти, допомогти, бігти, прибігти, пекти, колихати, наректи, перемогти.

Вправа 39. Перепишіть текст, вставляючи, де потрібно, літери; по­ясніть свій вибір. Визначте випадки чергування приголосних.

Богдан-Зіновій Хмельницький ціла доба в історії Ук­раїни. Він відновив україн…у державність і був одним із найвизна…іших політи...их діячів України. Ця постать ото­чена низкою легенд. Ми не маємо відомостей про місце і час його народження. Найвірогідніша гіпотеза, що рід Хмель­ницьких походить з міста Хмельника на Гали…ині. За дру­гою гіпотезою, його рід з Переяслав…ини, князь Заславський називав його «переяслав…им козаком».

Хмельницький народився у незаможній сім'ї. Початкову освіту здобув в україн…ій, а ви...у — у Львів…ій латин…ій школі. Певний час був вій…овим писарем, а згодом на службі у Францу...кого уряду, там його характеризували як людину осві...ену, розумну, що добре знала латин…у мову. В 1646 р. став сотником, але свавілля його сусіда Чаплинського змуси­ло Богдана вдатися до рішучих заходів. Із спокійного сот­ника він перетворився на бунтівника, месника, спочатку за власні образи, а згодом за долю України кн. Історія культури України...).


Вправа 40. Із запропонованих варіантів творення слів виберіть пра­вильний, обґрунтуйте свій вибір.

Сивашський — Сиваський, Черкасський — Черкаський, людцтво — людство, їжджу — їзжу — їзджу, казахський казаський, поганший — поганіший — гірший, Кременчузький — Кременчуцький, птахство — птаство, гірницький — гірникський, Парасчин — Парашчин, брязчати — бряжчати, піщина — пісчина, околишний — околичний, вужчий — вузчий, високо -високіше.


Вправа 41. Перепишіть подані речення, вставивши пропущені літе­ри. Визначте, які чергування приголосних вони ілюструють. Обґрунтуйте.

 1. У нас через рі...ку хутір коза...ий вільний (Марко Вовчок). 2. Ясний, соня...ний промінь срібною дорі...кою лягав по снігу (М. Коцюбинський). 3. Запоро...ці жили на роздорі...і між Україною, Литвою, Польщею і Росією, з одного боку, та Кримом і Туре...иною, з іншого. 4. Центром україн...кого коза...тва були міста Черкаси і Канів, а незабаром після них коза...тво, постійно зростаючи чисельно, зайняло Київ...ину, Чернігів...ину, Полтав...ину й південь Поділь...кої губернії (Д. Яворницький). 5. Кожна людина свято бере...е в своїй пам'яті все, що супроводить її з дитинства: і рідну хату, батьків...кий поріг, і своє місто чи село, й дорогі сте…ки та дороги, схо...ені в юні літа (І. Цюпа). 6. Де-не-де ще тремтів на гіллі одинокий скру...ений ду­дочкою листок, схожий на зморшкувате ву...ко (О. Донченко). 7. Нещасливий в особистому житті Шевченко найви...у і найчист...у красу світу бачив у жін...і, в матері (М. Рильсь­кий). 8. Найтя...ий злочин — вкрасти у народу тобі довірене життя (В. Симоненко).


Вправа 42. Замінити подані назви територіально-адміністративних одиниць іменником із суфіксом -ин-. Записати, звернути увагу на звукові зміни, позначення їх на письмі.

Луганська область, Миколаївська область, Черкаська область, Одеська область, Київська область, Дрогобицький район, До­нецький край, Вінницька область, Овруцький район, Кагар­лицький район, Обухівський район.


Вправа 43. Перепишіть, вставляючи пропущені букви відповідно до правил чергування приголосних. Відповідь обґрунтуйте правилом.

Смуга – на сму…і, сму…ка; щука – щу…і, щу…ка; муха - му…і, му…ка; ріг – на ро…і, рі…ки; бік – на бо…і, бі…ний; горох – у горо…і, горо…ок; ходити – хо…у; хотіти – хо…у; омолодити – омоло…ений; обмолотити – обмоло…ений; пустити – пу…у; їздити – ї…у; тямити – тя…ю.


Вправа 44. Перепишіть речення, розриваючи дужки, прикметники в дужках поставте у формі вищого ступеня порівняння.

 1. Мабуть, правда, що жінка в біді (дужий) за чоловіка (Ю.Мушкетик). 2. Договір (дорогий) грошей (Прислів’я). 3. З (глибокий) борозни хліб (високий) росте (Прислів’я). 4. Одна рада хороша, а дві (гарний) (Прислів’я). 5. Хоч соловейко (малий) від ворони, та пісні його (гарний). 6. Важка вода, та від води ще (важкий) небо (Б.І.Антонич).


Вправа 45. Від наведених слів утворити іменники за допомогою одного із суфіксів -ин- або -щин-, -чин-. Пояснити звукові зміни, позначення їх на письмі.

Батьківський, дідівський, отаманський, козацький, гетьман­ський, татарський, вояцький, солдат, рекрут, ^ Обломов, Манілов.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5

1   2   3   4   5   6Схожі:

Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconРозробка практичних занять з української мови для 9-11 класів Учитель: Миколаївської гімназії №2 Чернікова Н. В
Орфографія це історично сформована й уніфікована система правил, що визначають написання слів згідно з усталеними нормами, а також...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconКонспект уроку української мови у 3 класі Тема. Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників Мета
Мета. Закріпити навички правопису власних і загальних іменників, вміння виділяти іменники серед інших частин мови через правильно...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconСловотвір орфограма,,Літери
Позначте рядок, у якому всі утворені від прикметників іменники писатимуться через –щ
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon— Яка орфограма у словах? м'ята
Тема Апостроф. М'який знак Зупинка «Поміркуй»: проблемно-пошукова робота-спостереження над мовним матеріалом
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon«добрик шукає друзів»
Спарти була направлена на виховання воїнів. Найжорстокіші режими знаходили виправдання своїм діям у суспільній моралі. Нині люди...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconКультурна спадщина Українського козацтва
З нагоди 520 річниці Українського козацтва в Миколаєві 19 жовтня 2012 року відбулася науково-практична конференція на тему :«Українське...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconПодорож до музею українського весілля
У день великого християнського свята Різдва Пресвятої Богородиці 2008 року у будинку культури села Великі Будища відкрито сільський...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconСторіччя українського скаутингу
У період з 28. 04. по 02. 05. 2012 студенти Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна» брали участь у Всеукраїнському...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconВідродження українського козацтва 24. 02. 2012 Тетяна Степанова
На базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» 24 лютого відбулися збори учасників обласної...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconФорма проведення: інтелектуальне змагання. Тема
Орфографія” і “Морфологія”, знання з теорії літератури, текстів художніх творів українського письменства, відомості з народознавства;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи