Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon

Принципи українського правопису. Орфограма (практично)НазваПринципи українського правопису. Орфограма (практично)
Сторінка5/6
Дата конвертації21.05.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
ТЕМА: Правопис префіксів.


ПЛАН

 1. Правопис префіксів:

• орфограма - префікса з- (зі-, с-);

 • орфограма - префікси роз-, без-, воз- , через-;

 • орфограма - префікси при-, прі-, пре-;

• орфограма - префікси пере-, пред-, перед-.


^ ДИДАКТИЧНА МЕТА

 • поглиблення знань про морфемну структуру слова, вдо­сконалення навичок морфемного аналізу лексем та орфо­графічних навичок щодо префіксів як словотвірної та формотвірної морфеми;

 • піднесення культури писемного мовлення.


^ АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • лінгвістичні умови вживання префіксів;

 • значення і написання префіксів.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ВМІТИ

 • виокремлювати у словах префікси;

 • правильно вимовляти і записувати слова з префіксами;

 • за допомогою префіксів утворювати нові слова;

 • пояснювати значення префіксів;

 • виявляти та виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. - К.: Вища шк., 2002.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2001.

 5. Сучасний український правопис. Практичний довідник. Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 192с.

 6. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера,2000. – 688с.

 7. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.: Осві­та, 2002.

 8. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003.

^ 9.1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОКВІД-, ПІД-,

НАД-, ОБ-,

МІЖ-

Без зміни кінцевого приголосного

Відзначати, підхід, обмірковувати, надвечір,міжнародний

РОЗ-, БЕЗ-,

^ ВОЗ-, ЧЕРЕЗ-

Завжди пишуться з літерою «З»

Розписка, безпосередній, через поріг, возз’єднати, безлімітний,

розлючений

ПРІ-

У словах

Прізвище, прізвисько, прірва, прірвистий, пріфікс (тверда ціна)

ПРИ-

У дієсловах зі значенням приєднання, наближення, частковості або результату дії

^ Присісти, приєднати, приголубити, придбати

ПРЕ-

Для вираження збільшеної міри ознаки, якості та близький за значенням до слова «ДУЖЕ»

^ Препогано = дуже погано,

премудрий = дуже мудрий


ПЕРЕ-

Вживається в словах із значенням завершеності дії, переділу, прояву певних зусиль

Перевірити, передати,

перемогти, переконати,

переїсти, перебігти

^ ПРЕД-,

ПРЕ-

У словах старослов’янського походження

Престол, предтеча, презирство, преосвященний, преподобний

З-

(ІЗ-)

Перед голосним, а також дзвінкими та глухими приголосними

^ Зобов’язання, зшити, зчистити

ЗІ-

(ЗО-)

Якщо корінь починається двома (трьома) приголосними

^ Зібрати, зомліти, зітліле й зотліле

С-

Перед коренем та префіксом,

що починаються звуками

[К], [П],[Т],[Ф],[Х]

(мнемонічний прийом:

КаФе «ПТаХ»)

Сповільнення, сформований, спалахнути, скочити, схарактеризувати, стримати

ПЕРИ-

Запам’ятайте слова:

Периге'й, перика'рд, пери'метр, перипеті'я, периско'п, периста'льтика, пери'стий, перитоні'т, перифері'я, перифра'за

^ ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ СЛОВА,

у яких ПРЕ- та ПРИ- є складовою частиною кореня,

а не префіксом

ПРЕ-

ПРИ-

Президент, презент, прерогатива, препарат, прейскурант, престиж, преамбула, прелюдія, пресвітер, президія, преміювати, прем’єра, презентація, претензія, прецедент, претендент, превентивний, предикат, префектура, превалювати, преферанс, презумпція

Приватний, привілей, причетний, примати, примха, призер, непритомний, принцип, принаймні, прилад, призма, присудок, притаманний, природа, пригода, приймак, приймач, прикмета^ 9.2. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Вправа 97. У поданих реченнях поясніть написання префіксів; усі слова прочитайте відповідно до норм сучасної української літературної вимови.

 1. О рідний мій край! Кривавими сльозами я не злегшу твоїх одвічних лютих ран, своїми скаргами, зітханнями, сльозами не виллю мук твоїх, бездонний океан. 2. Так і ти в моїм серці зацвіла, пелюстки розгорнула бліді. 3. Упали приморозки ранні на молоду озимину... (Із тв. Д. Загула). 4. Співа моя душа, прозора і крилата, любові сповнена до всього і до всіх (В. Сосюра). 5. Приб'є мороз — нежданий в любу пору — і сонце мрій сховається за гору (О. Пчілка) 6. В той вечір були ви безмежно прекрасні, як зоряна даль як незбита роса (3. Кучерява). 7. В калюжі купається промінь, п'є сойка з розмерзлого дна (І. Муратов).


Вправа 98. У поданих словах поставте пропущені літери, де треба виділіть префікс; назвіть його значення, вимову та написання.

Пр...давній, пр…дставити, пр...бережний, пр...зирливий, пр...амбула, пр...дністровський, пр...освященний, пр...близно, пр...звище, пр...красний, п...р...робіток, пр...крашати пр...зидент, пр...святити, пр…д'явник, пр...стиж, пр...своїти, пр...мусити, пр...зентація, пр...рва, пр...зидія, пр...буток.


Вправа 99. До поданих слів дібрати антоніми, записати їх, виділити префікси. Сформулювати правила, за якими пишуться префікси. Підкре­слити слова, в яких написання префікса не відповідає вимові, усно пояс­нити, в чому саме полягає невідповідність.

Загортати, зав'язка, об'єднати, одружуватись, схуднути, за­гадка, зустрітись, заплітати (коси), звужувати, затиснути, зав'я­нути, занепад, захоплений, талановитий, грамотний, діяльний, законний, захисний, озброєний, корисний, забуття, людяність, наближатися, наявність, опускати, притягати, скорочувати, заперечувати.


Вправа 100. Запишіть речення вставте пропущені букви в префіксованих словах, з'ясу­йте вимову й правопис префіксів. Навести відомі прислів'я й приказки з аналізованими орфограмами.

1. Бережи честь …молоду. 2. Хто суджений, той не ро…гуджений. 3. Ро…біжитесь по світу, як руді миші. 4. Чого б ти з ляку не …казав! 5. Душа в п'ятки …ховалась. 6. Ставився, як лев, а …гинув, як муха. 7. Жінка Івася боялася, під припічок …ховалася. 8. Покрасивішати чоловік не покрасивішає, а подобріти, як …хо­че, подобріє. 9. Краще честь, ніж бе…честя. 10. Такий кум доб­рий, хоч до рани пр…кладай. 11. Не плюй в криницю, бо …хо­чеш водиці. 12. Хліб за хліб людям о…дай. 13. Не …подівайся дяки від пр…блудної псяки. 14. У чужому стаді не п…р…бирай. 15. Ві…ллються вовкові овечі сльози. 16. …гнутися в три погибе­лі. 17. Ро…казувати сон рябої кобили. 18. Із нехочу …їв три мис­ки борщу.

Народна творчість

Вправа 101. Із поданих варіантів написання слів виберіть правиль­ний; поясніть свій вибір.

Скласти — зкласти, зберегти — сберегти, зім'яти - зм'яти, безтурботний — бестурботний, прізвище — призвище, преспо­кійно — приспокійно, прихильний — прехильний, міжзоря­ний — мішзоряний, розібрати - росібрати, стиснути — зтиснути, розхлюпати — розіхлюпати, відхід - вітхід, презирли­вий — призирливий, присипаний — пресипаний, превеселий — привеселий.


Вправа 102. Замість крапок вставте літери; поясніть правопис префіксів, назвіть їх вимовні й правописні особливості.

Бе...посередній, не…проможний, ...характеризувати, без…силля, ...пекти, ...фабрикувати, ...чинити, бе...коштовний; ...клеювати, бе...характерний, ро...формувати, ...кріпити, ...шкребти, бе...контрольний, ро...стелити, ві...шкодувати, пі...класти, бе...законний, ...цементувати, ...явитися, пі...скочити, бе...силий, о...їзний, бе...компромісний, ві...почивати, мі...спілковий.


Вправа 103. Перепишіть текст, вставляючи потрібні літери. Поясніть правопис префіксів та лексичне значення виділених слів.

У лісах теж ві...чувалася хода весни. Пі… деревами вже глибоко осів сніг, інколи біля ві…хуканих окоренків прогля­дали цупкі, зелені хрещики барвінку або червонаві прутики тамариску, а на тлі сірих замшілих дубів п...р...гойдувалось червоне мереживо березових гілочок. В долині біля о...смиканого, схожого на гриб, стогу за…півали жайворонки, що так зрання пр...летіли в цьому році; ...лякавшись хлопчика, вони табунцем ...летіли вгору, а потім …нову сірими грудочками впали на протиснуту, пр...трушену снігом стежину. Коли взяти вбік до лісового озера, дерева рідшають, ві…криваючи чималу прогалину. На березі й досі лежить довбаний човен, знизу він взявся льодом, а зверху пр...трушений снігом, по­серед озера плавають дві пари крижнів (М. Стельмах).


Вправа 104. Від поданих слів утворіть за допомогою префіксів під-, об-, з-, с-, зі-, роз-, при-, пере- нові лексеми.

Робити, сунути, рубати, шукати, цвісти, чистити, формувати, штовхати, шуміти, свистіти, ховати, сідати, хвилювати, тримати.


Вправа 105. Переписати, вставити пропущені букви, виділити префікси, зіставити вимову й правопис їх у парах слів, обгрунтувати вживання префіксів.

Пр..тихий — пр..тихлий, пр..світлий — пр..світити, пр…глухий— пр…глушений, пр..добрий — пр..добрити, пр..мудрий-пр…мудритись.


Вправа 106. Замінити виділені словосполучення одним словом із пре­фіксом перед-, записати новоутворені словосполучення, виділити префікс, з'ясувати його вимову і правопис. Доповнити самостійно дібраними ана­логічними прикладами.

Збори напередодні виборів; пора напередодні жнив; вечір пе­ред вихідним днем; час перед заходом сонця; турботи напередодні Нового року; кампанія перед проведенням виборів; практика пе­ред захистом диплома; програма, оголошена напередодні про­ведення з 'їзду.


Вправа 107. Перепишіть текст, відновіть у словах правильне написан­ня префіксів, назвіть лінгвістичні умови їх уживання. Поясніть правопис виділених слів.

Під час ро...копок на території України часто ...находять тризуб, який, на думку вчених, мав якесь важливе значення для котрогось із давніх слов'янських племен. Це міг бути або його символ, або знак влади вождя племені. …годом у часи Володимира Святославича (його ще називали Володи­миром Великим) тризуб ...являється на монетах Русі й стає князівським знаком, добре знаним і за її межами. Його разом із владою успадковують Володимирові наступники на пр...столі. Тризуб часто зустрічається на варязьких мечах (тих воїнів, які були на службі в київських князів), ...найшли його і в гербі Анни Ярославни, доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції. Як правило, цим знаком володарі русь­ких земель ...кріплювали договори з іншими країнами, він стояв на поясах княжих дружинників.

Бували часи, коли тризуб на Русі зникав і замінювався двозубом. Та потім він …нову ...явився, коли на київському пр…столі сів Володимир Мономах, зайняв місце на монетах, документах і навіть на речах побуту (М.Федотів).


Вправа 108. Утворити й записати нові слова, додаючи до поданих один із префіксів з-(зі), с-, пояснити вибір.

..класти, ..робити, ..гадати, ..питати, ..скочити, ..ткнутись, ..купчення, ..поряджати, ..брати, ..кликати, ..рівняти, ..хильний, ..початку, ..байдужілий, ..верхньо, ..житися, ..єднувальний, ..жмакати, ..мкнення, ..хвалити, ..ясований, ..чинити, ..штовх­нути, ..рваний, ..формувати, ..хований, ..псований, ..гнутий, ..су­нути.


Вправа 109. Вибрати з тексту префіксовані слова, записати їх групами за префіксами-орфограмами, виділити префікси, сформулювати правила правопису їх у словах кожної групи. Окремо виписати п'ять—сім слів, у яких префікс пишеться відповідно до вимови.

Лебединий шлях

З давніх-давен через село Медвин пролягає лебединий шлях. Коли запахне відталою землею і березовим соком, птиці, роз­колихуючи м'яку сонячну основу, приносять на святкових кри­лах вологе, іще з волохатим туманцем тепло. Іноді лебеді пада­ли недалеко від села на прибутну воду, близько підпускали до себе дітвору і дорослих. Потім птиця, струшуючи живі крапли­ни, розгонисто підіймалася вгору, а людина, роняючи піт, хи­лилася в роботі низько до землі; проте їй ще довго-довго ввижались оті сонцем перемиті віщуни тепла, що на крилах прино­сять весну і з нею відгомін неясних надій.

...Вже другий день над фіалковим маревом лісу, над сіро-зе­ленуватим туманцем прибузьких верб і яворів, над зеленооким безладдям замшілих стріх сіється срібний двоголосий передзвін. Може, то не тільки птиця, а й вербне сонце розгойдує свій пе­редсвятковий дзвін і струшує на землю співуче золото росин. Воно, це сонячне золото, нерівними жмутками лягло на гре­бені хвиль, по вінця залило тихі, з вибіленими кладками ко­панки, а кожна калюжка вмістила в собі не мало, не багато, а цілий круг світила.

Над водою гірко і п'янко пахло осиковими сережками, вербовими котиками і соком, що пробивав молоду кору. До округлого, мов чаша, острівця тулився обведений срібною дужкою молодик — йому хотілось упасти на теплі груди землі, а не на холодну хвилю. Біля острова лунко викинувся сом і перелякано, крізь сон, заячали лебеді (М. Стельмах).


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10

ТЕМА: Правопис суфіксів.

ПЛАН

 1. Правопис іменникових суфіксів.

 2. Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів.


^ ДИДАКТИЧНА МЕТА

 • поглиблення знань про морфемну структуру слова, вдо­сконалення навичок морфемного аналізу лексем та орфо­графічних навичок щодо суфіксів як словотвірної та формотвірної морфеми;

 • піднесення культури писемного мовлення.


^ АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • лінгвістичні умови вживання суфіксів;

 • значення і написання суфіксів.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ВМІТИ

 • виокремлювати у словах суфікси;

 • правильно вимовляти і записувати слова із суфіксами;

 • за допомогою суфіксів утворювати нові слова;

 • пояснювати значення суфіксів;

 • виявляти та виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. - К.: Вища шк., 2002.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2001.

 5. Сучасний український правопис. Практичний довідник. Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 192с.

 6. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера,2000. – 688с.

 7. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.: Осві­та, 2002.

 8. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003.
1^ 0.1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК-ИЧОК-,

-ИЧК-

Що походять від слів із суфіксами

ик-, -иц-

вогничок (вогник),

кошичок (кошик),

вуличка (вулиця),

паличка(палиця)

-ИВ-

Що вживається для вираження збірних понять, які означа­ють матеріал або продукт праці

вариво, добриво,

куриво, меливо,

мереживо,

місиво, морозиво,

паливо,

печиво, прядиво;

АЛЕ: марево (не матеріал і не продукт праці)

-ИК-,

-НИК-,

-ІВНИК-,

-ЧИК-

-ЩИК-


Після приголосного

братик, вузлик, передовик;

гірник, кулеметник;

газівник, працівник;

хлопчик, прапор­щик

-ИСЬК-,

-ИЩ-

В іменниках із переважно емоційно-негативним відтінком у значенні


хлопчисько, бабище, вогнище

-ИР-,

-ИСТ-,

-ИЗМ-


У словах іншомовного походження після

«д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р»

бригадир, командир; бандурист, дантист, пейзажист, класицизм, педантизм, тероризм

-ИН-

У присвійних прикметниках, утворених від іменників І відміни, після приголосних (крім «Й»)

Галин, Колин, Юлин,

свекрушин, тітчин

-ЕЧОК-,

-ЄЧОК-,

-ЕЧК-,

-ЄЧК-


У словах із зменшено-пестливим значенням

вершечок, мішечок, краєчок; діжечка, копієчка, Марієчка, річечка; віконечко, словечко, яєчко

-ЕВ-

Тільки в слові


МАРЕВО

-ЕН-,

-ЄН-

В іменниках середнього роду, що означають живі істоти

вовченя, гусеня, чаєня

-ЇСЬК-,

-ЇЩ-,

-ЇВК-,

-ЇР-,

-ЇЗМ-,

-ЇВН-


  • Після голосного;

  • У словах іншомовного походження після голосних;

  • При творенні жіночих імен по батькові від імен на «Й».

гноїсько, побоїще, маївка;

акмеїст, героїзм, конвоїр;

Гордіївна, Сергіївна, Юріївна

^ ПРАВОПИС СУФІКСІВ

ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

-ИНН-,

-ІНН-,

-АНН-,

-ЯНН-

В іменниках середнього роду, що означають збірні поняття

^ Картоплиння, гарбузиння

-ЕН-

В іменниках середнього роду, що означають живі істоти

^ Вовченя, гусеня

В іменниках середнього роду, утворених від дієслів із голосним основи «И», «І»

^ Горіння, ходіння

-ЕН-,

-АН-

У дієприкметникових суфіксах із наголосом на основі

^ Ба'жаний, незлі'чений, неоці'нений

В іменниках середнього роду, утворених від дієслів із голосним основи «А», «Я»

^ Зростання, сприяння

-ИН-

У прикметниках із значенням присвійності, утворених від назв тварин, після приголосних

(крім «Р»)

^ Качиний, орлиний, голубиний

-АНН-,

-ЕНН-

У прикметникових суфіксах із наголосом на суфіксі для підкреслення найвищої міри ознаки

Несказа'нний, нездійсне'нний, невблага'нний

^ 10.2.ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Вправа 110. Утворити нові слова за допомогою зазначених суфіксів, пояснити їх правопис. Якого значення вони надають словам?


а) -очк-, -ечк- (-єчк-), -ичк- (іменники):

півник, берег, внук, пластинка, сумка, Рая, доня, вікно, блюд­це, круг, волосся, ім'я, сучок, батько, канарейка, трудівниця, криниця, пшениця, хмара, торба, шматок, книга, сім'я, здоро­в'я, першокласниця, племінниця, племінник, кришка, сонце, літо, вулиця, шпаківниця, розумниця, Оля, Галя, тітка, жартів­ниця, суниця, порадниця, серце, кішка, стрічка, сито;


б) -ое-, -ев- (-єв-) (прикметники):

ялинка, кизил, черешня, соя, дуб, верба, граб, слива, вишня, яблуня, мальва, ромашка, щавель, квасоля, жолудь, радій, гелій, магній, калій, тюль, мітинг, підсумок, лозунг, лід, нікель, мар­ля, бязь, емаль, фланель, алюміній, натрій, мазь, шарж, хвощ, борщ, матч, замша, душ, ківш, помаранч, овоч;


в) -ив-, -ев- (іменники):

пекти, мережити, палити, морозити, марити, прясти, плести, місити, варити;


г) -уват- (-юват-) (прикметники):

блакитний, сірий, червоний, сирий, зелений, сизий, корич­невий, синій, чорний, рожевий, смачний, кислий, солоний, гіркий, гострий, тупий, далекий, густий, пізній, жовтий, малий, великий.


Вправа 111. Запишіть слова у дві колонки залежно від правопису букв -н- чи -нн- у кожному слові.

Засніже...ий, нагромадже...ий, дарова...ий, погаше...ий, виїждже...ий, заслуже...ий, незбагне…ий скопійова...ий, збудова...ий, сформульова...ий, нездо'ла...ий, нездола...ий, неоці'не...ий, неоціне...ий, невблага...ий, неска'за...ий, несказа...ий, нескі'нче…ий нескінче...ий, скля…ий, да...ий, дерев'я...ий, натхнен...ий, організова...ий, незрівня...ий, олов'я...ий відда...ий, розпрода...ий, згуртова...ий, греча...ий, написа...ий, лебеди...ий, воззєдна...ий, роззброє...ий, безсо...ий, беззахис...ий, зібра...ий, жада...ий, стара...ий, вихова...ий, числе...ий, шале...ий, довгожда...ий.


Вправа 112. Переписати, вставити пропущену букву; виділити морфе­му, в якій вона вжита, обґрунтувати правопис.

1. Очі лише матер...ні світилися, як два мал...н…кі сон..чка теплі. 2. Коли поминули село, я йшов не оглядаючись. А тоді не втерпів — обернувся і помахав верб...чкою. 3. Раніше я не раз подумував бодай кра...чком ока глянути на Керч. 4. Ми вийшли на вулицю й опинилися біля будин..чка з вишнями. 5. У кожного є батько-мати, чий корінь сягає в сиву глиб...ну століть, а ти лише верш...чок ніжний, якому рости й бути. 6. На смуж...чці озим...ни коні пасуться. 7. М'як...нькі такі цукерки, цук­ром посипані, і повидл...чко всередині (3 тв. О. Міщ.). 8. Ха­зяйка сіла коло вікон...чка, щось латаючи. 9. Ганні дуже захоті­лося мати корову, але це було неможливо: спромоглися тільки на тел...чку (Груш.). 10. Кінець садиби в Ягора ще збереглась левада, там сіна коп...чка, очерету кущ і жита смуж…чка, про яке він каже: «Жит...чко». 11. Тільки гребни землю рукою, там уже ворушиться пісок, твориться вод…чка! (Гонч.). 12. Дві Ок­сан...чки-сестр...чки між кульбабами сидять (А. Костецький). 13. На добраніч, мої лял…чки, мої зайч...ки і ведмед...ки. По­заплющуйте свої віч...н...ки та постулюйте свої вуст...н...ка, ніж..н…ки протягніть, спіть (Чер.). 14. Ой стріч...чка до стріч...чки, мережаю три ніч...н…кі. 15. Мов лас…чка з кубел...чка, на світ божий виглядала з того Києва (Т. Ш.). 16. Щось є чаклунське в таємничості нічного цвітіння, в місячнім мар...ві й тиші цих світлих акаці...вих ночей (Гонч.). 17. Блякле світло довго про­диралося крізь плет...во хмар (Соб.). 18. В небі, як тонкі мереж…ва, пливли прозорі хмарки (Панч). 19. На ранок вийде Катря на вгород до куреня по пал…во, гляне — як туманом заслало (Гол.). 20. Поле спало під снігом, вже готове прийняти в себе блискучі голуб…ваті зерна й потому спалахнути синіми вогни­ками (Ю. Мартич).


Вправа 113. Записати, утворити від дієслів-інфінітивів пасивні діє­прикметники, позначити в усіх наголос, виділити спільний для обох форм суфікс; підкреслити слова, в яких відбулися зміни в суфіксі, обґрунтувати їх.

Запропонувати, скопіювати, збудувати, розмалювати, опи­тувати, висвітлювати, оголошувати, вимірювати, здійснюва­ти, зачарувати, остуджувати, узгоджувати, виконувати, розфар­бувати, повторювати, змайструвати, змінювати, розрекламу­вати, зіпсувати, мобілізувати, наповнювати, розташувати.


Вправа 114. Утворити від поданих слів чоловічі й жіночі імена по батько­ві, записати, виділити суфікси, усно пояснити вживання їх. Поєднати утво­рені слова з чоловічими й жіночими іменами.

^ ЧОЛОВІЧІ ІМЕНА ПО БАТЬКОВІ

ЖІНОЧІ ІМЕНА ПО БАТЬКОВІ

-ОВИЧ-

Вікторович, Васильович

-ІВН- , -ЇВН-

Геннадіївна, Іванівна

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ: Ілліч, Кузьмич (Кузьмович), Лукич, Миколайович (Миколович), Савич (Савович), Хомич (Хомович), Якович


Зразок запису: Петро — Марія Петрівна, В'ячеслав Петрович.


Володимир, Михайло, Микола, Лука, Ілля, Ігор, Анатолій, Сергій, Віталій, Віктор, Владислав, В'ячеслав, Сава, Василь, Андрій, Прокіп, Микита, Терентій, Пантелеймон, Кузьма, Влас, Олексій, Дмитро, Аркадій, Григорій, Олександр, Павло, Ла­зар, Тодось.


Вправа 115. Записати слова групами з однаковим суфіксом, вставляю­чи на місці крапок потрібні букви, позначити суфікси. До кожної групи слів додати по два аналогічні приклади.

Шовк...вий, пальт...вий, гутаперч…вий, марш...вий, шарж...вий, хвощ...вий, морж...вий, перц…вий, песц...вий, діагонал...вий, марганц…вий, каракул…вий, лосос…вий, алюміні…вий, магні...вий, кеп...чка, мам...чка, тат…лко, бат...чко, кач...чка, по­л…чко, копі...чка, служн…чка, пал...чка, хлібн...чка, подвір'…чко, здоров'…чко, умінн...чко, іменн...чко, син…ватий, коричн…ватий, сір...ватий, тісн…ватий, велик…ватий, марин…ваний, консерви…­ваний, запрограм...ваний, спис…ваний, викон…ваний, запрес…­ваний, мереж...во, пал...во, мар...во.


Вправа 116.Перепишіть, уставляючи пропущені букви в суфіксах, поясніть їхній правопис.

1. Добрий борщ...к, та малий горщ...к (Народна творчість). 2. На небі сірим павут...нням снували хмари (М. Коцюбинський). 3. Сні­гом вікон...чко наше забило (П. Куліш). 4. Гус…нятко хотіло ви­глянути з бочки, та не дострибнуло (М. Вінграновський). 5. Біжить півн...чок із цебром (Народна творчість). 6. Дятел на старій груші в червонястій шап...чці з маленькою пал...чкою стукає та й стукає (М. Воробйов). 7. Ото сказав, як нож...чком відрізав (Народна твор­чість). 8. Пригнувшись, хлопч...к помітив на гілочці старої верби, що стояла поруч, якусь малесеньку пташ...чку (В. Іваненко).


Вправа 117. Перекладіть іменники українською мовою. Поставте наголоси в російських та українських словах. Визначте суфікси в словах.

Угольщик, рассказчик, грузчик, заказчик, бронебойщик, переписчик, переводчик, носильщик, водитель, наладчик, бетонщик, слесарь, парикмахер, дирижер, сапожник.


Вправа 118. На місці крапок поставте е(є) чи о(ьо), йо.

Черешн...вий, оранж...вий, полудн...вий, вермішел...вий, взірц...вий, кизил...вий, коричн...вий, тін...вий, півоні...вий, замш...вий, марганц...вий, марш...вий, груш...вий, вогн...вий, деш...вий, ситц...вий, гутаперч...вий, черепах...вий, квасол...вий, алюміні...вий, свинц...вий, вол...вий, перц...вий, песц…вий, торц...вий, магні...вий, алич...вий, парч...вий, раді...вий, бо...вий, квітн...вий, емал...вий, овоч...вий, нул...вий, плеч...вий, ясен...вий, промен...вий, ключ...вий, га...вий, яблун...вий, чебрец...вий.


Вправа 119. За допомогою відомих вам суфіксів утворіть прикметники, пояс­ніть їхній правопис.

Привіт, глибина, правда, розмова, буряк, голова, книжка, сті­на, сонце, зірка, слово, корова, ведмідь, зло, голос, старанність, нога, велич, хвіст, гілля, хата, ледар, земля.


Вправа 120. Перепишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть правопис прикметників.

1. Старий січовик натхнув свою душу в молод...н...ку душу ону­ка. 2. Та на них (дошках) не лежало нічого — пустіс...н...кі, голіс…н…кі, як та гола та дебела жердка. 3. Грицько скинув із спини торбину з сухарями, лихен...ку свитину та не крас…в…н…кі чо­боти. 4. Подмухав вітерець леген...кий, за слівцем шептав слів­це; з рідних яблунь цвіт білен...кий обсипав мені лице. 5. Темна ніч, вітрець тих…с…н…кий зашумів у моїм вікні; дощик капає дрібн…с…н…кий, в сер…це падає мені. (Панас Мирний).


Вправа 121. Уставляючи, де потрібно, пропущені букви «Н» або «НН», запишіть слова у дві колонки: а) ті, у яких подвоюється буква н; б) ті, у яких пишеться одна буква н. Поясніть правопис прикметників.

Зверше...ий, безви...ий, качи...ий, мерзе...ий, глибоче...ий, змете...ий, кі...ий, нежда...ий, притама...ий, неподола'...ий, неподола...ий, несказа'...ий, неска'за...ий, єди...ий, проведе...ий, благослове...ий, чаву...ий, мураши...ий, ра...ій.


Вправа 122. Перепишіть речення, підкресліть прикметники та дієприкмет­ники. Поясніть їхній правопис.

1. Розпечене сонце на заході вже шубовснуло в Дніпро. 2. Дід не кидав надії піймати водяного розбійника, та одного разу він по­вернувся з річки спітнілий з переляку (О.Довженко). 3. Стояла рання весна, земля протряхає, над смородом війни поснувався хвилюючий подих ожилої природи (Ю. Яновський). 4. На лісовій галявині стояла крита очеретом хата. Біля хатини прихилив­ся зроблений із хворосту і обмазаний глиною сарайчик (О.Дов­женко). 5. Над поріділими лісами підіймалась і темно-синіми клаптями розповзалась підворушена ніч (М. Стельмах).


Вправа 123.На місці крапок поставте пропущені літери е, є, и, і.

Всяч...на, велич...на, печ...во, город...на, намист...чко, струж...чка, бат...чко, подуш...чка, множ...на, пташ...чка, копі...чка, юш...чка, пал...чка, серед...на, книж...чка, га­ляв...на, сит...чко, буз...на, стеж...чка, мереж...во, вікон...чко, вул...чка, дощ...чка, запад...на, петруш...чка, пал...во, дяд...чко, пряд...во, лож...чка, тіст...чко, вар...во, блюд ...чко, котуш...чка, мар...во, міс…во, свіж...на, вогн…ще, ліхтар…ки, плет…во, хвил...чка, дол…нька, кринич...нька, водич...нька, спом...ни, глиб…на, горл...чка, горл...чко.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11

1   2   3   4   5   6Схожі:

Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconРозробка практичних занять з української мови для 9-11 класів Учитель: Миколаївської гімназії №2 Чернікова Н. В
Орфографія це історично сформована й уніфікована система правил, що визначають написання слів згідно з усталеними нормами, а також...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconКонспект уроку української мови у 3 класі Тема. Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників Мета
Мета. Закріпити навички правопису власних і загальних іменників, вміння виділяти іменники серед інших частин мови через правильно...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconСловотвір орфограма,,Літери
Позначте рядок, у якому всі утворені від прикметників іменники писатимуться через –щ
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon— Яка орфограма у словах? м'ята
Тема Апостроф. М'який знак Зупинка «Поміркуй»: проблемно-пошукова робота-спостереження над мовним матеріалом
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon«добрик шукає друзів»
Спарти була направлена на виховання воїнів. Найжорстокіші режими знаходили виправдання своїм діям у суспільній моралі. Нині люди...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconКультурна спадщина Українського козацтва
З нагоди 520 річниці Українського козацтва в Миколаєві 19 жовтня 2012 року відбулася науково-практична конференція на тему :«Українське...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconПодорож до музею українського весілля
У день великого християнського свята Різдва Пресвятої Богородиці 2008 року у будинку культури села Великі Будища відкрито сільський...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconСторіччя українського скаутингу
У період з 28. 04. по 02. 05. 2012 студенти Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна» брали участь у Всеукраїнському...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconВідродження українського козацтва 24. 02. 2012 Тетяна Степанова
На базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» 24 лютого відбулися збори учасників обласної...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconФорма проведення: інтелектуальне змагання. Тема
Орфографія” і “Морфологія”, знання з теорії літератури, текстів художніх творів українського письменства, відомості з народознавства;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи