Українська література 11 клас І семестр icon

Українська література 11 клас І семестрНазваУкраїнська література 11 клас І семестр
Дата конвертації21.05.2013
Розмір80.64 Kb.
ТипДокументи
джерело

Українська література 11 клас І семестр
Зміст навчального матеріалу

Дата

1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр.

ВСТУП


Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття “розстріляне відродження”, домінування соцреалістичної естетики в19 30-ті роки.

ТЛ: “розстріляне відродження”.

2ПОЕЗІЯ

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.
3

Павло Тичина


Арфами, арфами...” (нап.), “О панно Інно...” (нап.), “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері…”, “Пам’яті тридцяти”

Найбільший модерніст 20-х років. Звернення до “вічних” тем, культура віршування, потужне ліричне “Я” як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен “кларнетизму”. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Сонячні кларнети»). Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну (“Пам’яті тридцяти”).

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.
4

Виразне читання віршів №1
5

Літературний авангард (Михайль Семенко)

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х років. Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція класичної форми (“Бажання”, “Місто”, “Запрошення”)

ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

6

Київські «неокласики». Микола Зеров («Київ − традиція»), Максим Рильський (“Молюсь і вірю...”, “Солодкий світ!..”) (нап. на вибір)

Група київських “неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Приналежність до групи М. Зерова, М. Р ильського. Різногранний творчий шлях митців. Філософічність, афористичність їхньої лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність.

ТЛ: філософічність, сонет.
7


Євген Плужник

Для вас, історики майбутні...”, Вчись у природи творчого спокою...”, “Ніч... а човен – як срібний птах!..”, “Річний пісок...” (нап. на вибір)

Один із провідних поетів “розстріляного відродження”. “Громадянський інтим”, сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.8

Виразне читання віршів №2
9

Контрольна робота №1 з теми «Поетична творчість П.Тичини, М.Семенка, М.Зерова, М.Рильського, Є.Плужника»(т)
10
ПРОЗА


Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.
11

Микола Хвильовий (М. Фітільов)

“Я (Романтика)”

Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у проведенні дискусії 1925-1928 рр. Тематичне і стильове розмаїття його прози. “Я (Романтика)”—новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.
12
Григорій Косинка (Г. Стрілець)

“В житах”


Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. “В житах” -- зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість.

ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.
13

Юрій Яновський


^ Подвійне коло”, “Дитинство”, “Шаланда в морі”

(з роману “Вершники”)

Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах “Вершники” як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель». Умовність зображення (“Подвійне коло”), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті (“Дитинство”). Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку (“Шаланда в морі”).

ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.
14

РЗМ (у) №1 Навчальний міні - твір за романом «Вершники» «Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.»
15


16

Валер’ян Підмогильний

“Місто”


Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення “цілісної” людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.

ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.17

Остап Вишня (Павло Губенко)


^ Моя автобіографія”, “Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.

ТЛ: усмішка.18


РЗМ (п) №2 Написання усмішки19


^ Контрольна робота №2 з теми: «Проза 20-30-х років. Творчість М.Хвильового, Ю.Яновського, Остапа Вишні» (відповіді на питання)
20

ДРАМАТУРГІЯ


Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій “корифеїв”, зарубіжної класики і модерної драматургії.
21

Микола Куліш

“Мина Мазайло”


Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах .

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.
22

Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси у наш час.

ТЛ: сатирична комедія.

Підготовка до домашнього твору
23

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ.

Література в Західній Україні (до 1939 р.)

(огляд)

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої.
24

25

Богдан-Ігор Антонич

Автопортрет”, “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Дороги”, “Різдво” (2 вірша на вибір)

Життя і творчість. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.

ТЛ: міфологізм, асоцітивність.
26

27

Осип Турянський

Поза межами болю”

Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

ТЛ: поема у прозі.
28

Контрольна робота №3 з теми «Література в Західній Україні» (класний твір)
29

ЛРК
30

ПЧ Улас Самчук «Марія»
Схожі:

Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська література 11 клас ІІ семестр 2011-2012 н р
Контрольна робота №4 з теми: «Еміграційна література, українська література 1940-1950 рр.» (тести)
Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська література 6 клас І семестр
Календарно-обрядові пісні весняного та літнього циклу. Веснянка «весняночка-паняночка». «Пісенька житнього віночка»
Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська література 5 клас І семестр
Прислів'я та приказ­ки. Загадки. Скоро­мовки (напам’ять кілька прислів’їв та приказок)
Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська література 7 клас 2 семестр 2011-2012 н р
Г. Тютюнник «Климко». Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти,чуйності. Турботи про рідних. Тл. Художня деталь
Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська література 8 клас І семестр
«Ой та зажурились стрільці січовії». Т. Л. Поглиблення поняття про народну лірику та її основні жанри. Стаття О. Кошиця «Про українську...
Українська література 11 клас І семестр iconУрок української літератури 11 клас Учитель І категорії Чистенського нвк «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів гімназія»
Тема. Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року). (Огляд)
Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська мова І література у 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова І література»
«Українська мова і література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови і літератури в...
Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська література 5 клас
Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...
Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська мова 5 клас ІІ семестр 2011-2012 н р
Основні випадки чергування у-в, і-й, зі-із. Виявлення та усунення порушень милозвучності мови
Українська література 11 клас І семестр iconУкраїнська мова 8 клас І семестр
Рзм(у)№1 Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки. Контроль усного твору
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи