Бондаренко Вікторія icon

Бондаренко ВікторіяНазваБондаренко Вікторія
Дата конвертації26.05.2013
Розмір123.66 Kb.
ТипДокументи
джерело

mp900399551


Тема досвіду

Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів при вивченні англійської мови


c:\documents and settings\admin\рабочий стол\ljcdsl hj,jnb\mp900400979.jpgБондаренко

Вікторія

Павлівна

Вчитель англійської мови

Харківська спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №18

Харківської міської ради Харківської області№ 021 (2).jpg

^ Педагогічне кредо

 • The secret of education lies in respecting the pupil.”

Ralph Waldo EmersonПрізвище, ім’я, по батькові

Бондаренко Вікторія Павлівна

Освіта

У 2008 році закінчила Харківський Національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури

Посада і місце роботи

Вчитель англійської мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області

Кваліфікація

«Магістр»

Педагогічний стаж

6 років

Стаж роботи в навчальному закладі

6 років

Предмет, який викладаю

англійська мова

Методична робота

Член ШМО

Навантаження

18,5 годин

mp900316880.jpg

Веб-публікаціїМетодична діяльність на шкільному рівні

ШМО вчителів англійської мови

Відвідую і виступаю, ділюсь досвідом роботи

Участь у роботі педагогічної ради

Відвідую і виступаю, ділюсь досвідом роботи

Проблемні семінари, конференції, тренінги, круглі столи тощо

Беру участь

^ Методична діяльність на районному рівні

РМО вчителів предметників

Відвідую і виступаю, ділюсь досвідом роботи

Проблемні семінари, конференції, круглі столи тощо

Беру участь в організації

Тренінги

Беру участь

^ Актуальність досвіду

Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі стало предметом зацікавлених дискусій педагогів, філологів та батьків.

У наш час все більше розширюються зв'язки України із зарубіжними країнами, й інтерес до вивчення іноземної мови невпинно зростає. У методиці викладання іноземної мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів. Отже, предметом дослідження є гра, а саме рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів при вивченні англійської мови

Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок й умінь відбувається шляхом й завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності, а процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування. Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, дуже важко. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи.

Про навчальні можливості ігор відомо досить давно. Більшість відомих педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор в процесі навчання. Угрі проявляється дуже добре та іноді несподівано здібності людини, особливо дитини. У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти пізнають світ. Без гри дітям жити нудно, нецікаво. За вмілого відокремлення гра може стати незамінимим помічником педагога.

Актуальність полягає в тому, що в методиці викладання іноземної мови все ще не висвітлено всі питання навчання іноземної мови на молодшому етапі та гостро стоять питання, як допомогти дитині як можна скоріше перебороти мовний бар’єр та привити йому любов до іноземної мови.

^ Теоретична база

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)» тощо.

Більшість учнів оцінюють ігри позитивно, вбачаючи в них велику практичну користь. Це доводиться результатами досліджень Е. С. Аргустанянц, О. А. Колесникова, Г. М. Фролова, О. В. Шадрина і закордонних фахівців, таких як J. С. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М. Knight .

Вчені вважають, що оволодіння формами усного іншомовного спілкування можливо тільки за допомогою ігор, причому успішність гри залежить від рівня і старанності її підготовки, правильності організації, регулярності застосування даного прийому навчання і, звичайно, від майстерності вчителя і його відданості своїй справі.

^ Сутність досвіду

Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал використання рольової гри як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів при вивченні англійської мови.

Об’єктом досвіду виступає процес використання рольової гри як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів при вивченні англійської мови.

Предмет досвіду -рольова гра.

Методи дослідження проблеми:

 • спостереження, аналіз;

 • розробка науково-методичних матеріалів з проблеми;

 • впровадження рольової гри під час навчальних занять;

 • запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час уроку, самоаналізу, взаємоаналізу;

 • розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;

 • моніторинг якості навчальних досягнень учнів;

 • узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження;

Завдання досвіду:

 1. Виявити можливості використання рольової гри для формування комунікативної компетентності учнів під час викладання англійської мови.

 2. Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання рольової гри у процесі формування компетентної особистості.

^ Гіпотеза досвіду

Якщо систематично використовувати на уроках рольові ігри, то можна очікувати якісного формування комунікативної компетентності в учнів, що в свою чергу сприятиме:

 1. продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання;

 2. збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів;

 3. підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів.

^ Опис досвіду роботи

Учитель – людина,

яка може робити важкі речі легкими.

Ральф Волдо Емерсон


Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання - сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Я працюю над проблемою «Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів при вивченні англійської мови» . Гра – це діяльність, гра – це життя людини, тому очевидні переваги використання ігрових технологій в освіті.

Формування ключових компетенцій відбувається на кожному уроці. Для забезпечення широкого спектру умінь, навичок, практичного застосування набутих знань, добираю систему уроків: уроки-лекції, уроки-захист проектів, уроки закріплення знань і звичайно ж використовую різноманітні види рольових ігор.

Вивчаю питання роботи з обдарованими учнями. Вирішую завдання розвитку творчої особистості як невід’ємної умови соціалізації школярів. З цією метою створюю на уроках умови для творчого розвитку особистості, розвиваю провідні компетенції, сприяю формуванню інтересу до предмета, бажання втілити на практиці здобуті теоретичні знання. Намагаюся створити на уроках атмосферу співробітництва, зацікавленості у отриманні кінцевого результату. Виховую шанобливе ставлення до рідної та іноземної мови і культури.

Беру участь у роботі шкільного і районного методичних об’єднань учителів англійської, виступаю з доповідями.

^ Результативність впровадження досвіду ми можемо спостерігати проглянувши моніторинг навчальних досягнень учнів з англійської мови

Практична реалізація досвіду


Приклади практичного використання методів та прийомів рольової гри на уроках англійської мови та теоретичне підґрунтя ми систематизували в методичній роботі «Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів при вивченні англійської мови»

Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані вчителями англійської мови  при плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу з предмету, в організації роботи з обдарованими учнями, в діяльності творчих груп тощо.

^ Висновки та результативність

На сучасному етапі розвитку методики існує багато методів викладання іноземної мови. Але найбільш результативним та дієвим методисти називають природний метод, тобто навчання іноземної мови проходить за тих же умов, що й засвоєння рідної мови

Враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, найоптимальнішим способом початкового навчання є ігрова ситуація.

Гра – це один з найдавніших, до тепер актуальних методів навчання. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку гра має виключне значення: гра для них – це навчання, праця, серйозна форма виховання

У різних системах навчання грі відводиться незвичайне місце. Визначається це тим, що гра відповідає природі дитини. Дитина від народження і до зрілості приділяє велику увагу іграм. Діти із задоволенням самі вигадують ігри, за допомогою яких найбанальніші, побутові речі переносяться в особливий та цікавий світ пригод.

Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватись, рухатись, учитель забезпечує умови для вивчення іноземної мови. Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття і пам'яті. Оскільки гра, що охоплює елемент змагання, мотивує мовленнєву діяльність, а мотиви – це чинники активізації психічних процесів, то вона позитивно впливає на психічний розвиток дитини. Гра сприяє розвитку класифікуючого сприйняття, довільної уваги і пам'яті, а також мови, виробленню вміння спілкуватися, інтелектуальному зростанню

Завдання педагога полягає в тім, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинний постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на уроках іноземної мови.

Ігри допомагають спілкуванню, сприяють передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім того, що ігри мають величезну методичну цінність, вони просто цікаві як учителю, так і учню.

Більшість учнів оцінюють ігри позитивно, вбачаючи в них велику практичну користь. Це доводиться результатами досліджень Е. С. Аргустанянц, О. А. Колесникова, Г. М. Фролова, О. В. Шадрина і закордонних фахівців, таких як J. С. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М. Knight Вчені вважають, що оволодіння формами усного іншомовного спілкування можливо тільки за допомогою ігор, причому успішність гри залежить від рівня і старанності її підготовки, правильності організації, регулярності застосування даного прийому навчання і, звичайно, від майстерності вчителя і його відданості своїй справі.

Прийом гри має безсумнівну дидактичну цінність, адже гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також ламанню психологічних бар'єрів, як у самому класі, так і між класом і педагогом.

Одна і таж гра може бути використана на різних етапах уроку. Але все залежить від конкретних умов роботи викладача. Тільки треба пам’ятати, що при всій привабливості та ефективності ігор необхідно мати почуття міри, в іншому випадку вони втомлять учнів і втратять свіжість емоціональної дії.

Знайомлячись з тою чи іншою грою, викладач повинен добре зрозуміти її. Якщо буде театралізована дія, треба продумати деталі костюма та реквізиту – вони зроблять гру більш повноцінною та переконливою. Якщо це ігрова вправа, то все залежить від емоціональності викладача. Більшість ігор побудовані на змаганні.

Звичайно, урок іноземної мови – це не тільки гра. Довіра та не примусове спілкування між учнями та викладачем, яке виникло завдяки загальній ігровій атмосфері та самим іграм, дозволяють викладачу розмовляти на серйозні теми, обговоренню любих реальних ситуацій.

Таким чином, гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння ім. Гра - це могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.


Моніторинг

навчальних досягнень учнів з англійської мови


mp900439373.jpgСхожі:

Бондаренко Вікторія iconБондаренко Дмитро Володимирович
Бондаренко Дмитро Володимирович. Моделювання динамічних процесів в електроінжекційних напівпровідникових лазерах: дис канд техн наук:...
Бондаренко Вікторія iconЄвроконтакт-2013: як урятувати світ за допомогою маркерів І кольорового паперу вікторія Скрипник, Медіа-центр Університету «Україна». Фото: Олександр Калюжний, Вікторія Радкевич, Анастасія Ткаченко, Ірина Пономаренко, Юліан Томек
«Спілкою громадських організацій інвалідів Києва», розвивали комунікативні навички, пізнавали світ. До реабілітаційних заходів у...
Бондаренко Вікторія iconБондаренко Алексей Владимирович

Бондаренко Вікторія iconМ. Єнакієве 2007 рік розділ 1
Комунальне підприємство Єнакієвської міської ради „Вікторія”, іменоване надалі „Підприємство”, діє на підставі статуту Комунального...
Бондаренко Вікторія icon247 Потфолио вчителя Бондаренко ю н

Бондаренко Вікторія iconЕмоційне вигорання персоналу (тренінг тривалість якого складає 10 годин ) Тренер – Назаревич Вікторія В’ячеславівна
Тренер – Назаревич Вікторія В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, керівник школи тренерської майстерності,...
Бондаренко Вікторія iconНаказ №309 Про припинення дії наказу відділу освіти від 28. 01. 2010 року №65-к «Про закріплення службового автомобіля за Бондаренко Т. А.» З метою впорядкування роботи службового автотранспорту відділу освіти наказую
Припинити з 01 червня 2012 року дію наказу відділу освіти від 28. 01. 2010 року №65-к «Про закріплення службового автомобіля за Бондаренко...
Бондаренко Вікторія iconМайорчикова Вікторія Вікторівна 2009-2010 навч рік Автор: учитель української мови та літератури Мар'їнської зш 1-111 ст. №2 Майорчикова Вікторія Вікторівна. Асоціативні завдання на урок
Асоціативні завдання на уроках мови як засіб розвитку активної мисленнєвої діяльності учнів
Бондаренко Вікторія iconСтудентка Університету «Україна» Вікторія Скрипник – майбутній журналіст і поетеса Світлана Патра, журналіст Імідж-центру Університету «Україна»
Итуту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка (заочна форма навчання). У вищих навчальних закладах дівчина...
Бондаренко Вікторія icon«Ринок нерухомості як сегмент економіки держави»
Модератор – О. Бондаренко. Президент fiabci – Україна, кандидат філологічних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи