Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики icon

Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізикиНазваВикористання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики
Дата конвертації03.06.2013
Розмір93.45 Kb.
ТипДокументи
джерело

Донецький навчально-виховний комплекс № 114 – Школа інформаційних технологій

Використання ІКТ в проектної діяльності учнів на уроках фізики
В основі організації проектної діяльності учнів лежить метод учбового проекту — це одна з особово орієнтованих технологій, спосіб організації самостійної діяльності учнів, направлений на рішення задачі учбового проекту, інтегруючий в собі проблемний підхід, групові методи, рефлексії, презентативні, дослідницькі, пошукові та інші підходи.

Учбовий проект з погляду учня — це можливість робити щось цікаве самостійно, в групі або самому, максимально використовуючи свої можливості; це діяльність, що дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, прикласти свої знання, принести користь і показати публічно досягнутий результат; це діяльність, направлена на вирішення цікавої проблеми, сформульованої що самими вчаться у вигляді мети і завдання, коли результат цієї діяльності — знайдений спосіб вирішення проблеми — носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що вельми важливе, цікавий і значущий для самих відкривачів.

Учбовий проект з погляду вчителя — це інтеграційний дидактичний засіб розвитку, навчання і виховання, яке дозволяє виробляти і розвивати наступні компетентності старшокласника:

 • аналізу проблемного поля, виділення підпроблем, формулювання провідної проблеми, постановка завдань;

 • цілєполягання і планування діяльності;

 • самоаналіз і рефлексія (самоаналіз успішності і результативності вирішення проблеми в рамках проекту );

 • презентації діяльності і її результатів;

 • готувати матеріал для проведення презентації в наочній формі, використовуючи для цього спеціально підготовлений продукт проектування;

 • пошуку необхідної інформації, її систематизації і структуризації («вичленення» і засвоєння необхідного знання з інформаційного поля);

 • застосування знань, умінь і навиків в різних, у тому числі і нестандартних ситуаціях;

 • вибору, освоєння і використання технології адекватної проблемної ситуації і кінцевому продукту проектування;

 • проведення дослідження (аналізу, синтезу, висуненню гіпотези, деталізації і узагальненню).


^ Основні вимоги, які пред'являються до навчальних проектів

 1. Наявність значущої проблеми/завдання (дослідницькою, інформаційною, практичною), що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку її рішення;

 2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

 3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;

 4. Структуризація змістовної частини проекту (з вказівкою поетапних результатів);

 5. Використання дослідницьких методів


Види навчальних проектів, які існують в освітній практиці

 1. За характером домінуючій в проекті діяльності:

 • Дослідницький проект. Він включає обґрунтування актуальності вибраної теми, позначення завдань дослідження, обов'язкове висунення гіпотези з подальшою її перевіркою, обговорення отриманих результатів. При цьому використовуються методи сучасної науки: лабораторний експеримент, моделювання та інші.

 • Інформаційний проект направлений на збір інформації про якийсь об'єкт, явище з метою її аналізу, узагальнення і уявлення для широкої аудиторії.

Виходом такого проекту часто є публікація в ЗМІ, в т.ч. в Інтернеті.

 • ^ Творчий проект припускає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театралізації, відеофільми і тому подібне

 • ^ Ролевий /ігровий/ проект. Беручи участь в нім, проектанти беруть на себе ролі літературних або історичних персонажів, вигаданих героїв і тому подібне. Результат проекту залишається відкритим до самого закінчення. Чим завершиться судове засідання? Чи буде дозволений конфлікт і поміщений договір?

 • ^ Практико-ориентированный проект націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника. Продукт заздалегідь визначений і може бути використаний в житті класу, школи, мікрорайону, міста, держави. Палітра різноманітна — від навчального посібника для кабінету фізики до пакету рекомендацій по відновленню економіки Росії. Важливо оцінити реальність використання продукту на практиці і його здатність вирішити поставлену проблему.

 1. По наочно-змістовній області:

 • моно проект, в рамках однієї області знань

 • між наочний проект, на стику різних областей

 1. По характеру координації проекту:

 • безпосередній (жорсткий, гнучкий)

 • прихований (неявний, такий, що імітує учасника проекту, характерний для телекомунікаційних проектів)

4. По характеру контактів (серед учасників однієї школи, класу, міста, регіону, країни, різних країн світу)

 1. По кількості учасників проекту (індивідуальний, парний, груповий, колективний, масовий)

 2. ^ За тривалістю проекту (міні-проект (на 1 урок), короткостроковий (4-6 уроків), тривалий (місяць, чверть, навчальний рік і тому подібне))


Організація проектної діяльності учнів

У найзагальнішому вигляді організація проектної діяльності учнів включає наступні етапи:

1 етап - занурення в проблему;

2 етап - організація діяльності

3 етап - здійснення діяльності

4 етап – презентація результатів, самооцінка і самоаналіз.

Етап

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

1- занурення в проблему

Формулює:

 • проблему проекту

 • мету і завдання

Здійснюють:

 • особове привласнення проблеми

 • ухвалення, уточнення і конкретизацію мети і завдання

2 - організація діяльності

Пропонує:

 • спланувати діяльність за рішенням завдань проекту (встановити «робочий графік»)

 • при організації групової работы- розподілити амплуа і обов'язки в групах (наприклад, аналітик, ініціатор, генератор ідей і/або новатор, реаліст, оптиміст, песиміст і тому подібне)

 • можливі форми представлення результатів проекту

Здійснюють:

 • планування роботи

 • розбиття на групи і розподіл ролей в групі

 • вибір форми і способу представлення інформації

3- здійснення діяльності

Не бере участь, але:

 • консультує з потреби учнів

 • ненав'язливо контролює

 • орієнтує в полі необхідної інформації

 • консультує по презентації результатів

Працюють активно і самостійно:

 • по пошуку, збору і структуризації необхідної інформації

 • консультуються з потреби

 • готують презентацію результатів

4- презентації, самоаналіз і самооцінка результатів

Приймає підсумковий звіт:

 • узагальнює і резюмує отримані результати

 • підводить підсумки навчання

Оцінює

 • глибина проникнення в проблему;

 • залучення знань з інших областей;

 • довідність схвалюваних рішень, уміння аргументувати свої висновки, виводи;

 • активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;

 • характер спілкування і взаємодопомоги учасників проекту;

 • естетика оформлення результатів проведеного проекту;

 • уміння відповідати на питання, лаконічність і аргументація відповідей

Демонструють:

 • розуміння проблеми, мети і завдання

 • уміння планувати і здійснювати роботу

 • знайдений спосіб вирішення проблеми

Здійснюють:

 • рефлексію діяльності і результатів

 • взаємооцінку діяльності і її результативності


Презентація «кінцевого продукту» проектної діяльності учнів

Приведемо перелік можливих «продуктів» проектної діяльності:

 • Web-сайт;

 • Відеофільм;

 • Відеокліп;

 • Електронна газета;

 • Електронний журнал;

 • Дизайн - макет;

 • Модель;

 • Мультимедійний продукт;

 • Пакет рекомендацій;

 • Лист в ... ;

 • Прогноз;

 • Публікація;

 • Рекламний проспект;

 • Серія ілюстрацій;

 • Довідник;

 • Словник;

 • Стаття;

 • Сценарій;

 • Віртуальна екскурсія;

 • Розділи з неіснуючого підручника …

Оцінювання проектної роботи учнів

Вироблення системи оцінки проектних робіт вимагає попередньої відповіді на наступні питання:

— Чи передбачається включення самооцінки учасників проекту в загальну оцінку проекту?

— Чи передбачається присудження місць (I, II, III) або номінацій (за краще дослідження, за кращу презентацію і так далі)?

Критерії оцінки повинні бути вибрані виходячи з принципів оптимальності по числу (не більше 7-10) і доступності для учнів.

Очевидно, що критерії повинні бути відомі всім проектантам задовго до захисту.

^ Приведемо можливі переліки критеріїв оцінки проектних робіт:

Варіант1.

1) самостійність роботи над проектом;

2) актуальність і значущість теми;

3) повнота розкриття теми;

4) оригінальність вирішення проблеми;

5) презентація змісту проекту ;

6) використання засобів наочності, технічних засобів;

7) відповіді на питання.

Варіант2.

1) важливість теми проекту;

2) глибина дослідження проблеми;

3) оригінальність запропонованих рішень;

4) якість виконання продукту;

5) переконливість презентації.

Експертний лист для оцінки проектів

1. Назва проекту______________________________________

2. Автори проекту (ФІО, клас) _____________________

3. Система оцінки

Відповідність кожному критерію виражена в наступних балах.

 1. Найповніше відповідає даному критерію - 3 балу.

 2. Достатньо повно відповідає даному критерію – 2 бали.

 3. Частково відповідає даному критерію – 1 бал.

 4. Не відповідає даному критерію – 0 балів.^

Перша частина. Експертиза тексту проекту

Критерії оцінки розробленого проекту

бали


1. Значущість і актуальність висунутої проблеми
2. Необхідна і достатня глибина проникнення в проблему і залучення для її вирішення знань з різних областей науки і практики
3. Повнота і змістовність представленого проекту
4. Оригінальність вирішення проблеми
6. Оформлення проекту^
Загальна сума балів


Друга частина. Експертиза процесу реалізації проекту

^ Критерії оцінки процесу реалізації

бали


 1. Відповідність реалізації задуманому проекту
 1. Уміння внести корективи до реалізації проекту
 1. Уміння взаємодіяти з різними людьми в процесі реалізації
 1. Активність кожного автора проекту
Загальна сума балів

Третя частина. Експертиза захисту проекту
^
Критерії оцінки захисту проекту

бали

 1. Уміння розкрити суть реалізованого проекту і його основні результати
 1. Форма представлення проекту
 1. Уміння відповідати на питання: лаконічність і аргументація
Загальна сума балів

Головні достоїнства проекту:____________________________________________

Слабкі сторони проекту: _______________________________________________

Основний висновок експерта:___________________________________________

_____________________________________________________________________

Схожі:

Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconВикористання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики
Формування самоосвітньої діяльності учнів на уроках фізики шляхом використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики
Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconВикористання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики

Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconВикористання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики
Тема досвіду
Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconВикористання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики
Пк на заняттях з фізики І в позаурочний час ефективно забезпечує реалізацію індивідуального підходу до навчання. Сприяє реалізації...
Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconВикористання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики
Оптика – один з розділів фізики з великим наочним, виховальним та політехнічним значенням. Цьому у більшій мірі завдячує незвичайне...
Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconВикористання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики
Стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій приводить до значної перебудови інформаційного середовища сучасного суспільства,...
Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconПроектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови
В статті розглядаються питання, пов’язані з розробкою, призначенням та класифікацією мультимедійних презентацій як навчальних засобів...
Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconДосвід роботи вчителя фізики
...
Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики icon2. Ознайомити із прийомами розвитку творчої уяви
Трвз-педагогіки на уроках фізики. Тому вже декілька років я працюю над темою «Розв'язування відкритих задач на уроках фізики». Починаючи...
Використання ікт в проектної діяльності учнів на уроках фізики iconОрганізація проектної діяльності
«Організація особистіс-но зорієнтованої діяльності учнів через зв'язок урочної та позаурочної роботи» (січень 2002 р.) вивчення теоретичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи