Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже icon

Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст ужеНазваКонспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже
Дата конвертації08.06.2013
Розмір112.81 Kb.
ТипКонспект
джерело

Конспект уроку з історії України 11 клас.

Гмиря Н.О

Тема. Україна в другій половині 60-х – першій половині 1980-х років.


Мета: - поглибити зміст уже відомого учням матеріалу, упорядкувати й систематизувати його;

 • обговорити і зіставити різні точки зору;

 • розвивати уміння вільно обмінюватись думками, вести дискусію за певними правилами;

 • розвивати вміння формулювати власну думку, власний погляд на процеси другої половини 60-х – першої половини 1980-х років в Україні;

 • формувати навички роботи з історичними джерелами і вміння робити власні висновки;

 • виховувати свідомий патріотизм.

^ Тип уроку – урок творчого застосування знань і вдосконалення вмінь.

Метод – дискусія.

Обладнання: підручник, хрестоматія з історії України; атлас з історії України 10-11 кл.; роздавальний матеріал:

 • «Аналіз соціологічного опитування мешканців міста “Політичний портрет України другої половини 60-х – першої половини 80-х рр.”»;

 • «Оцінювання участі учасника дискусії»:

 • «Правила культури ведення дискусії»;

Публікації:

Амальрик Андрей «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года ?» //ж. Огонек;

«Народження і загибель Радянського комунізму» // Історія України 1999, №14, 16;

«Нотатки про українські революції» // Історія України 2002, №17;

«Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980- років» // Історія України 2000, №12;

«Україна у період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)» // Історія України 2002, №43;

«Феномен Щербицького: 17 років на чолі Компартії України» // Історія України 2000, №16.

^ Структура уроку.

I Організаційний момент.

II Мотивація навчальної діяльності учнів. Узагальнення, систематизація знань. Дискусія.

III Закріплення. Підсумки уроку.

IV Оцінювання.

V Аналіз уроку вчителем. Завдання до самоосвітньої діяльності.


^ Хід уроку.

I Організаційний момент.

Вступне слово учителя. Тема уроку «Україна в другій половині 60-х – першій половині 1980-х років». Це час коли Україна мала назву Українська радянська соціалістична республіка і входила до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Очолювали Союз: з 1964 по 1982 рр. «Герой Монгольской Народной Республіки, Герой Польской Народной Республіки, Герой Труда Монголии, Герой Республики Куба, трижды Герой Чехословакии, Герой Труда Вьетнама, четырежды герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. Трижды Герой Народной Республики Болгария, кавалер ордена Победы, кавалер восьми орденов Ленина, кавалер Золотой медали Мира им. Жолио - Кюри, Золотой медали Мира ООН, двух орденов Красного Знамени, ордена Богдана Хмельницкого, ордена Красной Звезды, восьми других советских орденов, Обладатель Почетного Золотого оружия с Гербом СССР, лауреат Международной Ленинской премии по литературе, полутора десятков других премий и золотых медалей, полусотни высших орденов многих стран социалистического содружества, Маршал Советского Союза, видный деятель Коммунистической партии и Советского государства, Международного коммунистического и рабочего движения, депутат Верховного Совета СССР 3-8-го созывов, обладатель партийного билета №2, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев», (Комсомольская правда, №75, 19.12.1996 г.). 1982-1984 рр. – Юрій Володимирович Андропов, 1984-1985 рр. – Костянтин Устинович Черненко.

Ситуація в суспільстві 60-80-х рр. яскраво схарактеризована в одному з політичних анекдотів: «Шеф іноземної розвідки викликає підлеглого.

 • Слухай Джоне, - каже – скільки наших людей засилаємо в СРСР, але ніхто не може зрозуміти, що там діється і як у цій країні люди живуть. Поїдь, нарешті, ти й розберися.

Минув час. Агент повернувся.

-Ну, доповідай, каже йому шеф.

- Ситуація така, - виструнчився Джоне.-Безробіття в них немає, але ніхто не працює. Ніхто не працює, але план виконується. План виконується. Але в магазинах нічого немає. В магазинах нічого немає. Але вдома все є. Вдома все є, але всі невдоволені. Всі невдоволені, але всі голосують «ЗА».


^ II Мотивація навчальної діяльності учнів. Узагальнення, систематизація знань.

Проблема уроку. Що саме відбувалося в країні в ті часи? Як оцінюють період мешканці нашого міста?

Завдання. Протягом уроку спробуємо з’ясувати що саме відбувалось в другій половині 60-х – першій половині 1980-х років. Яке поняття, на вашу думку, (тобто молоді ХХI століття) відображає дійсність того часу: комунізм, застій, неосталінізм, криза радянської влади, зародження кризи радянської системи, суспільство соціальної справедливості? (поняття записані на дошці)

Сьогоднішній урок пропоную провести у формі ДИСКУСІЇ – широкого публічного обговорення якогось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглибшає знання з обговорюваної проблеми.


Запитання до дискусії.

(роздавальний матеріал)

 1. Офіційна ідеологічна концепція. Чи завжди вона залишалася незмінною?

  1. Яку ідеологічну концепцію запроваджувало радянське керівництво в другій половині 1960-х – 1980-ті роки?

б. Чим пояснювало партійне керівництво висунення в 1967 р. концепції «розвинутого соціалістичного суспільства»?

 1. Яким був політико-правовий статус УРСР у складі СРСР?

 2. Охарактеризуйте стан економіки України. Чи згодні ви з тим, що відбувалося визрівання економічної кризи?

 3. Які основні тенденції етносоціальних процесів в Україні в1960-1980-ті роки?

  1. Як можна схарактеризувати рівень життя населення на середину 1980-х років?

б. Які здобутки та недоліки розвитку соціальної сфери радянського суспільства в 1960-1980-ті роки?

 1. Причини активізації опозиційного руху в другій половині 1960-х початку 1970-х років.

  1. Особливості дисидентського руху.

б. Форми і методи боротьби дисидентів.

 1. Культура і духовне життя.

  1. Позитивні та негативні явища в системі освіти.

б. Здобутки і проблеми української науки.

в. Розвиток літератури. Репресії проти українських письменників. Особливості розвитку.


Для того, щоб наша дискусія була відвертою, пропоную пригадати правила культури ведення дискусії. (Правила культури ведення дискусії заздалегідь роздані. Додаток №1)


Запитання. Як сучасні вчені характеризують події другої половини 60-х – першої половині 1980-х років?


Показ презентації. (Додаток 2)

Слайд 1. Тема «Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х р.)».

Слайд 2. Соціалістична ідея. Етапи її розвитку.

Слайд 3. Фундаментальні основи комунізму.

Слайд 4. Етапи формування радянської системи.

Слайд 5. Структура радянської системи.

Запитання. Як оцінюють ті часи мешканці нашого міста?


Запитання. Чи згодні ви з думкою світлодарців? Аргументуйте власну думку.


^ III Закріплення. Підсумки уроку.

Повертаючись до проблемного завдання, зробіть висновок. Друга половина 60-х – перша половина 1980-х років це час…


IV Оцінювання.


V Аналіз уроку вчителем.

^ Завдання до самоосвітньої діяльності.

Творче завдання. Ви – учасник наукової конференції «Економічна криза. Шляхи її подолання». Підготуйте тези доповіді: «Я пропоную наступні шляхи виходу з кризи…»

Робота з правилами.


Висловлення думок учнями.


Аналіз соціологічного опитування.

Висновок. За думкою більшості респондентів друга половина 60-х – перша половина 1980-х років це часи соціалізму.


Участь у дискусії . Відповіді на запропоновані запитання.

Використання презентацій в якості аргументів власної думки.


Висновки учнів.


Оцінювання участі учасника дискусії (самооцінка, взаємооцінка). (Додаток №1)Дискусія – це широке публічне обговорення якогось спірного питання.


Правила дискусії

(Культура ведення дискусії)

 • Говоріть по черзі, а не всі одночасно.

 • Не перебивайте того, хто говорить.

 • Критикуйте ідеї, а не особу, що їх висловила.

 • Поважайте всі висловлені думки (точки зору).

 • Не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.

 • Не змінюйте тему дискусії.

 • Намагайтеся заохочувати до участі в дискусії інших.Оцінювання участі учасника дискусіїВид діяльності

Кількість балів

ПрізвищеВисловлення чіткої аргументованої позиції учасника в дискусії.

+3 балиФормування сутнісного зауваження.

+1 балиВикористання аргументів та джерел інформації

+3 балиЗалучення до дискусії інших учасників.

+1 балиПостановка уточнюючих питань з метою подальшого розвитку дискусії.

+1 балиВиявлення протиріччя в аналізі явища.

+2 балиДотримання правил дискутування (культура дискусії).

+1 балиПасивність в дискусії.

-1 балиПеребивання інших учасників.

-1 балиНамагання говорити тільки самому.

-1 балиПриниження інших учасників.

-1 бали
Загальна кількість балів.

=Схожі:

Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconТема: урок повторення та узагальнення за темою: «Київська Русь наприкінці X у першій половині XI століття»

Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconУрок повторення та узагальнення за темою: «Київська Русь наприкінці X у першій половині XI століття»
Тема: урок повторення та узагальнення за темою: «Київська Русь наприкінці X у першій половині XI століття»
Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconРосія в 20 – 40-х роках ХІХ ст. Мета уроку
С. В. Білоножко, І. М. Бірюльов, О. Р. Давлєтов, В. Г. Космина, Л. О. Нестеренко, Ф. Г. Турченко. — К.: Ґенеза, 2001, документ «З...
Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconКультура українських земель у першій половині хуіі ст. 8КЛ. Мета уроку
Хyii ст.,формувати у учнів інтерес до культурних надбань українського народу, виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого,а...
Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже icon1871 Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині Х

Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconСоціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVII xvii ст
Ці негаразди зумовили не тільки відмову від створення суверенної національної держави, а й втрату обмеженої автономії
Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconОпозиційний рух в Україні в іі-й половині 60-х – початку 80-х років. Мета
Україні з іі-ї пол. 60-х до поч. 80-х років, ознайомити учнів з основними постатями українського дисидентського руху, показати їх...
Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconУкраїнські землі під владою Російської та Австрійської імперій
Прогресуючий занепад поміщицьких господарств виявив себе І у зростанні заборгованості поміщиків державі, яка в першій половині XIX...
Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconУрок №1 Тема: Сільське господарство та аграрні
Австрійської імперії у першій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з писемними та візуальними джерелами, як складову...
Конспект уроку з історії України 11 клас. Гмиря Н. О тема. Україна в другій половині 60-х першій половині 1980-х років. Мета: поглибити зміст уже iconБолгарія, Обзор 21– 30 липня 2014 року
Прибуття до Болгарії в м. Обзор в другій половині дня. Поселення в готель. Інтеграційний вечір в національному Болгарському ресторані....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи