Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 icon

Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008НазваПрограма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008
Дата конвертації01.01.2013
Розмір281.62 Kb.
ТипПрограма
джерелоПРОГРАМА


розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень

в Університеті «Україна»

на 2009-2011 роки


Київ 2008

Мета виконання програми: суттєво підвищити рівень та ефективність наукових досліджень по вирішенню актуальних проблем теорії і практики за напрямами діяльності Університету в культурній, гуманітарній, політичній, економічній, природоохоронній, природничій, технічній та інших сферах та забезпечити впровадження отриманих результатів з метою покращення освітнього процесу, отримання прибутків від наукової діяльності, виконання рейтингових показників та перетворення Університету «Україна» на дослідницький університет міжнародного рівня.


^ Основні завдання програми:


 1. Сформувати пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень Університету «Україна» на 2008-2011 роки та наукову тематику його підрозділів, активізувати їх наукову діяльність.

 2. Підвищити результативність наукових досліджень та забезпечити надходження коштів від їх впровадження.

 3. Розширити структуру наукових підрозділів Університету.

 4. Активізувати міжнародну наукову співпрацю.

 5. Розвинути науково-виробничу кооперацію з НАН України.

 6. Активізувати наукову роботу студентів.

 7. Забезпечити проведення наукових заходів за кожним напрямом підготовки фахівців в університеті та опублікування результатів наукових досліджень

 8. Покращити систему підготовки наукових кадрів.

 9. Забезпечити впровадження в університеті ланки «Освіта-Наука-Інновації» шляхом створення при університеті мережі інноваційних структур.^ 1. Пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних наукових досліджень Університету «Україна».


Вважати пріоритетними напрямами фундаментальних та прикладних наукових досліджень Університету «Україна» наступні:


 1. Забезпечення гармонійного розвитку людини

 2. Розробка та впровадження в навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі

 3. Розбудова громадянського суспільства

 4. Забезпечення культурного розвитку суспільства

 5. Розвиток фізичної культури і спорту

 6. Забезпечення сталого економічного розвитку України в умовах трансформації суспільства

 7. Створення та впровадження нових матеріалів та препаратів

 8. Створення та впровадження нових технологій

 9. Створення та впровадження нових видів техніки

 10. Створення та впровадження нових діагностичних засобів

 11. Створення та впровадження нових навчальних засобів


Закріплення за підрозділами університету наукової тематики з переліку пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень університету та розробка планів проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень за науковою тематикою підрозділів університету здійснюється на перших етапах виконання даної програми.

Перелік тем наукових досліджень підрозділів відповідно до пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень університету для подальшої конкретизації та доповнення наведено в додатку 1.

^ 2. Підвищення результативності наукових досліджень та забезпечення надходження

коштів від їх впровадження


Мета: забезпечити підвищення рівня та результативності наукових досліджень.

Завдання: сформувати плани підрозділів із проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, забезпечити залучення коштів Держбюджету та укладання господарських договорів на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в університеті, забезпечити використання в дослідницькому процесі новітніх інформаційних технологій, забезпечити конкурентноздатність розробок на ринку наукової продукції.

з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Очікуваний результат

^ 2.1. Сформувати плани підрозділів щодо проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень

1.

Провести опитування та закріпити за підрозділами наукову тематику згідно переліку пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень університету

науково-дослідна частина, керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

12, 2008

Тематичний план наукових досліджень Університету за формою додатку 2

2.

Розробити плани проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень за науковою тематикою підрозділів університету, забезпечити їх спрямованість на вирішення конкретних теоретичних та практичних задач, визначити замовників та джерела фінансування

керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

12, 2008

Плани за формою додатку 3

^ 2.2. Забезпечити залучення коштів Держбюджету для фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень в УніверситетіРозробити плани участі підрозділів у виконанні державних програм науково-технічного і соціально-економічного розвитку України, зокрема в реалізації „Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001, програмі діяльності уряду «Український прорив: для людей, а не політиків», наукових та науково-технічних програм МОН України та НАН України, тощо, подати на конкурси наукові проекти

науково-дослідна частина, керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

Грудень, щорічно, 2008-2011

Плани за формою додатку 4Підготувати заявки на фінансування за програмою Державного фонду фундаментальних досліджень в рамках міждержавних угод тощо.

керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

Лютий, щорічно, 2009-2011

Заявки на фінансування

^ 2.3. Забезпечити укладання господарських договорів на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в університеті

1.

Сформувати та подати в НДЧ перелік готової до впровадження наукової продукції та рекламні матеріали на неї, перелік потенційних замовників

керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

04, 2009, з щорічним поповненням

Передача до НДЧ переліку готової до впровадження наукової продукції та рекламних матеріалів на неї

2

Щорічно поповнювати університетську базу даних готової до впровадження наукової продукції за пропозиціями підрозділів, розмістити її на веб-сторінці Університету та випустити рекламний бюлетень

науково-дослідна частина

04, 2009, з щорічним поповненням

База даних готової до впровадження наукової продукції на веб-сторінці Університету, рекламний бюлетень

3.

Створити в Університеті відділ науково-виробничих зв’язків та впровадження для організації взаємодії з бізнесом, пошуку замовників, комерціалізації результатів наукових досліджень та їх реалізації на ринку

ректорат

04, 2009

Наказ про створення відділу науково-виробничих зв’язків та впровадження

4.

Підготувати і підписати господарські договори на виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень та на впровадження готової наукової продукції

керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ, відділ науково-виробничих зв’язків та впровадження

Червень, щорічно, 2009-2011

Договори на виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень


^ 2.4. Забезпечити використання в дослідницькому процесі новітніх інформаційних технологій

1.

Розробити концепцію та “Програму комп’ютеризації та інформатизації діяльності університету”, в якій передбачити інформаційну підтримку наукових досліджень, ефективний доступ до мережі Internet та обчислювальних ресурсів GRID МОН України та НАН України

робоча група (Кольченко К.О., Коляда О.П., Голунов А.І., Віряскін О.М., Подиряко В.І., Забара С.С., Мельник А.О.)

01, 2009

Концепція та Програма комп’ютеризації та інформатизації діяльності університету

2.

Впровадити в рамках виконання „Програми комп’ютеризації та інформатизації діяльності університету” положення Державної програми “Інформатизації та комп’ютеризації в освіті і науці на 2006-2010 роки”

центр програмно-апаратного забезпечення

12, 2008

Відповідність положень „Програми комп’ютери-зації та інформатизації діяльності університету” Державній програмі

3.

Забезпечити в рамках виконання “Програми комп’ютеризації та інформатизації діяльності університету” дотримання порядку використання при виконанні наукових робіт виключно ліцензійного програмного забезпечення з використанням групового/оптового здешевлення придбання ліцензій та отримання ліцензій на програмні продукти з відкритим програмним кодом і вільно розповсюджуваного програмного забезпечення

центр програмно-апаратного забезпечення

12, 2008

Відповідність положень „Програми комп’ютеризації та інформатизації діяльності університету” вимогам ліцензування програмного забезпечення

4.

Надати підрозділам університету інформацію про можливості технології GRID, провести аналіз їх потреб в обчислювальних ресурсах GRID та при потребі укласти угоди з відповідними закладами МОН України та НАН України про надання цих ресурсів

центр програмно-апаратного забезпечення

12, 2008

Угоди з відповідними закладами МОН України та НАН України про надання ресурсів GRID

5.

Удосконалити систему інформаційної підтримки управління науковою діяльністю в університеті в частині інформаційного наповнення та посилення виконавчої дисципліни користувачів

науково-дослідна частина, відділ технічного забезпечення

03, 2009

Вдосконалена система інформаційної підтримки управління науковою діяльністю в університеті

^ 2.5. Забезпечити підвищення рівня та результативності наукових досліджень

1

Проаналізувати діяльність наукових шкіл та колективів з позиції підвищення результативності досліджень та вагомості їх результатів

керівники ТВСП, завідувачі кафедр, керівники наукових шкіл, координатор ЦВТ

12, 2008

Аналітична довідка та програма заходів по підвищенню результативності досліджень та вагомості їх результатів

2.

З’ясувати потреби у створенні чи модернізації наукових лабораторій та провести роботи по забезпеченню науковців приміщеннями та сучасним обладнанням для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень

ректорат, науково-дослідна частина, керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

05, 2009

План створення та модернізації наукових лабораторій, план обладнання робочих місць науковців

3.

Розробити та впровадити відкриту тендерну систему фінансової підтримки наукової діяльності в університеті

ректорат, науково-дослідна частина

05, 2009

Положення про тендерну систему фінансової підтримки наукової діяльності та її впровадження в університеті

4.

Налагодити планування та облік наукової складової діяльності професорсько-викладацького персоналу університету

управління НВР, науково-дослідна частина, департамент фінансово-економічної роботи

06, 2009

Положення про планування та облік наукової складової діяльності професорсько-викладацького персоналу

5.

Затвердити та впровадити Положення про стимулювання наукової діяльності викладачів Університету „Україна”

ректорат

12, 2008

Введення в дію системи стимулювання наукової роботи викладачів
 1. ^ Розвиток структури наукових підрозділів університету

Мета: підвищити науковий потенціал підрозділів Університету.
Завдання: створити в університеті Науково-технічну раду, ліцензувати нові спеціальності та створити ряд нових кафедр, факультетів та нові дослідницькі підрозділи.Створити з числа провідних науковців університету Науково-технічну раду для вирішення основних питань розвитку науки в університеті

ректорат

11, 2008

Наказ про створення Науково-технічної радиРозробити та подати на затвердження положення про Науково-технічну раду Університету

радник президента

11, 2008

Положення про Науково-технічну радуЛіцензувати нові спеціальності та створити ряд нових кафедр та факультетів, зокрема в напрямах нанотехнологій, біотехнологій, альтернативної енергетики, туризму тощо, з метою підготовки кадрів для проведення наукових досліджень у передових галузях та викладання відповідних предметів

ректорат

2008-2011

Ліцензування нових спеціальностей та створення нових кафедр та факультетівСтворити нові дослідницькі підрозділи в рамках основних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень університету з широким залученням студентів до їх проведення

ректорат

2008-2011

Нові дослідницькі підрозділиВпровадити практику створення на кафедрах університету лабораторій профільного спрямування від провідних фірм, зокрема Siemens, ABB, Intel, Microsoft, Nokia, IBM, Bosch, Motorola та інших

завідувачі кафедр.

2008-2011

Створення лабораторій профільного спрямування
 1. ^ Активізація міжнародної наукової співпраці

Мета: забезпечити подальшу інтеграцію Університету у міжнародний науковий процес.

Завдання: включення університету до виконання міжнародних наукових програм (зокрема програм Європейського Союзу), створення механізму залучення вчених до участі у виконанні зазначених програм, посилення їх інформаційного забезпеченняРозробити та розповсюдити в Університеті каталог світових наукових центрів і фондів, міжнародних наукових програм та міжурядових угод

науково-дослідна частина, радник президента

03, 2009

Каталог світових наукових центрів і фондів, каталог міжнародних наукових програм, каталог міжурядових угодОрганізувати проведення щоквартальних інформаційних семінарів на предмет співробітництва зі світовими науковими центрами, міжнародними організаціями, фондами, програмами і проектами, у т. ч. за участю їх представників

науково-дослідна частина

щоквартально, 2008-2011

Інформаційні семінариЗабезпечити подальший розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного співробітництва

науково-дослідна частина

постійно

Оперативне інформаційно-аналітичне забезпеченняНавести контакти з провідними світовими науковими центрами і фондами, міжнародними науковими програмами, укласти угоди про співпрацю

науково-дослідна частина, керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

2009-2011

Угоди про співпрацюРозробити плани діяльності підрозділів університету на міжнародному науковому ринку, участі в міжурядових угодах та програму співробітництва зі світовими науковими центрами, міжнародними організаціями, фондами, програмами і проектами, зокрема: INTAS, DAAD, TEMPUS, TACIS, CORDIS, УНТЦ, НАТО

керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

Грудень, щорічно, 2008-2011

Плани міжнародної наукової діяльності підрозділівЗабезпечити подання наукових проектів на конкурси в рамках міжнародних наукових програм

керівники ТВСП, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

щорічно, 2008-2011

Подання наукових проектів на конкурсиСтворити в університеті управління організації міжнародної співпраці для організації співробітництва зі світовими науковими центрами, міжнародними організаціями, фондами, програмами і проектами, ведення питань подання заявок на гранти, спільні наукові проекти, інформаційного забезпечення діяльності по міжнародному науковому співробітництву

ректорат

11, 2008

Наказ на створення управління організації міжнародної співпраці


^ 5. Розширення науково-виробничої кооперації з НАН України

Мета: перетворення Університету «Україна» на дослідницький університет міжнародного рівня.

Завдання: підвищити рівень навчального процесу, рівень та ефективність наукових досліджень, створити спільну інфраструктуру для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і забезпечити впровадження їх результатів, забезпечити підготовку фахівців та спеціалістів вищої кваліфікації для університету та інститутів НАН України з актуальних напрямів розвитку науки і техні­ки із застосуванням інноваційних моделей організації навчального процесу та наукових досліджень шляхом об‘єднання зусиль університету та інститутів НАН України.Укласти угоди про наукову кооперацію з інститутами НАН України за основними напрямами фундаментальних та прикладних наукових досліджень Університету

ректорат, керівники підрозділів Забара С.С., Співак М.Я., Монастирьов М.К., Малишев В.В.,

Мельник А.О.

10, 2008

Угоди про наукову кооперацію з підрозділами НАН УкраїниРозробити плани проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у кооперації з інститутами НАН України з вирішенням питань їх фінансування

науково-дослідна частина, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ, керівники робочих груп, радник президента

03, 2009

Плани проведення наукових досліджень у кооперації з інститутами НАН УкраїниУтворити з інститутами НАН України спільні наукові та навчальні підрозділи, лабораторії та наукові групи відповідно до державної цільової програми з метою зближення академічної та університетської науки

ректорат, координатор ЦВТ, керівники робочих груп, радник президента

10, 2009

Спільні наукові та навчальні підрозділи з інститутами НАН УкраїниЗабезпечити проведення наукових досліджень силами створених спільних колективів з інститутами НАН України із працівників університету та інститутів за рахунок спеціально виділених на ці цілі коштів, а також у рамках господарських договорів із залученням студентів університету

ректорат, координатор ЦВТ, керівники робочих груп

2009-2011

Результати спільних з інститутами НАН України наукових дослідженьЗабезпечити надання можливості участі вчених інститутів НАН України в навчальному процесі університету, в першу чергу в навчанні магістрів та аспірантів

ректорат, завідувачі кафедр

2009-2011

Участь вчених інститутів НАН України в навчальному процесі УніверситетуЗалучати студентів до участі у наукових дослідженнях за напрямами майбутньої наукової діяльності в інститутах НАН України

керівники робочих груп, завідувачі кафедр

2009-2011

Участь студентів у наукових дослідженнях за напрямами майбутньої наукової діяльностіЗалучати провідних науковців інститутів НАН України до підготовки для потреб університету спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру та шляхом прикріплення як здобувачів

відділ аспірантури, керівники робочих груп, завідувачі кафедр

2009-2011

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікаціїЗабезпечити доступ викладачів та студентів університету в рамках навчальних практик та дослідницької діяльності до матеріально-технічної бази, бібліотечних фондів та інших інформаційних ресурсів інститутів НАН України

керівники робочих груп, завідувачі кафедр

2009-2011

Можливість доступу працівників та студентів Університету до матеріаль­но-технічної бази, бібліотечних фондів та інших інформаційних ресурсів інститутів НАН УкраїниЗалучати провідних науковців інститутів НАН України до роботи у складі спеціалізованих вчених рад університету

керівники спеціалізованих вчених рад

2009-2011

Робота провідних науковців інститутів НАН України у складі спеціалізованих вчених рад університетуСформувати творчі колективи науковців інститутів НАН України та викладачів університету для підготовки підручників, навчальних посібників та монографій, для проведення спільних наукових конференцій та семінарів

керівники груп, радник президента

2009-2011

Творчі колективи науковців інститутів НАН України та викладачів університету


^ 6. Активізація наукової роботи студентів

Мета: підготовка сучасних висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців.

Завдання: підвищити рівень навчального процесу, підготувати студентів до наукової діяльності.Забезпечити підвищення рівня фундаментальної підготовки студентів до вимог провідних університетів світу, для чого провести корекцію навчальних планів та програм з метою приведення їх у відповідність до рекомендацій міжнародних професійних організацій

перший проректор, управління навчально-виховної роботи, завідувачі кафедр

05, 2009

Скориговані навчальні плани та програмиСуттєво підвищити наукову складову практичної підготовки студентів у рамках лабораторних та практичних занять, курсових та розрахункових робіт, практики, випускних кваліфікаційних робіт, передбачивши визначення наскрізних тем наукових досліджень студентів, починаючи з 2-го курсу

управління навчально-виховної роботи, науково-дослідна частина,

завідувачі кафедр

09. 2009

Оновлені навчальні плани, перелік наскрізних тем наукових досліджень студентівЗабезпечити участь студентів у СННВП, виконанні наукових тем, діяльності створених при університеті науково-дослідних, проектних та виробничих підприємств

завідувачі кафедр, керівники СННВП, науково-дослідних, проектних та виробничих підприємств

2009-2011

Наукова продукція студентівСприяти наданню грантової підтримки для талановитої молоді на проведення наукових досліджень, для чого розповсюдити серед студентів та аспірантів інформацію щодо можливостей участі у виконанні міжнародних наукових програм, таких як DAAD, Програма Марії Кюрі, Вишеградська угода тощо

науково-дослідна частина

2008-2011

Звіти студентів та аспірантів, наукові результатиОрганізувати проведення в університеті першого туру щорічних студентських олімпіад за базовими дисциплінами та забезпечити участь переможців у наступних турах

управління навчально-виховної роботи, завідувачі кафедр

щорічно, 2008-2011

Організація олімпіад, поповнення кадрового резерву університету


^ 7. Організація проведення наукових заходів та опублікування результатів наукових досліджень

Мета: апробація та висвітлення результатів наукових досліджень.

Завдання: підвищення рівня наукових досліджень, активізація наукової діяльності та залучення молоді до наукових досліджень.Продовжити щорічне проведення в університеті Днів науки з метою підвищення рівня наукових досліджень, активізації наукової діяльності та залучення студентів до наукових досліджень

ректорат, науково-дослідна частина, керівники ТВСП, завідувачі кафедр

Травень, щорічно

Програма святкування днів наукиУ рамках Днів науки продовжити проведення науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників університету «Розвиток людини та проблеми наукових досліджень в Україні» як у базовій структурі, так і в територіально відокремлених структурних підрозділах університету

ректорат, науково-дослідна частина, керівники ТВСП, завідувачі кафедр

Травень, щорічно

Програма конференції, збірники статейВ рамках Днів науки організувати проведення наукової конференції студентів і молодих учених „Молодь: освіта, наука, духовність” за всіма напрямами підготовки фахівців університету, в тому числі за дистанційною технологією

ректорат, науково-дослідна частина, керівники ТВСП, завідувачі кафедр

Квітень, щорічно

Програма конференції, тезиЗабезпечити публікацію щорічної програми проведення Днів науки, публікацію програм та матеріалів конференцій

ректорат, науково-дослідна частина, керівники ТВСП, завідувачі кафедр

2009-2011

Опубліковані матеріалиЗабезпечити функціонування при кафедрах університету наукових семінарів за науковою проблематикою кафедр із включенням в їх програму заслуховування наукових результатів аспірантів

завідувачі кафедр, відділ аспірантури

2008-2011

Програми семінарівЩорічно складати та затверджувати план проведення спільних наукових конференцій та семінарів із вищими навчальними закладами МОНУ та підрозділами НАН України

науково-дослідна частина, завідувачі кафедр

Грудень, щорічно

План проведення наукових заходівОрганізувати міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції відповідно до плану

базова структура, ТВСП

щорічно, 2009-2011

Збірники наукових праць, матеріали конференційСкласти повний перелік наукових видань університету та провести роботи щодо його розширення та набуття ними статусу фахових

науково-дослідна частина, завідувачі кафедр

12, 2008

Перелік друкованих наукових видань та план заходів щодо набуття ними статусу фаховихНадавати підтримку щодо публікації наукових праць працівників університету в рейтингових журналах

науково-дослідна частина, завідувачі кафедр

2008-2011

Публікації наукових праць працівників університету в рейтингових журналахСформувати план підготовки науково-методичних та навчально-методичних видань науково-педагогічними працівниками університету

видавництво, управління з навчально-виховної роботи, науково-дослідна частина, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

Грудень, щорічно

План виданьРозробити положення про конкурс на краще наукове та навчальне видання та забезпечити щорічне його проведення

управління з навчально-виховної роботи, науково-дослідна частина

Квітень, щорічно

Результати конкурсуНадавати допомогу в написанні заявок на отримання патентів працівниками Університету

науково-дослідна частина, завідувачі кафедр, координатор ЦВТ

2008-2011

Патенти на винаходи


^ 8. Покращення системи підготовки наукових кадрів

Мета: підвищення рівня наукових досліджень та наукової результативності науково-педагогічних кадрів університету.

Завдання: розробити заходи по підвищенню наукової результативності науково-педагогічних кадрів, розробити план підготовки наукових кадрів та план створення спеціалізованих вчених рад, удосконалити систему підвищення кваліфікації.Провести аналіз наукової результативності науково-педагогічних кадрів університету та розробити заходи з її підвищення

науково-дослідна частина, завідувачі кафедр

12, 2008

Результати аналізу та план заходівРозробити план підготовки в університеті наукових кадрів на 2009-2011 роки та заходи щодо його реалізації

науково-дослідна частина, завідувачі кафедр

Грудень, щорічно

План підготовки наукових кадрівРозробити план підготовки для потреб університету кандидатів та докторів наук в інших вищих навчальних закладах та підрозділах НАН України

науково-дослідна частина, завідувачі кафедр

02, 2009

План підготовки наукових кадрівУдосконалити систему підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів університету, включаючи її підтвердження відповідними сертифікатами, профільне стажування у провідних наукових та навчальних закладах та фірмах

управління з навчально-виховної роботи, науково-дослідна частина

06, 2009

Вдосконалена система підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів УніверситетуРозробити план щодо створення спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій за основними напрямами фундаментальних та прикладних наукових досліджень університету і визначити необхідні умови його реалізації

ректорат

11, 2009

План створення спеціалізованих вчених радРозробити інструктивно-методичні матеріали щодо процесу проходження в університеті дисертаційних робіт до їх подання в ВАК

науково-дослідна частина, відділ аспірантури

02, 2009

Інструкція


^ 9. Створення при університеті мережі інноваційних структур

Мета: створення в університеті інноваційного середовища.

Завдання: забезпечення впровадження в університеті ланки „Освіта-Наука-Інновації”, реалізація інвестиційних та інноваційних проектів із виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції за пріоритетними напрямами діяльності, створення та впровадження нових матеріалів та препаратів, технологій, видів техніки, діагностичних засобів, навчальних засобівРозробити положення про інноваційні структури при Університеті „Україна”: інноваційний центр, іннополіс, міжрегіональну інноваційну мережу

юридичний відділ, науково-дослідна частина, Інститут економіки та менеджменту

12, 2008

Проект положення про інноваційні структури при Університеті „Україна”Провести заходи по створенню при університеті інноваційних структур для забезпечення неперервного інноваційного циклу

ректорат, керівники ТВСП

12, 2009

Створення інноваційних структурПровести пошук потенційних джерел фінансування університетських інноваційних структур та укласти відповідні угоди з банками, венчурними компаніями, фондами тощо

ректорат, керівники ТВСП

12, 2009

Угоди з банками, венчурними компаніями, фондами, тощоПідготувати навчальну програму та організувати для учасників СННВП курс з основ підприємницької діяльності

директор Інституту економіки та менеджменту

Вересень, 2009

Програма курсуПроаналізувати можливість створення на базі СННВП студентських підприємств

керівники СННВП

Квітень, 2009

Пропозиції щодо створення студентських підприємств

Схожі:

Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconВ університеті "Україна" відсвяткували "Масляну" веселими конкурсами
Веселий конкурс під час святкування "Масляної" у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", Київ, 25 лютого...
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconСтуденти Університету "Україна" влаштували новорічне свято для дітей
Учасники конкурсу читання віршів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", Київ, 24 грудня 2011 року
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 icon"Студентське весілля" відгуляли в Університеті "Україна"
Учасники жартівливого дійства "Студентське весілля" у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", Київ, 13 лютого...
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconПро організацію науково-дослідної роботи студентів Університету «Україна» у 2008-2009 навчальному році
Дні 36 наукових осередків у 17 територіально відокремлених структурних підрозділах. Це мережа студентських наукових формувань, яка...
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconВ університеті "Україна" пройшла урочиста посвята у студенти
Символічні "студентський квіток", "залікову книжку" та "ключ від знань" отримали студенти під час церемонії посвяти у студенти в...
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconВ університеті "Україна" відбувся День відкритих дверей N426977 Тарасов Володимир
Активісти студентського самоврядування вручають дипломи переможцям конкурсів під час Дня відкритих дверей в Університеті "Україна",...
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconВ університеті "Україна" вітали освітян
Ветеран університету, проректор з експлуатації та розвитку матеріально-технічної бази – керівник департаменту господарської роботи...
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconДумкам було просторо, а словам − тісно (в університеті «Україна відбулася конференція «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»)
Університеті «Україна» (м. Київ) пройшла підсумкова науково-практична конференція «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Конференція...
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconПро що йшлося на науковій конференції в «Україні»
Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій Університету «Україна» відбулася Х звітна науково-практична конференція...
Програма розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна» на 2009-2011 роки Київ 2008 iconВ університеті "Україна" святкували День вчителя
Викладачі Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" на святкуванні Дня учителя, Київ, 5 жовтня 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи