Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє icon

Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляєНазваПостанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2013
Розмір447.82 Kb.
ТипПостанова
джерело
  1   2   3КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2012 р. № 1156

Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. № 1156

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2005 р., № 34, ст. 2046; 2012 р., № 67, ст. 2738, № 90, ст. 3651):

1) пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) відомості про випуск заставної або її відсутність (у разі проведення державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів).”;

2) у пункті 8:

абзац другий підпункту 3 виключити;

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

“41) відомості про випуск заставної або її відсутність (у разі проведення державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів);”;

3) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі передачі, анулювання, видачі дубліката заставної та видачі нової заставної у заяві також зазначаються відомості, передбачені підпунктом 1 пункту 8 цього Порядку, та відомості про особу, якій передається заставна, дата передачі, анулювання, видачі дубліката заставної та видачі нової заставної.”;

4) перше речення пункту 28 після слів “на предмет обтяження” доповнити словами “, передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної (у разі застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів)”;

5) пункт 34 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів у витягу також зазначаються відомості про випуск заставної або її відсутність, у разі реєстрації заставної — її реквізити, відмітка про те, що застава є наступною.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

2. У пункті 4 Порядку присвоєння об’єкту нерухомого майна реєстраційного номера, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 “Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3347), слова “житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс” замінити словами “підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове та нежитлове приміщення”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703 “Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2035):

1) у назві та абзаці третьому пункту 1 постанови слово “витягів” замінити словом “інформації”;

2) у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

органи державної реєстрації прав — структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

реконструкція — реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єкта містобудування.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:

“2. Державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав) проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі — нотаріус).

Орган державної реєстрації прав проводить:

державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно за місцем розташування такого майна;

державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно незалежно від місця розташування такого майна;

облік безхазяйного нерухомого майна.

Якщо нерухоме майно розміщене в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, державна реєстрація права власності та інших речових прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться одним з таких органів, обраним заінтересованою особою або уповноваженою нею особою (далі — заявник).

Нотаріус проводить державну реєстрацію прав:

реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (нотаріус, яким вчиняється така дія);

у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (нотаріус, яким вчинено таку дію).

3. Рішення щодо державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст, приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор).

Державний реєстратор оформляє рішення за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.”;

у пункті 4:

в абзаці другому слово “законом” замінити словом “законодавством”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.”;

абзац четвертий після слів “споруду або їх окремі частини” доповнити словами “, в яких вони розташовані”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

“Електронні документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.”;

пункт 6 викласти у такій редакції:

“6. Державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі — заява про державну реєстрацію), крім випадків, передбачених цим Порядком.

Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії та державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії, надання відмови в ній проводяться одночасно з вчиненням такої дії.

Державна реєстрація іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання відмови в ній проводяться у день прийняття заяви про державну реєстрацію.

У разі коли після прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, подана заява про державну реєстрацію, відповідно до якої державній реєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо такого майна, державна реєстрація права власності та інших речових прав на таке майно, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує 10 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Положення абзацу четвертого цього пункту не застосовуються у разі, коли державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводяться у строк, визначений в абзаці другому цього пункту.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання відмови в такому обліку здійснюється у день прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.”;

у пункті 7:

абзац перший після слів “органові державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріусові”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли виникнення, перехід або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду відбувається одночасно з виникненням, переходом або припиненням у відповідної заінтересованої особи речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію щодо таких об’єктів.”;

абзаци перший і третій пункту 8 після слів “Орган державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріус”;

у пункті 9:

абзац перший після слів “органові державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріусові”;

абзаци четвертий і п’ятий викласти у такій редакції:

“Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові, крім документа, що зазначений в абзаці другому або третьому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.”;

у пункті 10:

абзац перший після слів “органові державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріусові”;

в абзаці другому слова “документ про сплату державного мита не подається” замінити словами “плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита та документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, не подаються”;

абзац четвертий після слів “Орган державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріус”;

пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. У разі коли після прийняття органом державної реєстрації прав, нотаріусом заяви про державну реєстрацію до органу державної реєстрації прав, нотаріуса подано інші заяви про державну реєстрацію на те саме майно, орган державної реєстрації прав, нотаріус приймає такі заяви. При цьому заява про державну реєстрацію розглядається після прийняття державним реєстратором рішення щодо попередньо розглянутої заяви про державну реєстрацію на те саме майно.

Державний реєстратор у день прийняття заяви про державну реєстрацію на те саме майно приймає рішення про її розгляд після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, що прийнята раніше, яке орган державної реєстрації прав, нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом заявникові.

У разі коли заявник отримує таке рішення особисто, він пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яку орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про розгляд заяви про державну реєстрацію після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, що прийнята раніше, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.”;

у пункті 12:

у підпункті 2 слова “та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав” виключити;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

“4) наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону;”;

у пункті 13:

в абзаці другому слова “не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором” замінити словами “, нотаріус у день прийняття”, а після слів “рекомендованим листом” доповнити словами “з повідомленням про вручення”;

в абзаці третьому слова “документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту” замінити словами “, нотаріусові документи, що зазначені в пункті”, а після слів “орган державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріус”;

у першому реченні абзацу п’ятого слова “не пізніше наступного робочого дня” виключити;

в абзаці шостому слова “не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором” замінити словами “, нотаріус у день прийняття”;

в абзаці сьомому слова “документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту” замінити словами “, нотаріусові документи, що зазначені в пункті”, а після слів “орган державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріус”;

пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. У разі подання додаткових документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, до раніше прийнятої заяви про державну реєстрацію, розгляд якої зупинено, заявник пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію. Після прийняття додаткових документів орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію, до якої внесені відомості про прийняті документи.”;

у пункті 15:

в абзаці першому слова “державним реєстратором” виключити;

в абзаці другому слова “абзацах першому та п’ятому пункту” замінити словом “пункті”;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“Державний реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію в день її прийняття.”;

в абзаці одинадцятому слова “не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором” замінити словами “в день прийняття”;

в абзаці дванадцятому слова “державним реєстратором” виключити;

в абзаці тринадцятому слова “абзацах першому та п’ятому пункту” замінити словом “пункті”;

слова “орган державної реєстрації прав” у всіх відмінках замінити словами “орган державної реєстрації прав, нотаріус” у відповідному відмінку;

доповнити Порядок пунктом 151 такого змісту:

“151. Проведення державної реєстрації прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.

На підставі рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, державний реєстратор приймає рішення про зупинення або відмову у зупиненні державної реєстрації прав.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, якщо рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, не набрало законної сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства.

Державна реєстрація прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

На підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення або відмову у зупиненні державної реєстрації прав або відновлення державної реєстрації прав надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.”;

пункт 18 доповнити абзацами такого змісту:

“Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, заявленого вперше, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про речові права, обтяження таких прав, державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на такий об’єкт нерухомого майна.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав надсилає повідомлення про перенесення записів органові державної реєстрації прав, нотаріусові, яким проведено відповідну державну реєстрацію прав у спеціальному розділі.”;

у пункті 20:

слова “(крім випадків, передбачених цим Порядком)” виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі проведення державної реєстрації іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Державний реєстратор використовує бланк витягу з Державного реєстру прав, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.”;

у пункті 21:

в абзаці першому слова “Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором” замінити словами “Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття”;

в абзаці другому:

у першому реченні слова “органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту” замінити словами “органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті”;

друге речення після слів “органові державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріусові”;

абзац третій після слів “Орган державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріус”;

пункт 22 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття такого рішення передає органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 24:

в абзаці першому слова “Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором” замінити словами “Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття”;

в абзаці другому:

у першому реченні слова “органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту” замінити словами “органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті”;

друге речення після слів “органові державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріусові”;

абзац третій після слів “Орган державної реєстрації прав” доповнити словом “, нотаріус”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі прийняття нотаріусом рішення про відмову в державній реєстрації заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус долучає до облікової справи.”;

доповнити Порядок після розділу “Загальні засади проведення державної реєстрації прав” розділом такого змісту:

“Особливості державної реєстрації прав за заявами
про державну реєстрацію в електронній формі

241. У випадках, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, органові державної реєстрації прав можуть подаватися заяви про державну реєстрацію в електронній формі (далі — заяви в електронній формі).

Заявником під час подання заяви в електронній формі є державний виконавець та Державний кадастровий реєстратор (далі — кадастровий реєстратор).

Орган державної реєстрації прав приймає заяви в електронній формі в порядку черговості їх надходження, у тому числі відповідних заяв у паперовій формі, у порядку, передбаченому для заяв у паперовій формі.

На підтвердження прийняття заяви в електронній формі орган державної реєстрації прав надає заявникові картку прийому заяви в електронній формі.

242. Під час подання заяви в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника.

243. Заявник разом із заявою в електронній формі подає органові державної реєстрації прав визначені цим Порядком наявні оригінали електронних документів або наявні електронні копії оригіналів документів, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.

У разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадків, передбачених цим Порядком, орган державної реєстрації прав повертає заяву в електронній формі без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

244. Рішення за результатом розгляду заяви в електронній формі, а також інші документи, що видані, оформлені державним реєстратором під час її розгляду відповідно до цього Порядку, державний реєстратор у день прийняття рішення надає заявникові в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
  1   2   3Схожі:

Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconЩодо перерахунку заробітної плати
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. №337 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002...
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconНаказ №512 Про внесення змін до наказу відділу освіти районної державної адміністрації від 13. 01. 2012 №32 «Про перенесення робочих днів у 2012 році»
«Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 грудня 2011 року №388 та на виконання розпорядження...
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова кабінету Міністрів України
Відповідно до статей 12 і 13 Закону України “Про позашкільну освіту” (841-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією»
Жовтня 2012 року Уряд скасував обов’язкову реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі, прийнявши постанову №1079...
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconНаказ №746 Про внесення змін до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту
Про позашкільну освіту", статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", пункту 24 Положення про позашкільний навчальний...
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення 25. 04. 2013 №6/31- 593 м. Костянтинівка Про внесення змін до рішення міської ради від 20. 12. 2012 №6/25-495 та припинення прав користування земельними ділянками
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»...
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова від 21 вересня 1998 р. N 1482 Київ
Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України І закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"...
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconКабінет міністрів україни постанова
Дію постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року n 1068 зупинено згідно з Указом Президента України від 20 листопада...
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення 2014 № м. Костянтинівка Про надання прав користування земельними ділянками
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»...
Постанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє iconПостанова кабінету Міністрів України
Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи