Наказ від 22 червня 2009 року n 326 icon

Наказ від 22 червня 2009 року n 326НазваНаказ від 22 червня 2009 року n 326
Дата конвертації20.01.2013
Розмір171.43 Kb.
ТипДокументи
джерелоДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ


від 22 червня 2009 року N 326

Про деякі питання реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок"


Відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок" та пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 N 439, наказую:

1. Затвердити Тимчасовий регламент реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку (далі - Тимчасовий регламент), що додається.

2. Встановити, що кадастровий номер, у разі його відсутності, присвоюється земельній ділянці до проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, після відновлення її меж в натурі (на місцевості) та закріплення їх довгостроковими межовими знаками встановленого зразка за відповідною затвердженою технічною документацією та внесення відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи державного земельного кадастру.

3. Республіканському комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим, головним управлінням Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі у межах своїх повноважень забезпечити:

виконання цього наказу та Тимчасового регламенту управліннями (відділами) Держкомзему у районах (містах);

постійний контроль за додержанням строків та передачею повного комплекту документів, перелік яких визначений Тимчасовим регламентом.

4. Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" у межах своїх повноважень забезпечити:

виконання цього наказу та Тимчасового регламенту відокремленими структурними підрозділами Центру ДЗК;

постійний контроль за додержанням строків та передачею повного комплекту документів, перелік яких визначений Тимчасовим регламентом;

бланками квитанцій про оплату послуг з унесення запису до Поземельної книги та внесення відомостей до бази даних автоматизованої системи державного земельного кадастру управління (відділи) Держкомзему у районах (містах).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

О. М. Кулініч  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомзему
від 22 червня 2009 р. N 326 


^

Тимчасовий регламент
реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку


1. Територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки (Головне управління Держкомзему в м. Києві, м. Севастополі, управління (відділ) Держкомзему в районі (місті)) приймає за заявою (додаток 1) від нового власника земельної ділянки або належним чином уповноваженої ним особи:

1.1. Цивільно-правову угоду про відчуження земельної ділянки у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою / свідоцтво про право на спадщину.

1.2. Державний акт на право власності на землю (земельну ділянку) (далі - державний акт) з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку.

2. Територіальний орган Держкомзему:

2.1. У день надходження документів, зазначених у пункті 1 цього Тимчасового регламенту:

2.1.1. Реєструє заяву в Журналі обліку заяв і наданих послуг з проставлення на державному акті відмітки про реєстрацію права власності на земельну ділянку в Поземельній книзі (далі - Журнал) (додаток 2) шляхом внесення відповідних даних до стовпців 1 - 10 цього Журналу.

Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою та підписом керівника Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим, головного управління Держкомзему в області, містах Києві та Севастополі. Записи в Журналі здійснюються розбірливо кульковою ручкою синього кольору. Неправильно зроблений запис закреслюється, а потрібне записується поряд чітким розбірливим почерком. Кожне виправлення має бути підписано посадовою особою, яка його здійснила, та засвідчено печаткою.

2.1.2. Ставить на заяві відмітку про дату реєстрації та її реєстраційний номер і, за бажанням замовника послуг, - на другому примірнику заяви або копії заяви, що залишаються у замовника.

2.2. У разі відповідності документів, зазначених у пункті 1 цього Тимчасового регламенту, вимогам чинного законодавства України, протягом 3 календарних днів з дня їх надходження:

2.2.1. Видає замовнику квитанції про оплату послуг з оформлення державного акта на підставі цивільно-правових угод про відчуження земельної ділянки / свідоцтва про право на спадщину; унесення запису до Поземельної книги та внесення відомостей до бази даних автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК).

Вартість послуг з оформлення державного акта на підставі цивільно-правових угод про відчуження земельної ділянки /свідоцтва про право на спадщину; унесення запису до Поземельної книги та внесення відомостей до бази даних АС ДЗК визначається відповідно до пунктів 13, 20 та 23 таблиці 6.1 Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним наказом Держкомзему України, Мінфіну України та Мінекономіки України від 15.06.2001 N 97/298/124, зареєстрованих в Мін'юсті України 10.07.2001 за N 579/5770 (із змінами).

2.2.2. Вилучає з архіву документацію із землеустрою на дану земельну ділянку (технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку, а у разі її відсутності - проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або іншу документацію із землеустрою).

2.2.3. Передає за актом приймання-передавання (додаток 3) до відповідного структурного підрозділу Центру ДЗК (Київської, Севастопольської міських філій, структурного підрозділу регіональної (обласної) філії) документи, зазначені у підпунктах 1.1, 1.2 цього Тимчасового регламенту, технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку.

2.3. У разі ненадання документів, зазначених у пункті 1 цього Тимчасового регламенту, або їх невідповідності вимогам чинного законодавства України, протягом 3 календарних днів надає заявнику письмову відмову у наданні послуг із зазначенням підстав для відмови.

3. Структурний підрозділ Центру ДЗК протягом 7 календарних днів з дня отримання документів, зазначених у підпункті 2.2.3 цього Тимчасового регламенту:

3.1. Звіряє дані цивільно-правової угоди про відчуження земельної ділянки/свідоцтва про право на спадщину, державного акта, документації із землеустрою та дані державного реєстру земель; у разі їх невідповідності складає письмове повідомлення про існуючі розбіжності (додаток 4).

3.2. Уносить запис до Відомостей про перехід права власності на земельну ділянку (додаток 5), що включаються до Поземельної книги та є її невід'ємною частиною. Записи здійснюються розбірливо кульковою ручкою синього кольору. Неправильно зроблений запис закреслюється, а потрібне записується поряд чітким розбірливим почерком. Кожне виправлення має бути засвідчено підписом посадової особи, яка його здійснила, та скріплено печаткою.

3.3. Заповнює реєстраційну картку земельної ділянки (в двох примірниках) із зазначенням відомостей про нового власника земельної ділянки і правовстановлюючі документи на неї, а також в стовпці 49 реєстраційної картки - реєстрового номера та дати запису про реєстрацію права власності на земельну ділянку в Поземельній книзі. Примірники реєстраційної картки засвідчуються підписом керівника структурного підрозділу Центру ДЗК та скріплюються печаткою.

Реєстровий номер запису про реєстрацію права власності в Поземельній книзі складається з: коду структурного підрозділу Центру ДЗК, що вносить запис до Поземельної книги (3-розрядне число); дев'яти останніх цифр кадастрового номера земельної ділянки; порядкового номера запису у Відомостях про перехід права власності на земельну ділянку (додаток 5) (3-розрядне число).

3.4. Передає за актом приймання-передавання (додаток 3) до територіального органу Держкомзему цивільно-правову угоду про відчуження земельної ділянки / свідоцтво про право на спадщину; державний акт; документацію із землеустрою; два примірники реєстраційної картки земельної ділянки, та повідомлення про існуючі розбіжності (у разі його складання відповідно до підпункту 3.1 цього Тимчасового регламенту).

4. Територіальний орган Держкомзему:

4.1. Протягом 4 календарних днів з дня отримання документів, зазначених у підпункті 3.4 цього Тимчасового регламенту:

4.1.1. Звіряє дані цивільно-правової угоди / свідоцтва про право на спадщину; державного акта; документації із землеустрою та реєстраційної картки земельної ділянки, враховує при прийнятті рішення про проставлення відмітки на державному акті відомості, зазначені у повідомленні про існуючі розбіжності (додаток 4).

4.1.2. У разі відсутності розбіжностей у даних документів, зазначених у підпункті 4.1.1 цього Тимчасового регламенту, проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на земельну ділянку, передбачену пунктом 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку.

4.1.3. У разі наявності розбіжностей у даних документів, зазначених у підпункті 4.1.1 цього Тимчасового регламенту, вживає заходи щодо усунення таких розбіжностей у встановленому законодавством порядку, після чого проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на земельну ділянку, передбачену пунктом 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку.

4.2. У день звернення нового власника земельної ділянки або належним чином уповноваженої ним особи щодо одержання документів з відміткою на державному акті про реєстрацію права власності на земельну ділянку:

4.2.1. Отримує від нього копії квитанцій про оплату послуг з оформлення державного акта на підставі цивільно-правових угод про відчуження земельної ділянки / свідоцтва про право на спадщину; унесення запису до Поземельної книги та внесення відомостей до бази даних АС ДЗК.

4.2.2. Видає йому цивільно-правову угоду / свідоцтво про право на спадщину разом з державним актом з проставленою на ньому відміткою.

4.2.3. Вносить дані про реєстрацію права власності в Поземельній книзі та видачу зазначених у підпункті 4.2.2 цього Тимчасового регламенту документів до стовпців 11 - 15 Журналу.

4.2.4. До стовпця 49 двох примірників реєстраційної картки вносить відомості про проставлення відмітки на державному акті та видачу державного акта новому власнику земельної ділянки із зазначенням дати видачі такого змісту: "відмітку здійснено, документи видано "___" ____________ ____ р.".

Записи здійснюються розбірливо кульковою ручкою синього кольору. Неправильно зроблений запис закреслюється, а потрібне записується поряд чітким розбірливим почерком. Кожне виправлення має бути засвідчено підписом посадової особи, яка його здійснила, та скріплено печаткою.

Примірники реєстраційної картки засвідчуються підписом керівника територіального органу Держкомзему та скріплюються печаткою.

4.2.5. Передає структурному підрозділу Центру ДЗК за актом приймання-передавання (додаток 3) два примірники реєстраційної картки земельної ділянки для внесення інформації до АС ДЗК і копію квитанції про оплату послуг з унесення запису до Поземельної книги та внесення відомостей до АС ДЗК.

 


Додаток 1
до Тимчасового регламенту реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку 
______________________________________
______________________________________
        (назва територіального органу Держкомзему)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
                             (П. І. Б. фізичної особи,
                             назва юридичної особи)
______________________________________
______________________________________
                 (назва, серія, номер документа, що
          посвідчує особу заявника або підтверджує
               повноваження діяти від імені нового
                     власника земельної ділянки)
______________________________________
______________________________________
            (повна адреса реєстрації фізичної особи
           або місцезнаходження юридичної особи)
______________________________________
                       (номер телефону заявника) 


ЗАЯВА


Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України прошу надати послуги із проставлення на державному акті на право власності на землю (земельну ділянку) відмітки про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим N ___________________ в Поземельній книзі.

Додатки:

1. Оригінал ________________________________________________________________ - на ____ арк.
                                                         (назва та реквізити цивільно-правової угоди про відчуження
                                                               земельної ділянки /свідоцтва про право на спадщину)

2. Оригінал державного акта на право власності на землю (земельну ділянку), серія _________ номер ______________ - на _____ арк.

3. Оригінал нотаріально посвідченої чи прирівняної до неї довіреності або належним чином посвідчена копія довіреності _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ - на _____ арк.*
                                                                             (реквізити довіреності)

____________
* Надається у разі звернення уповноваженої особи. 

Заявник  

_________________________________________
(П. І. Б.) 

______________________
(підпис) 

"___" ____________ 200_ р. 

Заяву та документи прийняв, зареєстрував в Журналі обліку заяв і наданих послуг з проставлення на державному акті відмітки про реєстрацію права власності на земельну ділянку в Поземельній книзі
"___" ___________ 20__ р. за N __________________
      (дата реєстрації)                                          (номер реєстрації)  

__________________________________
                                      (П. І. Б.)  

_________________.
(підпис)  


Додаток 2
до Тимчасового регламенту реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку Державний комітет України із земельних ресурсів
_________________________________________
(назва територіального органу Держкомзему)

ЖУРНАЛ N ____
обліку заяв і наданих послуг з проставлення на державному акті відмітки про реєстрацію права власності на земельну ділянку в Поземельній книзі


N реєстрації (порядковий номер/дві останні цифри року) 

Дата реєстрації заяви 

Кадастровий номер земельної ділянки 

Відомості про цивільно-правову угоду/ свідоцтво про право на спадщину 

Відомості про державний акт 

Підпис особи, що передала документи 

Підпис особи, що прийняла документи 

Дані про реєстрацію права власності в Поземельній книзі 

Дата видачі документів 

Підпис особи, що видала документи 

Підпис особи, що отримала документи 

Назва 

Дата нотарі-
ального посвід-
чення 

N запису у реєстрі для вчинення нотарі-
альних дій 

Серія 

Номер 

Дата реєст-
рації 

Реєст-
ровий номер 10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


Додаток 3
до Тимчасового регламенту реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку 


АКТ N _____
прийняття-передавання документів для здійснення відмітки про реєстрацію права власності на земельну ділянку в Поземельній книзі


__________________________
             (місце складання акта)  

                                       "___" ____________ 20__ р.
                                            (дата) 

Відповідно до Тимчасового регламенту реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого наказом Держкомзему України від "___" ____________ 20__ р. N ____, складено цей акт про те, що "___" ____________ 20__ р. _____________________________________, в особі __________________________________ передав,
     (найменування органу, що передає документи,)                            (посада, прізвище, ініціали посадової особи)
а ____________________________________ , в особі _________________________________ прийняв:
         (найменування органу, що приймає документи)                         (посада, прізвище, ініціали посадової особи)

1. _____ (____________________________________) цивільно-правових угод/ свідоцтв про право на
                              (загальна кількість цифрами та прописом)
спадщину;

2. _____ (____________________________________) державних актів на право власності на землю
                              (загальна кількість цифрами та прописом)
(земельну ділянку);

3. _____ (____________________________________) технічних документацій із землеустрою;
                              (загальна кількість цифрами та прописом)

4. _____ (____________________________________) комплектів реєстраційних карток;
                    (загальна кількість комплектів цифрами та прописом)

5. _____ (____________________________________) повідомлень про існуючі розбіжності;
                              (загальна кількість цифрами та прописом)

6.______ (___________________________________) копій квитанцій про оплату послуг з унесення
                              (загальна кількість цифрами та прописом)
запису до Поземельної книги та внесення відомостей до бази даних АС ДЗК, а саме: N
з/п 

Кадаст-
ровий номер земельної ділянки 

Відомості про цивільно-правову угоду /свідоцтво про право на спадщину 

Відомості про державний акт 

Технічна документація із землеустрою 

Реєстраційна картка земельної ділянки  

Дата повідом-
лення про існуючі розбіжності 

Копія квитанції (дата оплати послуг) 

Назва 

Дата нотарі-
ального посвід-
чення 

N запису у реєстрі для вчинення нотаріальних дій 

Серія 

Номер 

Назва 

Облі-
ковий номер 

Серія 

Номер 

  

  10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ________________________________________
                        (найменування територіального
                                органу Держкомзему) 

_________________________________________
(найменування структурного
підрозділу Центру ДЗК) 

________
   (підпис) 

_______________________________
(прізвище, ініціали посадової особи) 

 ________
 (підпис) 

________________________________
(прізвище, ініціали посадової особи) 

М. П. 

  

М. П. 

  ____________
* У разі складання Акта відповідно до пункту 2.2.3 цього Тимчасового регламенту заповнюються стовпці 1 - 9; у разі складання Акта відповідно до пункту 3.4 цього Тимчасового регламенту заповнюються стовпці 1 - 12; у разі складання Акта відповідно до пункту 4.5 цього Тимчасового регламенту заповнюються стовпці 1, 2, 10, 11 та 13. У незаповнених стовпцях ставиться символ "Х".

** Якщо акт має більше однієї сторінки, кожна сторінка Акту нумерується у правому куті наступним чином: "сторінка N _____ з _______ (загальної кількості) сторінок"; підписується посадовими особами територіального органу Держкомзему та структурного підрозділу Центру ДЗК, підписи скріплюються печатками. У правому верхньому куті на другій та наступній сторінках зазначаються слова "продовження Акта приймання-передавання N _______ від ____________".  


Додаток 4
до Тимчасового регламенту реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку 
^ На бланку структурного підрозділу Центру ДЗК 


Повідомлення про розбіжності
щодо даних земельної ділянки з кадастровим N _____________


В результаті звіряння даних цивільно-правової угоди/свідоцтва про право на спадщину
_______________________________________________, державного акта серія ________ N ________,
                                             (назва та реквізити)
документації із землеустрою _____________________________________, обліковий N __________ та
                                                                                                            (назва)
відомостей в державному реєстрі земель на дану земельну ділянку встановлено такі розбіжності: N
з/п 

Документи, між якими встановлено розбіжності, та суть розбіжностей 

Примітка   

  

  ___________________________
       (посада уповноваженої особи) 

______________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

"___" ____________ 20__ р.
                      (дата) 

  

   


Додаток 5
до Тимчасового регламенту реалізації положень пункту 4 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку 


^

Відомості про перехід права власності на земельну ділянку


Кадастровий номер земельної ділянки: ___________: _______:______: ________

N
з/п 

П. І. Б. фізичної особи/ назва юри-
дичної особи 

Адреса прожи-
вання / місцезна-
ходження 

Індивіду-
альний податковий номер фізичної особи/код ЄДРПОУ юридичної особи 

Виникнення права 

Припи-
нення права (назва та реквізити документа) 

Реєстровий номер запису у Поземельній книзі 

Дата запису у Позе-
мельній книзі 

Прізвище та ініціали особи, що внесла запис 

Підпис особи, що внесла запис, печатка структурного підрозділу Центру ДЗК 

Код права власності 

Частка у спільній власності 

Назва та реквізити правовстанов-
люючого документа 10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

Схожі:

Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconНаказ №337 Про організацію чергування в відділі освіти райдержадміністрації у вихідні та святкові дні з з 28 по 30 червня та 01 липня 2012 року
Ня освіти І науки облдержадміністрації від 11. 06. 2012 року №310, відповідно до ст. 73 Кзпп україни з метою оперативного вирішення...
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconЗакон України «Про оплату праці» від 24. 03. 1995 р. №108/95-вр. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р
Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи : Закон України від 23 червня...
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconЗакон України «Про оплату праці» від 24. 03. 1995 р. №108/95-вр. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р
Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи : Закон України від 23 червня...
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconНаказ №302 Про організацію чергування у відділі освіти у вихідні та святкові дні з 02 по 04 червня 2012 року
На виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 29. 05. 2012 №294, з метою оперативного...
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconАсоціація правників України Вих. №1685 Міністерство юстиції України від 15. 01. 2009 року Міністру юстиції Оніщуку М. В. Шановний Миколо Васильовичу!
Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства” орієнтовно з 01 червня 2009 року, у зв’язку зі складністю технічної реалізації,...
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconЗаконукра н и про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
Законами України від 10 липня 2003 року №1096-iv, від 17 травня 2012 року №4719-vi, від 22 червня 2012 року №5026-vi, від 16 жовтня...
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconI загальні положення 10
України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року №20/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України...
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconМіністру юстиції України Оніщуку М. В. Секції нотаріусів Асоціації правників України, Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян від 7 квітня 2003 року №1903, видане Міністерством юстиції України
Км україни від 5 листопада 2008 року №976 звертаємося до Вас із запитом про проведення громадської експертизи змін до Інструкції...
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconЛист від 04. 08. 2009 р. N 21-14/326 Щодо застосування норм права у випадку колізії
Головне контрольно-ревізійне управління України в рамках виконання п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 22. 05. 2002 р....
Наказ від 22 червня 2009 року n 326 iconКабінет міністрів україни постанова
Дію постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року n 1068 зупинено згідно з Указом Президента України від 20 листопада...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи