Кабінет міністрів україни постанова icon

Кабінет міністрів україни постановаНазваКабінет міністрів україни постанова
Дата конвертації20.01.2013
Розмір45.73 Kb.
ТипПостанова
джерело


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 18 червня 2008 р. N 552

Київ

Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 23, N 52, ст. 2764), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

^ Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 25

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2008 р. N 552 


^

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики оцінки об'єктів оренди


1. Пункт 2, абзац перший пункту 3 і пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

"2. Оцінка об'єктів оренди проводиться з метою визначення вартості таких об'єктів згідно з положеннями (національними стандартами) оцінки майна та цією Методикою з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку для відображення її в договорі оренди та використання під час розрахунку орендної плати.

3. У цій Методиці поняття "оцінка", "незалежна оцінка", "дата оцінки", "оцінювач", "договір на проведення оцінки майна" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України", а поняття "окреме індивідуально визначене майно", "дата інвентаризації", "передавальний баланс підприємства", "стандартизована оцінка" - у значеннях, наведених у Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669).";

"4. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться комісією, що утворюється органом, визначеним в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", на підставі складеного на дату проведення оцінки передавального балансу, в якому відображені результати незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та оборотних матеріальних засобів (запасів).

До складу комісії з оцінки майна, що передається в оренду (далі - комісія), включаються в обов'язковому порядку представники орендодавця та органу, уповноваженого управляти зазначеним майном, а також можуть входити представники особи, що подала заяву про оренду.

Під час проведення оцінки визначається вартість майна, що:

передається в оренду;

надається орендареві на умовах кредиту;

передається на утримання або зберігання орендареві;

викуповується орендарем.

5. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться після закінчення підготовчого етапу, під час якого:

проводиться інвентаризація майна підприємства на визначену орендодавцем дату оцінки;

комісією на підставі поданих матеріалів інвентаризації визначається склад майна, що передається в оренду, на утримання або зберігання орендарю, надається орендареві на умовах кредиту, викуповується орендарем;

визначається суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання для проведення незалежної оцінки.

6. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу проводиться у такій послідовності:

укладення договору про проведення незалежної оцінки майна;

проведення незалежної оцінки основних засобів, довгострокових біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів) відповідно до положень (національних стандартів) оцінки майна;

рецензування звіту про оцінку майна;

відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства з подальшим складенням передавального балансу;

проведення стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу на підставі даних передавального балансу і складення акта встановленого зразка (додаток 1);

рецензування і затвердження акта оцінки цілісного майнового комплексу.".

2. У другому реченні пункту 10 слова "комісії, яка здійснює таку оцінку" замінити словом "комісії".

3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Вартість майна, що передається в оренду, визначається шляхом підсумовування всіх активів, які входять до цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, крім оборотних засобів та довгострокових фінансових інвестицій. Вартість основних засобів та нематеріальних активів визначається за результатами незалежної оцінки.".

4. У пункті 12:

у другому реченні слова "дооцінка функціонуючих основних засобів, які мають нульову залишкову вартість," замінити словами "незалежна оцінка основних засобів та нематеріальних активів";

у третьому реченні слово ", дооцінки" виключити.

5. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Вартість оборотних матеріальних засобів (запасів), що викуповуються орендарем, визначається за результатами незалежної оцінки.".

6. У пункті 15 цифри "20" замінити цифрами "45", а слово і цифру "(додаток 1)" виключити.

7. У пункті 18 слова "коли за період між датою оцінки і датою набрання чинності договором оренди зміняться склад і вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу або буде виявлено майно, не" замінити словами "виявлення майна, яке не".

8. Абзаци третій і четвертий пункту 19 замінити абзацами такого змісту:

"У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є орган, визначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", звіт про незалежну оцінку розглядається і рецензується зазначеним органом.

У разі передачі в оренду нерухомого майна, орендодавцем якого є підприємство, висновок про вартість майна затверджується органом, що уповноважений управляти майном такого підприємства.

Якщо органом, що управляє майном підприємства, є Кабінет Міністрів України, звіт про незалежну оцінку розглядається і рецензується Фондом державного майна.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

9. У пункті 21:

доповнити абзац перший після слів "завершується складанням" словом "комісією";

слова "керівником підприємства" замінити словами "органом, який утворив комісію";

в абзаці другому слова і цифри "(додатки 15 - 17 до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554)" замінити словами і цифрами "(додатки 11 - 13 до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669)".

10. У тексті Методики слова "оборотні матеріальні засоби" і "самостійна оцінка" в усіх відмінках замінити словами "оборотні матеріальні засоби (запаси)" і "стандартизована оцінка" у відповідному відмінку.

____________

 Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Назва новини Кабінет міністрів України удосконалює процедуру надання податкових та інших роз’яснень
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кабінету Міністрів України
Відповідно до статей 12 і 13 Закону України “Про позашкільну освіту” (841-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кабінету Міністрів України
Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанова iconПро затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Постанова кму №462 від 20. 04. 11 року кабінет міністрів україни постанова №462 від 20 квітня 2011 року Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Внести зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова від 21 листопада 2012 р. №1156 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє
У порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова від 30 липня 1998 р. №1185
Відповідно до статті 15-1 Закону України "Про заставу" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Дію постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року n 1068 зупинено згідно з Указом Президента України від 20 листопада...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кму №796 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №796
Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що...
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Державною іпотечною установою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1037 "Про розподіл квартир,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи