Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України icon

Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу УкраїниНазваЗакон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України
Дата конвертації02.03.2013
Розмір216.98 Kb.
ТипЗакон
джерело

Проект

вноситься народним депутатом України

Ю.А.Артеменком (посв. № 370)


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України

(щодо виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору шляхом внесення боргу в депозит нотаріальної контори)


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


I. Внести до Цивільного Кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 980-IV (980-15) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6 N 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140 N 1713-IV (1713-15) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.403 N 2135-IV (2135-15) від 02.11.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.37 N 2146-IV (2146-15) від 03.11.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.39 N 2450-IV (2450-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 13, ст.234 N 2452-IV (2452-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257 N 2620-IV (2620-15) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.352 N 2664-IV (2664-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420 N 2705-IV (2705-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427 N 2710-IV (2710-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.423 N 2798-IV (2798-15) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.464 N 3165-IV (3165-15) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.102 N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110 N 3261-IV (3261-15) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.127 N 3348-IV (3348-15) від 17.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20, ст.161 N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006) такі зміни:


1. Статтю 537 доповнити пунктом 3 наступного змісту:

«3. Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум або цінних паперів в депозиті нотаріуса з метою виконання зобов'язань та наступної їх передачі нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором. В разі настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус передає гроші, або цінні папери з депозиту особі, на ім'я якої вони були внесені, за її заявою. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус повертає гроші або цінні папери з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою.»


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Голова Верховної Ради України О.О.Мороз^ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ«___» ___________ 2006 р.


Верховна Рада України


Відповідно до статті 93 Конституції України, в порядку законодавчої ініціативи, вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України» (щодо виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору шляхом внесення боргу в депозит нотаріальної контори) на заміну раніше внесеного законопроекту № 1151 від 17.07.2006 «Про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України» (щодо механізму гарантування виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору).

Доповідь законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України буду робити особисто.


Додатки: проект Закону – на 1 аркуші;

порівняльна таблиця – на 2 аркушах;

пояснювальна записка – на 2 аркушах;

список авторів законопроекту – на 1 аркуші;

проект постанови Верховної Ради України – на 1 аркуші;

документи законопроекту в електронному вигляді.


Народний депутат України Ю.А.Артеменко


^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України»

(щодо виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору

шляхом внесення боргу в депозит нотаріальної контори)


^ Чинна редакція Закону

Пропоновані зміни

Редакція Закону із змінами

Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса


1. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі:


1) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання;


2) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;


3) відсутності представника недієздатного кредитора.


2. Нотаріус повідомляє кредитора у порядку, встановленому законом, про внесення боргу у депозит.Доповнити статтю 537 пунктом 3 наступного змісту:

«3. Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум або цінних паперів в депозиті нотаріуса з метою виконання зобов'язань та наступної їх передачі нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором. В разі настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус передає гроші, або цінні папери з депозиту особі, на ім'я якої вони були внесені, за її заявою. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус повертає гроші або цінні папери з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою.»


Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса


1. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі:


1) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання зобов'язання;


2) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;


3) відсутності представника недієздатного кредитора.


2. Нотаріус повідомляє кредитора у порядку, встановленому законом, про внесення боргу у депозит.

3. Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум або цінних паперів в депозиті нотаріуса з метою виконання зобов'язань та наступної їх передачі нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором. В разі настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус передає гроші, або цінні папери з депозиту особі, на ім'я якої вони були внесені, за її заявою. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус повертає гроші або цінні папери з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою.Народний депутат України Ю.А.Артеменко


ВИСНОВОК

на проект Закону України “Про внесення змін

до статті 537 Цивільного кодексу України

(щодо виконання договірних умов при безготівковому

розрахунку між сторонами договору шляхом внесення

боргу у депозит нотаріальної контори)

(реєстр. № 1151 від 03.10.2006 р., внесений народним

депутатом України Ю.А.Артеменком)

Проектом пропонується доповнити статтю 537 Цивільного кодексу України новою частиною, у якій сторонам договору з метою виконання зобов‘язання надається право депонувати грошові суми та цінні папери у депозит нотаріуса та видавати їх особі, на ім‘я якої вони внесені з метою виконання зобов‘язань.

Зазначимо, що вказаний проект поданий на заміну попереднього проекту з цього приводу від 17.07.2006 року. Оскільки при його доопрацюванні суб‘єктом законодавчої ініціативи було враховано лише одне зауваження, висловлене у Висновку Головного управління № 16/3-669/1151 від 15.09.2006 року, вважаємо за доцільне ще раз звернути на них увагу:

1. Метою проекту, як це випливає із змісту запропонованих змін до ст. 537 ЦК України, є забезпечення виконання договірних зобов‘язань при безготівковому розрахунку між сторонами договору. Проте зазначене питання розглядаються не у главі 48 “Виконання зобов‘язань” ЦК України, до якої пропонується внести зміни, а у главі 49 “Забезпечення виконання зобов‘язань”. У зв‘язку з цим вважаємо, що запропоновані проектом зміни щодо запровадження нового виду забезпечення виконання зобов‘язання не можуть бути внесені до ст.537 ЦК України. Крім цього, слід також звернути увагу на те, що у ЦК України кожний вид забезпечення виконання зобов‘язання регулюється у окремому параграфі (§ 2 “Неустойка”, § 3 “Порука”, § 4 “Гарантія”, § 5 “Завдаток”, 6 “Застава”, § “При тримання”), а тому питання правового регулювання попереднього внесення грошових коштів та цінних паперів у депозит нотаріуса як засобу забезпечення виконання зобов‘язання мають бути визначені у окремому параграфі, яким слід доповнити главу 49 “Забезпечення виконання зобов‘язань” ЦК України.

Варто також вказати, що, на нашу думку, внесення грошової суми у депозит не може виступати засобом забезпечення виконання договорів, які передбачають безготівковий розрахунок, оскільки у депозит вноситься грошова сума готівкою, яка потім передається особі, на ім‘я якої вона внесена.

2. Стосовно надання нотаріусу права самостійно визначати, наступила чи не наступила подія, обумовлена договором, що передбачається запропонованим доповненням до ст. 537 ЦКУ, зазначимо, що, на нашу думку, покладати такий обов‘язок на нотаріусів є недоцільним, оскільки нотаріус не є стороною укладеного договору. Крім цього, Закон України “Про нотаріат” не передбачає здійснення такої нотаріальної дії, як засвідчення факту настання чи ненастання певної події.

Узагальнюючий висновок. За результатами розгляду в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до ст. 537 Цивільного кодексу України” (щодо виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору шляхом внесення боргу в депозит нотаріальної контори) доцільно повернути суб‘єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання (п.3 частини 1 ст.109 Регламенту Верховної Ради України) з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.


Керівник Головного

Науково-експертного управління В.І.Борденюк


Вик: І.В.Зуб,

О.А.Шевченко

Проект

вноситься народним депутатом України

Ю.А.Артеменком (посв. № 370)


^ ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору шляхом внесення грошової суми в депозит нотаріальної контори


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


^ I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1. Пункт 1 статті 546 глави 49 Цивільного Кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356) доповнити словами «депонуванням в депозиті нотаріальної контори».


2. Главу 49 Цивільного Кодексу України доповнити параграфом 8 «Депонування в депозиті нотаріальної контори» наступного змісту:


«Параграф 8. Депонування в депозиті нотаріальної контори


Стаття 598. Поняття депонування


1. Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум в депозиті нотаріальної контори з метою виконання зобов'язань та наступного їх безготівкового перерахування нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені безготівковим шляхом у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором.


Стаття 599. Переведення грошової суми стороні договору, на ім’я якої її задепоновано, у разі виконання зобов’язань


1. В разі настання певної події, що обумовлена договором, сторона договору, яка внесла грошову суму, письмово повідомляє нотаріуса про виконання зобов’язань.


2. Після отримання повідомлення про виконання зобов’язань, нотаріус безготівковим шляхом передає грошову суму з депозиту стороні договору, на ім’я якої ця сума була задепонована, за її заявою.


Стаття 600. Повернення грошової суми стороні договору, яка її внесла, у разі невиконання зобов’язань


1. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, сторона договору, яка внесла гроші, письмово повідомляє нотаріуса про невиконання зобов’язань іншою стороною договору.


2. Після отримання повідомлення про невиконання зобов’язань від сторони договору, яка внесла грошову суму, нотаріус повертає їй цю суму з депозиту безготівковим шляхом.»


3. Статті 598-1308 Цивільного Кодексу України вважати відповідно статтями 601-1311.


4. Доповнити главу 13 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.383) (Вводиться в дію Постановою ВР N 3426-XII (3426-12) від 02.09.93, ВВР, 1993, N 39, ст.384) статтею 86-1 наступного змісту:


«Стаття 86-1. Особливості депонування грошових сум при безготівковому розрахунку між сторонами договору в депозит нотаріальної контори


Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум в депозиті нотаріальної контори з метою виконання зобов'язань та наступного їх безготівкового перерахування нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені безготівковим шляхом у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором. В разі настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус передає безготівковим шляхом гроші особі, на ім'я якої вони були задепоновані, за її заявою. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус повертає безготівковим шляхом гроші з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою.»


^ II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Голова Верховної Ради України О.О.Мороз


Верховна Рада України


Відповідно до статті 93 Конституції України, в порядку законодавчої ініціативи, вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору шляхом внесення боргу в депозит нотаріальної контори» на заміну раніше внесеного законопроекту № 1151 від 03.10.2006 «Про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України» (щодо виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору шляхом внесення боргу в депозит нотаріальної контори).

Доповідь законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України буду робити особисто.


Додатки: проект Закону – на 2 аркушах;

порівняльна таблиця – на 5 аркушах;

пояснювальна записка – на 2 аркушах;

список авторів законопроекту – на 1 аркуші;

проект постанови Верховної Ради України – на 1 аркуші;

документи законопроекту в електронному вигляді.


Народний депутат України Ю.А.Артеменко


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору шляхом внесення грошової суми в депозит нотаріальної контори»


  1. ^ Обґрунтування необхідності прийняття Закону. Цілі і завдання прийняття ЗаконуЗаконопроект вноситься з метою запобігання махінаціям під час здійснення договірних безготівкових розрахунків. На сьогоднішній день в чинному законодавстві немає механізмів гарантування виконання договірних умов при безготівковому розрахунку як для платника (замовника), так і для постачальника (виконавця). Договір між сторонами укладається на умовах попередньої оплати товарів чи послуг, і в такому випадку платник (замовник) не гарантований від нечесної поведінки з боку постачальника (виконавця), тобто від ненадання товарів чи послуг. У разі, якщо договір укладається на умовах післяплати, постачальник (виконавець замовлення) може постраждати від платника (замовника), тобто, надавши товари чи послуги, не отримати грошей. З метою недопущення таких ситуацій, даним проектом Закону пропонується надати посередницькі, а скоріше, функції гаранта виконання умов договору нотаріусу, який нотаріально посвідчує договір.

Ця редакція законопроекту вноситься на заміну раніше поданого і враховує зауваження народних депутатів – членів Комітету з питань фінансів та банківської діяльності, а також фахівців Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Як і рекомендовано, зміни в даному варіанті проекту внесені як до Цивільного кодексу України, так і до Закону України «Про нотаріат». Крім того, питання правового регулювання попереднього внесення грошових коштів у депозит нотаріуса як засобу забезпечення виконання зобов‘язання визначені у окремому параграфі 8 «Депонування в депозиті нотаріальної контори», яким доповнено главу 49 “Забезпечення виконання зобов‘язань” ЦК України. Що стосується висловленої у висновках до попереднього проекту думки, що внесення грошової суми у депозит не може виступати засобом забезпечення виконання договорів, які передбачають безготівковий розрахунок, оскільки у депозит вноситься грошова сума готівкою, яка потім передається особі, на ім‘я якої вона внесена, то в даній редакції підкреслено, що грошові суми в депозит нотаріальної контори вносяться безготівковим шляхом, і, відповідно, передаються чи повертаються сторонам договору також безготівковим шляхом. Питання визначення настання чи ненастання певної події, обумовленої договором, також врегульовано в новій редакції: окремими пунктами передбачено, що сторони договору письмово повідомляють нотаріуса про настання чи ненастання події, обумовленої договором.  1. ^ Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулюванняЧинним законодавством не передбачено механізмів гарантування виконання договірних умов при безготівковому розрахунку між сторонами договору.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує прийняття або перегляду інших законів та нормативних актів.  1. ^ Фінансово-економічне обґрунтуванняЗаконопроектом не передбачаються додаткові витрати з Державного бюджету України.


  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроектуВведення в дію цього Закону, безумовно, буде позитивно сприйняте у суспільстві, адже завдяки змінам, що пропонуються, між двома сторонами, що укладають договір, з’являється посередник у особі нотаріуса, який гарантуватиме виконання умов договору обома сторонами. Корисним та необхідним є запропонований проектом механізм, який повністю виключає можливість втрати грошей для платників (замовників) або неотримання оплати для виконавців замовлення. Крім того, сторони договору будуть зобов'язані вказувати дійсну суму, за яку вчиняється купівля-продаж та з якої будуть сплачуватися податки та обов'язкові платежі, що буде мати наслідком додаткових надходжень до бюджету.


Народний депутат України Ю.А.Артеменко


^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання договірних умов

при безготівковому розрахунку між сторонами договору

шляхом внесення грошової суми в депозит нотаріальної контори


^ Чинна редакція Закону

Пропоновані зміни

Редакція Закону із змінами

^ Цивільний кодекс України


Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання


1. Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.
Пункт 1 статті 546 глави 49 доповнити словами «депонуванням в депозиті нотаріальної контори»


^ Цивільний кодекс України


Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання


1. Виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, депонуванням в депозиті нотаріальної контори.


Глава 49

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Параграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язанняПараграф 2. НеустойкаПараграф 3. ПорукаПараграф 4. ГарантіяПараграф 5. ЗавдатокПараграф 6. ЗаставаПараграф 7. Притримання
Главу 49 доповнити параграфом 8 «Депонування в депозиті нотаріальної контори» наступного змісту:


«Параграф 8. Депонування в депозиті нотаріальної контори


Стаття 598. Поняття депонування


1. Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум в депозиті нотаріальної контори з метою виконання зобов'язань та наступного їх безготівкового перерахування нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені безготівковим шляхом у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором.


Стаття 599. Переведення грошової суми стороні договору, на ім’я якої її задепоновано, у разі виконання зобов’язань


1. В разі настання певної події, що обумовлена договором, сторона договору, яка внесла грошову суму, письмово повідомляє нотаріуса про виконання зобов’язань.


2. Після отримання повідомлення про виконання зобов’язань, нотаріус безготівковим шляхом передає грошову суму з депозиту стороні договору, на ім’я якої ця сума була задепонована, за її заявою.


Стаття 600. Повернення грошової суми стороні договору, яка її внесла, у разі невиконання зобов’язань

1. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, сторона договору, яка внесла гроші, письмово повідомляє нотаріуса про невиконання зобов’язань іншою стороною договору.


2. Після отримання повідомлення про невиконання зобов’язань від сторони договору, яка внесла грошову суму, нотаріус повертає їй цю суму з депозиту безготівковим шляхом.»


Статті 598-1308 Цивільного Кодексу України вважати відповідно статтями 601-1311.Глава 49

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯПараграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язанняПараграф 2. НеустойкаПараграф 3. ПорукаПараграф 4. ГарантіяПараграф 5. ЗавдатокПараграф 6. ЗаставаПараграф 7. ПритриманняПараграф 8. Депонування в депозиті нотаріальної контори


Стаття 598. Поняття депонування


1. Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум в депозиті нотаріальної контори з метою виконання зобов'язань та наступного їх безготівкового перерахування нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені безготівковим шляхом у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором.


^ Стаття 599. Переведення грошової суми стороні договору, на ім’я якої її задепоновано, у разі виконання зобов’язань

1. В разі настання певної події, що обумовлена договором, сторона договору, яка внесла грошову суму, письмово повідомляє нотаріуса про виконання зобов’язань.


2. Після отримання повідомлення про виконання зобов’язань, нотаріус безготівковим шляхом передає грошову суму з депозиту стороні договору, на ім’я якої ця сума була задепонована, за її заявою.


Стаття 600. Повернення грошової суми стороні договору, яка її внесла, у разі невиконання зобов’язань


1. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, сторона договору, яка внесла гроші, письмово повідомляє нотаріуса про невиконання зобов’язань іншою стороною договору.


^ 2. Після отримання повідомлення про невиконання зобов’язань від сторони договору, яка внесла грошову суму, нотаріус повертає їй цю суму з депозиту безготівковим шляхом.


Закон України «Про нотаріат»


^ ГЛАВА 13. ПРИЙНЯТТЯ В ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Стаття 85. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів
Стаття 86. Повернення прийнятих у депозит грошових сум і цінних паперів
Доповнити главу 13 Закону України «Про нотаріат» статтею 86-1 наступного змісту:


«Стаття 86-1. Особливості депонування грошових сум при безготівковому розрахунку між сторонами договору в депозит нотаріальної контори


Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум в депозиті нотаріальної контори з метою виконання зобов'язань та наступного їх безготівкового перерахування нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені безготівковим шляхом у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором. В разі настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус передає безготівковим шляхом гроші особі, на ім'я якої вони були задепоновані, за її заявою. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус повертає безготівковим шляхом гроші з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою.»


Закон України «Про нотаріат»


^ ГЛАВА 13. ПРИЙНЯТТЯ В ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Стаття 85. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів
Стаття 86. Повернення прийнятих у депозит грошових сум і цінних паперів^ Стаття 86-1. Особливості депонування грошових сум при безготівковому розрахунку між сторонами договору в депозит нотаріальної контори


Сторони договору, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум в депозиті нотаріальної контори з метою виконання зобов'язань та наступного їх безготівкового перерахування нотаріусом особі, на ім'я якої вони були внесені безготівковим шляхом у зв'язку з настанням певної події, що обумовлена договором. В разі настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус передає безготівковим шляхом гроші особі, на ім'я якої вони були задепоновані, за її заявою. В разі не настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус повертає безготівковим шляхом гроші з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою.»
Народний депутат України Ю.А.АртеменкоСхожі:

Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон україни про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу України І статті 32 Цивільного кодексу України Верховна Рада Українипостановляє : І. Внести до Сімейного та Цивільного кодексів України такі зміни
У статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №21-22, ст. 135)
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України
У частині першій статті 42 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40-44, ст. 356) слово "позовом"...
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон України №2913-vi «Про внесення змін до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об’єктів права спільної сумісної власності подружжя». Ці зміни призводять до правового колапсу в питаннях розпорядження приватизованим майном
Закон України №2913-vi «Про внесення змін до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об’єктів права спільної сумісної власності...
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон україни про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України щодо предметної підсудності адміністративних справ місцевим загальним судам як адміністративним судам
Внести до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., Nn 35 37, ст. 446)...
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон України "Про внесення зміни до статті 67 Господарського процесуального кодексу України щодо забезпечення позову"
Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення зміни до статті 67 Господарського процесуального кодексу України щодо...
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон україни про внесення змін до „Цивільного кодексу України (щодо нотаріального посвідчення та реєстрації договорів найму будівель)
Про внесення змін до „Цивільного кодексу України”(щодо нотаріального посвідчення та реєстрації договорів найму будівель)
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового проникнення
Частину четверту статті 178 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) після слів чи
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон україни про внесення змін до Земельного кодексу України щодо розпорядження землями державної власності
Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст. 27) такі зміни
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення виписки та реєстрації податкових накладних)
...
Закон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє
Статтю 290 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 18 22, ст. 144) виключити
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи