Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу icon

Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\п к-сть год. Зміст навчального матеріалуНазваПрограма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу
Дата конвертації04.02.2013
Розмір288.59 Kb.
ТипПрограма
джерело
1. /РВД/Географ_я.doc
2. /РВД/Пояснювальна записка Я _ Украхна 5-6.doc
3. /РВД/Пояснювальна записка Основи зд.doc
4. /РВД/Пояснювальна записка Програма квытникарство.doc
5. /РВД/Пояснювальна записка СПО.doc
6. /РВД/Пояснювальна записка природознавство.doc
7. /РВД/Пояснювальна записка швейна справа.doc
8. /РВД/Прграми 4-10 ь3 швейна справа.doc
9. /РВД/Програма СПО 5-10.doc
10. /РВД/Програма математика.doc
11. /РВД/Програми Основи зд.doc
12. /РВД/Програми Я _ Украхна 5-6.doc
13. /РВД/Програми образотворче мистецтво (5-6 кл.) РВД.doc
14. /РВД/програма природознавство.doc
Липа В. О., Одинченко Л. К
Програма для 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Програма для 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Квітникарство) 4-10 класи (автор: Чеботарьова О. В., канд пед наук, ст наук сп.) Київ 2009
Програма для 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Програма для 4-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Програма 4 -10 класи № к-сть год. Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів
Програма з № к сть год Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів
Навчальні програми
Програма 5 клас (17,5 годин, 5 години на тиждень) № п\п к-ть годин Зміст навчального матеріалу
5 клас (70 год., 2 год на тиждень )
Образотворче (візуальне) мистецтво
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу

ПРОГРАМА

6-Й КЛАС

НЕЖИВА ПРИРОДА

(68 годин, 2 години на тиждень)
з\п

К-сть

год.

Зміст навчального

матеріалу

Навчальні досягнення

Учнів

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

1

2

Вступ. Що вивчає природознавство? Основні ознаки живої та неживої природи.

Екскурсія. Організація спостережень за природою.


Учень:

-має уявлення про взаємозв’язок живої та неживої природи;

-знає основні ознаки живої та неживої природи.Формування позитивного емоційного ставлення до навчання природознавства. Розвиток уваги на основі спостережень за природою.

2

15

Вода. Вода в природі та побуті. Властивості води (несталість форми, розширення при нагріванні й замерзанні, стиснення при охолодженні, розчинність).

Розчинні та нерозчинні речовини. Прозора й каламутна вода. Очищення каламутної води. Розчини. Використання розчинів. Розчини в природі: мінеральна та морська вода. Питна вода.

Три стани води. Кругообіг води. Туман, роса, іней, хмари. Опади, їх види. Температура води та її вимірювання. Одиниця вимірювання температури – градус.

Водойми України (моря, річки, озера, водосховища). Значення води для людини, тварини, рослини. Використання води в побуті, промисловості, сільському господарстві. Охорона та бережливе ставлення до води в природі та побуті.

Демонстрування дослідів (на вибір вчителя):

1.Розширення води при нагріванні, замерзанні.

2.Розчинність солі та цукру у воді.

3.Очищення каламутної води.

4.Випаровування солі з питної, мінеральної та морської води.

Практична робота Вимірювання температури холодної, гарячої і теплої води, що використовується.

Екскурсія до найблищого водоймища.


Учень:

-розуміє значення води уприроді;

-знає відмінні ознаки рідини;

-знає деякі властивості рідких тіл;

- знає про заходи щодо охорони води.

-

Формування поняття – вода. Формування уявлень про стани води. Розвиток мислення шляхом аналізу зовнішніх ознак (стану води) і властивостей води та шляхом формування причинно-наслідкових зв’язків у процесі спостереження за перетвореннями стану води. Формування мисленнєвих операцій порівняння, класифікації, узагальнення під час вивчення водойм України. Виховання бережливого ставлення до води в природі та побуті.3

15

Повітря. Повітря. Властивості повітря. Використання пружності повітря. Теплопровідність повітря і використання цієї властивості в побуті.

Розширення повітря при нагріванні і стиснення при охолодженні. Тепле і холодне повітря. Рух повітря. Вітер, його значення. Склад повітря: кисень, вуглекислий газ, азот. Значення кисню для дихання рослин, тварин, людини. Доміжки в повітрі (водяна пара, дим, пил). Сухе та вологе повітря. Чисте та забруднене повітря. Боротьба за чистоту повітря.

Погода. Завбачення погоди та його значення для господарської діяльності людини.

Температура повітря та її вимірювання.

Стихійні лиха та правила поведінки під час їх виникненння (гроза, повінь, землетрус і т. д.).

Демонстрування дослідів (на вибір вчителя):

1.Виявлення повітря в твердих тілах( цукор, цеглина).

2.Повітря займає об’єм.

3.Повітря пружне.

4.Повітря поганий провідник теплоти.

5.Розширення повітря при нагріванні і стиснення при охолодженні.

6.Властивість кисню підтримувати горіння.Учень:

має уявлення про значення кисню для дихання рослин, тварин, людини.;

-знає властивості повітря;

-знає склад повітря;

-знає про заходи щодо охорони повітря;

-вміє користуватися термометром.


Формування поняття – повітря. Формування уявлень про рух повітря. Розширення понять про значення кисню для дихання рослин, тварин, людини. Розвиток мислення на основі формування умінь користуватися термометром.

4

20

Корисні копалини. Корисні копалини та їх значення.

Корисні копалини, що використовуються як будівельні матеріали: граніт, вапняк, пісок, глина. Зовнішній вигляд, властивості, видобування (крейда, мармур).

Горючі корисні копалини. Торф. Зовнішній вигляд та властивості (колір, горючість, вологоємкість).Утворення, видобування, використання, значення.

Кам’яне вугілля. Зовнішній вигляд та властивості (колір, блиск, твердість, крихкість, горючість). Утворення, видобування, використання.

Нафта. Зовнішній вигляд та властивості (колір, запах, горючість). Видобуток нафти. Продукти переробки нафти: бензин, керосин.

Природний газ. Властивості газу: запах, здатність займати місце, горючість. Добування та використання. Правила поводження з газом у побуті.

Корисні копалини, з яких виробляють мінеральні добрива.

Калійна сіль. Зовнішній вигляд та властивості: колір, розчинність у воді. Видобування та використання. Фосфорити. Зовнішній вигляд та властивості: колір, нерозчинність у воді. Видобування та використання. Корисні копалини, з яких виробляють мінеральні добрива.

Калійна сіль. Зовнішній вигляд та властивості: колір, розчинність у воді. Видобування та використання.

Корисні копалини, з яких одержують метали: залізна, мідна й алюмініва руди. Зовнішній вигляд та властивості. Отримання чорних металів із залізних руд (залізо, чавун, сталь), їх використання. Отримання кольорових металів з мідного колчедану (мідь), з бокситів (алюмінею), їх використання. Відмінність чорних металів від кольорових.

Кам’яна сіль. Зовнішній вигляд та властивості. Видобування, використання, значення в житті людини, тварини.

Охорона корисних копалин в Україні.

Демонстрування дослідів (на вибір вчителя):

1.Визначення деяких властивостей горючих корисних копалин: вологоємності торфу і крихкості кам’яного вугілля.

2.Демонстрування розчинності калійної солі та нерозчинності фосфоритів.

Практичні роботи (на вибір вчителя) Розпізнавання чорних і кольорових металів за зразками та різноманітними виробами з цих металів.

Екскурсії до краєзнавчого музею, або до місць видобування, переробки, або використання корисних копалин (залежно від місцевих умов).Учень:

- знає властивості твердих тіл;

- знає відмінні ознаки основних корисних копалин, корисні копалини своєї місцевості;

- знає про заходи щодо охорони корисних копалин;

-вміє користуватися найпростішим лабораторним обладнанням.

Формування уявлень про корисні копалини.Формування операцій аналізу, порівняння, класифікації на основі обстеження різних видів корисних копалин. Розпізнавання корисних копалин за зовнішніми суттєвими ознаками. Розширення та уточнення активного словника.

5

13

Грунт. Склад ґрунту (перегній, глина, пісок, вода, мінеральні солі, повітря). Мінеральна й органічна частини ґрунту.Органічна частина ґрунту – перегній. Мінеральна частина ґрунту – глина, пісок, соль.

Відмінність ґрунтів за їх складом: піщані, глинисті, чорноземні. Властивості ґрунтів. Випаровування води з ґрунту.

Основна властивість ґрунту – родючість. Підвищення родючості (використання добрив).

Місцеві типи ґрунтів: назва, значення.

Обробіток ґрунту: оранка, боронування.

Значення ґрунту. Охорона ґрунтів в Україні.

Демонстрування дослідів (на вибір вчителя):

1.Виділення повітря і води з ґрунту.

2.Виділення піску та глини з ґрунту.

3.Випаровування мінеральних солей з водної витяжки.

4.Визначення водоприникності та вологоємкості піщаних та глинястих ґрунтів.

Практичні роботи Розрізнення піщаних та глинястих ґрунтів.Обробка ґрунту на шкільній ділянці: скопування і боронування ґрунту лопатою і граблями, обкопування пристовбурних кругів дерев і кущів, розпушування ґрунту мотиками, сапами.

Екскурсія до ґрунтових відшарувань або виконання ґрунтового розрізу.Учень:

-знає про склад ґрунту та його частини;

- знає властивості ґрунтів;

- знає відмінні ознаки піщаного, глинистого, чорноземного ґрунту,

- знає місцеві типи ґрунтів, значення ґрунту;

- має уявлення про заходи щодо охорони ґрунту своєї місцевості.

- вміє проводити нескладний обробіток ґрунту на шкільній ділянці.


Формування уявлень про ґрунти. Розвиток мислення на основі аналізу і класифікації ґрунтів за видами. Розвиток вміння групувати та класифікувати поняття за типовими ознаками. Розширення, уточнення активного словника іменниками та прикметниками, що означають ґрунти та їх властивості. Розвиток вміння спостерігати за природою. Формування бережливого ставлення до природних ресурсів країни. Розвиток працелюбності.

6

3

Повторення


Учень:

- має уявлення про значення неживої природи для життя на Землі.


-


7-Й КЛАС

РОСЛИНИ

(68 годин, 2 години на тиждень)
з\п

К-сть

год.

Зміст навчального

матеріалу

Навчальні досягнення

учнів

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

1

1

Вступ. Рослини – частина живої природи. Значення рослин у природі та житті людини. Різноманітність рослин на землі – дерева, кущі, трави.Учень:

- має уявлення про різноманітність рослинного світу.


Формування позитивного емоційного ставлення до навчання природознавства.

2

15

Загальні відомості про квіткові рослини. Органи квіткової рослини. Корінь. Будова кореня. Типи кореневих систем: стрижнева та мичкувата, кореневі волоски, їх значення. Значення коріння в житті рослин.

Стебло. Будова стебла. Значення стебла в житті рослини. Різноманітність стебел: прямостоячі, повзучі, витки, укорочені, чіпкі.

Листок. Будова листка. Жилкування. Простий і складний листки. Значення листя в житті рослини: утворення в листках поживних речовин (крохмалю). Дихання рослин. Випаровування води листками. Листопад, його значення.

Квітка. Будова квітки. Запилення квітки. Утворення плодів і насіння. Розповсюдження насіння рослин. Насіння. Будова насінини (на прикладі квасолі та пшениці). Розмноження насінням. Вегетативне розмноження рослин. Умови, необхідні для проростання насіння. Правила висівання насіння в грунт. Умови життя рослин: світло, повітря, вода, мінеральні солі.

Демонстрування дослідів (на вибір вчителя):

1.Дихання рослин (поглинання кисню і виділення вуглекислого газу).

Практична робота Правила висівання насіння в грунт.Учень:

- знає назви органів квіткової рослини;

зовнішню будову та особливості вирощування найбільш поширених місцевих сільскогосподарських рослин.Формування поняття – рослина. Формування причинно-наслідкових зв’язків та залежностей між живою та неживою природою, життям рослин, сонцем як джерелом тепла і світла.


3

5

Дерева, кущі, трави.*Зовнішній вигляд дерев. Внутрішня будова стовбура дерева: кора, деревина, серцевина. Використання деревини в промисловості. Лікувальні властивості дерев.

Зовнішній вигляд кущів. Різниця між деревом і кущем.

Ознаки травянистої рослини.

Культурні та дикорослі рослини.Учень:

-має уявлення про різноманітність рослинного світу;

- вміє розрізняти культурні та дикорослі рослини.Розвиток мисленнєвих операцій аналізу, порівняння, класифікації та узагальнення; поділ рослин на культурні та дикорослі.

4

7

Рослини лісу. Хвойні дерева – ялина, сосна.

Листяні дерева – дуб, береза, липа ( на вибір вчителя).

Кущі – бузина, ліщина, шипшина (на вибір вчителя). Лікувальне значення. Ягідні кущі – чорниця, брусниця (на вибір вчителя). Використання.

Трави – конвалія, дика герань, квасениця (інші місцеві трави на вибір вчителя).

Екологічне значення лісу. Охорона лісів на Україні.

Екскурсія до лісу.Учень:

- знає назви рослин, що занесені до Червоної книги України.Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування назв рослин лісу. Виховання бережливого ставлення до рослин.*- Вчитель може змінити послідовність вивчення окремих розділів.5

9

Рослини саду. Плодові дерева – яблуня, груша, слива, вишня (абрикос, персик – для південних районів). Вирощування та використання. Значення свіжих фруктів для здоров’я людини.

Ягідні кущі – малина, смородина, агрус, виноград (на вибір вчителя). Вирощування та використання. Захист рослин саду від шкідників та хвороб. Садовий інвентарь та техніка безпеки роботи з ним.

Практичні роботи Скопування пристовбурних кіл плодових дерев.

Розпушування грунту в міжряддях, прополювання.

Екскурсія до саду.Учень:

-знає зовнішню будову та особливості вирощування найбільш поширених місцевих сільскогосподарських рослин;

- має уявлення про практичне значення рослин у природі та житті людини.


Розвиток мислення на основі формування вміння розпізнавати на називати рослини саду.

Виховання самостійності, працьовитості під час роботи на шкільній ділянці, розвиток вміння користуватися садовим інвентарем.

6

9

Овочеві культури. Однорічні овочеві рослини – огірок, помідор, баклажан, перець, горох, квасоля (на вибір вчителя).

Дворічні овочеві рослини – морква, буряк, капуста (на вибір вчителя).

Багаторічні овочеві рослини – цибуля, часник (на вибір вчителя).

Умови та ознаки дозрівання. Вирощування та використання людиною.

Городній інвентарь та техніка безпеки роботи з ним.

Демонстрування овочевих рослин, що вивчаються.

Практична робота Висаджування та догляд за овочевими рослинами на шкільній ділянці.


Учень:

- має уявлення про вирощування та використання овочевих культур людиною;

- вміє доглядати за рослинами на шкільній ділянці;

- вміє вирощувати деякі овочеві рослини.


Запам’ятовування назв овочевих культур. Розвиток мислення на основі формування вміння розпізнавати овочеві культури (однорічні, багаторічні). Виховання самостійності, працьовитості під час роботи на шкільній ділянці, розвиток вміння користуватися городнім інвентарем.

7

9

Рослини поля. Види культурних рослин, які людина вирощує на полях.

Зернові культури – жито, ячмінь, пшениця, кукуруза, гречка (на вибір вчителя). Значення цих рослин.

Технічні культури – картопля, льон, соняшник, цукровий буряк (на вибір вчителя). Значення цих рослин.

Вирощування та використання людиною. Засоби підвищення врожаю: обробіток грунту, удобрення, підживлення рослин.

Бур’яни городу і поля – осот, пирій, лобода, дика редька (на вибір вчителя). Боротьба з бур’янами та шкідниками рослин.

Праця людей в полі з використанням сільскогосподарських машин.

Практична робота Техніка впровадження засобів по підвищенню врожаю: обробіток грунту, удобрення, підживлення рослин (на вибір вчителя).


Учень:

-має уявлення про види культурних рослин та їх значення;

- має уявлення про засоби підвищення врожаю.


Формування уявлень про культурні рослини та їх значення. Розширення активного словника іменниками та прикметниками, що означають різноманітність культурних рослин. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між живою та неживою природою. Виховання самостійності, працьовитості під час роботи на шкільній ділянці. Формування причинно-наслідкових зв’язків та залежностей між

життям рослин та працею людей.

8

6

Кімнатні рослини. Різноманітність кімнатних рослин (бегонія, герань, алоє, бальзамін, традесканція, циперус), (на вибір вчителя). Особливості вирощування. Значення для людини. Догляд за кімнатними рослинами.

Практична робота Висаджування та пересаджування кімнатних рослин. Ведення календарю догляду за кімнатними рослинами.


Учень:

-має уявлення про різноманітність кімнатних рослин;

- вміє доглядати за рослинами в класі.


Формування уявлень про різноманітність кімнатних рослин. Розвиток пам’яті на основі відтворення назв рослин, що вивчаються. Формування мотивації щодо догляду за кімнатними рослинами.

9

5

Квітково-декоративні рослини. Різноманітність квітково- декоративних рослин.

Однорічні рослини – квасоля, петунія, айстри, чорнобривці (на вибір вчителя).

Дворічні рослини – маргаритки, братки, мальва (на вибір вчителя). Зовнішній вигляд, вирощування.

Багаторічні рослини – жоржини гладіулуси, флокси, іриси (на вибір вчителя).

Інші багаторічні квітково-декоративні рослини, їх використання для озеленення дворів, площ, вулиць міста та сіл.


Учень:

- має уявлення про різноманітність квітково-декоративних рослин.


Формування уявлень про квітково-декоративні рослини. Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу словами-назвами квітково-декоративних рослин.

10

2

Узагальнення курсу. Охорона рослин. Рослини, які занесені до Червоної книги України. Заповідники, національні парки природи в Україні.


Учень:

-вміє розпізнавати рослини саду, городу, поля, лісу;

- знає про практичне значення рослин у природі та житті людини.Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування рослин саду, лісу, городу, поля. Виховання бережливого ставлення до рослин.8-Й КЛАС

ТВАРИНИ

(68 годин, 2 години на тиждень)
з\п

К-сть

год.

Зміст навчального

матеріалу

Навчальні досягнення

учнів

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

1

2

Вступ. Тварина – частина живої природи. Різноманітність тваринного світу.


Учень:

- має уявлення про різноманітність тваринного світу.Формування позитивного емоційного ставлення до навчання природознавства. Формування поняття – тварина.

2

10

Безхребетні тварини. Загальні ознаки безхребетних тварин.

Дощовий черв’як. Зовнішній вигляд. Спосіб життя, живлення, дихання, пересування. Роль дощового черв’яка у грунтоутворенні.

Черви – паразити (аскарида людська, печінковий сисун, гострик). Спосіб існування червів. Профілактика зараження.

Молюски – ставковик звичайний, беззубка. Зовнішній вигляд та спосіб існування. Значення у природі.

Ракоподібні (морські та присноводні). Зовнішній вигляд та спосіб існування (на прикладі річкового рака).

Павукоподібні (на прикладі павука – хрестовика). Зовнішній вигляд та спосіб існування.

Кліщі, їх різноманітність.

Комахи – бджола, мурахи, білан капустяний, яблунева плодожерка, хрущ, колорадський жук, кімнатна муха. Зовнішній вигляд, спосіб існування. Розмноження. Засоби боротьби зі шкідливими комахами. Роль комах у природі та практичне значення для людей.

Демонстрування (на вибір вчителя) – колекцій, слайдів, таблиць, малюнків, фільмів безхребетних тварин.


Учень:

-знає загальні ознаки безхребетних тварин;

- знає особливості

зовнішньої будови та спосіб життя найтиповіших представників безхребетних тварин.


Формування уявлень про безхребетних тварин. Розширення та уточнення понять про спосіб життя, живлення, розмноження тварин, що вивчаються. Розвиток мовлення шляхом розширення активного словника учня.

3

1

Хребетні тварини. Загальні ознаки хребетних тварин.
4

8

Риби. Загальні ознаки риб. Середовище існування. Різноманітність риб.

Річкові риби – окунь, щука, карась, короп. Зовнішній вигляд, спосібжиття.

Морські риби – тріска, камбала, оселедець. Зовнішній вигляд. Спосіб життя. Представники рибної фауни водойм України. Рибальство, рибництво. Значення та охорона риб.

Демонстрування скелета риби, таблиць, слайдів, діафільмів (на вибір вчителя).

Практична робота Спостереження за рибами в акваріумі (з метою з’ясування як вона дихає, рухається), догляд за рибами.


Учень:

-знає загальні ознаки хребетних тварин;

-знає особливості

зовнішньої будови та спосіб життя риб.


Розвиток мислення на основі формування вміння розпізнавати та називати різні види риб. Розвиток уваги на основі спостережень за рибами в акваріумі.

5

3

Земноводні. Загальні ознаки земноводних.

Зелена жаба. Зовнішній вигляд, спосіб життя. Розмноження та розвиток.

Інші земноводні: жаба – ропуха, тритон. Зовнішній вигляд та спосіб життя. Значення та охорона земноводних.

Демонстрування живої жаби або вологого препапату, малюнків, таблиць (на вибір вчителя).


Учень:

-знає загальні ознаки земноводних;

- знає про значення та охорону земноводних.


Формування уявлень про земноводних тварин. Розвиток усного мовлення.

6

3

Плазуни. Загальні ознаки плазунів. Різноманітність плазунів – ящірка, вуж, гадюка, черепаха, крокодил. Зовнішній вигляд та спосіб існування. Значення та охорона плазунів.


Демонстрування вологих препаратів, колекцій (на вибір вчителя).


Учень:

-знає загальні ознаки плазунів;

- вміє працювати з колекціями, муляжами.Формування уявлень про плазунів. Розвиток вміння працювати з колекціями, муляжами.

7

10

Птахи. Загальна характеристика птахів: середовище існування, особливості зовнішньої та внутрішньої будови у зв’язку зі здатністю до польоту. Розмноження і розвиток.

Птахи лісу – дятел, велика синиця. Хижі птахи – орел, сова.

Водоплавні птахи – качка крижень.

Птахи культурних ланшафтів (на вибір вчителя) – синиця, ластівка, горобець, ворона, голуб, грач і т.д.

Свійські птахи – курка, гуска. Утримання, годування та розведення птахів на птахофермах. Значення та охорона птахів.

Демонстрування опудал птахів, скелета, моделі яйця птаха, діафільмів про птахів, альбомів (на вибір вчителя).

Екскурсія на птахофабрику або краєзнавчого музею (на вибір вчителя).


Учень:

-знає загальні ознаки птахів;

- знає особливості

зовнішньої та внутрішньої будови птахів;

- має уявлення про значення тварин у житті, природі, господарській діяльності людини.Розширення та уточнення понять про умови існування, живлення, розвиток та розмноження птахів, що вивчаються. Розвиток мислення на основі аналізу і класифікації птахів за видами. Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування назв різних видів птахів.

8

29

Ссавці. Загальні ознаки ссавців. Гризуни – миша, щур, хом’як, білка, бобер. Особливості та спосіб існування.

Зайцеподібні – заєць (біляк, русак). Спосіб життя. Розмноження.

Хижі звіри – вовк, лисиця, рись, ведмідь. Спосіб існування.

Ластоногі та китоподібні – тюлень,морж, кит, дельфін. Зовнішній вигляд та середовище існування.

Хоботні – слон. Зовнішній вигляд та спосіб життя.

Мавпи. Зовнішній вигляд та середовище існування. Види мавп.

Парнокопитні – свиня, корова. Загальні ознаки. (коза, вівця).

Непарнокопитні – кінь.

Кріль. Утримання та розведення кролів. Зовнішній вигляд, спосіб життя. Вирощування. Господарське значення.

Охорона тварин в Україні. Тварини, що занесені до Червоної книги.

Практична робота Догляд за приміщенням і тваринами, участь у роздаванні кормів.

Екскурсії до зоопарку, заповіднику, музею, на птахофабрику, тваринницьку ферму (на вибір вчителя).


Учень:

-знає загальні ознаки ссавців;

- знає їх особливості та спосіб існування;

- має уявлення

про тварин, які занесені до Червоної книги;

- знає про умови утримання, догляду та годівлі деяких сільськогосподарських тварин;

- про необхідність охорони тварин;

- вміє здійснювати нескладний догляд за деякими сільськогосподарськими тваринами (для сільської школи).Розвиток пам’яті на основі відтворення назв ссавців, що вивчаються. Формування причинно-наслвдкових зв’язків у процесі засвоєння ланцюгів живлення. Формування причинно-наслідкових зв’язків та залежностей між

життям тварин та працею людей. Виховання самостійності, працьовитості під час догляду за тваринами та приміщеннями де їх утримають.

Виховання доброзичливого ставлення до тварин.


9

2

Повторення

Учень:

- вміє розпізнавати тварин,що вивчалися.


Розвиток мисленнєвих операцій аналізу, порівняння, класифікації тварин на ссавців, птахів, комах, риб, плазунів.9-Й КЛАС

ЛЮДИНА

(68 годин, 2 години на тиждень)
з\п

К-сть

год.

Зміст навчального

матеріалу

Навчальні досягнення

учнів

Спрямованість

корекційно-розвивальної роботи

1

2

Вступ. Людина – частина живої природи. Потреба вивчення організму людини, збереження та зміцнення здоров’я.


Учень:

- має уявлення про єдність людини та навколишнього середовища.


Формування позитивного емоційного ставлення до навчання природознавства. Формування поняття – людина.

2

3

Загальне ознайомлення з організмом людини. Органи людини та система органів: опорно-рухова, кровоносна, дихальна, травлення, видільна, нервова. Розміщення внутрішніх органів у людини. Організм як єдине ціле.


Учень:

-має уявлення про організм як єдине ціле;

- має уявлення про основи здорового способу життя.Формування уявлень про організм людини, здоровий спосіб життя та його складові.

3

8

Опора і рух. Значення опорно-рухової системи. Основні органи опори та руху. Кістки. Типи з’єднання кісток: суглоб, шви, хрящі.

М’язи. Робота м’язів. Значення фізкультури, спорту та ранкової гімнастики для розвитку м’язів. Попередження викривлення хребта і розвитку плоскостопості.

Демонстрування дослідів (на вибір вчителя):

1.Статистичне та динамічне навантаження на м’язи.

2.Стомлення м’язів під час утримання вантажу на витягнутій руці.

3.Скорочення м’язів під час згинання і розгинання рук у лігті.

Практична робота Перша медична допомога при ушкодженнях опорно- рухової системи.


Учень:

- знає основні органи опори та руху;

- знає про вплив фізичного навантаження на організм;

-вміє надавати першу медичну допомогу при ушкодженнях опорно – рухової системи.


Формування уявлень про основні органи опори та руху. Формування понять – кістки та м’язи. Формування уявлень про здоровий спосіб життя, значення фізкультури та спорту. Розвиток мовлення шляхом розширення активного словника учня. Розвиток вміння надавати першу медичну допомогу при ушкодженнях опорно – рухової системи.4

10

Кров і кровообіг. Кров та її значення. Склад крові, плазма крові. Рух крові в організмі людини – кровообіг.

Органи кровоносної системи: серце та судини. Велике та мале кола кровообігу.

Пульс та його значення. Попередження серцево-судинних захворювань. Зміцнення серця. Шкідливий вплив куріння та спиртових напоїв на серце та кровоносні судини.

Демонстрування діафільмів, препаратів та муляжівна вибір вчителя.

Практичні роботи Перша допомога під час кровотеч. Підрахунок частоти пульсу в спокійному стані та після виконання ряду гімнастичних вправ. Вимірювання артеріального тиску.


Учень:

- знає органи кровоносної системи;

-має уявлення про основи здорового способу життя;

- знає про шкідливий вплив куріння та алкоголю на організм людини;

-вміє надавати першу медичну допомогу під час кровотеч.Розширення та збагачення уявлень про здоровий спосіб життя. Формування понять про кров та її склад. Розвиток мислення на основі формування вмінь вимірювати тиск та підраховувати пульс. Розвиток вміння надавати першу медичну допомогу під час кровотеч.5

8

Дихання. Значення дихання. Органи дихання та їх функції. Голосовий апарат. Газообмін в легенях.

Хвороби органів дихання та їх попередження. Гігієна органів дихання. Інфекційні захворювання. Вплив нікотину на органи дихання. Необхідність чистого повітря для дихання. Підтримування чистоти повітря у приміщеннях. Значення зелених насаджень для здоров’я людини.

Демонстрування діафільмів, муляжів на вибір вчителя.

Практична робота Техніка використання гірчичників, накладання компресів. Виготовлення марлевих пов’язок.


Учень:

- знає органи дихання та їх функції;

- має уявлення про хвороби та профілактичні заходи їх запобігання;

- вміє накладати гірчичники та компреси.


Формування понять про органи дихання. Формування уявлень про хвороби та профілактичні заходи їх запобігання. Формування мотивації щодо дотримання чистоти у приміщеннях на основі усвідомлення значення чистого повітря для дихання людини.

Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування правил запобігання інфекціям. Розвиток вміння накладати компреси та гірчичники. Розвиток мислення шляхом формування причинно-наслідкових зв’язків між диханням людини та дотриманням чистоти повітря.
6

13

Харчування і травлення. Значення харчування. Харчові продукти та поживні речовини. Вітаміни.

Органи травлення. Значення пережовування їжі, догляд за зубами, профілактика карієсу.

Травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику.

Гігієна харчування. Запобігання шлунково-кишкових захворювань (гастрит, виразка шлунку). Глистові захворювання та їх попередження. Запобігання харчових отруєнь (апендицит). Профілактика інфекційних захворювань (дизентерія, холера, Боткіна). Вплив алкоголю та куріння на процес травлення.

Демонстрування дослідів (на вибір вчителя):

1.Виявлення крохмалю в хлібі та картоплі.

2.Виявлення білка і крохмалю в пшеничному борошні.

3.Дія слини на крохмаль.

Практична робота Перша допомога при харчових отруєннях.


Учень:

- має уявлення про вплив харчавання на здоров’я людини;

- знає органи травлення;

- знає про правильне та раціональне харчування;

- знає санітарно-гігієнічні правила;

-вміє надавати першу медичну допомогу при харчових отруєннях.


Формування уявлення про органи травлення, харчування та його вплив на здоров’я людини. Збагачення, уточнення словника словами-назвами складових частин продуктів харчування (вітаміни, поживні речовини). Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування правил запобігання глистових захворювань. Розвиток вміння надавати першу медичну допомогу при харчових отруєннях.


7

2

Нирки. Органи сечовидільної системи та їх значення. Запобігання нирковим захворюванням (нефрит, цистит).

Демонстрування діафільмів, муляжів на вибір вчителя.


Учень:

- знає органи сечовидільної системи та їх значення.Формування уявлень про органи сечовидільної системи. Розширення та уточнення активного словника словами-назвами, що позначають ниркові захворювання.

8

6

Шкіра. Шкіра людини та її значення. Роль шкіри в терморегуляції. Гігієна шкіри та гігієнічні вимоги до одягу. Сучасні косметичні засоби догляду за волоссям, шкірою обличчя, рук, ніг.

Загартування організму. Правила правильного користування природничими факторами зарагтування.

Демонстрування косметичних засобів по догляду за шкірою (на вибір вчителя).

Практична робота Перша медична допомога при тепловому та сонячному ударах, опіках, обмороженнях.


Учень:

-вміє дотримуватись правил особистої гігієни;

-вміє надавати першу медичну допомогу при тепловому та сонячному ударах, опіках,обмороженнях.


Формування мотивації щодо дотримання правил особистої гігієни. Формування самостійності в діяльності на основі знань про правила особистої гігієни, підтримання чистоти одягу. Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу словами-назвами предметів та сучасних засобів догляду за шкірою. Розвиток вміння надавати першу медичну допомогу при тепловому та сонячному ударах, опіках, обмороженнях. Виховання охайності та дисциплінованості.

9

3

Статева система. Жіноча та чоловіча статеві системи, їх функції. Гігієна статевих органів, запобігання інфекційним захворюванням.


Учень:

-знає функції статевих органів;

-вміє дотримуватись правил особистої гігієни.


Формування уявлень про статеві органи та їх функції. Формування мотивації щодо дотримання правил особистої гігієни. Розвиток мислення на основі формування вмінь визначати значення особистої гігієни для здоров’я людини.

10

4

Нервова система. Нервова система (головний та спиний мозок, нерви). Значення нервової системи.

Режим дня, гігієна розумової праці. Сон та його значення.

Вплив алкоголю, куріння, наркотиків на нервову систему.


Учень:

-має уявлення про значення нервової системи;

-знає про фактори, що зберігають здоров’я, і такі, що порушують його.Формування уявлень про нервову систему та її значення. Розвиток мислення на основі формування умінь визначати значення розпорядку дня на здоров’я людини.

11

7

Органи чуттів. Значення органів чуттів. Будова та функції органу зору. Гігієна органу зору.

Будова та функції органу слуху. Попередження порушень слуху.

Орган смаку.

Орган нюху.

Орган дотику.

Демонстрування розбірних моделей очного яблука, вуха (на вибір вчителя)

Практична робота Перша медична допомога при травмах органів чуттів.


Учень:

-має уявлення про значення органів чуттів;

- вміє надавати першу медичну допомогу при травмах органів чуттів.Формування уявлень про значення органів чуттів. Розвиток вміння надавати першу медичну допомогу при травмах органів чуттів.


12

2

Екологія людини. Місце і значення людини в природі. Вплив навколишнього середовища на організм людини.

Демонстрування діафільму „Організм людини і середовище” (на вибір вчителя).


Учень:

- вміє застосовувати набуті знання про будову та функції людського організму у повсякденному житті з метою збереження та зміцнення здоров’я.Розвиток мислення на основі формування вміння розпізнавати та називати внутрішні органи людини. Формування причинно-наслідкових зв’язків та залежностей між неживою природою та здоров’ям людини.
Підготовлено

старшим науковим співробітником

лабораторії олігофренопедагогіки,

канд. пед. наук Блеч Г.О.Схожі:

Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 10 клас 52 години (1,5 год на тиждень, із них 4 год резервних)
Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconПрограма курсу «Фізика атмосфери. Гідро- І аеростатика» (17 год) к -сть годин Зміст теми Навчальні досягнення 2 Атмосфера
Атмосфера,її будова та склад. Зміна тиску і температури в залежності від висоти. Вологість повітря
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень 10 клас 175 годин (5 год на тиждень, із них 15 год резервних)
Біологія як наука: об’єкт дослідження, завдання, історія становлення і розвитку, наукові поняття (науковий факт, гіпотеза, закономірність,...
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconУроку Календарно тематичне планування уроків зарубіжної літератури, 5 кл. Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата 1
Казка як жанр фольклору. Боротьба добра зі злом – головний конфлікт народної казки
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування Історія України. Всесвітня історія
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconПрограма курсу з географії «Політична географія» Дата к-сть годин Зміст теми Навчальні досягнення
Місце курсу в системі соціально-економічних суспільних, географічних дисциплін; зв'язки курсу з іншими суспільними науками, утому...
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconЗвіт про роботу гуртка «Теорія держави і права України» За 2011/2012 навчальний рік Керівник гуртка: Федорова Марина Ігорівна
Протягом навчального року вихованці гуртка прослухали теоретичний курс «тдіпу» (32 години), виконали практичні завдання, навчилися...
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу icon11 клас 175 годин (5 годин на тиждень, резерв 11 годин)
Предмет і завдання соціально-економічної геог рафії України. Поняття «Україна». Походження назв «Русь» і «Україна». Видатні економіко-географи...
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconСвітова література 5 клас Усього – 70 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – 4 години; позакласне читання – 4 години
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені...
Програма 6-й клас нежива природа (68 годин, 2 години на тиждень) № з\\п к-сть год. Зміст навчального матеріалу iconПрограма курсів підготовки до сертифікаційного іспиту Z081 "Oracle Certified Professional, JavaSE6 Programmer"
Обсяг одного тижня – 16 ауд годин (понеділок…четвер по 2 пари), заняття через тиждень (тиждень аудиторних занять, тиждень самостійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи