6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія icon

6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лініяНазва6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія
Сторінка1/9
Дата конвертації04.02.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /Мовн_/0.Пояснювальна_записка.doc
2. /Мовн_/1.1.Укр. мова.doc
3. /Мовн_/1.2.Укр.мова.doc
4. /Мовн_/1.3.Укр.мова -Критер_х.doc
5. /Мовн_/10.Б_олог_я.doc
6. /Мовн_/12.Ф_зика.doc
7. /Мовн_/13.Х_м_я.doc
8. /Мовн_/14.Основи здоров'я.doc
9. /Мовн_/15.Правознавство.doc
10. /Мовн_/16._нформатика.doc
11. /Мовн_/17.Художня культура.doc
12. /Мовн_/2.1.Укр.л_т.doc
13. /Мовн_/2.2.Укр.л_т-Критер_х.doc
14. /Мовн_/3.1.Заруб_ж.л_т.doc
15. /Мовн_/3.2.Заруб_ж.л_т-Критер_х.doc
16. /Мовн_/4._стор_я.doc
17. /Мовн_/5.Етика.doc
18. /Мовн_/6.Музичне мистецтво.doc
19. /Мовн_/7.Образотворче мистецтво.doc
20. /Мовн_/8.Математика.doc
21. /Мовн_/9.2.Природознавство.doc
22. /Мовн_/9.Природознавство.doc
Методичні рекомендації тематичного планування навчальних предметів в загальноосвітній школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення Пояснювальна записка Київ 2009
Українська мова 5-й клас (192,5 год, 5,5 год на тиждень) Мовленнєва змістова лінія
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5—10 класів з української мови
Біологія 7-й клас
Фізика 7 – й клас
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабiнету хімії та лабораторним посудом. Учень
Основи здоров’Я 5-й клас
Правознавство 9 клас
Інформатика
Художня культура
Вступ слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор І літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва. Тл
Критерії оцінювання1
Вступ література І фольклор — скарбниця духовних багатств людства. Фольклор — усна народна творчість. Прислів’я та приказки — малі жанри фольклору, джерело народної мудрості. Учень
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури1 Головним завданням
Історія україни вступ до історії
5-й клас (35 год, 1 год на тиждень) к-ть год
Музичне мистецтво музика та інші види мистецтва
Образотворче мистецтво художній образ
5-й клас. Математика
Природознавство 6-й клас
Природознавство 5 клас

6-й клас

(157,5 год, 4,5 год на тиждень)

(15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)

Мовленнєва змістова лінія


п/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

32

Відомості про мовлення
Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: адресант мовлення (той, хто говорить або пише), адресат мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).
Повторення вивченого про текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту: наявність зачину, основної частини і кінцівки, послідовність викладу змісту, використання мовних засобів зв’язку між складовими частинами тексту. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично).
Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація (практично). Складний план готового тексту; простий план власного висловлювання.
Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.
Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису, розповіді з елементами роздуму).
Жанри мовлення: оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їх побудови.

Учень:
розпізнає текст, його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове і відоме;
визначає ситуацію спілкування, її складові; стилі (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий) мовлення, сферу їх використання, типи (розповідь, опис приміщення і природи, роздум) і жанри мовлення (оповідання, замітка, план роботи, оголошення), особливості їх побудови; основні джерела матеріалу для твору.

2.
Види робіт
Сприймання чужого мовлення
Аудіювання (слухання-розуміння) текстів діалогічного і монологічного характеру, що на-

Учень:
розуміє з одного прослуховування фактичний зміст висловлювань інших людей (розповіді, лекції, повідомлення та ін.), слідкує за змістом мовлення та його особливостями (тривалістьлежать до таких стилів: розмовного, художнього, офіційно-ділового, наукового; типів: розповідь, опис (в т. ч. опис приміщення і природи), роздум; жанрів мовлення: оповідання, замітка, стаття, п’єса, вірш, казка, байка, легенда, переказ, пісня; загадка, прислів’я, приказки (об’єднані певною темою).
Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру, що належать до стилів: розмовного, художнього, офіційно-дiлового, наукового; типів: розповідь, опис (в т. ч. опис приміщення і природи), роздум; жанрів мовлення: оповідання, замітка, стаття, п’єса, вірш, казка, байка, легенда, переказ, пісня; загадка, прислів’я, приказки (об’єднані певною темою).

звучання незнайомих художніх текстів 5—6 хв, текстів інших стилів (в т. ч. офіційно-ділового) — 4—5 хв);
визначає тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну і другорядну інформацію, зображувально-виражальні особливості тексту;
читає мовчки відповідно до його віку незнайомі тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення зі швидкістю 110—180 слів за 1 хв;
переглядає більші за обсягом тексти, ніж у попередніх класах, швидко знаходячи в них указані вчителем елементи тексту та змісту (виділені спеціальним шрифтом слова, розділові знаки, зноски, кількість абзаців на сторінці та ін., пряму мову та діалог, порівняння, опис чи роздум, висновки тощо), основну і другорядну інформацію;
осмислює і запам’ятовує найважливіші змістові віхи прочитаного;
аналізує структуру тексту, виділяючи в ньому мікротеми, добираючи до них заголовки;
складає складний план готового тексту;
оцінює прочитаний текст з погляду новизни його змісту, виразності мовного оформлення, задуму мовця тощо.

3.
Відтворення готового тексту
Виразне читання вголос художніх, ділових, науково-популярних текстів, що належать до таких жанрів мовлення, як оповідання, стаття, замітка, п’єса, казка, байка, прислів’я, приказки, загадки (вивчення деяких напам’ять чи близько до тексту).

Учень:
читає вголос знайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення (складніші порівняно з попереднім класом), з достатньою швидкістю (80—120 слів за 1 хв), плавно, з гарною дикцією відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм;
оцінює прочитаний уголос текст з погляду його змісту, форми, задуму й мовного оформлення;Перекази (навчальні й контрольні) за простим і складним планами.
Говоріння.
Докладні перекази художніх текстів розповідного характеру з елементами опису приміщення, природи.
Вибірковий переказ тексту наукового стилю.
Письмо.
Докладні перекази художніх текстів розповідного характеру з елементами опису приміщення та тексту-роздуму.

Вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.
Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

переказує докладно і вибірково (усно і письмово) почуті і прочитані тексти художнього і наукового стилів мовлення обсягом (для докладного переказу 150—200 слів, вибіркового — в півтора рази більше) зазначених у програмі видів, за самостійно складеним простим і складним планами, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, з дотриманням композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму;
помічає і виправляє недоліки в своєму і чужому мовленні;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

4.
Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Діалог, його розігрування відповідно до серії малюнків, запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру.

Учень:
складає і розігрує діалоги певного обсягу (орієнтовно 7—8 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, серії малюнків, запитань, досягаючи комунікативної мети;
додержується норм української літературної мови, правил спілкування;
висловлює особисту позицію щодо обговорюваної теми (якщо незгоду з позицією співрозмовника, то так, щоб не образити його), уживає прислів’я і приказки для висновків та узагальнень;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;Монологічне мовлення
Твори (навчальні і контрольні) за простим планом.
Говоріння.
Твори-описи приміщення та природи на основі особистих вражень у художньому стилі.
Твір-оповідання за жанровою картиною.
Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.
Письмо.
Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.
Твір-опис природи за картиною у художньому стилі.
Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.
Твір-оповідання на основі побаченого.
Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.
Ділові папери. План роботи. Оголошення.

добирає і систематизує для самостійних висловлювань матеріал на основі різних джерел;
складає усні та письмові твори (вказаних у програмі видів) за простим планом, обираючи відповідний до ситуації спілкування та задуму стиль мовлення (розмовний, науковий, художній, офiційно-діловий); тип мовлення (в т. ч. опис приміщення і природи, роздум про вчинки людей), жанри мовлення (оповідання на основі побаченого, повідомлення, план роботи, оголошення), мовні засоби, ураховуючи особливості ситуації спілкування, відповідно до заданої структури (вступ, основна частина, кінцівка), комунікативного завдання;
додержується вимог до мовлення і основних правил спілкування;
помічає і виправляє недоліки в своєму і чужому мовленні;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

Міжпредметні зв’язки. Інтер’єр і пейзаж у літературному творі; усна характеристика літературного героя; письмовий відгук про невеликий твір; (література); переказ текстів наукового стилю (історія, природознавство); усні роздуми на математичні теми

(математика); усний опис змісту та художніх засобів творів живопису, які зображують інтер’єр, пейзаж; усна розповідь за змістом жанрової картини про вчинки людей; теплі і холодні кольори; властивості, кольорове багатство довкілля (образотворче мистецтво).

Мовна змістова лінія
п/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


1.

110
1


Вступ
Краса і багатство української мови

Учень:
знає засоби милозвучності української мови;
знаходить їх у тексті;
уміє використовувати у власному мовленні.

2.

9

Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого
Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення у простому реченні. Розділові знаки у простому реченні. Складне речення. Пряма мова.
Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.

Учень:
розрізняє словосполучення і речення, прості речення і складні, типи і стилі мовлення;
визначає головне і залежне слово у словосполученні, головні та другорядні члени речення, типи і стилі мовлення;
знаходить у реченні вставні слова, звертання й однорідні члени речення;
називає частини мови, якими вони виражені;Правопис.
Розділові знаки у простому реченні. Роздiлові знаки у складному реченні і при прямій мові та діалозі.
Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ.
Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія. Вставні слова, найуживаніші фразеологізми зі звертаннями і вставними словами.

Граматика. Частини мови, якими виражаються звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Займенники, сполучники, прислівники, повтори спільнокореневих слів, контекстуальні синоніми як засоби зв’язку речень у тексті.
Культура мовлення. Правильне інтонування простих речень із звертаннями, вставними словами та однорідними членами речення, різними за метою висловлювання. Інтонування складних речень. Засвоєння стандартних висловів, словосполучень в офіційно-діловому стилі.
Текст (риторичний аспект). Звертання, вставні слова, однорідні члени речення у власних висловлюваннях на певну тему.

розставляє правильно розділові знаки у простих ускладнених реченнях і складних реченнях;
пояснює орфограми і пунктограми за допомогою вивчених правил;
знаходить і виправляє орфографічні і пунктуаційні помилки на вивчені правила;
будує речення зі звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення; із простих речень — складне; тексти офіційно-ділового стилю та інших стилів;
помічає й виправляє порушення вимог до культури мовлення при інтонуванні простих і складних речень, усуває недоліки в структурі і стилі тексту;
складає усні й письмові монологічні висловлювання на певну соціокультурну тему відповідно до визначеної комунікативної мети на основі власного життєвого досвіду, використовуючи звертання, вставні слова, прості і складні речення з прямою і непрямою мовою та діалоги.
3.

20

Лексикологія.Фразеологія
Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова (повторення). Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично).
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.
Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів.
Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.
Внутрішньопредметні зв’язки
Культура мовлення і стилістика. Уживання слів відповідно до їх значення. Доречне використання слів із переносним значенням, стилістично забарвлених слів, лексичних повторів і синонімів як засобу зв’язку речень у тексті, а також синонімів для уникнення невиправданих повторів слів. Засвоєння складних випадків слововживання.
Текст (риторичний аспект). Розвиток умінь увиразнювати мовне оформлення висловлювання з допомогою лексико-фразеологічних засобів.

Учень:
знає, що вивчає лексикологія і фразеологія;
визначає належність слів до певної лексичної категорії: однозначні й багатозначні, загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова, групи слів за значенням, фразеологізми, а також їх роль у тексті;
пояснює (у нескладних випадках) значення відомих слів, їх походження, значення фразеологізмів, прислів’їв, приказок, крилатих висловів;
користується тлумачним і перекладним, етимологічним, фразеологічним словниками, словниками синонімів, антонімів;
добирає з-поміж синонімів, антонімів, фразеологізмів найбільш відповідні контексту;
редагує тексти з лексичними помилками;
використовує вивчені лексичні мовні засоби, у тому числі слова в переносному значенні, синоніми й антоніми, епітети й порівняння у стандартних і нестандартних мовленнєвих ситуаціях, удосконалюючи мовне оформлення висловлювання.

Міжпредметні зв’язки. Епітети, порівняння, синоніми, характерні для усної народної творчості, фразеологізми (література).
4.

20Будова слова. Орфографія
Корінь, суфікс, префікс і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).

Учень:
виділяє у слові закінчення, корінь, префікс, суфікс та основу;
розрізняє форми слова і спільнокореневі слова;Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-.
Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів пре-, при-, прі-.
Внутрішньопредметні зв’язки
Лексикологія і фразеологія. Засвоєння нових слів (у тому числі власне українських) і фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів.
Граматика. Особливості будови вивчених частин мови.
Культура мовлення і стилістика. Використання в мовленні слів із суфіксами і префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності тексту. Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті. Уникнення помилок, пов’язаних з невиправданим уживанням спільнокореневих слів. Засвоєння складних випадків слововживання.
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, виділяти головне і другорядне, добирати ключові слова для висловлювання, розташовувати в логічній послідовності відповідно до задуму.

правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами;
знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила, а також лексичні помилки;
складає речення і мікротексти з використанням слів із суфіксами і префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності тексту;
створює висловлювання відповідно до задуму, упорядковуючи дібрані відомості в логічній послідовності, використовуючи ключові слова і речення, надаючи виразності мовному оформленню.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія icon9 клас (70 год, 2 год на тиждень, 4 год – резервний час)
Електричне коло. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники, діелектрики
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень 10 клас 175 годин (5 год на тиждень, із них 15 год резервних)
Біологія як наука: об’єкт дослідження, завдання, історія становлення і розвитку, наукові поняття (науковий факт, гіпотеза, закономірність,...
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія iconУкраїнська мова 3 клас І семестр 4 год на тиждень — 62 год
За підручником: Вашуленко М. С., Мельничайко О.І. Рідна мова: Підруч для 3 кл. — К.: Освіта, 2003
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія iconТрудовенавчання : технічна І художня праця За програмою – 35 год На тиждень – 1 год ІІ семестр – 17 год

6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту 10 клас 52 години (1,5 год на тиждень, із них 4 год резервних)
Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія iconМатематика За програмою – 140 год На тиждень – 4 год ІІ семестр – 68 год ІІ семестр
Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел для розв'язування задач і прикладів. Рух у протилежних напрямах
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія iconЯ І Україна За програмою 35 год На тиждень 1 год ІІ семестр 18 год № з/п К. № Тема урок
Культурна спадщина. Як поводитися в громадських місцях. Ти – пішохід. Практична робота
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія icon9 клас (70 год, 2 год на тиждень)
Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літ-ри. Творча індивідуальність митця. Аналіз худ твору
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика 10-11 класи Академічний рівень 10 клас (105 год, 3 год на тиждень, 4 год резервний час)
Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки...
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія iconОбразотворче мистецтво За програмою – 35 год На тиждень – 1 год ІІ семестр – 17 год ІІ семестр Рукотворна краса
Виражальні можливості силуетної форми. Складові елементи архітектурної споруди. Виконання композиції «Чарівні куполи соборів»
6-й клас (157,5 год, 4,5 год на тиждень) (15,5 год — резерв годин для використання на розсуд учителя) Мовленнєва змістова лінія icon11 клас 175 годин (5 годин на тиждень, резерв 11 годин)
Предмет і завдання соціально-економічної геог рафії України. Поняття «Україна». Походження назв «Русь» і «Україна». Видатні економіко-географи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи