Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі icon

Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладіНазваАдміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі
Дата конвертації06.01.2013
Розмір57.44 Kb.
ТипДокументи
джерело

АДМІНІСТРАТИВНО-ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Триступеневий адміністративно - громадський контроль у системі управління охороною праці є основною формою контролю адміністрації і комітету профспілки або іншого представницького органу навчального закладу за станом умов і безпеки праці на робочих місцях та виконання всіма посадовими особами, працівниками вимог стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій з охорони праці.

Найважливішими завданнями адміністративно – громадського контролю за станом охорони праці навчального закладу є постійне підвищення рівня безпечності навчально – виховного процесу, спрямованого на виключення випадків травматизму як серед працюючих, так і серед учнів (вихованців).

Керівництво організацією триступеневого контролю здійснюють керівник навчального закладу та голова комітету профспілки.

^ Перший ступінь контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони праці здійснюють завідувачі кабінетів хімії, фізики, біології, допризовної підготовки, комп’ютерного класу, навчальних майстерень, спортивного залу, вчителі, вихователі.

На цьому етапі рекомендується перевіряти:

 • виконання заходів щодо усунення недоліків, порушень, встановлених попередньою перевіркою;

 • стан і правильність організації робочих місць (розміщення, наявність та робочий стан інструментів, лабораторного та фізкультурного обладнання, заготовок, пристроїв тощо);

 • стан утримання проходів та переходів;

 • безпечність технологічного обладнання;

 • виконання вчите6лями та учнями правил електробезпеки при користуванні електроустановками та електроінструментом;

 • справність приточної та витяжної вентиляції;

 • наявність і виконання вчителями та учнями інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • наявність і правильність використання працівниками засобів індивідуального захисту.

При встановленні відхилень від правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки, які можуть бути усунені, їх усувають негайно. Інші, для усунення яких необхідні додаткові витрати чи виклик спеціаліста, записуються в Журнал адміністративно – громадського контролю з вказівками термінів їх усунення.


^ Журнал адміністративно-громадського контролю


Дата

Ступінь контролю

Встановлені недоліки та порушення з охорони праці

Заходи щодо усунення недоліків і порушень

Термін виконання

Відмітки про виконання (дата, прізвище та особистий підпис відповідального за виконання)

^ Другий ступінь контролю здійснюють заступники директора навчального закладу, у

своїх структурних підрозділах та громадський інспектор з охорони праці, уповноважений профспілкою або іншим представницьким органом навчального закладу. Проводити його необхідно один раз на навчальну чверть.

На цьому етапі перевіряють :

- організацію та результат роботи першого ступеня контролю;

- виконання заходів, визначених під час проведення попередньої перевірки другого ступеня контролю;

- виконання наказів керівника закладу та рішень комітету профспілки, пропозицій громадського інспектора з охорони праці;

- виконання заходів за матеріалами розслідування нещасних випадків;

- виконання заходів за приписами та вказівками органів державного нагляду;

- справність і відповідність навчального і виробничого обладнання, транспортних засобів вимогам стандартів безпеки праці;

- виконання працівниками правил електробезпеки при користуванні електроустановками та електроінструментом;

- виконання графіків планово – попереджувальних ремонтів навчального, спортивного обладнання, вентиляційних систем і установок;

- стан утримання переходів та проходів;

- маркування безпечних ділянок (вузлів механізмів) сигнальними кольорами та знаками безпеки;

- наявність і стан захисних, сигнальних, контрольно – вимірювальних приладів;

- стан куточків з охорони праці, наявність і стан плакатів, стендів з охорони праці;

- своєчасність і якість проведення інструктажу з безпеки праці з працівниками;

- наявність і правильність використання засобів індивідуального захисту;

- стан санітарно-побутових приміщень;

- виконання встановленого режиму праці та відпочинку, дисципліни.


Результати перевірки записуються до Журналу адміністративно-громадського контролю і

повідомляються адміністрації закладу.


У випадку грубого порушення правил і норм охорони праці, яке може зашкодити здоров’ю працівників або привести до аварі, робота у підрозділі (на робочому місці) призупиняється контролюючими органами до усунення порушень.


^ Третій ступінь контролю здійснює керівник навчального закладу разом з головою профспілкового комітету один раз на півріччя.

На цьому етапі рекомендується перевіряти :

 • організацію і результати роботи першого і другого ступенів контролю;

 • виконання заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення першого і другого ступенів контролю;

 • виконання наказів і розпоряджень організацій вищого рівня, рішень профспілкових органів, приписів органів державного нагляду, наказів керівника закладу і рішень комітету профспілки з питань охорони праці;

 • виконання заходів, передбачених планами, колективним договором, угодою з питань охорони праці та іншими документами;

 • виконання заходів за матеріалами розслідування важких і групових нещасних випадків і аварій;

 • відповідність технічного стану будівель і споруд, приміщень і прилеглих до них територій, стан доріг, проходів, переходів тощо вимогам нормативно-технічної документації з охорони праці;

 • ефективність роботи приточної та витяжної вентиляції ;

 • виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів, підключення енергетичного обладнання ;

 • забезпечення працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

 • забезпечення працівників побутовими приміщеннями ;

 • організацію лікувально-профілактичного обслуговування працівників ;

 • стан стендів з охорони праці;

 • стан кабінету з охорони праці;

 • якість проведення навчання, інструктажів з охорони праці з працівниками;

 • підготовка персоналу до роботи в аварійних умовах;

 • виконання встановленого режиму праці та відпочинку, дисципліни праці.


На підставі результатів аналізу проводять перевірку стану усунення зауважень, записаних у

Журналі адміністративно-громадського контролю першого і другого ступенів. На нарадах у керівника закладу за участю профспілкового активу заслуховують відповідальних за виконання угоди з питань охорони праці, планів, наказів, приписів осіб, аналізують та обговорюють причини нещасних випадків, які сталися в закладі. Проведення наради рекомендується оформляти протоколом із визначенням встановлених недоліків і порушень, заходів і термінів щодо їх усунення та відповідальних за це осіб.


За результатами третього ступеня адміністративно-громадського контролю керівником закладу видається наказ.Схожі:

Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconДовідка про стан охорони праці в навчальних закладах Золочівського району На виконання плану роботи служби охорони праці
Олександрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Удянському дошкільному навчальному закладі, Золочівському дошкільному навчальному...
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconАналіз стану охорони праці у 2011 році начальник служби охорони праці Скляренко Т. О
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів...
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconНаказ №37 Про вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району м. Харкова
Департаменту освіти від 31. 01. 2012 №17 „Про вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у навчальних...
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconНаказ № Про організацію роботи з охорони праці в школі в 2012/2013 навчальному році
На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», з метою належної організації роботи педагогічного колективу...
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconІнструкція з охорони праці № під час вантажно-розвантажувальних робіт
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації системи роботи з творчо обдарованими і талановитими дітьми у сучасному позашкільному навчальному закладі
Педагогічний процес у позашкільному навчальному закладі як соціально-виховний феномен розвитку творчої особистості
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconПро затвердження Типового положення про службу охорони праці { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду n 236 ( z1191-07 ) від 02.
Затвердити Типове положення про службу охорони праці (далі Типове положення), що додається
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconВиконавчий комітет
Про вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у навчальних закладах №21, 180, 377, кдюсш №16
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconНаказ №343 Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності водія господарчої групи Богдана О. О
На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу...
Адміністративно-громадський контроль стану охорони праці в навчальному закладі iconНаказ №335 Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників оздоровчого табору «Берізка»
На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи