Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 icon

Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv "Про банки І банківську діяльність"// ввр, 2005, №26, ст. 358НазваЗакон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv "Про банки І банківську діяльність"// ввр, 2005, №26, ст. 358
Дата конвертації03.03.2013
Розмір40.91 Kb.
ТипЗакон
джерело

Література

 1. Закон України від 02.06. 2005 р. №2631-IV “Про банки і банківську діяльність”// ВВР, 2005, № 26, ст.358.

 2. Закон “Про Національний Банк України” від 10 січня 2002 року // Голос України. - Уряд. кур’єр. - 2002. - 14 січ. - С. 8.

 3. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого Постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р., затвердженого Міністерством юстиції України від 21.08.2001 р. за №730/ 5921.

 4. Постанова правління НБУ №351 від 04.09.98 “Про кредитні відносини з комерційними банками”.

 5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України №368 від 28.08.2001.

 6. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року.//Вісник НБУ. -2004. -№2. -С.44-45

 7. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра.//Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).

 8. Аналіз діяльності комерційного банку / Бутинця Ф.Ф.- Житомир: ПП "Рута", -2001. -318с.

 9. Бушуєва І. Маркетингова стратегія банку з депозитних послуг. // Вісник НБУ.-2002.-№1.-с.15-16.

 10. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец. 2.вид., випр. і доп. -К.: Знання, 2001. -256 с.

 11. Васюренко О.В.. Банківські операції: Навч. посібник. 3. вид., стер. -К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. -255 с.

 12. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможної банківської системи України.// Вісник НБУ. - 2001. - №6. - с. 19 - 21.

 13. Герасимович А.М.Аналіз банківської дія льоті. -К.: КНЕУ, 2003. -599 с.

 14. Банківські операції: Конспект лекцій для студ. екон. спец. / Єресько І.Г. -Черкаси: ЧДТУ, 2003. -64 с.

 15. Гірченко Т.Д. Маркетинг. - Л.: ЛБІ НБУ, 2004. -256 с.

 16. Головко А.Т., Грушко В.І., Денисенко М.П. та ін. Система банківського менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2004. – 480с.

 17. Гриценко Р. Оцінка якості менеджменту банку. // Вісник НБУ. -2002. -№4.-с.34-36.

 18. Ігнатова Н.В. (Конюшенко Н.В.) Національний банк України на зовнішньому нумізматичному  ринку// Вісник НБУ. -2001. -№1. -С. 23-25.

 19. Качаєв Ю. Територіальні фактори банківської діяльності в Україні. // Вісник НБУ.- 2001. - №4. - с. 11 - 16.

 20. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.

 21. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.

 22. Операції комерційних банків / Коцовська Р.В.– 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. -500 с.

 23. Кузнєцова А., Карпа Я. Банківський сектору країни як джерело фінансування інвестиційно-іноваційної діяльності. // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.60-64.

 24. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

 25. Мороз А.М. Банківські операції. -К.: КНЕУ, 2002. -476 с.

 26. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

 27. Ніколаєнко А. Особливості маркетингової діяльності банку. // Банківська справа.-2001. - №1. - с.35 - 39.

 28. Новикова І.В.Банківський маркетинг. -К.: Видавництво Європейського університету, 2003. -155с.

 29. Оніщенко С. В. Визначення ефективності надання банківських послуг // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Банківська і фінансово-кредитні системи та їх роль у сучасних умовах: Щорічник наук. пр. -Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. -Випуск XVII. -С. 192-212.

 30. Оніщенко С. В. Методика оцінки регіональних ринків та її використання в банківській діяльності // Банківська справа. -2000. -№ 1. -С. 35-39.

 31. Остапець А. І.Банківська система України: Стан і проблеми розвитку // Фінанси України. - 2000. - №8. -С. 114-117.

 32. Павліковська К. Комерційний банк як платник податку з реклами. // Вісник НБУ. - 2001. - №9. - с.36 - 37.

 33. Павлишин О.П. Банківські операції. Практикум. -Л.: ЛБІ НБУ, 2004. -159 с.

 34. Папуша А. Банківська система України: перспективи розвитку. // Вісник НБУ. - 2001.- №4. -с. 10- 11.

 35. Патрікац Л.Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.// Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.38-43

 36. Романенко Л.Ф. Зміст, принципи та функції банківського маркетингу // Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова 2001” –Дніпропетровськ-Харків-Одеса. -2001. -Том 13. -С.46-48.

 37. Романенко Л.Ф. Організаційна структура і маркетингова служба банку. Академія муніципального управління // Теорії мікро-, макроекономіки. К.: АМУ -2001. -Випуск 7. -С. 142-145.

 38. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг. Монографія. – К.: Вид. дім “Ін Юре”. – 2001. – 484 с.

 39. Романенко Л.Ф. Особливості банківського маркетингу. // Маркетинг в Україні. - 2001.- №1.- с. 32-35.

 40. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції / Сичов В.О. -К.: "АВТ", 2004. -519 с.

 41. Скибенко С.Т. Банківські операції. -К.: Укоопосвіта, 2002. -240 с.

 42. Сусіденко В. Т. Маркетингова інформаційна система комерційного банку: структура та завдання управління маркетингом// Вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки.- 2002.- № 2.-С. 78-82.

 43. Сундук А.Я. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки.// Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.24-25

 44. Банківська справа. Навчальний посібник /Тиркала О.І. -Тернопіль:Карт-бланш, -2001. -412с.

 45. Федулова Л. Управління якістю банківських послуг - запорука успіху в боротьбі за клієнта.// Вісник НБУ. - 2002. - №3. - с.32 - 35.

 46. Фомін І. Рейтингова оцінка комерційного банку в системі діагностики його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. - 2002. -№4. - с.11-14.

 47. Швець В. Ринок банківських послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Тернопільської академії народного господарства. -2001. - № 2. - с.151-157

 48. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. -К.: КНЕУ, 2000. -160 с.

 49. Операції комерційних банків: Опорний конспект лекцій для студ. спец. "Банківська справа" / Шульга Н.П. -К.: КНТЕУ, 2003. -113 с.

 50. Шульга Н., Сокольська О. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток // Вісник НБУ. - 2002. - №3. - с. 50-54.

 51. Матеріали серверу ПриватБанка http://www.privatbank.ua/Схожі:

Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv "Про банки І банківську діяльність"// ввр, 2005, №26, ст. 358
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv “Про банки І банківську діяльність”// ввр, 2005, №26, ст. 358
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv "Про банки І банківську діяльність"// ввр, 2005, №26, ст. 358
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv “Про банки І банківську діяльність”// ввр, 2005, №26, ст. 358
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон україни про охорону дитинства
Ввр, 2004, n 19, ст. 251 N 2304-iv ( 2304-15 ) від 11. 01. 2005, ввр, 2005, n 6, ст. 144 N 2353-iv ( 2353-15 ) від 18. 01. 2005,...
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06.
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06.
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату)
Ввр, 2004, n 2, ст. 6 n 1255-iv (1255-15 ) від 18. 11. 2003, ввр, 2004, n 11, ст. 140 n 2798-iv (2798-15 ) від 06. 09. 2005, ввр,...
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон України №2121 III від 20. 03. 91р. "Про банки та банківську діяльність" Закон України №2343 XII від 14. 05. 91р. "Про банкрутство"
Андрущак Є. М. Діагностика банкрутства Українських підприємств // Фінанси України. №9. –2004. –С. 118
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон україни про внесення змін до статті 537 Цивільного Кодексу України
Ввр, 2006, n 12, ст. 102 N 3201-iv (3201-15) від 15. 12. 2005, ввр, 2006, n 13, ст. 110 N 3261-iv (3261-15) від 22. 12. 2005, ввр,...
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон України №2121 III від 20. 03. 91р. "Про банки та банківську діяльність" Закон України №2343 XII від 14. 05. 91р. "Про банкрутство"
Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. –К.: Вд “Професіонал”, 2004. – 304с
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv \"Про банки І банківську діяльність\"// ввр, 2005, №26, ст. 358 iconЗакон України „Про цінні папери та фондову біржу" від 18. 06. 91. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30. 10. 96. Закон України „Про банки і банківську діяльність". Відомості Верховної Ради України від 09. 02. 2001
Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30. 10. 96
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи