Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. icon

Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06.НазваЗакон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06.
Дата конвертації05.03.2013
Розмір20.11 Kb.
ТипЗакон
джерело

Список використаних джерел

 1. Закон України Про банки і банківську діяльність №2121-III від 07.12.2000р. із змінами і доповненнями.

 2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. за №279.

 3. Правління НБУ України Положення № 246 від 28.09.95р.

 4. „Про затвердження Положення про формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків” Постанова НБУ №279 від 6 липня 2000р.

 5. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. –К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304с.

 6. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2008. -№14. –С24.

 7. Білошапка В.С. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за спец. „Банківський менеджмент”. - Житомир: Рута, 2001. -384с.

 8. Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси підприємств. -2006. -№10. –С.123-124

 9. Владчин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. -№1. – 2004. -С.98

 10. Василенко Л.П.Фінанси підприємства у схемах і таблицях. –К.:Дакор, 2006. -344с.

 11. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. -К.:Т-во Знання, 2000. -243 с.

 12. Васюренко Олег Володимирович. Банківський менеджмент: Посібник. -К. : Видавничий центр Академія, 2001. -317с.

 13. Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків // Фінанси України. -№4. –2003. С.118.

 14. Волохов В.І. Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій в кредитному процесі // Вісник НБУ. - №1. -2009. - С.30.

 15. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік. – 2008. -№10.-С.11.

 16. Галасюк В.В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. -№5. - С. 55-56.

 17. Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2001,- №9 - с. 54-57.

 18. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А. М. Герасимовича. -КНЕУ, 2003. -599 с.

 19. Геращенко В. Кредити і господарський розвиток // Банківська справа. - 2008. - № 1. - С. 47-57.

 20. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ. -2009.- №2. -С.35.

 21. Голуб В.М. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. -2000. -№ 2. -С. 56-59.

 22. Гончаренко В. Про кредитну кооперацію // Економіка України. 2007. - № 4. - С. 24-30.

 23. Фінанси підприємств/ Гончаров В.М., Путінцев В.А. Донецьк: ТОВ „Альматео”, 2006. -184с.

 24. Банківський нагляд: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Грушко В.І. -К.: Центр навч. л-ри, 2004. -262 с.

 25. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навч. посіб. / Денисенко М.П. -К.: Вид. дім «Професіонал», 2004. -319 с.

 26. Дерев'янко О.Г. Фінансово-кредитний механізм у системі стратегічного управління // Фінанси України. - 2007,- № 7. - С. 28-33.

Схожі:

Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconЗакон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06.
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconЗакон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18. 06. 1991 №1201-xii зі змінами та доповненнями Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами, від 30. 12. 1999 №629
Закон Укpаїни ”Пpо банки і банківську діяльність”/ Веpхов. Рада Укpаїни. — К.: Паpламент вид-во, 2001. — 57 с
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconЗакон України «Про банки І банківську діяльність» від 07. 12. 2000 р. №2121-iii. Із змінами, внесеними згідно із Законом України n 997-v (997-16) від 27. 04. 2008, / Вісник Верховної Ради n 33, 2008. ст. 440

Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconЗакон України №2121 III від 20. 03. 91р. "Про банки та банківську діяльність" Закон України №2343 XII від 14. 05. 91р. "Про банкрутство"
Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. –К.: Вд “Професіонал”, 2004. – 304с
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconЗакон України №2121 III від 20. 03. 91р. "Про банки та банківську діяльність" Закон України №2343 XII від 14. 05. 91р. "Про банкрутство"
Андрущак Є. М. Діагностика банкрутства Українських підприємств // Фінанси України. №9. –2004. –С. 118
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconЗакон україни про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ I загальні положення із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 2 жовтня 2012 року n 5411-vi, від 16 травня 2013 року n 245-vii
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини...
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconПро інвестиційну діяльність. Закон України від 18. 09. 91 зі змінами та доповненнями
Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України із змінами, внесеними законами України №607/97-вр від 04. 11. 97 р та №639/97-вр...
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconРішення від 29. 05. 2013 №6/37-1199 м. Єнакієве Про затвердження статуту комунального закладу Єнакієвської міської ради
Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від...
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconЗакон України „Про цінні папери та фондову біржу" від 18. 06. 91. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30. 10. 96. Закон України „Про банки і банківську діяльність". Відомості Верховної Ради України від 09. 02. 2001
Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30. 10. 96
Закон України Про банки І банківську діяльність №2121-iii від 07. 12. 2000р. із змінами І доповненнями. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління нбу від 06. iconЗакон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv "Про банки І банківську діяльність"// ввр, 2005, №26, ст. 358
Закон України від 02. 06. 2005 р. №2631-iv “Про банки І банківську діяльність”// ввр, 2005, №26, ст. 358
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи