Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» icon

Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»НазваОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Сторінка10/11
Дата конвертації10.08.2014
Розмір1.72 Mb.
ТипОголошення
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону вартість лоту визначається без урахування податку на додану вартість. Переможцю аукціону податкова накладна не надається.


Переможець торгів (покупець) повинен протягом 5 (п'яти) днів з дня одержання проекту договору купівлі-продажу підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на рахунок Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль»,ідентифікаційний код 00131067, розташованого за адресою: 93105 м. Лисичанськ-5 Луганської обл. вул. Енергетиків, 98. п/р 26006300287429 у ТВБВ №10012\087 філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» І типу, МФО 304665. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.

Передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства. Акт про передавання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю. Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленого законом.

^ Продавець майна: Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль», ідентифікаційний код 00131067, розташованого за адресою: 93105 м. Лисичанськ-5 Луганської обл. вул. Енергетиків, 98. р/р 26006300287429 у ТВБВ №10012\087 філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» І типу, МФО 304665, в особі Ліквідатора Віскунова О.В. який діє на підставі постанови Господарського суду Луганської області № 20б/5014/2055/2012 від 15.10.2012р. Телефон для зв’язку: 0508655434. Свідоцтво на право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) 115 від 07.02.2013 року, термін дії безстроково), здійснює діяльність за адресою: Луганська область м. Луганськ, вул. Почтовая,буд. 26, офіс 18., Адреса електронної пошти: E-mail: viskunov@list.ru.

Організатор Аукціону: Товарна біржа «Електронні торги України» в особі Філії Товарної біржі «Електронні торги України» в місті Луганськ .Місцезнаходження: 91000, м.Луганськ, вул. Поштова, 2, Ленінський р-н. Телефон для зв’язку: (095) 507 00 10. Адреса електронної пошти: E-mail:lg@tbetu.com.ua/

Ознайомитися з майном, отримати додаткову інформацію про проведення аукціону можна щодня (крім вихідних та святкових днів), звернувшись до організатора аукціону за тел. (095) 507 00 10
^ Зразок договору купівлі-продажу по лоту №3

Договір купівлі - продажу №___
м. Лисичанськ, Луганської області «___» _______ 2014р.
Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль»,ідентифікаційний код 00131067, розташованого за адресою: 93105 м. Лисичанськ-5 Луганської обл. вул. Енергетикiв, 98:, в особі ліквідатора Віскунова О.В., що діє на підставі постанови господарського суду Луганської області по справі №20/5014/2055/2012 від 15.10.2012 р., іменоване надалі Продавець, з одного боку, та ____________________, в особі __________________., що діє на підставі_______________, іменоване надалі Покупець, з іншого боку, керуючись взаємною згодою і чинним законодавством України, уклали договір про нижченаведений:

1. Предмет договору

1.1 Лот № 3 Продавець зобов'язується продати (передати у власність), а Покупець купити (прийняти й оплатити) наступне нерухоме та рухоме майно, розташоване за адресою: м. Лисичанськ, вул. Енергетиків, 98:Майно№ п/п

Інв. №

Найменування

Дата вводу в експлуатацію. Рік/місяць

Характеристика1

^ ГОЛОВНИЙ КОРПУС ТЕЦ

30.01

Тип нерухомості:-будівля; Статус земельної ділянки: - землі постійного користування; Стан: незадовільний; Загальна площа, кв.м.: 768; Кількість поверхів: -4; Кімнат/Приміщень: -6/8; Світло: так; Газ: так; Вода: так; Телефон/інтернет: так/ні. Призначення: - розміщення котлів та турбогенераторів з допоміжнім обладнанням; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул. Енергетиків, 98 ГП «Лисичанська ТЄЦ .710

^ ТУРБОГЕНЕРАТОР ТГ CT № 1

95.12


633

^ KPAH МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

45.07


652

^ ЖИВИЛЬНИЙ HACOC ПЕ-150-50

89.12


663

^ ЖИВИЛЬНИЙ НАСОС ПЕА-250-80

90.12


463

^ ЕЛЕКТРОНАСОС ЖИВИЛЬНИЙ CT.,5 ПЕН № 5

45.09


472

^ ЕЛЕКТРОНАСОС ЖИВИЛЬНИЙ ПЕН № 3

67.06


642

АГРЕГАТ ЕЛЕКТРОНАСОСНИЙ п/я в-2348 ПЭА250-80

89.06


668

^ HACOC ПЕ-150-53

92.08
1.2. Продаж майна, зазначеного в п.1.1 даного договору, відбувається за результатами проведення «__» _______ 2014року Організатором аукціону - Товарна Біржа «Електронні торги України» в особі Філії Товарної Біржі «Електронні торги України» в місті Луганськ, код ЄДПРОУ 38477407, місцезнаходження: 91000, м. Луганськ, вул. Поштова, 2, аукціонних торгів (аукціону), на яких Покупець визнаний переможцем торгів по лоту №3 (Протокол проведення аукціонних торгів №__ від «___» __________ року).

1.3. Зазначене майно нікому іншому не відчужене, під заставою, забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо майна, а також прав на нього у третіх осіб, як у межах так і за межами України немає, тобто майно не має обмежень, щодо обігу та продажу.

1.4. Майно, зазначене в п. 1.1. даного договору, іменується далі в тексті даного договору “майно”.

2. Ціна майна й сума договору

2.1. Ціна майна визначена за результатами проведення аукціону від «___» __________ року (Протокол проведення аукціонних торгів №_____ від «___» __________ року) і складає суму ___________________, без ПДВ.

2.2. Гарантійний внесок, внесений Покупцем при реєстрації на аукціон у сумі 42208,70 грн. враховується при розхунках між сторонами та включається у вартість майна.

2.3. Остаточна сума, яка належить сплаті Покупцем за придбане майно становить _______________, без ПДВ.

3. Терміни й умови передачі майна. Набуття права власності на майно

3.1. Майно передається по акту прийому-передачі.

3.2. Майно передається Продавцем Покупцю по акту прийому-передачі протягом 5 днів з моменту повної оплати вартості майна, зазначеної у пункті 2.1. цього договору.

3.3. Покупець набуває право власності на майно з моменту повної оплати вартості майна, зазначеної у пункті 2.1. цього договору та підписання сторонами акту прийому-передачі.

3.4. Покупець самостійно та за власний рахунок здійснює всі дії та несе всі витрати, пов’язані із переоформленням права власності на майно (в т.ч. в судовому порядку).

4. Порядок розрахунків

4.1. Покупець зобов'язаний оплатити вартість майна, зазначену в пункті 2.1. цього договору, протягом 5 днів з моменту укладання цього договору.

4.2. Оплата майна Покупцем проводиться шляхом перерахування грошових коштів на ліквідаційний рахунок Продавця у національній валюті України (гривнях).

4.3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону вартість лоту визначається без урахування податку на додану вартість. Переможцю аукціону податкова накладна не надається.

5. Відповідальність сторін

5.1.Сторони відповідають за своєчасне і точне виконання умов цього договору.

5.2. Якщо у випадку невиконання або неналежного виконання цього договору якійсь стороні будуть заподіяні збитки, то вони підлягають відшкодуванню винною стороною відповідно до законодавства України (у тому числі підлягає відшкодуванню не одержаний прибуток).

5.3. У разі порушення строків розрахунків за цим Договором, гарантійний внесок сплачений ПОКУПЦЕМ, у розмірі 42208,70 грн., йому не повертається, а цей Договір підлягає розірванню.

6. Форс-мажор

6.1. У випадку виникнення обставин, що можуть перешкоджати повному або частковому виконанню будь-якою стороною відповідних зобов'язань за цим договором, як-то: пожежа або інші стихійні лиха, військові дії будь-якого характеру, блокада, інші надзвичайні обставини поза контролем сторін; термін виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Про настання таких обставин сторона, позбавлена можливості виконати зобов'язання, повинна негайно повідомити іншу сторону.

6.2.Доказом наявності таких обставин може служити довідка, видана Торгово-промисловою палатою України, її регіональними представництвами, регіональними торгово-промисловими палатами.

7. Заключні положення

7.1. Всі спори, що виникають у зв'язку з цим договором, вирішуються за згодою сторін, а якщо згода не досягнута, спір підлягає розгляду в господарському суді.

7.2.Одностороння відмова від виконання договору й одностороння зміна його умов не допускаються. Всі зміни і доповнення оформляються додатковими угодами.

7.3.Всі питання, не передбачені цим договором, регулюються чинним законодавством України.

8. Термін дії договору

8.1. Цей договір вступає в силу з моменту його укладання і діє до виконання обов’язків сторін.

9. Адреси і платіжні реквізити сторін

Продавець Покупець

Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль»,ідентифікаційний код 00131067, розташованого за адресою: 93105 м. Лисичанськ-5 Луганської обл. вул. Енергетиків, 98 р/р 26006300287429 у ТВБВ №10012\087 філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» І типу, МФО 304665
Ліквідатор_____________ О.В.Віскунов

(ФІО/ найменування юридичної особи)

Адреса: ____________________________

Паспорт серії _____________

виданий ____________________________

Ідентифікаційний номер ___________/код ЄДРПОУ та розрахунковий рахунок

____________ /_______________/


^ Технічна документація лоту № 3:

Фото лоту № 3

ЛОТ № 4 Початкова (стартова) вартість 234577,00 грн. (Двісті тридцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят сім гривень 00 копійок) без можливості пониження на цьому ж аукціоні, без ПДВ.

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону вартість лоту визначається без урахування податку на додану вартість.

Переможцю аукціону податкова накладна не надається.


Майно№ п/п

Інв. №

Найменування

Дата вводу в експлуатацію. Рік/місяць

Характеристика695

^ МОТОРОЛЕР ВАНТАЖНИЙ

84.04

Тип транспорту: грузовий; Марка (модель) ТАЗ; Рік випуску:1984; Кузов: платформа; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: задній; Кількість дверей: Колір: сірий; Пробіг, км.: 30000; Комплектація: укомплектований; Державний реєстраційний номер: 83-61 ЛУК; Відомості про майно: потребує списання. Місцезнаходження майна:

м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ1003

ABTOKPAH ГР-СТЬ 10 Т ЗІЛ-133 ГЯ, № 69-63 АіА

94.06

Тип транспорту: вантажний;Марка (модель) ЗИЛ; Рік випуску: 1993; Кузов: автокран 10-20Т; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: синій; Об,єм двигуна, куб. см.: 10850; Пробіг, км.: 320000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер: 6963 АІА; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1563

^ АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ-45021, № 00911 АР

89.01

Тип транспорту: грузовий; Марка (модель) ЗІЛ; Рік випуску: 1983№ Кузов: вантажний; Коробка передач: механіка; Тип пального:бензин;Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2;Колір: синій; Об,єм двигуна: 6000 см\куб; Пробіг: 420000 км; Комплектація: укомплектований; Державний реєстраційний номер: 00911 АР; Відомості про майно: потребує капітального ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.Унергетиків,98; ДП «Лисичанська ТЕЦ»1572

^ АВТОМАШИНА ГАЗ-53 № 00915 АР САМОСКИД

90.08

Тип транспорту: самохвал; Марка (модель) ГАЗ; Рік випуску: 1990; Кузов: самоскид; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: синій; Об,єм двигуна, куб. см.: 4250; Пробіг, км.:380000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер: 00915 АР; Відомості про майно: поребуе кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1579

^ АВТОБУС КАВЗ-685,№ 01603 АР

91.10

Тип транспорту: автобус; Марка (модель) КАВЗ; Рік випуску: 1991; Кузов: пасажирський автобус; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 3; Колір: синій; Об,єм двигуна, куб. см.: 4250; Пробіг, км.: 250000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер:01603 АР; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту;Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1591

^ АВТОМОБІЛЬ KO-503 "Б", ГАЗ № 06651 АР

92.06

Тип транспорту: вантажний; Марка (модель) ГАЗ; Рік випуску: 1992; Кузов: бортовий; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: синій; Об,єм двигуна, куб. см.: 4250; Пробіг, км.: 250000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер:06651 АР; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ1593

^ АВТОГИДРОПОДЬЕМНИК АГП-22ЭГ№ 06656 АР ЗІЛ-431412

92.08

Тип транспорту: вантажний. Марка (модель) ЗИЛ; Рік випуску: 1992;Кузов: автопідьемник спеціальний; Коробка передач: механіка; Тип пального: бензин;Тип приводу: задній;Кількість дверей:2; Колір: синій; Об,єм двигуна,куб.см: 6000; Пробіг: 310000 км; Комплектація: укомплектований.; Державний реєстраційний номер: 06656 АР; Відомості про майно: потребує капітального ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул. Енергетиків,98 ДП «Лисичанська ТЕЦ»1596

^ АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК 7-4310 №15317 АР А1В КАМАЗ-43101

92.11

Тип транспорту: вантажний (паливо цистерна); Марка (модель) КАМАЗ; Рік випуску: 1992;Кузов: паливо цистерна; Коробка передач-механічна; Тип пального: дизельна;Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: зелений: Об,єм двигуна, куб. см.:10850; Пробіг, км.: 310000; Комплектація: - комплектований; Державний реєстраційний номер: 15317 АР; Відомості про майно: - потребує кап.ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ1597

^ A-МАШИНА УАЗ-3962 № 05108 АТ

92.11

Тип транспорту: вантажний; Марка (модель)-УАЗ; Рік випуску: 1992; Кузов: санітарний; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: універсал; Кількість дверей: 3; Колір: бежевий; Об,єм двигуна, куб. см.: 2445; Пробіг, км.: 250000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер: 05108 АО; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1601

^ АВТОМАШ.КРАЗ-6510 № 06653 АР, БС 194-3

92.12

Тип транспорту: вантажний;Марка (модель) КрАЗ ; Рік випуску: 1992;Кузов: бетонорозмішувач ;Коробка передач: механічна; Тип пального: дизельна; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: зелений; Об,єм двигуна, куб. см.:13200; Пробіг, км.: 340000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер: 06653 АР; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1607

ПРИЧІП 2-ППС-4 № 6279 В ж,

2ППС-4, причеп трактор, самоскид


93.04

Тип транспорту: причеп-трактор,Марка (модель) Джанкійскій маш.завод; Рік випуску:1992; Коробка передач: механіка; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2;Колір: синій; Комплектація: укомплектований; Державний реєстраційний номер: -6279 ВЖ; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту. Місце знаходження майна:

м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1614

^ A-МАШИНА КРАЗ-258Б-1, № 58-20 АІВ

93.07

Тип транспорту: грузовий; Марка (модель) КМЗ

Рік випуску:1993; Кузов: сідельний тягач; Коробка передач: механічна; Тип пального: дизельний; Тип приводу: універсальний; Кількість дверей: 2; Колір: синій; Пробіг, км.: 320000; Комплектація: - розукомплектований; Державний реєстраційний номер: 58-20 АІА; Відомості про майно: потребує списання. Місцезнаходження майна:

м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1617

^ A-МАШИНА ЗІЛ ММЗ-554 ДЕРЖ N58-50 АІА ЗІЛ

93.09

Тип транспорту: вантажний; Марка (модель) ЗИЛ; Рік випуску:1993; Кузов: самоскид; Коробка передач: механічна;Тип пального: дизельна; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: синій; Об,єм двигуна, куб. см.: 1085; Пробіг, км.: 380000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер: 5850 АІА; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1627

^ КАМАЗ-53212 №0384 А1В БОРТОВИЙ

94.11

Тип транспорту: вантажний; Марка (модель) КАМАЗ; Рік випуску: 1994; Кузов: фургон; Коробка передач: механічна; Тип пального: дизельна; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: червоний; Об,єм двигуна, куб. см.: 10850; Пробіг, км.: 380000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер: 0384 АІВ; Відомості про майно: потребує кап.ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1629

СУПЕР МАЗ (ТЯГАЧ) № 33-90 АС МАЗ 54329 АЦ – 15, МАЗ 54329, грузовий тягач

94.11

Тип транспорту: грузовий тягач; Марка (модель) МАЗ; Рік випуску:1994; Кузов: кузов, рама, коляска; Коробка передач: механіка; Тип пального: дизельний; Тип приводу: задній; Кількість дверей: -2; Колір: жовтий; Об,єм двигуна, куб. см.: 14860; Пробіг, км.: 320000 ;Комплектація: розукомплектований відсутній двигун, коробка передач, ел. обладнання, прилади, фари. Державний реєстраційний номер: ВВ 3390 АС; Відомості про майно: - потребує списання. Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1650

^ НАПІВПРИЧІП-ЦИСТЕРНА ЦЕМЕНТОВОЗ Т-Ц 10А СТ 2096 ХХ,

Полу причеп-цементовоз Т-Ц 10А

94.11

Тип транспорту: полупричеп-цементовоз; Рік випуску: 1994; Кузов: цистерна; Колір: жовтий; Комплектація: укомплектований; Державний реєстраційний номер:-ВВ 2096 ХХ; Відомості про майно: - укомплектований; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1631

^ САМОСКИД ГАЗ-САЗ-4509 N 04-00 А1В

94.12

Тип транспорту: автомобіль самоскид вантажний; Марка (модель) ГАЗ-САЗ 4509; Рік випуску: 1994; Кузов: самоскид; Коробка передач: механіка; Тип пального: бензин; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: зелений; Об,єм двигуна: 4760 см\куб; Пробіг: 340000 км; Комплектація: укомплектований; Державний реєстраційний номер: 0400 АІВ; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту;Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.Енергетиків,98;ДП «Лисичанська ТЕЦ»1645

^ A-ЛЬ ГАЗЕЛЬ ГАЗ-3302, № 01765 АТ

95.12

Тип транспорту: автомобіль, грузовий (бортової)

Марка (модель) ГАЗ-3302; Рік випуску: 1995;Кузов: бортовій; Коробка передач: механіка; Тип пального: бензин; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2;Колір: білий; Об,єм двигуна,см. куб:2445; Пробіг, км.:310000; Комплектація: укомплектований; Державний реєстраційний номер: 01765 АО; Відомості про майно: потребуе кап. ремонту; Місцезнаходження майна: м.Лисичанськ, вул. Енергетиків,98, ДП "Лисичанська ТЕЦ" .1589

^ ЛЕГКОВА МАШИНА ВОЛГА ГАЗ-2410 № 05115 АТ

92.06

Тип транспорту: легковий;Марка (модель) ГАЗ;Рік випуску: 1992; Кузов: сідан; Коробка передач: механіка;Тип пального: бензин; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 4; Колір:білий; Об,єм двигуна: 2445 см\ куб; Пробіг: 320000 км; Комплектація: розукомплектований; Державний реєстраційний номер: 05115 ОА; Відомості про майно: відсутнє АКБ, 80% зносу, двигун та коробка передач здані по акту на металобрухт, кузов кородований 40%. Єл.проводка, скло зіпсовані. Автомобіль не підлягає відновленню

Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.Унергетиків,98, ДП «Лисичанська ТЕЦ»1632

^ ЛЕГКОВА A-МАШИНА ГАЗ-31029 № 05117 АТ

94.12

Тип транспорту: легковий; Марка (модель) ГАЗ; Рік випуску: 1994; Кузов: седан; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 4; Колір: білий; Об,єм двигуна, куб. см.: 2445; Пробіг, км.: 310000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер: 05117 АО; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лиси-чанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1635

^ ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ ЗАЗ-1105, № 6114 АІА

95.06

Тип транспорту: легковий; Марка (модель) ЗАЗ, 1105; Рік випуску: 1995; Кузов: седан; Коробка передач: механіка; Тип пального: бензин; Тип приводу: передній; Кількість дверей: 2;Колір: зелений; Об,єм двигуна: 1100 см\куб; Пробіг: 260000 км; Комплектація: укомплектований; Державний реєстраційний номер: 0114 АІА; Відомості про майно: потребує капітального ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.Унергетиків,98; ДП «Лисичанська ТЕЦ»1637

^ АВТОМОБІЛЬ УАЗ-31514 № 01485 АОА

95.07

Тип транспорту: легковий джип; Марка (модель) УАЗ; Рік випуску: 1995;Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: універсальний; Кількість дверей: 5; Колір: зелений; Об,єм двигуна, куб. см.: 2445; Пробіг, км. 200000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер:01485 АО ; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту;Місцезнаходження майна: м. Лиси-чанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1646

^ АВТОМОБІЛЬ УАЗ-469 № 00366 АТ

95.12

Тип транспорту: легковий;Марка (модель) УАЗ; Рік випуску: 1983; Кузов: фаетон; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: універсальний; Кількість дверей: 5; Колір: синій; Об,єм двигуна, куб. см.: 2445; Пробіг, км.: 320000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер:00366 АО ; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"1647

^ АВТОМОБІЛЬ УАЗ 31514 № 01243 АТ

96.06

Тип транспорту: легковий;Марка (модель) УАЗ; Рік випуску: 1995; Кузов: джип; Коробка передач: механічна; Тип пального: бензиновий; Тип приводу: універсальний; Кількість дверей: 5; Колір: синій; Об,єм двигуна, куб. см.: 2445; Пробіг, км.: 280000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер:01243 АО ; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"689

^ TPAKTOP ЮМЗ-6 КЛ № 01332 ЯУ

95.06

Тип транспорту: трактор колісний; Марка (модель) ЮМЗ; Рік випуску: 1995; Коробка передач: механічна; Тип пального: дизельний; Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2; Колір: синій; Потужність двигуна, кВт.: 44,5; Пробіг, км.: 80000; Комплектація: комплектований; Державний реєстраційний номер: 01332 ЯА; Відомості про майно: потребує кап. Ремонту; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.. Енергетиків, 98, ДП "Лисичанська ТЕЦ"905

^ БУЛЬДОЗЕР HA БАЗІ TPAKTOPA ДТ-75

92.10

Тип транспорту: на базі трактора ДТ -75; Рік випуску: 1992; Коробка передач: механіка;Тип пального: ДТ;Тип приводу: задній; Кількість дверей: 2;Колір: сірий;Об,єм двигуна: (мощность) 75 л\с; Пробіг 7500.Комплектація: комплектований, Відомості про майно: потребує капітального ремонту;Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул.Унергетиків,98;ДП «Лисичанська ТЕЦ».^ Аукціон відбудеться 04 квітня 2014 року об 15-00 (четвертий за чергою) за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Поштова, 2.

Крок аукціону 10% (Десять відсоток) від початкової (стартової) вартості лоту.

^ Для участі в аукціоні особа, яка бажає прийняти участь в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі 10% (десять відсотків) від початкової вартості лоту, що складає 23457,70 грн. за наступними реквізитами: отримувач: Товарна біржа «Електронні торги України», код ЄДРПОУ 25219107, р/р 2600900164175, МФО 380054 в ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., Отримувач: Товарна біржа «Електронні торги України», код ЄДРПОУ 25219107, р/р 2600900164175, МФО 380054 в ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати розміщення цього оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України в робочі дні з 09-00 до 17-00 за адресою Організатора аукціону: 91055, м. Луганськ, вул. Почтова, 2.

Кінцевий термін прийому заяв – 17 березня 2014 року.

Заява бажаючого прийняти участь в аукціоні, отримана Організатором торгів після 17.00 години 17 березня 2014 року, є підставою для прийняття Організатором рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості:

найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;

номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

покупці – юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

-  копії установчих документів;

-  копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

-  копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;

-  копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

-  копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

-  копія рішення про призначення керівника підприємства;

-  довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

-  паспортні дані (копії заповнених сторінок паспорту з 1-6, 11-16) та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб;

-  довідка про банківські та інші  реквізити підприємства;

-  документи (копії платіжних доручень), що підтверджують перерахування гарантійного внеску;

покупці – фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

-  копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької діяльності);

- паспортні дані (копії заповнених сторінок паспорту з 1-6, 11-16) та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-  копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);

-  копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);

-  довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

-  документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують перерахування гарантійного внеску.

Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.

Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів, який складається 17 березня 2014 року. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні.

Організатор аукціону протягом трьох днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі копій цього протоколу. Заявникам, що допущені до участі в аукціоні, додатково повідомляється номер учасника (аукціонна картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається учаснику аукціону в день проведення аукціону).

^ Умови продажу, виявлення переможця торгів:

Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). Перед початком аукціону ліцитатор інформує про: умови договору, що укладається на аукціоні; суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над попередньою (крок аукціону); спосіб повідомлення про готовність укласти договір; початкову вартість.

Початком аукціону вважається момент оголошення ліцитатором початкової ціни продажу об'єкта.

Спосіб повідомлення учасником про готовність укласти договір: під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора. Після цього учасники мають право запропонувати ціну, що перевищує попередню ціну (з урахуванням кроку аукціону), шляхом одночасного підняття картки учасника аукціону і оголошення пропозиції своєї ціни.

Крок аукціону: запропонована учасником ціна повинна перевищувати попередню ціну на 10% (Десять відсоток) від початкової вартості лота.

У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця.

Якщо запропонована учасником аукціону ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора.

Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну (повідомляє про продаж лота, називає ціну і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник аукціону).

Переможець аукціону підписує протокол, який ведеться під час аукціону. Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Протягом п’яти днів з дати підписання цього протоколу замовник аукціону надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з  проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль», ідентифікаційний код 00131067, розташованого за адресою: Луганська область,...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
ОУ, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3, повідомляє про проведення другого повторного аукціону (біржових...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Чернівці, вул. Дімітрова, буд. 4/10, повідомляє про проведення аукціону (звичайних торгів) з продажу майна Сільськогосподарського...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Закритого акціонерного товариства "Міжнародна агропромислова корпорація" (скорочена назва – зат «Корпорація «мак»), ідентифікаційний...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
А, повідомляє про проведення другого повторного аукціону (електронних торгів) на веб-сайті організатора торгів тб «Електронні торги...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна стов "Світанок", ідентифікаційний код 03794727, розташованого за адресою: 16560, с....
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Обласного комунального медико-фармацевтичного підприємства "Херсоноблфармація", ідентифікаційний...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Приватного малого підприємства "Лівіс", ідентифікаційний код 13549414, розташованого...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Юргенса-Транс", ідентифікаційний код 33798370,...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Закритого акціонерного товариства "Спеціалізована пересувна механізована колона №9", ідентифікаційний код 14018417, розташованого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи