Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» icon

Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»НазваОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Сторінка9/11
Дата конвертації10.08.2014
Розмір1.72 Mb.
ТипОголошення
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2. Ціна майна й сума договору

2.1. Ціна майна визначена за результатами проведення аукціону від «___» __________ року (Протокол проведення аукціонних торгів №_____ від «___» __________ року) і складає суму ___________________, без ПДВ.

2.2. Гарантійний внесок, внесений Покупцем при реєстрації на аукціон у сумі 444003,60 грн. враховується при розхунках між сторонами та включається у вартість майна.

2.3. Остаточна сума, яка належить сплаті Покупцем за придбане майно становить _______________, без ПДВ.

3. Терміни й умови передачі майна. Набуття права власності на майно

3.1. Майно передається по акту прийому-передачі.

3.2. Майно передається Продавцем Покупцю по акту прийому-передачі протягом 5 днів з моменту повної оплати вартості майна, зазначеної у пункті 2.1. цього договору.

3.3. Покупець набуває право власності на майно з моменту повної оплати вартості майна, зазначеної у пункті 2.1. цього договору та підписання сторонами акту прийому-передачі.

3.4. Покупець самостійно та за власний рахунок здійснює всі дії та несе всі витрати, пов’язані із переоформленням права власності на майно (в т.ч. в судовому порядку).

4. Порядок розрахунків

4.1. Покупець зобов'язаний оплатити вартість майна, зазначену в пункті 2.1. цього договору, протягом 5 днів з моменту укладання цього договору.

4.2. Оплата майна Покупцем проводиться шляхом перерахування грошових коштів на ліквідаційний рахунок Продавця у національній валюті України (гривнях).

4.3. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону вартість лоту визначається без урахування податку на додану вартість. Переможцю аукціону податкова накладна не надається.

5. Відповідальність сторін

5.1.Сторони відповідають за своєчасне і точне виконання умов цього договору.

5.2. Якщо у випадку невиконання або неналежного виконання цього договору якійсь стороні будуть заподіяні збитки, то вони підлягають відшкодуванню винною стороною відповідно до законодавства України (у тому числі підлягає відшкодуванню не одержаний прибуток).

5.3. У разі порушення строків розрахунків за цим Договором, гарантійний внесок сплачений ПОКУПЦЕМ, у розмірі 444003,60 грн., йому не повертається, а цей Договір підлягає розірванню.

6. Форс-мажор

6.1. У випадку виникнення обставин, що можуть перешкоджати повному або частковому виконанню будь-якою стороною відповідних зобов'язань за цим договором, як-то: пожежа або інші стихійні лиха, військові дії будь-якого характеру, блокада, інші надзвичайні обставини поза контролем сторін; термін виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Про настання таких обставин сторона, позбавлена можливості виконати зобов'язання, повинна негайно повідомити іншу сторону.

6.2.Доказом наявності таких обставин може служити довідка, видана Торгово-промисловою палатою України, її регіональними представництвами, регіональними торгово-промисловими палатами.

7. Заключні положення

7.1. Всі спори, що виникають у зв'язку з цим договором, вирішуються за згодою сторін, а якщо згода не досягнута, спір підлягає розгляду в господарському суді.

7.2.Одностороння відмова від виконання договору й одностороння зміна його умов не допускаються. Всі зміни і доповнення оформляються додатковими угодами.

7.3.Всі питання, не передбачені цим договором, регулюються чинним законодавством України.

8. Термін дії договору

8.1. Цей договір вступає в силу з моменту його укладання і діє до виконання обов’язків сторін.

9. Адреси і платіжні реквізити сторін

Продавець Покупець

Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль»,ідентифікаційний код 00131067, розташованого за адресою: 93105 м. Лисичанськ-5 Луганської обл. вул. Енергетиків, 98 р/р 26006300287429 у ТВБВ №10012\087 філії-Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» І типу, МФО 304665

Ліквідатор_____________ О.В.Віскунов

(ФІО/ найменування юридичної особи)

Адреса: ____________________________

Паспорт серії _____________

виданий ____________________________

Ідентифікаційний номер ___________/код ЄДРПОУ та розрахунковий рахунок

____________ /_______________/


Фото лоту № 2

ЛОТ № 3 Початкова (стартова) вартість 422087,00 грн. (Чотириста двадцять дві тисячі вісімдесят сім гривень 00 копійок), без можливості пониження на цьому ж аукціоні, без ПДВ.

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону вартість лоту визначається без урахування податку на додану вартість.

Переможцю аукціону податкова накладна не надається.

Майно№ п/п

Інв. №

Найменування

Дата вводу в експлуатацію. Рік/місяць

Характеристика1

^ ГОЛОВНИЙ КОРПУС ТЕЦ

30.01

Тип нерухомості:-будівля; Статус земельної ділянки: - землі постійного користування; Стан: незадовільний; Загальна площа, кв.м.: 768; Кількість поверхів: -4; Кімнат/Приміщень: -6/8; Світло: так; Газ: так; Вода: так; Телефон/інтернет: так/ні. Призначення: - розміщення котлів та турбогенераторів з допоміжнім обладнанням; Місцезнаходження майна: м. Лисичанськ, вул. Енергетиків, 98 ГП «Лисичанська ТЄЦ .710

^ ТУРБОГЕНЕРАТОР ТГ CT № 1

95.12


633

^ KPAH МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

45.07


652

^ ЖИВИЛЬНИЙ HACOC ПЕ-150-50

89.12


663

^ ЖИВИЛЬНИЙ НАСОС ПЕА-250-80

90.12


463

^ ЕЛЕКТРОНАСОС ЖИВИЛЬНИЙ CT.,5 ПЕН № 5

45.09


472

^ ЕЛЕКТРОНАСОС ЖИВИЛЬНИЙ ПЕН № 3

67.06


642

АГРЕГАТ ЕЛЕКТРОНАСОСНИЙ п/я в-2348 ПЭА250-80

89.06


668

^ HACOC ПЕ-150-53

92.08

Статус земельної ділянки: Державний акт на право постійного користування землею від 08.08.1995р., зареєстровані в реєстрі за № 58. виданий Лисичанською міською радою.

Кадастрові номери земельної ділянки: не присвоювався. Право власності на земельну ділянку покупцю не переходить.

Земельна ділнка належить Лисичанській міській раді

^ Аукціон відбудеться 04 квітня 2014 року об 15-00 (третій за чергою) за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Поштова, 2.

Крок аукціону 10% (Десять відсоток) від початкової (стартової) вартості лоту.

^ Для участі в аукціоні особа, яка бажає прийняти участь в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі 10% (десять відсотків) від початкової вартості лоту, що складає 42208,70 грн. за наступними реквізитами: отримувач: Товарна біржа «Електронні торги України», код ЄДРПОУ 25219107, р/р 2600900164175, МФО 380054 в ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., Отримувач: Товарна біржа «Електронні торги України», код ЄДРПОУ 25219107, р/р 2600900164175, МФО 380054 в ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати розміщення цього оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України в робочі дні з 09-00 до 17-00 за адресою Організатора аукціону: 91055, м. Луганськ, вул. Почтова, 2.

Кінцевий термін прийому заяв – 17 березня 2014 року.

Заява бажаючого прийняти участь в аукціоні, отримана Організатором торгів після 17.00 години 17 березня 2014 року, є підставою для прийняття Організатором рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості:

найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;

номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

покупці – юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

-  копії установчих документів;

-  копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

-  копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;

-  копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

-  копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

-  копія рішення про призначення керівника підприємства;

-  довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

-  паспортні дані (копії заповнених сторінок паспорту з 1-6, 11-16) та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб;

-  довідка про банківські та інші  реквізити підприємства;

-  документи (копії платіжних доручень), що підтверджують перерахування гарантійного внеску;

покупці – фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

-  копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької діяльності);

- паспортні дані (копії заповнених сторінок паспорту з 1-6, 11-16) та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-  копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);

-  копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);

-  довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

-  документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують перерахування гарантійного внеску.

Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.

Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів, який складається 17 березня 2014 року. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні.

Організатор аукціону протягом трьох днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі копій цього протоколу. Заявникам, що допущені до участі в аукціоні, додатково повідомляється номер учасника (аукціонна картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається учаснику аукціону в день проведення аукціону).

^ Умови продажу, виявлення переможця торгів:

Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). Перед початком аукціону ліцитатор інформує про: умови договору, що укладається на аукціоні; суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над попередньою (крок аукціону); спосіб повідомлення про готовність укласти договір; початкову вартість.

Початком аукціону вважається момент оголошення ліцитатором початкової ціни продажу об'єкта.

Спосіб повідомлення учасником про готовність укласти договір: під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора. Після цього учасники мають право запропонувати ціну, що перевищує попередню ціну (з урахуванням кроку аукціону), шляхом одночасного підняття картки учасника аукціону і оголошення пропозиції своєї ціни.

Крок аукціону: запропонована учасником ціна повинна перевищувати попередню ціну на 10% (Десять відсоток) від початкової вартості лота.

У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця.

Якщо запропонована учасником аукціону ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора.

Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну (повідомляє про продаж лота, називає ціну і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник аукціону).

Переможець аукціону підписує протокол, який ведеться під час аукціону. Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Протягом п’яти днів з дати підписання цього протоколу замовник аукціону надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з  проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Державного підприємства «Лисичанська теплоелектроцентраль», ідентифікаційний код 00131067, розташованого за адресою: Луганська область,...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
ОУ, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3, повідомляє про проведення другого повторного аукціону (біржових...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Чернівці, вул. Дімітрова, буд. 4/10, повідомляє про проведення аукціону (звичайних торгів) з продажу майна Сільськогосподарського...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Закритого акціонерного товариства "Міжнародна агропромислова корпорація" (скорочена назва – зат «Корпорація «мак»), ідентифікаційний...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
А, повідомляє про проведення другого повторного аукціону (електронних торгів) на веб-сайті організатора торгів тб «Електронні торги...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна стов "Світанок", ідентифікаційний код 03794727, розташованого за адресою: 16560, с....
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Обласного комунального медико-фармацевтичного підприємства "Херсоноблфармація", ідентифікаційний...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Приватного малого підприємства "Лівіс", ідентифікаційний код 13549414, розташованого...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Юргенса-Транс", ідентифікаційний код 33798370,...
Оголошення про проведення біржових торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» iconОголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Закритого акціонерного товариства "Спеціалізована пересувна механізована колона №9", ідентифікаційний код 14018417, розташованого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи