Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 icon

Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6НазваВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Сторінка19/37
Дата конвертації17.09.2014
Розмір8.39 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37
Технічна документація по лоту № 105999

У зв’язку із низькою якістю сканкопії технічної документації на вказаний лот та великим об’ємом, потенційний учасник аукціону може звернутись до ліквідатора для ознайомлення з оригіналами технічної документації у робочі дні з 15-00 до 17-00 за місцезнаходженням боржникаФото майна - лоту № 105999

 

Зразок договору купівлі-продажу по лоту №105999

ДОГОВІР

^ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
Місто Запоріжжя, ----------------- дві тисячі чотирнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

Відкрите акціонерне товариство «Вуглецевий композит», місцезнаходження: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, МСП-982, будинок 31-А, податковий номер 24516317, назване далі «ПРОДАВЕЦЬ», в особі ліквідатора-арбітражного керуючого Іщенко Дмитра Васильовича, який проживає за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Бронзоса, буд. 43, кв. 16, та діє на підставі Постанови Господарського суду Запорізької області від 27.02.2013 року по справі № 12/5009/1801/11, з однієї сторони, та

---------------------------------------------------------------------, податковий номер:, місцезнаходження: місто ------------, вулиця --------------, будинок -------, в особі ------------------------------------------, який проживає за адресою: --------------------, та діє на підставі -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, надалі «ПОКУПЕЦЬ», з другої сторони, що разом іменуються як «Сторони», діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь якого примусу, як фізичного так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства України, що регулюють укладений нами Договір (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей Договір про наступне:

^ 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. ПРОДАВЕЦЬ передає у власність, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність цілісний майновий комплекс, що складається з:

   1. Нерухомого майна, що розташовані за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 31-А.

Нерухоме майно складається з наступних будівель та споруд:

- ^ Корпус № 2 вуглецевих матеріалів цеху № 6 загальною площею 1630,0 кв.м.;

- Автоклавне відділення цеху № 6 корпус 1 загальною площею 15649,0 кв.м. прибудовою на осях А-А1 та прибудовою в осях 1-3 А1;

   1. ^ Нерухомого майна, що розташовані за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Самоцвітна, 11.

Нерухоме майно складається з наступних будівель та споруд:

- ^ Вузол зворотнього водопостачання літ. А з прибудовами: смотрова яма, загальною площею 965,5 кв.м.;

- Будівля підстанції 10 кВ літ. Б , загальною площею 34,8 кв.м.;

- ^ Будівля фільтровальної літ. В , загальною площею 361,3 кв.м.;

- Будівля КНС літ. Г , загальною площею 142,1 кв.м.;

 • гараж літ. Д, площа основи 100,9 кв.м., матеріал стін – метал;

 • гараж літ. Е, площа основи 42,8 кв.м., матеріал стін – метал;

 • склад літ. Ж, площа основи 11,5 кв.м., матеріал стін – метал;

 • склад літ. З, площа основи 58,1 кв.м., матеріал стін – метал;

 • склад літ. И, площа основи 48,8 кв.м., матеріал стін – метал;

 • градирня 2 секційна інв. № 1020103, 1 штука;

 • градирня водозворотня № 2 інв. № 1020619, 1 штука;

 • камера гарячої води, 2 штука;

 • смотрова яма, бетон, 4,0 кв.м.;

 • ворота, метал, 1 штука;

 • огорожа інв.. № 1020608, залізобетонні плити, 989 п.м.;

 • огорожа, металева сітка, 313 п.м.;

- замощення, асфальт, 6959 кв.м.

1.1.3. Рухоме майно у кількості 1947 найменувань, що розташоване Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 31-А. Повний перелік майна визначено у Додатку № 1, що є невід’ємною частиною данного Договору.

1.2. Продавець гарантує, що рухоме майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу належить йому на праві власності, під будь-якою забороною, обтяженням, спором не знаходиться.

^ 2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Відповідно до протоколу № -------------- проведення аукціону/електронних торгів від -------------------- 2014 року Товарною біржею «Електронні торги України», продаж цілісного майнового комплексу здійснюється за ------------------------------- (--------------------------------------- гривні) --------- коп. з ПДВ. Додатково Покупець відшкодовує суму ПДВ. Зазначена ціна є остаточною та не підлягає будь-яким змінам.

2.2. Гарантійний внесок у сумі 1928868 (один мільйон дев’ятсот двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят вісім) гривень 47 копійок, сплачений ПОКУПЦЕМ, зараховується до ціни продажу майна.

2.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується перерахувати на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ, грошові кошти у сумі: ___________ грн. (__________ гривень), з ПДВ у повному обсязі протягом 5 (п‘яти) днів з моменту укладення Договору.

 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ПРОДАВЕЦЬ має право:

3.1.1. Вимагати сплати вказаної у п. 2.1 цього Договору суми у визначений Договором строк.

3.1.2. Вимагати прийняття ПОКУПЦЕМ об’єктів нерухомості у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам та умовам цього Договору.

3.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний:

3.2.1. Попередити ПОКУПЦЯ про всі права третіх осіб на об’єкт нерухомості, що є предметом цього Договору.

3.2.2. Передати ПОКУПЦЕВІ вказані в Договорі об’єкти нерухомості одночасно з технічною документацією на них протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня підписання Сторонами цього Договору, що підтверджуватиметься Актом приймання-передачі. До моменту фактичної передачі об’єктів нерухомості ПОКУПЦЕВІ, ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження невід’ємних конструктивних елементів об’єктів нерухомості.

3.2.3. З моменту укладання цього Договору не вживати будь-яких заходів, пов’язаних із зміною вартості відчужуваних об’єктів нерухомості, в т.ч. не демонтувати газового, сантехнічного, електричного обладнання, конструктивних елементів підлоги, стелі, стін, вікон, дверей тощо.

3.3. ПОКУПЕЦЬ має право:

3.3.1. Вимагати від ПРОДАВЦЯ передачі об’єктів нерухомості у строки, встановлені у п. 3.2.2. цього Договору.

3.4. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

3.4.1. Прийняти відчужувані об’єкти нерухомості у встановлений цим Договором строк.

3.4.2. За власний рахунок здійснити реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості.

3.4.3. У встановлений цим Договором строк оплатити вартість (ціну) відчужуваних об’єктів нерухомості, вказану в п. 2.1 цього Договору.

 1. ^ МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

4.1. Державна реєстрація цього Договору провадиться одразу ж після його нотаріального посвідчення.

4.2. Право власності на нежиле приміщення виникає у ПОКУПЦЯ у відповідності із п. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації цього договору.

 1. ГАРАНТІЇ

5.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що об’єкти нерухомості, які відчужуються, до моменту укладення цього Договору нікому іншому не відчужені, в спорі і під забороною (арештом) не перебувають. Вказані об’єкти нерухомості не є предметом податкової застави, як внесок до Статутного фонду інших юридичних осіб не передані, треті особи не мають прав на зазначені об’єкти.

5.2. Відсутність заборони відчуження (арешту) відчужуваних об’єктів нерухомості, податкової застави підтверджується відповідними витягами, виданими приватним нотаріусом ----------------- міського нотаріального округу ------------------------------- ---------------------- року.

5.3. ПРОДАВЕЦЬ у відповідності до ст. 673 Цивільного кодексу України гарантує, що об’єкти нерухомості придатні до експлуатації. ПОКУПЕЦЬ задоволений їх якісним станом після внутрішнього огляду, який здійснено перед укладенням цього Договору.

5.4. Сторони свідчать, що при підписанні цього Договору представники мають законні повноваження на укладення та підписання Договору; підписання і виконання Договору та покладених на Сторони зобов’язань не будуть порушувати вимоги чинного законодавства України, а також права та інтереси третіх осіб, що охороняються законом, а також умов договорів, угод тощо, учасником яких є будь-яка із Сторін.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37Схожі:

Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Закритого акціонерного товариства «Термо», ідентифікаційний код 13392504, розташованого...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Фізична особа-підприємець Матвєєв Сергій Миколайович, ідентифікаційний код 2544401652,...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "винконцерн", ідентифікаційний код 24541545,...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "винконцерн", ідентифікаційний код 24541545,...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна ват "Львівська пмк №7", ідентифікаційний код 05513158, розташованого за адресою: 81100,...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна зат "Черкаський агротепличний комбінат", ідентифікаційний код 31448762, розташованого...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна зат "Черкаський агротепличний комбінат", ідентифікаційний код 31448762, розташованого...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону (електронних торгів) на веб-сайті організатора торгів тб «Електронні...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Дочірнього підприємства «Український папір» дахк «Укрпапірпром», ідентифікаційний код...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconДержавному органу з питань банкрутства вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 Адміністратору автоматизованої системи – дп «Інформаційні судові системи»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротрейд", ідентифікаційний код 32707958,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи