Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 icon

Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6НазваВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Сторінка4/4
Дата конвертації17.09.2014
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець продав, а Покупець купив наступне майно (надалі по тексту – Майно):

Екскаватор CATTERPILLAR 1432 D, реєстраційний № 09-570 ЕА, рік випуску 1989, колір червоний, вид пального дизпаливо, стан неробочий, розукомплектований. Місцезнаходження: Львівська область, м. Пустомити, вул. Глинська, 54.

1.2. Купівля-продаж Майна за цим Договором здійснюється відповідно до результатів аукціону з продажу майна підприємства - банкрута, організованого Філією товарної біржі «Електронні торги України» в місті Львові (код ЄДРПОУ 38478053, місцезнаходження: 79013, м. Львів, вул. Карпінського 19) у відповідності до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та оформленого протоколу проведення аукціону з реалізації майна підприємства - банкрута № _____ від _____________________ року.

1.3. Покупець свідчить, що відчужуване Майно ним оглянуте. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного майна Покупець не має.

1.4. Продавець гарантує, що на момент укладення цього Договору Майно нікому іншому не продане, не подароване, не відчужене іншим способом, судового спору щодо нього як у межах, так і за межами України не має, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесено, не перебуває під забороною відчуження.

^ 2. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Згідно з Протоколом проведення аукціону з реалізації майна підприємства - банкрута № _____ від _______________ року Майно продане за ___________________________ грн. в т.ч. ПДВ (надалі – Ціна продажу).

Ціна продажу є остаточною та не підлягає будь-яким змінам.

Гарантійний внесок у розмірі 21900,00 (двадцять одна тисяча дев’ятсот гривень 00 копійок) грн., сплачений Покупцем для участі в аукціоні, зараховується до Ціни продажу.

2.2. Покупець сплачує кошти за придбане Майно на банківський рахунок , зазначений у протоколі проведення аукціону з реалізації майна підприємства - банкрута № _____ від _____________________ року, у строки та порядку, передбачені ч. 4 ст. 71 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

^ 3. ПЕРЕДАЧА МАЙНА

3.1. Передача Майна Продавцем і прийняття його Покупцем здійснюється за актом приймання-передачі, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

3.2. Передача Майна від Продавця до Покупця здійснюється в день повної оплати Покупцем Ціни продажу.

3.3. Право власності на Майно, що є предметом цього Договору, виникає у Покупця з моменту передачі Майна та підписання Сторонами акту приймання-передачі.

^ 4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. За цим Договором кожна Сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї цим Договором, належним чином та сприяти іншій Стороні у виконанні її договірних зобов’язань.

4.2. Продавець зобов’язується в порядку та строки, визначені цим Договором, передати Покупцю Майно по акту приймання-передачі.

4.3. Покупець зобов’язується у порядку та строки, визначені цим Договором, сплатити Продавцю Ціну продажу та прийняти Майно.

^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі - порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством в України.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.4. У разі порушення Покупцем строків проведення розрахунків за Майно, він сплачує продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за весь час прострочення.

5.5. Особа, у власності якої перебувало Майно до продажу на аукціоні, замовник та організатор аукціону не відповідають за недоліки Майна, крім випадків їх навмисного приховування.

^ 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори і розбіжності, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до чинного в Україні законодавства.

^ 7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються Сторонами в письмовій формі.

7.2. Жодна із Сторін не може передати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам.

7.3. У випадках не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним в Україні законодавством.

7.4. Сторони свідчать, що у тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються договору купівлі-продажу Майна.

7.5. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7.7. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами.
^ 8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:


ПРОДАВЕЦЬ:

Відкрите акціонерне товариство 

«Львівська ПМК №7»

Львівська область, м. Пустомити,

вул. Шевченка,181

Код ЄДРПОУ 05513158

р/р № 26007010980392 в Пустомитівському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

від імені якого діє

арбітражний керуючий (керуючий санацією)

Кобельник Олег Сергійович

____________________________________

м. п.


ПОКУПЕЦЬ:

____________________________________

місцезнаходження юридичної особи _______________________

Код ЄДРПОУ _______________________

р/р ____________________, МФО _______________
Платник податку ____________________
від імені якого діє

_______________________________

__________________________________

м. п.

Виконавчий директор

ТБ «Електронні торги України» З.Ю. Пономарьова

1   2   3   4Схожі:

Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Закритого акціонерного товариства «Термо», ідентифікаційний код 13392504, розташованого...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Фізична особа-підприємець Матвєєв Сергій Миколайович, ідентифікаційний код 2544401652,...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "винконцерн", ідентифікаційний код 24541545,...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "винконцерн", ідентифікаційний код 24541545,...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна зат "Черкаський агротепличний комбінат", ідентифікаційний код 31448762, розташованого...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна зат "Черкаський агротепличний комбінат", ідентифікаційний код 31448762, розташованого...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону (електронних торгів) на веб-сайті організатора торгів тб «Електронні...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Дочірнього підприємства «Український папір» дахк «Укрпапірпром», ідентифікаційний код...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconВищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Відкритого акціонерного товариства «Вуглецевий композит», ідентифікаційний код 24516317,...
Вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 iconДержавному органу з питань банкрутства вищий господарський суд україни 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 Адміністратору автоматизованої системи – дп «Інформаційні судові системи»
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротрейд", ідентифікаційний код 32707958,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи