Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон icon

Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 законНазваМедик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Сторінка16/17
Дата конвертації17.09.2014
Розмір2.74 Mb.
ТипЗакон
джерело
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Фото майна - лоту № 100948 

^ Зразок договору купівлі-продажу по лоту №100948

ДОГОВІР

купівлі-продажу майна підприємства-банкрута

м. Луганськ

  «____» ________ 2013 року

Закрите акціонерне товариство «Термо», в особі ліквідатора Нікітенко Микити Олександровича, який діє на підставі постанови Господарського суду Луганської області по справі 22/63б від 28.02.2012 року, надалі «ПРОДАВЕЦЬ», з одного боку,

 та _________________________________________________________________,  в особі _______________________________, яка діє на підставі______________, надалі «ПОКУПЕЦЬ», з другого боку, уклали цей Договір про наступне.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору та на підставі протоколу проведення аукціону №_______ від ____________ року (далі протокол про проведення аукціону або Протокол), Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві наступне майно:

Дробарка, інв. № 20, модель РЗ0255, що знаходиться в м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 107-Б (цех № 1).

1.2. Продавець гарантує, що майно, яке є предметом продажу за даним договором, належить йому на праві власності.

1.3. Вартість майна, яке є предметом даного договору, визначена шляхом аукціону, та згідно із протоколом проведення аукціону №_____ від «___» _________ 2013 року становить _____________________________гривень.

1.4. Продавець гарантує, що майно не обтяжене арештом, розшуком, в заставі/іпотеці не перебуває, спору в суді щодо майна немає.

1.5. Покупець оглянув та ознайомився з майном, яке зазначено в п.1.1. цього Договору, претензій щодо нього не має.

1.6. Покупець зазначає, що усі відомості про стан та характеристику майна, які були заявлені в оголошені про проведення аукціону та зазначені в п. 1.1. цього Договору відповідають дійсності та він стосовно цього жодних претензій не має.

^ 2. ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТА

2.1. Передача майна Продавцем і прийняття його Покупцем здійснюється після повної оплати вартості майна, та оформляється актом приймання-передачі, що підписується сторонами.

2.2. Право власності на майно переходить від Продавця до Покупця після отримання майна та підписання сторонами акту приймання-передачі.

2.3. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження об'єкта переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання акту приймання-передачі.

^ 3. ОПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Розрахунок за майно, згідно даного договору, здійснюється Покупцем  шляхом перерахування коштів в сумі, визначеній в п.1.3 даного Договору, на розрахунковий рахунок Продавця в строки та порядку, які передбачені Протоколом про проведення аукціону.

3.2. Гарантійний внесок у сумі 648 (шістсот сорок вісім) гривні 00 копійок, без урахування ПДВ, сплачений Покупцем, зараховується до ціни продажу майна.

3.3. За цим Договором оплаті підлягають грошові кошти у сумі ____________ грн. (_____________________________ гривень), без ПДВ.

^ 4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати реально та належно обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків за цим Договором.

^ 5. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, сплатити Продавцеві ціну майна;

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти майно.

^ 6. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець зобов'язаний:

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати Покупцю майно;

- сприяти покупцю в оформленні права власності на майно.

^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним  законодавством України.

Особа, у власності якої перебувало майно до продажу на аукціоні, замовник та організатор аукціону не відповідають за недоліки майна, крім випадків їх навмисного приховування.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

^ 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори, які виникатимуть між сторонами і витікають з даної угоди, в т.ч. щодо зміни та розірвання даного правочину, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами даного Договору.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

^ 9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

9.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.3. Продавець вправі відмовитись від даного Договору у випадку порушення Покупцем п.3.1. даного Договору.

Місцезнаходження і реквізити сторін

ПРОДАВЕЦЬ

ЗАТ «Термо»

91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-Б

ЄДРПОУ 13392504

Реквізити для розрахунку:

р/р 26000039901102 в АТ «УкрСибБанк»,

МФО 351005
В особі ліквідатора
_______________/М.О. Нікітенко/


ПОКУПЕЦЬ

__________/____________________/^ Опис майна та порядок проведення аукціону, лот № 100951Критерій

Опис

1.

Номер лоту

100951

2.

Характеристика майна

Майно №1(Напівавтомат для різання штапика (КЦШР-2))

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦШР-2

Рік виробництва: 2013

Маса, кг: 135

Напівавтомат для різання штапика (КЦШР-2), місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. Характеристика і призначення: простота і зручність експлуатації штапікореза; компактна і надійна конструкція пилки для різання штапика; штапікорез забезпечує різання профілю під кутами (45, -45) град. з одночасною підрізуванням «зуба» штапика; порізка здійснюється в автоматичному режимі; один двигун, один пильний диск; подача пилкового диска з безступінчатий-регульованою швидкістю; одночасна подача двох профілів штапика; термооброблені шліфовані напрямні з лінійними підшипниками кочення; імпульсний блок живлення дозволяє верстату працювати при значних коливаннях напруга живильної мережі; рольганги для подавання та вимірювання довжини штапика - опція. Технічні характеристики. Напруга живильної мережі 3-х фазний змінний 380 В Частота мережі 50 Гц Вхідний тиск 6-8 Бар. Витрата повітря 2,2 л / цикл Споживана потужність е / двигуна 550 Вт Частота обертів шпинделя пилкового диска 2800 об / хв. Точність порізки кута 45 ° ± 30 " Фреза відрізна дискова ш230 * ш30 * 1.8 Габарити агрегату, не більше: Довжина 800 мм Ширина 530 мм Висота 1100 мм Маса напівавтомата, не більше: 135 кг
Майно №2(Пила усорізна (КЦУП-4))

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦУП-4

Рік виробництва: 2013

Маса, кг: 279

Пила усорізна (КЦУП-4), місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. пила призначена для різання алюмінієвого і ПВХ профілю під кутом (+45 ... +90 ... -45) град.; підвищене число оборотів пилкового диска до 4000 об / хв., (діаметр 400 мм.) дозволяє отримати точний і чистий зріз профілю; різка здійснюється в автоматичному режимі; гідропневматична подача пилкового диска з безступінчатий-регульованою швидкістю; лазерна індикація різу - опція; всі проміжні кути легко налаштовуються по градуйованою шкалою; по два пневмоциліндра для вертикального і горизонтального притиску профілю; можливість «циклічного» (пуско-стопи) і «постійного» (гонний) режимів роботи двигуна; імпульсний блок живлення верстата дозволяє працювати при великих коливаннях напруги мережі живлення; при пропажі електроенергії, пила повертається у вихідне положення; при пропажі тиску повітря (обрив шланга) пила закінчує цикл розпилу із збереженням притиску профілю; рольганги для подавання та вимірювання профілю. Технічні характеристики. Напруга живильної мережі 3-х фазний змінний 380 В + / -10% Частота мережі 50 Гц + / -1 Гц Робочий тиск 6 - 8 Бар. Витрата повітря Бар. 0,9 л / цикл Споживана потужність е / двигуна 1500 Вт Число обертів е / двигуна 2870 об / хв. Число обертів шпинделя (пилки) 4000 об / хв. Максимальний розмір оброблюваного профілю: висота 110 мм ширина 160 мм Пневмозажимом профілю 4 шт. Пила дискова ш 400x ш 32 Габарити автомата, не більше: Довжина 800 мм Ширина 600 мм Висота 1500 мм Маса (без упаковки), не більше 279 кг

Майно №3(Агрегат для свердління отворів під ручку й фрезерування паза під основою механізм (КЦСР-1))

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦСР-1

Рік виробництва: 2013

Маса, кг: 143

Агрегат для свердління отворів під ручку й фрезерування паза під основою механізм (КЦСР-1), місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. застосування спеціального редуктора дозволяє свердлити три отвори під ручку в пластику спільно з металевими підсилювачами; зручний механічний упор для установки профілю; простота настройки; легкість в управлінні; пневмопривод подачі свердел; перемикання режимів: свердління - фрезерування; у разі зникнення електричної енергії робочі елементи повертаються у вихідне положення; імпульсний блок живлення дозволяє працювати при значних коливаннях напруга живильної мережі; два горизонтальних пневмоприжимом. Габарити агрегату, не більше: Довжина 900 мм Ширина 500 мм Висота 1200 мм Вага агрегату, не більше: 143 кг

Майно №4(Напівавтомат для фрезерування водовідливних пазів (КЦФВ-МП 3))

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦФВ-МП 3

Рік виробництва: 2013

Маса, кг: 85

Напівавтомат для фрезерування водовідливних пазів (КЦФВ-МП 3), місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. Максимальна надійність при експлуатації; вибір турбіни здійснюється за допомогою перемикача; можливість роботи в трьох осях під різними кутами і висотами; висота, глибина і кут роботи фрез регулюється; імпульсний блок живлення дозволяє працювати при великих коливаннях напруги мережі живлення; 4х позиційні револьверні упори. Габарити агрегату, не більше: Довжина 590 мм Ширина 740 мм Висота 1300 мм Маса (без упаковки), не більше 85 кг.

Майно №5(Універсальний одноголовочний автоматичний верстат для зварювання ПВХ профілю (КЦСВ-5))

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦСВ-5

Рік виробництва: 2013

Універсальний одноголовочний автоматичний верстат для зварювання ПВХ профілю (КЦСВ-5), місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. стабільна конструкція для тривалої експлуатації; безступінчаста настройка кута зварювання; обігрівом притискні плити з регульованими верхніми і нижніми ножами (0,2-2 мм.); двохпедальна система притиску профілю (кожної педалі відповідає своя плита притиску профілю); програмне управління з контролем температури, часу і тиску (трьох ступінчаста система подачі тиску); безпечна система управління двома руками; можливість індивідуального регулювання параметрів; захист виробу від пропажі електроенергії (робочі елементи повертаються у вихідне положення); опори для профілю. Максимальна довжина «зварюваного» шва 250 мм Вага апарата (без упаковки) 251 кг Розміри п / автомата (без упаковки) Довжина 650 мм Ширина 700 мм Висота 1700 мм

Майно №6(Напівавтомат для зачищення звареного кута (КЦЗФ-2))

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦЗФ-2

Рік виробництва: 2013

Напівавтомат для зачищення звареного кута (КЦЗФ-2), місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. простота і зручність зачистки зварного шва і фрезерування торця віконної заготовки; верстат призначений для одночасного виконання операцій зачистки і фрезерування зварного шва; надійність і довговічність експлуатації зачисного верстата; програмне управління зачистки шва, висока автоматизація операції зачистки, висока продуктивність зачисного верстата; розпізнавання типу профілю: стулка або рама; можливість вибору циклів обробки виробу:Повний цикл,Зачистка,Фрезерування; регульована швидкість подачі зачисних (стругальних) ножів; гідропневматичний безступінчастий регулятор швидкості подачі фрезерного вузла забезпечує стабільність і плавність переміщення фрез у всіх діапазонах швидкостей; підвищене число оборотів фрез до 4000 об / хв. дозволяє підвищити якість обробки поверхні. КЦЗФ 2 - одночасна зачистка зварного шва з двох сторін Захист заготовки вікна та обладнання при пропажі електроенергії під час роботи.

Майно №7(Підтримуючий рольганг для подачі профілю КЦР-1)

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦР-1

Рік виробництва: 2013

Підтримуючий рольганг для подачі профілю КЦР-1, місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. Служить для подачі заготовок; Застосовується як опція до пилки усорезной КЦУП; Габарити рольганга: довжина: 3010 мм; ширина: 452 мм; висота: 930 мм - регульована; Довжина ролика 200 мм.

Майно №8(Підтримуючий рольганг для подачі профілю КЦР-1)

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦР-1

Рік виробництва: 2013

Підтримуючий рольганг для подачі профілю КЦР-1, місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. Служить для подачі заготовок; Застосовується як опція до пилки усорезной КЦУП; Габарити рольганга: довжина: 3010 мм; ширина: 452 мм; висота: 930 мм - регульована; Довжина ролика 200 мм.

Майно №9(Агрегат для фрезерування торця імпоста (КЦСФИ))

Тип: промислове обладнання

Виробник: ТОВ "ІгЛА-маш"

Модель: КЦСФИ

Рік виробництва: 2013

Агрегат для фрезерування торця імпоста (КЦСФИ), місцезнаходження майна: Луганська область, м. Антрацит, вул. Зої Космодем'янської, 2. максимальна надійність при експлуатації верстата; верстат фрезерує торці імпостного профілю із ПВХ і алюмінію під заданими кутами (-45 ... +45 град.); підвищене число оборотів фрези до 4000 об / хв. дозволяє отримати хорошу чистоту обробки фрезеруємої поверхні; надійний притиск профілю за допомогою двох пневмоприжимом і двох цулаг; ручної інформативний привід подачі фрези; 4х позиційний упор.

3.

Час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - веб-сайт, на якому проводяться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги)

http://tbetu.com.ua

03.10.2013 00:00:00 – 18.10.2013 15:00:00

4.

Початкова вартість та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні

87494.00 грн., без можливості зниження початкової вартості на тому ж аукціоні


5.

Крок аукціону

0.5% від початкової вартості лоту, що складає 437.47 грн.

6.

Розмір та порядок внесення гарантійного внеску

Розмір гарантійного внеску становить 10% від початкової вартості лоту та складає 8749, 40 грн.

Кінцевий строк сплати гарантійного внеску 25.09.2013 року о 18-00 год.

Внесення гарантійного внеску здійснюється за наступними реквізитами отримувача: Товарна біржа «Електронні торги України», код ЄДРПОУ 25219107, р/р 2600900164175, МФО 380054 в ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»


7.


Можливість надання переможцю податкової накладної


Не надається

8.

Продавець майна, замовник аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку)

Найменування: Закрите акціонерне товариство "Термо" в особі Ліквідатора Нікітенко Микити Олександровича. Свідоцтво на право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1243 від 10.07.2013 року.

Місцезнаходження: 91005, Луганська область, Жовтневий район, м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 107-Б.

Телефон для зв’язку: 0504210838

9.

Порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред’являються учасникам, до їх оформлення


1. Для прийняття участі в електронних торгах, користувач веб-сайту зобов’язаний, сплатити реєстраційний внесок в розмірі 17,00 грн., зареєструватися у встановленому порядку та пройти відповідну ідентифікацію.

2. Користувач, для реєстрації учасником, подає в електронному виді встановленого зразку заяву та додає у сканованому вигляді копії наступних документів:

2.1. Для фізичної особи:

копія паспорту та ідентифікаційного коду; копія квитанції чи платіжного доручення (для фізичної особи - підприємця) про сплату гарантійного внеску.

2.2. Для фізичної особи - підприємця: документи зазначені у п.п. 4.6.1. п.4 Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) в електронній формі при продажі майна боржників в ході процедур, що застосовуються у справі про банкрутство», затверджених головою Біржового комітету ТБ «Електронні торги України» протокол №11 від 28.11.2012 року та копію виписки з ЄДР, якщо особа подає заяву за дорученням – копію нотаріально посвідченого доручення.

2.3. Для юридичної особи: копія виписки з ЄДР (копія свідоцтва про державну реєстрацію), копія довідки статистики, копія доручення або копія наказу про призначення керівника, платіжне доручення про сплату гарантійного внеску.

У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п'яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається, і замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів. Якщо договір купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.

У реєстраційній заяві учасника обов’язково вказується наступна інформація: адреса електронної пошти, засоби зв’язку, фактична (поштова) адреса заявника, реквізити для повернення гарантійного внеску.

Додаткова інформація щодо порядку, місця, строку і часу представлення заявок на участь в торгах розміщена на веб-сайті організатора торгів http://tbetu.com.ua

10.

Порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь в торгах

1. Порядок представлення заявок на участь в електронних торгах:

Заявки на участь в електронних торгах подаються в електронній формі відповідно до встановленого організатором аукціону зразку, що міститься на офіційному веб-сайті останнього, після сплати відповідного гарантійного внеску та ідентифікації учасника.

Ідентифікація учасника та порядок подачі заявок на участь в електронних торгах (аукціоні) здійснюється відповідно до Розділу ІV «Правил проведення відкритих торгів (аукціонів) в електронній формі при продажі майна боржників в ході процедур, що застосовуються у справі про банкрутство», затверджених головою Біржового комітету ТБ «Електронні торги України» (протокол №11 від 28.11.2012 року).

2. Місце представлення заявок на участь в торгах: http://tbetu.com.ua

3. Строк представлення заявок на участь в торгах: з моменту опублікування оголошення про проведення аукціону на веб-сайті Міністерства юстиції України по 25.09.2013 до 18-00 годин.

Додаткова інформація щодо порядку, місця, строку і часу представлення заявок на участь в торгах розміщена на веб-сайті організатора торгів http://tbetu.com.ua

11.

Порядок та час повідомлення про допуск заявників до участі в аукціоні

1.Допуск учасника до електронних торгів здійснюється організатором електронних торгів шляхом присвоєння йому кодового номеру, під яким цей учасник подає пропозиції щодо ціни, після перевірки поданої заявки на участь в електронних торгах встановленого зразку та доданих копій документів в електронному вигляді (за необхідності - надання оригіналів) та підтвердження зарахування гарантійного внеску.

2. Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

- заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

- подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

- станом на 18-00 годин останнього дня прийму заявок на участь в електронних торгах не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.

12.

Порядок і критерії виявлення переможця торгів

Порядок внесення пропозицій щодо ціни лота визначається Організатором аукціонних торгів на веб-сайті організатора аукціону.

Переможцем електронних торгів визначається учасник, що запропонував на веб-сайті Організатора торгів найвищу ціну на час завершення торгів.

У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п'яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається, і замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів. Якщо договір купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.

За результатами аукціону, та при умові сплати переможцем аукціону вартості лоту, з переможцем аукціону укладається договір купівлі-продажу. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.

13.

Строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі

Протягом п'яти днів з дати підписання протоколу замовник аукціону надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна. Переможець торгів повинен протягом п'яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок:

ЗАТ "ТЕРМО", МФО 351005, р/р 26000039901102, АТ "УкрСибБанк"

14.

Організатор аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку)

Найменування: Товарна біржа «Електронні торги України» в особі Філії Товарної біржі «Електронні торги України» в місті Запоріжжя

Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд.4, оф.4-5.

Телефон для зв’язку: (095) 233 33 72

15.

Спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону

Філія Товарної Біржі «Електронні торги України» в місті Запоріжжя, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд.4, оф.4-5, Єлізаров Валентин Павлович, (095) 233 33 72

16.

Відомості про повторний аукціон

Аукціон проводиться вперше

17.

Відомості по провадження у справі про банкрутство

Номер справи 22/63б, що знаходиться на розгляді в Господарського суду Луганської областi

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17Схожі:

Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconМедик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Пушкіна, буд. 9, оф. 2, повідомляє про проведення електронних торгів з продажу майна Відкритого акціонерного товариства „Шепетівське...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconМедик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
України» в місті Одеса, код єдпроу 38478971, місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 11, оф. 6, повідомляє про проведення...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconПономарьової Злати Юріївни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Поштова, 2, Ленінський р-н, повідомляє про проведення аукціону (електронних торгів) на веб-сайті організатора торгів тб «Електронні...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconПономарьової Злати Юріївни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Навігатор", ідентифікаційний код 30581177, розташованого...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconПономарьової Злати Юріївни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Одеса, код єдпроу 38478971, місцезнаходження: 65026, м. Одеса, площа Грецька, буд. 1, оф. 301А., повідомляє про проведення електронних...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconПономарьової Злати Юріївни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "винконцерн", ідентифікаційний код 24541545,...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconПономарьової Злати Юріївни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Приватного (орендного) сільськогосподарського підприємства "Котівське", ідентифікаційний код 04544406, розташованого за адресою:...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconПономарьової Злати Юріївни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Закритого акціонерного товариства «Термо», ідентифікаційний код 13392504, розташованого...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconПономарьової Злати Юріївни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Обласного комунального медико-фармацевтичного підприємства "Херсоноблфармація", ідентифікаційний...
Медик Валентини Олександрівни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон iconПономарьової Злати Юріївни Адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3 Щодо розміщення оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті в порядку статті 58 закон
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Приватного підприємство "Ваш Дім", ідентифікаційний код 32810386, розташованого за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи