Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я icon

Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’яНазваЗдоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я
Дата конвертації29.01.2013
Розмір45.37 Kb.
ТипДокументи
джерело
Перед дошкільною освітою все глобальніше постає завдання розроблення здоров’язберігаючих технологій, які сприяли б не лише максимальному розвитку фізичного тіла дошкільнят, а й їхньої психіки, формуванню духовності, навичок комунікативності. Тобто формували б здоров’я як багатоскладову категорію. До якої входить фізична, психічна, духовна і соціальна складові.

Визначимося зі змістом цих понять.

Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я:

  • Фізичне здоров’я – як стан росту і розвитку органів і систем організму, основу якого становлять морфологічні та функціональні резерви, що забезпечують адаптаційні реакції. Процес розвитку фізичного здоров’я передбачає удосконалення саморегуляції в організмі, гармонійну взаємодію фізіологічних процесів, максимальну адаптацію до навколишнього середовища.

  • Психічне здоров’я – стан психічної сфери, основу якої складають статус загального психічного комфорту та адекватна поведінка особистості. Психічне здоров’я містить високий рівень свідомості, розвитку мислення, великі внутрішні та моральні сили, що спонукають особистість до творчої діяльності.

  • Духовне здоров’я – комплекс потреб, мотиваційної та інформативної сфер життєдіяльності, основу якого визначає система цінностей, настанов і мотивів поведінки людини в суспільстві.

  • Соціальне здоров’я – оптимальні, адекватні умови соціального середовища, що перешкоджають виникненню соціально обумовлених захворювань, соціальної дезадаптації та визначають стан соціального імунітету, гармонійний розвиток особистості в соціальній структурі суспільства.Статистика свідчить, що нині майже 80% дітей мають одне або кілька захворювань, лише 15 – 20% малюків народжуються цілком здоровими, у кожної третьої дитини фіксуються відхилення у фізичному або психічному розвитку, смертність удвічі переважає народжуваність. У дітей дошкільного та шкільного віку простежуються захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, нервової системи тощо.

Вітчизняні і зарубіжні вчені та практики вважають, що здоров’я людини на 50% залежить від різних зовнішніх чинників, зокрема таких:

  • Готовності батьків передавати здоров’я своїй дитині у внутрішньоутробний період її розвитку, а потім формувати здоров’я малюка після народження;

  • Соціально – економічних, соціально – педагогічних, психологічних та побутових умов у суспільстві, сімї, навчальному закладі, де перебуває дитина;

  • Екологічного середовища;

  • Здоров’язберігаючого простору, в якому врівноважуються вроджені адаптивні здатності дитини та змінне середовище;

  • Рівня компетентності дорослим щодо формування. Збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей.

Інші 50% здорового стану дитини залежать від того, як вона розуміє. Що таке здоров’я і здоровий спосіб життя. Тому перед педагогами та батьками постає пріоритетне завдання – виховувати в дитини відповідне ставлення до власного здоров’я і здоров’я людей, які поруч, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Це завдання розв’язується завдяки валеологічній освіті в усіх навчальних закладах, починаючи з дошкільних, повноцінному медичному обслуговуванню, створенню екологічно сприятливого життєвого простору й оптимізації режиму освітнього процесу.

З перших років життя малюка потрібно провадити просвітницько – виховну роботу, формуючи в нього звичку дбати про власне здоров’я. Якщо ми, дорослі, усвідомимо, що головну надію слід покладати не на медичне обслуговування чи поліпшення екології, а тільки на себе, то й пріоритетом у вихованні стане формування в наших малюків навичок здорового способу життя.

Отже, як бачимо, зорієнтованість особистості на формування, збереження та зміцнення власного здоров’я як найголовнішої особистісно – мотиваційної потреби є найважливішим завданням педагогів для формування в дитини готовності бути здоровою.

Провідна роль щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей належить першим вихователям дитини – її батькам, сім’ї. З – поміж соціальних інститутів, які впливають на розвиток особистості, їй відведено особливу роль. Спираючись на дані дослідників, М.Сметанський наголошує, що внесок сім’ї становить близько 88%. Вплив соціальних інститутів дорівнює лише 3%. Отже, кожен, хто береться за вирішення виховних проблем, змушений враховувати роль сім’ї у становленні особистості, шукати шляхів, форм й методів ефективного використання її виховного потенціалу. Доречно буде для актуалізації виховного впливу сім’ї пригадати загальновідомі слова А.Макаренка: «Ваша власна поведінка – вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину лише тоді, коли розмовляєте з нею або повчаєте чи наказуєте її. Ви виховуєте її в кожний момент вашого життя… Батьківська вимога до себе, батьківська пошана до своєї сім’ї, батьківський контроль над своїм кроком – от перший і найголовніший метод виховання».

З метою встановлення рівня поінформованості родини вихованців про здоровий спосіб життя, а також визначення можливостей особистісного впливу батьків на формування позитивної мотивації щодо збереження та зміцнення фізичного здоровя у своїх дітей ми опитали дітей старшого дошкільного віку та їхніх батьків.

Результати опитування свідчать про те, що здебільшого батьки позитивно оцінюють стан свого здоровя і не піклуються про нього. Здоровя дітей турбує їх більше. Проте особистий приклад батьків, спосіб життя родини є основними чинниками формування основ здорового способу життя в дітей дошкільного віку. Виникає суперечність між бажанням батьків закласти основи фізичного здоровя своїм вихованцям ( чи пасивна позиція) і неспроможністю його реалізувати. Батьки потребують допомоги вихователя ДНЗ у збереженні та зміцненні здоровя дітей на науково – педагогічній основі з урахуванням інноваційних здоровязберігаючих технологій.

Згідно з дослідженнями вчених загальновідомими є такі основні напрямки оздоровлення дітей: лікувальний ( фіто вітальня, масаж), профілактичний (дихальна, коригуючи, профілактична гімнастика), фізкультурний (ритмічна гімнастика, танцювальні вправи, рухливі ігри). Адже для того, щоб дитина повноцінно розвивалася, батькам потрібно створювати валеологічно обумовлені умови життєдіяльності, підтримувати порядок та гігієну в помешканні, годувати дітей екологічно чистими. Багатими на білки. Вітаміни та мініральні речовини, відповідним чином приготованими продуктами; одягати дитину так, щоб вона почувалася в одязі вільно, не переохолоджувалася і не перегрівалася; регулярно купати, загартовувати, робити масаж; достатньо часу проводити на свіжому повітрі, розминати її мязи з допомогою простих вправ. Батькам варто частіше гратися з дитиною, спілкуватися ( при цьому слід враховувати роль позитивних емоцій, які впливають на психічнийСхожі:

Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я iconЗдоров’я – це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад
Здоров’я це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я icon«День здоров’я» у Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету «Україна» 16 квітня 2012 р. Кожен із нас уявляє собі, що «здоров’я — добре, а хвороба — погано»
Ити сутність здоров’я складніше, ніж сутність хвороби. Саме тому однозначного, прийнятного для всіх визначення поняття «здоров’я»...
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я iconВ. О. Сухомлинський у законі України «про дошкільну освіту» розділ 1, ст визначені пріоритетні завдання дошкільної освіти: «Збереження та зміцнення фізичного, психічного І духовного здоров’я дитини». У національній
Я не боюся ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від стану здоров’я, життєрадісності, розвиток...
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я iconФізична реабілітація Анатомія людини
Кафедра здорового способу життя Тернопільського державного педагогічного інституту в 1990 році вперше в Україні запропонувала ввести...
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я iconТема. Здорова дитина-здорова нація. Мета
Мета. Розширити знання дітей про здоров’я, здоровий спосіб життя, фактори, що впливають на здоров’я; сформувати усвідомлення цінності...
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я icon10 жовтня – День психічного здоров'я Психологічна безпека – вчителю
За даними дослідження американського Національного інституту проблем здоров'я І професійної безпеки в наш час більше 35 млн людей...
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я iconГодина спілкування «Здоров’я – найцінніший скарб» Мета
Мета: узагальнити знання учнів про здоров‘я, формувати бажання вести здоровий спосіб життя, поглибити знання учнів про шкідливі звички...
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я iconВиховний захід присвячений Дню здоров’я на тему: «Спритні, дужі, веселі»
На стінах висять стенди які пропагують здоровий спосіб життя, спортивні стінгазети, плакат “Здоров’я сім’ї – здоров’я держави!”,...
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я iconЗавданнями курсу визначено
Основна мета валеологічної освіти в Україні – збереження і зміцнення здоров’я українського народу шляхом формування валеологічного...
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного ( духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. Тому здоров’я розглядається як мета життя. Визначено чотири аспекти здоров’я: Фізичне здоров’я iconТема: Здоров’я та здоровий спосіб життя
Мета: подати учасникам тренінгу інформацію про здоров’я,здоровий спосіб життя та фактори,що впливають на формування здоров’я
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи