Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах icon

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладахНазваПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах
Сторінка6/6
Дата конвертації08.01.2013
Розмір473.3 Kb.
ТипПоложення
джерело
1   2   3   4   5   6
^

8. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності


8.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами. Інструктажі містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

8.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу вихованця, учня, студента, курсанта, слухача, аспіранта проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо, які в свою чергу інструктують вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів перед початком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в навчальному закладі на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 3). Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника навчального закладу.

8.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

8.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами навчального закладу, де навчально-виховний процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів. Первинний інструктаж проводять викладачі, вчителі, класоводи, куратори груп, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

8.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці. Рекомендована форма журналу наведена в додатку 2.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

8.6. ^ Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів (додаток 2), що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.

8.7. ^ Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами навчального закладу у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів (додаток 2).^ Директор НМЦ ПТО МОН України 

Є. М. Судаков 

Додаток 1
до підпункту 4.5.8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах^

Реєстрація
вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів у журналі обліку навчальних занятьз/п

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка проводила інструктаж

Підпис

особи, яка проводила інструк-
таж 

особи4, яку інструк-
тували 

____________
Учні і вихованці розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.Додаток 2
до підпункту 4.5.8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
___________________________
    (назва навчального закладу) 

Розпочато: ______ 200_ р.
Закінчено: ______ 200_ р.
^

Журнал
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності


__________________
(кабінет, лабораторія, цех,
майстерня, спортзал тощо) 
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструк-
тують

Дата прове-
дення інструк-
тажу

Клас, група

Назва інструк-
тажу, назва інструк-
ції

Прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи5, яку інструк-
тували

____________
45 Учні і вихованці розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.Додаток 3
до пункту 8.2 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах^

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів


1. Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.

2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах.

3. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Знайомство з Правилами пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти України.

4. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, знайомство з правилами дорожнього руху.

6. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.

7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.^ Директор НМЦ ПТО МОН України 

Є. М. Судаков 1 Навчально-виховний процес — система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо).

2 Інструкція з безпеки – порядок виконання вимог безпеки навчання і праці для учасників навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

3 Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі покладається на заступника керівника (крім заступника керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі, де немає вказаної посади, вищезазначені обов’язки виконує керівник закладу.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconНаказ №396 Про перевірку знань новопризначених керівників, спеціалістів та інших праців ників закладів освіти району з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconНаказ №343 Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності водія господарчої групи Богдана О. О
На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconНаказ №335 Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників оздоровчого табору «Берізка»
На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconНаказ №17 м. Ульяновка Про посилення роботи щодо попередження нещасних випадків серед учнів в загальноосвітніх навчальних закладах району у 2013 році
Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconПро затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах, затвердженого...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconНаказ №428 Про призначення відповідального за газове господарство адміністративної будівлі районного методичного кабінет
Уатації газової топкової адміністративної будівлі районного методичного кабінету, відповідно до Положення «Про організацію роботи...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01. 08. 2001р
До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення від керівників дошкільних навчальних закладів міста Києва щодо...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconПоложення від 01. 08. 2001 №563 Верховна Рада України [ 05. 07. 12 12: 13 ]
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу [ ]
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconНаказ № Про організацію роботи з охорони праці в школі в 2012/2013 навчальному році
На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», з метою належної організації роботи педагогічного колективу...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах iconПосадова інструкція учителя, завідуючого кабінетом
Міністерства освіти і науки України №419 від 01. 12. 98 р., а також «Поло­ження про організацію роботи з охорони праці учасників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи