Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І icon

Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності "Бобер" в Україні ІНазваДодаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності "Бобер" в Україні І
Дата конвертації03.01.2013
Розмір91.71 Kb.
ТипДодаток
джерело
1. /Bober 2012/zayavka2012.doc
2. /Bober 2012/Лист в област_ у 2012-1.doc
3. /Bober 2012/Положення про конкурс Бобер 2012.doc
Заявка на участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності “Бобер – 2012” від
Про проведення в Україні Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер" у 2012-2013 навчальному році
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності "Бобер" в Україні І

Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер” в Україні


І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер” в Україні (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться в Україні відповідно до повноважень, делегованих Міжнародним оргкомітетом BEBRAS.

1.3. Конкурс проводиться з метою популяризації і поглиблення знань з інформатики серед учнів, поширення та впровадження національних освітніх технологій за кордоном, аналізу та запровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні.

1.4. Основними завданнями Конкурсу є:

підвищення комп’ютерної грамотності дітей;

ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою;

активізація творчої діяльності вчителів;

надання статистичних даних результатів конкурсу для вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників.

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. У конкурсі можуть брати участь організовані групи усіх бажаючих учнів 4– 11 класів (далі - Учасники Конкурсу) загальноосвітніх навчальних закладів України усіх типів і форм власності (далі - ЗНЗ).

2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

ІІІ. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

3.1Організацію і проведення в Україні Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер» забезпечує Організаційний комітет, зареєстрований Міжнародним оргкомітетом та Всеукраїнська координаційна рада конкурсу «Бобер», у яку входять представники всіх регіонів України.

У повноваження оргкомітету входить:

затвердження правил проведення Конкурсу;

визначення дати проведення Конкурсу;

формування банку завдань Конкурсу;

сумісно з Всеукраїнською координаційною радою конкурсу забезпечення проведення конкурсу в регіонах України;

організація перевірки робіт Учасників Конкурсу, визначення переможців;

оприлюднення результатів Конкурсу;

проведення статистичного аналізу результатів Конкурсу;

опрацьовання зауважень щодо проведення Конкурсу та його завдань;

налагодження випуску компакт-дисків з усіма матеріалами Конкурсу;

підготовка пакету пропозицій до Міжнародного оргкомітету BEBRAS для формування банку завдань конкурсу наступного року;

проведення Всеукраїнського семінару Координаційну ради для підбиття підсумків проведеного і підготовки до наступного Конкурсу.

3.2. Конкурс проводиться щороку у листопаді.

Завдання конкурсу розробляються на щорічній Міжнародній конференції координаторів країн-учасників конкурсу та на Всеукраїнському семінарі Координаційної ради. Остаточний пакет завдань затверджує Оргкомітет конкурсу.

Для участі у Конкурсі до встановленого Організаційним комітетом терміну шкільний координатор подає заявку на участь у Конкурсі за формою згідно з додатком до цього Положення.

Не менше ніж за день до початку Конкурсу Організаційний комітет надсилає координаторам закодований пакет з завданнями Конкурсу та інформаційні матеріали.

Пароль до пакету кожен учень отримує в момент початку конкурсу.

Обов’язковою умовою для проведення Конкурсу у одній чи кількох школах одного населеного пункту є наявність місцевого координатора проведення Конкурсу.

Координатори Конкурсу реєструються Організаційним комітетом. Діяльність координатора може охоплювати декілька ЗНЗ, усі ЗНЗ міста, району, регіону.

Для участі в Конкурсі учні реєструється у місцевого координатора.

У ЗНЗ Конкурс організовує та проводить координатор разом з учителями інформатики, учителями природничих дисциплін і початкової школи.

Заявку на участь ЗНЗ у Конкурсі шкільні координатори передають міському (районному) координатору. Районні та міські координатори надсилають заявку обласним координаторам. До строку, вказаного Організаційним комітетом, обласні координатори надсилають заявки в Організаційний комітет.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Завдання для учасників конкурсу запропоновані та затверджені щорічним форумом Міжнародної спільноти “Бобер”. Учасникам пропонуються завдання двох типів:

1. Тестові завдання. До них додаються чотири варіанти відповіді, з яких потрібно вибрати правильний.

2. Інтерактивні завдання. Отримати правильний результат можна лише при виконанні відповідної послідовності операцій на комп’ютері.

4.2.Критерії оцінювання результатів

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана учасником. Кожен учасник має початкову суму 30 балів.

Для учнів 4 – 5 класів пропонується 18 завдань ( 6 – по 3 бали, 6 – по 4 бали, 6 – по 5 балів).

Для учнів 6 – 7 класів пропонується 21 завдання ( 7 – по 3 бали, 7 – по 4 бали, 7 – по 5 балів).

Для учнів 4 – 5 класів пропонується 24 завдань ( 8 – по 3 бали, 8 – по 4 бали, 8 – по 5 балів).

Для учнів 10 –11 класів пропонується 27 завдань (9 – по 3 бали, 9 – по 4 бали, 9 – по 5 балів).

За неправильну відповідь у тестовому завданні від загальної суми віднімається 1 бал, відсутність відповіді оцінюється в 0 балів. За невірний розв’язок інтерактивного завдання бали не знімаються, неповний або неоптимальний розв’язок оцінюється меншою кількістю балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник:

для учнів 4-5 класів – 102 бали;

для учнів 6-7 класів – 114 балів;

для учнів 8-9 класів – 126 балів;

для учнів 10-11 класів – 138 балів.

4.3. Організаційний комітет Конкурсу приймає від координаторів пропозиції щодо формування основного завдання на наступний рік. До формування банку завдань Конкурсу запрошуються досвідчені вчителі та науковці. Прізвища авторів завдань вказуються в інформаційних матеріалах.


V. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Підготовчий етап:

Організаційний комітет надсилає у координаційні центри матеріали, які містять дату проведення Конкурсу; інструкцію для координатора (інформаційно-пізнавальний плакат, завдання для підготовки до Конкурсу);

координатор поширює інформацію про Конкурс, допомагає дітям у підготовці до Конкурсу, радить літературу для підготовки до Конкурсу, зокрема пропонує диски або посилання на сайти з відповідними завданнями.

5.2. Проведення Конкурсу в ЗНЗ:

Конкурс проводиться протягом одного дня в усіх ЗНЗ України за однаковими завданнями для даної вікової групи дітей;

координатори проведення Конкурсу в ЗНЗ отримують закодовані пакети з завданнями та паролі до них не пізніше ніж за день до проведення Конкурсу відповідно до надісланої заявки;

координатори Конкурсу встановлюють закодовані пакети на всіх компютерах за день до конкурсу і перевіряють їх цілісність.Забороняється оприлюднювати пароль до початку проведення Конкурсу. Учні отримують пароль лише у момент початку Конкурсу.

За дотримання правил проведення Конкурсу відповідає координатор;

перед початком Конкурсу координатор проводить детальний інструктаж Учасників Конкурсу щодо заповнення анкети учасника та роботи з пакетом завдань.

головна вимога до Учасників Конкурсу - самостійна робота над завданнями;

кожен Учасник Конкурсу після завершення Конкурсу віддає свій файл відповідей координатору;

Конкурс триває:

для учнів 4-5 класів – 60 хвилин;

для учнів 6-7 класів – 70 хвилин;

для учнів 8-9 класів – 80 хвилин;

для учнів 10-11 класів – 90 хвилин.

Програма автоматично фіксує час початку і час завершення роботи над завданнями. При порушенні часових термінів проведення конкурсу результат може бути анульованим.

Час на відкриття пакету, введення паролю та заповнення анкети не враховується.

Після закінчення роботи над завданнями, координатор збирає файли відповідей всіх учасників, формує шкільний пакет разом з повним списком учасників та координаторів. Електронний пакет з темою “Результати конкурсу Бобер ”висилається на адресу регіонального координатора в день проведення конкурсу.

Учасники Конкурсу та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, здійсненими Організаційним комітетом;

з усіма запитаннями щодо проведення Конкурсу координатор може звернутися до Організаційного комітету.

VI. Підбиття підсумків Конкурсу

6.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту та на офіційному сайті Конкурсу не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

6.2. Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до МОНмолодьспорту. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів природничих дисциплін.

VIІ. Апеляція та громадський контроль

7.1. Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати МОНмолодьспорт про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається впродовж строку, вказаного Організаційним комітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників Конкурсу за адресою Апеляційної комісії.

6.3. Склад Апеляційної комісії затверджує Організаційний комітет Конкурсу.

6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени Апеляційної комісії.

6.5. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Конкурсу та подаються до Оргкомітету протягом двох робочих днів після завершення її роботи для прийняття остаточного рішення.

6.6. Координатори Конкурсу можуть залучати до організації Конкурсу та контролю за дотриманням правил його проведення батьків Учасників Конкурсу (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Конкурсу координатор надсилає до Оргкомітету.

VIIІ. Відзначення Учасників Конкурсу

8.1. Урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу та вчителів, які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проводяться в ЗНЗ (День знань, Свято останнього дзвоника, тощо).

8.2. Кожен Учасник Конкурсу отримує сертифікат (сертифікати) Конкурсу та диск з інформаційними матеріалами Конкурсу;

Підсумки конкурсу проводяться по кожному класу окремо у наступному порядку:

1/8 від всіх учасників конкурсу даного класу по Україні, які отримали найвищі результати, відзначаються сертифікатом «Відмінний результат».

3/8 учасників відзначаються сертифікатом «Добрий результат», половина учасників – сертифікатом «Учасник конкурсу».

Визначення абсолютних переможців конкурсу може проводитись лише в межах одного навчального закладу.

Усі ЗНЗ отримують диски з інформаційними матеріалами Конкурсу та науково-популярними матеріалами з галузі інформатики.

IX. Фінансування Конкурсу

Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.


Додаток до положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер”

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер”

від ________________________________________________________________
(найменування ЗНЗ)

У нашому навчальному закладі бажають взяти участь у конкурсі _____________ учнів

Клас

4

5

6

7

8

9

10

11

Всього

Кількість учасників
Просимо надіслати пакети завдань для учасників Конкурсу.

Координатор Конкурсу у ЗНЗ: ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’ я, по батькові)

Місцезнаходження  ЗНЗ:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)


Телефон ЗНЗ з кодом населеного пункту, e-mail: ______________________________________

Домашній телефон координатора, e-mail: ____________________________________________

Мобільний телефон координатора: _________________________________________________


Схожі:

Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconЗаявка на участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер-2012”
Телефон знз з кодом населеного пункту, e-mail
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconПам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог до організації занять з використанням комп’ютерної техніки загальні положення
Наявність завіреного санепідемстанцією акту-дозволу на експлуатацію кабінету комп’ютерної техніки
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconПоложення про міський конкурс з комп’ютерної графіки Мета конкурсу поширення вивчення інформаційних технологій; пропаганда різних форм творчої діяльності дизайнера
У конкурсі приймають участь учні загальноосвітніх шкіл міста та вихованці цдт «Надія»
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconПоложення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Кабінет Міністрів України постановляє
...
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconНормативно-правові документи щодо облаштування кабінету інформатики Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах»
Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці...
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconПоложення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
На виконання Указів Президента України від 9 листопада 2007 року n 1078 "Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика",...
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconТема. Інформатика й сучасність. Мета
На прикладі комп’ютерної фірми «ФІнТ» ми побачимо, яких результатів досягли учні на уроках інформатики та економіки
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconПро проведення конкурсу «Шукачі скарбів»
України повідомляє, що з 1 грудня 2010 року по 31 травня 2011 року проводиться конкурс дитячої комп'ютерної творчості «Шукачі скарбів»....
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconТема: Поняття комп’ютерної публікації. Мета
Сформувати поняття комп’ютерної публікації, розглянути види публікацій та засоби їх створення
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconПрограма курсу за вибором " основи комп’ютерної графіки" для основної школи Автори: Ю. О. Дорошенко > І. О. Завадський Пояснювальна записка
Фундаментальне значення комп’ютерно-графічної підготовки в епоху масової інформатизації суспільства загалом і освіти зокрема вже...
Додаток 2 положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності \"Бобер\" в Україні І iconПоложення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
На виконання Указів Президента України від 9 листопада 2007 року n 1078 ( 1078/2007 ) «Про Міжнародний конкурс з української мови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи